תבנית:כלכלת מדינה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים


המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:כלכלת מדינה/תיעוד.


מידע ויקינתונים
תבנית זו משתמשת במידע מוויקינתונים. למידע נוסף, ראו עזרה:שימוש במידע מוויקינתונים.
  • כאשר מידע נמשך מוויקינתונים, יופיע אייקון ויקינתונים () בתחתית התבנית, ולצד המידע יופיע אייקון עיפרון שבלחיצה עליו תועברו לוויקינתונים ותוכלו לערוך את המידע.
  • להסתרה של מידע מוויקינתונים יש להזין - (סימן המינוס) בפרמטר שמיובא מוויקינתונים.

כלכלת {{{שם}}}
[[File:{{{תמונה}}}|220px|{{{כיתוב}}}]]
{{{כיתוב}}}
דירוג עולמי {{{דירוג עולמי}}}
מטבע {{{מטבע}}}
שער חליפין קבוע {{{שער חליפין קבוע}}}
ארגוני סחר {{{ארגוני סחר}}}
ענפי תעשייה עיקריים {{{ענפים עיקריים}}}
שנת כספים {{{שנת כספים}}}
סטטיסטיקה
תמ"ג {{{תמ"ג}}}
תמ"ג לנפש {{{תמ"ג לנפש}}}
צמיחה כלכלית {{{צמיחה}}}
תמ"ג לפי מגזר {{{תמ"ג לפי מגזר}}}
אינפלציה (מה"ל) {{{אינפלציה}}}
אוכלוסייה מתחת לקו העוני {{{אוכלוסייה מתחת לקו העוני}}}
מדד ג'יני {{{מדד ג'יני}}}
כוח עבודה {{{כוח עבודה}}} (כוח-עבודה-תאריך)
כוח עבודה לפי מקצוע {{{כוח עבודה לפי מקצוע}}}
שכר ממוצע {{{שכר ממוצע}}}
שכר מינימום {{{שכר מינימום}}}
אבטלה {{{אבטלה}}}
קשרי מסחר
יצוא {{{יצוא}}}
יצוא מוצרים {{{יצוא מוצרים}}}
מדינות עיקריות {{{מדינות יצוא עיקריות}}}
יבוא {{{יבוא}}}
יבוא מוצרים {{{יבוא מוצרים}}}
מדינות עיקריות {{{מדינות יבוא עיקריות}}}
השקעות חוץ ישירות {{{השקעות חוץ ישירות}}}
חשבון שוטף {{{חשבון שוטף}}}
חוב חיצוני {{{חוב חיצוני}}}
מדד קלות עשיית העסקים {{{מדד קלות עשיית העסקים}}}
מימון ציבורי
חוב {{{חוב}}}
גירעון תקציבי {{{גירעון תקציבי}}}
הכנסות {{{הכנסות}}}
הוצאות {{{הוצאות}}}
סיוע כלכלי בינלאומי {{{סיוע כלכלי בינלאומי}}}
הנתונים מבוססים בעיקר על: ספר העובדות העולמי של ה-CIA
הסכומים הנקובים בדולרים בערך זה, הכוונה לדולר אמריקאי, אלא אם כן צוין אחרת
{{כלכלת מדינה
| שם = 
| תמונה = 
| כיתוב = 
| דירוג עולמי = 
| מטבע = 
| שער חליפין קבוע = 
| ארגוני סחר = 
| ענפים עיקריים = 
| שנת כספים = 
| תמ"ג = 
| צמיחה = 
| תמ"ג לנפש = 
| תמ"ג לפי מגזר = 
| אינפלציה = 
| שיעור ניכיון = 
| אוכלוסייה מתחת לקו העוני = 
| מדד ג'יני = 
| כוח עבודה = 
| כוח עבודה לפי מקצוע = 
| שכר ממוצע = 
| שכר מינימום = 
| אבטלה = 
| יצוא = 
| יצוא מוצרים = 
| מדינות יצוא עיקריות = 
| יבוא = 
| יבוא מוצרים = 
| מדינות יבוא עיקריות = 
| השקעות חוץ ישירות = 
| מדד קלות עשיית העסקים = 
| חשבון שוטף = 
| חוב חיצוני = 
| חוב ציבורי = 
| גירעון תקציבי = 
| הכנסות = 
| הוצאות = 
| סיוע כלכלי בינלאומי = 
| שם CIA = 
| חוב = 
}}


הערות:

  • שם CIA - שם בספר העובדות העולמי של ה-CIA (לצורך קישור)

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כיתובכיתוב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
דירוג עולמידירוג עולמי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מטבעמטבע

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שער חליפין קבועשער חליפין קבוע

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ארגוני סחרארגוני סחר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ענפים עיקרייםענפים עיקריים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שנת כספיםשנת כספים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמ"גתמ"ג

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
צמיחהצמיחה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמ"ג לנפשתמ"ג לנפש

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמ"ג לפי מגזרתמ"ג לפי מגזר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אינפלציהאינפלציה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שיעור ניכיוןשיעור ניכיון

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אוכלוסייה מתחת לקו העוניאוכלוסייה מתחת לקו העוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מדד ג'ינימדד ג'יני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כוח עבודהכוח עבודה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כוח עבודה לפי מקצועכוח עבודה לפי מקצוע

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שכר ממוצעשכר ממוצע

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שכר מינימוםשכר מינימום

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אבטלהאבטלה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יצואיצוא

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יצוא מוצריםיצוא מוצרים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מדינות יצוא עיקריותמדינות יצוא עיקריות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יבואיבוא

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יבוא מוצריםיבוא מוצרים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מדינות יבוא עיקריותמדינות יבוא עיקריות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
השקעות חוץ ישירותהשקעות חוץ ישירות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מדד קלות עשיית העסקיםמדד קלות עשיית העסקים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
חשבון שוטףחשבון שוטף

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
חוב חיצוניחוב חיצוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
חוב ציבוריחוב ציבורי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גירעון תקציביגירעון תקציבי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הכנסותהכנסות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הוצאותהוצאות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סיוע כלכלי בינלאומיסיוע כלכלי בינלאומי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שם CIAשם CIA

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
חובחוב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה