ביתוס בן זונין

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: ניסוח לא נהיר.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף.

ביתוס (או בייתוס) בן זונין היה כהן ואחד מתלמידי התנאים, שפעל בדורו של רבן גמליאל דיבנה. הוא התגורר בעיר לוד[1], את מעשיו עשה על פי דעת חכמים ומהנהגותיו השונות נלמדו מספר הלכות.

הלכות שנלמדו ממנו[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • היתר להתרחץ בצונן בשבת. - "א"ר יהודה מעשה בביתוס בן זונין שהיו ממלאין לו כלי של צונן מערב שבת ונותנין עליו בשבת כדי שייקר."[2]
 • איסור לעשות חלות מצוירות בפסח עקב הזמן שלוקח להכינם והחשש שמא יחמיצו, ואף אם אדם מסוים יכול להכין במהירות לא התירו לא חכמים ע"פ העיקרון של לא פלוג רבנן. - "אמר רבי יהודה דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים מפני מה אמרו אין עושין סריקין המצוירין בפסח, אמרו לו מפני שהאשה שוהה עליה ומחמצתה, אמר להם אפשר יעשנה בדפוס ויקביענה כיון, אמרו לו יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי ביתוס מותרין."[3]
 • היתר לעשות כרך אחד הכולל בתוכו כמה ספרי נביאים שונים. - "אמר רב יהודה מעשה בביתוס בן זונין שהיו לו שמנה נביאים מדובקין כאחד על פי ר"א בן עזריה"[4]
 • היתר לעשות צד אחד בריבית - "אמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו מכר על פי רבי אלעזר בן עזריה ולוקח אוכל פירות היה."[5]
 • וכן הוזכר שקיים את דברי חכמים בהיתר לאכול גרוגרות שנשפך עליהן יין נסך. - "מעשה בביתוס בן זונין שהביא גרוגרות בספינה. ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ושאל לחכמים והתירום."[6]

משפחתו[עריכת קוד מקור | עריכה]

ע"פ תולדות תנאים ואמוראים[7], אביו של בייתוס, זונין, היה ממונה של רבן גמליאל דיבנה, ביבנה. ע"פ הגמרא במסכת פסחים, דף מ"ט, עמוד א'. - "בא זונין ממונה של ר"ג". בנו של ביתוס, שנקרא אף הוא זונין, היה מזקני הדור בתקופת רבי יהודה הנשיא ע"פ הגמרא במסכת בבא בתרא, דף קס"ד, עמוד ב' - "א"ל זונין לרבי...". נכדו של ביתוס, בנו של זונין, נקרא ביתוס והוא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא ע"פ הירושלמי במסכת שבת, דף נ"ו, עמוד ב' - "בייתוס בן זונין היה יושב ושונה לפני רבי..."

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ ע"פ תוספתא בסוף פסחים - "מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד, והיו עסוקין בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר"
 2. ^ תוספתא שבת, פרק ד', הלכה ג'
 3. ^ גמרא פסחים, דף ל"ז, עמוד א'
 4. ^ גמרא בבא בתרא, דף י"ג, עמוד ב'
 5. ^ מסכת בבא מציעא, דף ס"ג, עמוד ב'
 6. ^ מסכת עבודה זרה, פרק ה', משנה ב'
 7. ^ הרב אהרן הימן, "ביתוס בן זונין", תולדות תנאים ואמוראים, לונדון, תר"ע, באתר ויקיטקסט.