לדלג לתוכן

עזרה:מנגנונים ליישוב מחלוקת

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
המדיניות הכתובה של ויקיפדיה בנוגע לטיפול בכל סוג של מחלוקת מתוארת באופן מפורט בדפים רבים, אליהם יש קישורים בדף זה.

דף זה אינו דף מדיניות, אלא נועד לתת סקירה כללית של המחלוקות ודרכים אפשריות ליישובן.

ויקיפדיה נכתבת על ידי כותבים רבים, ללא בעלות של כותב מסוים על ערך. בנסיבות אלה טבעי שלעיתים תיווצר מחלוקת על התוכן הראוי לערך, ואף על עצם זכות קיומו בוויקיפדיה. לטיפול במחלוקת מסוג זה ומסוגים נוספים נוצרו בוויקיפדיה מנגנונים אחדים.

אף שמחלוקות זוכות לעיתים לתשומת לב רבה של קהילת ויקיפדיה, הן מהוות מרכיב קטן ביותר מכלל הפעילות בוויקיפדיה. חלק קטן בלבד מן הערכים בוויקיפדיה מעוררים מחלוקת וזו בדרך כלל מיושבת בדיון, ללא צורך בכלים מובנים נוספים ליישוב מחלוקות.

מחלוקות בוויקיפדיה מתאפיינות בשקיפות גבוהה: עיקר המחלוקת, ובפרט ההיבטים המחייבים שלה, נעשה בדפי ויקיפדיה הגלויים ונגישים לכל. השאיפה לשקיפות אינה מונעת, מוויקיפדים החפצים בכך, לקיים גם דיונים פרטיים בכלים שמחוץ לוויקיפדיה (כגון דואר אלקטרוני).

בכל מחלוקת חשוב לשמור על התנהלות עניינית, תוך שמירה על כללי התנהגות בין חברי הקהילה. ויקיפדיה היא יצירה של חוכמת ההמונים, ולכן איש אינו צריך לחוש כאילו שמירה על איכות התוכן בוויקיפדיה מוטלת על כתפיו בלבד.

סוגי מחלוקות

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • מחלוקות על תוכן
  • מחלוקת על תעתיק: גאלאץ או גאלאצי? גינקגו או גינקו? כללי תעתיק לעברית לא קיימים לכל השפות, ולעיתים תעתיק שגוי שהשתרש בעברית עשוי לעורר מחלוקת באשר לשאלת אימוצו בוויקיפדיה.
  • מחלוקת על עובדות: לעיתים מתעוררת מחלוקת בשאלה מה הן העובדות עצמן: האם לאה גולדברג נולדה בקניגסברג או בקובנה? מה היה חלקו של יצחק רבין בפרשת "אלטלנה"? מתי נולד שמעון פרס? לכאורה קל ליישב מחלוקת מסוג זה - יש להביא אסמכתה מתאימה, אך מתברר שלעיתים ניתן להביא אסמכתאות סותרות.
  • מחלוקת על רלוונטיות: האם ראוי לציין בערך פרט מסוים (שאין ויכוח על נכונותו) או שזהו פרט טפל, או פרט שאין לו מקום ברמת הפירוט של הערך.
  • מחלוקת על זכות הקיום של ערך: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה, ומוסכם על הכל שיש נושאים שאינם אנציקלופדיים, כשם שיש ערכים שאיש אינו חולק על נחיצותם. קו הגבול שבין שתי קבוצות אלה מעורפל במקצת, ולכן מתעוררות מחלוקות על זכות הקיום של ערכים שבתחום האפור.
 • מחלוקות מנהליות: ויקיפדיה היא קהילה, ולכן עולים נושאים הקשורים בניהולה. למשל, האם מינוי של מפעיל מערכת הוא ללא הגבלת זמן, או שיש לקצוב אותו לשלוש שנים?
 • מחלוקות אישיות: ויקיפדיה נכתבת על ידי אנשים, ולעיתים פורצים ביניהם סכסוכים אישיים (בדרך כלל כתופעת לוואי לא רצויה של מחלוקת מאחד הסוגים הקודמים).

כלים ליישוב מחלוקות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

יישוב מחלוקת בענייני תוכן

[עריכת קוד מקור | עריכה]
ערך מורחב – ויקיפדיה:מלחמת עריכה#כללים לפתרון מלחמת עריכה

הדרך הטובה ביותר לטפל במחלוקת בענייני תוכן היא הבאת מקור אמין. מקור אמין עשוי להכריע בוויכוח על עובדות, וגם לשמש כאסמכתא בוויכוח על חשיבות נושא או על הגדרה.

כאשר מקורות אינם פותרים את הבעיה, הכלי הבסיסי והראשוני ליישובה של כל מחלוקת בענייני תוכן הוא דיון בדף השיחה של הערך שהמחלוקת עוסקת בתוכנו. להכוונת הוויקיפדים לדיון ענייני משמש הדף תרבות הדיון. דף השיחה משמש את הצדדים למחלוקת להצגת עמדותיהם ולנסיון לשכנע איש את רעהו. לעיתים די בשיחה כזו כדי להגיע להסכמה. כאשר אין הסכמה, לעיתים אחד הצדדים מפרסם הודעה בדבר המחלוקת בלוח המודעות, וניתן פרק זמן סביר לוויקיפדים החפצים בכך לקחת חלק בדיון. ויקיפדים נוספים המצטרפים לדיון מביעים את דעתם בצורה מנומקת, או תוך הצטרפות לדעתו של משתתף קודם בדיון. פעמים רבות מסתיים ויכוח בענייני תוכן כאשר יש רוב בדף השיחה בעד עמדה מסוימת. בהיעדר רוב כזה, נעשה שימוש בדרכים המפורטות בהמשך.

לעיתים הופכת מחלוקת, קודם לדיון בדף השיחה, למלחמת עריכה - מצב שבו שני משתמשים חוזרים ומבטלים זה את עריכתו של זה. למפעילי מערכת יש כלים וכללים לבלימתה של מלחמת עריכה - שחזור הערך לגרסה יציבה (גרסתו קודם לפריצתה של מלחמת העריכה), הגנת הערך מפני עריכה, והפניית המתווכחים לדיון בדף השיחה, לשם ליבון המחלוקת שביניהם.

במסגרת דיון בענייני תוכן משמשים לעיתים שני כלים המקובלים למטרה זו גם מחוץ לוויקיפדיה:

 • גישור: ויקיפד המתנדב לכך מנסה לגשר בין הצדדים החולקים, ולהגיע לפשרה המקובלת על שניהם.
 • בוררות: הצדדים החולקים מסכימים על בורר שלו הם מעניקים סמכות לפסוק במחלוקת שביניהם.
כלי נוסף, החורג מהגישה הדמוקרטית המאפיינת את המחלוקות בוויקיפדיה, ולכן השימוש בו נדיר ביותר, הוא החלטת ביורוקרט: לביורוקרט נתונה סמכות לכפות עצמו כבורר על צדדים יריבים במלחמת עריכה, כאשר אלה אינם מגיעים לידי הסכמה על זהות הבורר ביניהם.
במקרה, הנדיר יחסית, שבו אחד המשתתפים בוויכוח אינו מסתפק בהכרעה שהושגה בדף השיחה באחת מהדרכים שנמנו לעיל, באפשרותו לפתוח הצבעת מחלוקת.

הצבעת מחלוקת משמשת להכרעה פורמלית במחלוקת על תוכנו של ערך. לאחר ניסוח של האפשרויות השונות שעליהן יש להחליט נפתחת הצבעה הנמשכת שבוע, וההחלטה מתקבלת בה ברוב קולות.

אם קיים ערך שאינו כתוב היטב, ולדעת חלק מהעורכים אין לאפשר את קיומו במרחב הערכים, אפשר לקיים דיון העברה לטיוטה, ואם אכן תהיה הסכמה, הערך יעבור ממרחב הערכים למרחב טיוטה.

יישוב מחלוקת בעניין זכות הקיום של ערך

[עריכת קוד מקור | עריכה]
ערך מורחב – ויקיפדיה:חשיבות_אנציקלופדית

ליישוב מחלוקת על זכות הקיום של ערך משמש מנגנון דו-שלבי:

 • שלב ראשון - הבהרת חשיבות: ויקיפד בעל זכות הצבעה הסבור שלערך מסוים אין זכות קיום בוויקיפדיה, רשאי להניח עליו תבנית {{חשיבות}}, המזמינה את הוויקיפדים לנמק את חשיבות הערך, כלומר לתת הצדקה מנומקת לקיומו. אם במהלך שבוע, לא נמצא ויקיפד בעל זכות הצבעה שהצדיק את חשיבות הערך, הערך נמחק. אם נמצא ויקיפד שהצדיק את חשיבות הערך, רשאי ויקיפד המתנגד לקיום הערך לעבור לשלב השני
 • שלב שני - הצבעת מחיקה: בהצבעת מחיקה מתקיים דיון בזכות קיומו של ערך, ובעיקר נערכת הצבעה דמוקרטית, שבה לכל ויקיפד בעל זכות הצבעה יש קול אחד. ההצבעה נמשכת שבוע, וכדי למחוק את הערך נדרש רוב של 55% התומך במחיקת הערך.

ניואנס מרוכך של מחלוקת זו הוא הצעה לאיחודם של שני ערכים. במחלוקת מסוג זה יש הסכמה על כך שהמידע ראוי להופיע בוויקיפדיה, והמחלוקת מתמקדת בשאלה האם הוא ראוי לערך עצמאי, או שדי בהכללת מידע זה בערך אחר העוסק בנושא. דיון בסוגיה זו מתקיים בהתאם למדיניות איחוד ערכים ולפתיחתו משמשת התבנית {{לאחד}}. הדיון מתקיים בדף השיחה של הערך שמוצע לאחדו לתוך ערך אחר, ובדרך כלל הוא מוכרע כאשר יש רוב קולות ברור. בהיעדר רוב ברור, או לפי דרישה מפורשת של אחד הוויקיפדים, מתקיימת הצבעת מחלוקת.

יישוב מחלוקת מנהלית

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בדומה למחלוקת בענייני תוכן, גם ליישובה של מחלוקת על הדרך הנאותה להתנהלותה של ויקיפדיה משמש תחילה דיון בדף השיחה המתנהל במזנון. גם דיון זה כפוף לכללים שבדף תרבות הדיון. המזנון משמש את הצדדים למחלוקת להצגת עמדותיהם ולנסיון לשכנע איש את רעהו. פעמים אחרות מצטרפים ויקיפדים נוספים לדיון ומביעים את דעתם, בצורה מנומקת, או תוך הצטרפות לדעתו של משתתף קודם בדיון. בשנותיה הראשונות של ויקיפדיה העברית די היה בדיון זה כדי לגבש החלטה, אך עם התפתחותה של ויקיפדיה והגידול במספר הפעילים בה, הדיון במזנון הוא בדרך כלל רק שלב מקדים לדיון ולהצבעה בפרלמנט.

הפרלמנט משמש לגיבוש כללים שיימנעו מחלוקות בעתיד, לקביעה פורמלית של מדיניות בוויקיפדיה, ובפרט לשינוי של מדיניות שהתגבשה. בפרלמנט מובאות להצבעה מחלוקות העוסקות באופן התנהלותה של קהילת ויקיפדיה. הצבעה בפרלמנט נפתחת רק לאחר שבמזנון ניתנה לכך תמיכה של 5 ויקיפדים לפחות.

שינוי של החלטה שעברה בעבר בפרלמנט דורש רוב מיוחס של 60%. בשאר ההצבעות בפרלמנט מספיק רוב רגיל.

יישוב מחלוקת אישית

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בדומה לכל פעילות אנושית שיתופית אחרת, גם בוויקיפדיה פורצים לעיתים סכסוכים אישיים בין הכותבים בה (בדרך כלל כתופעת לוואי לא רצויה של מחלוקת מאחד הסוגים הקודמים). כללי התנהגות בין חברי הקהילה מהווים את המסגרת הנורמטיבית ליחסים בין הפעילים בוויקיפדיה, ולאכיפתם קיים מנגנון מוסכם. מפעילי מערכת אחראים לאכיפת כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה בדרך של הפעלת אמצעי משמעת על פי שיקול הדעת שניתן להם. לאחר שמוצו אמצעי אזהרה, אמצעי המשמעת העיקרי הוא חסימה - שלילת היכולת לערוך בוויקיפדיה לתקופה מסוימת, החל בחסימה למשך דקות וכלה בחסימה ללא הגבלת זמן. חסימה של משתמש ותיק לתקופה העולה יממה מצריכה התייעצות עם ביורוקרט.

אחד מעקרונות ההתנהגות בוויקיפדיה הוא שערכאות משפטיות לעולם לא ישמשו לפתרון מחלוקות וסכסוכים המתגלעים בה. ויקיפד שבמהלך מחלוקת מאיים בהגשת תביעה משפטית נגד ויקיפד אחר, או נגד קרן ויקימדיה, נחסם מיידית ללא הגבלת זמן, בהתאם לנוהל טיפול באיומים משפטיים.

ויקיפד הסבור שחסימה נעשתה שלא כדין יכול לערער עליה בדף ויקיפדיה:בירורים. במידת הצורך נפתחת בדף זה הצבעה, בהשתתפותם של המפעילים בלבד, ובה מתקבלת החלטה על משך החסימה.