תפילת המיסה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תפילת המיסה הקתולית מורכבת מכמה חלקים. במקורה נכתבה תפילת המיסה כולה בלטינית, למעט החלק הראשון (Kyrie) אשר נכתב ביוונית.

השורות או הרעיון המרכזי בכל אחד מחלקי המיסה נלקחו מכתבי הקודש, מהברית הישנה או מהברית החדשה.
מילות החלק הראשון Kyrie (אדון) מצויות במקומות רבים בשתי הבריתות (לדוגמה: ישעיה, ל"ג, ב'; תהילים, ו', ג', ט', י"ד; קכ"ג, ג'; מתי, ט', 27; שם, כ', 30; לוקאס, י"ז, 13.

שורת הפתיחה של החלק השני Gloria (כבוד, הלל) מקורה במילים ששרו המלאכים כשהודיעו לרועים על הולדת ישו (לוקאס, ב', 14).

החלק השלישי Credo (אני מאמין) הוא הארוך ביותר, ומורכב משורה ארוכה של הצהרות ועקרונות. חלק זה חובר כבר בוועידת ניקיאה הראשונה שהתקיימה בשנת 325 לספירה, כשהיה צורך לקבוע ולהבהיר מהן הדרישות להשתייכות לכנסייה הקתולית.

מילות החלק הרביעי Sanctus (קדוש) מצויות בשני חזיונות, אחד בספר ישעיה, ו', ג', והשני (בהשראת הראשון) בחזון יוחנן, ד', 8. אלו הן מילות השרפים השרים מסביב לכס האלוהים. שתי הגרסאות דומות מאוד, אך אינן זהות. הנוסח המצוי במיסה נלקח מספר ישעיה. לחלק זה יש תוספת Benedictus (מבורך, ברוך) אשר בדרך כלל מולחמת ישירות אל תוך טקסט ה-Sanctus, על-אף שלעיתים היא נחשבת חלק נפרד כשלעצמו. המילים ל-Bendictus נלקחו מהבשורה על-פי מתי כ"א, 9, והן מופיעות גם במרקוס, י"א, 9–10, וביוחנן, ט', 13. הביטוי הושע-נא גם הוא מופיע במקורות לעיל ובמקורות נוספים דוגמת מתי, כ"א, 15, ובמזמורי תהילים בשינויים קלים.

חלקה האחרון של המיסה Agnus Dei מתייחס למילותיו של יוחנן המטביל (יוחנן, א', 29), כשראה את ישו וכינה אותו שה האלוהים.

הערות טכניות[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפני קריאת הטקסט, יש לשים לב לדברים הבאים:

  1. הטקסט הלטיני המובא כולל גם קווים עיליים (macron, כמו באות ā) מעל האותיות a,e,i,o,u,y, על-אף שהם נהוגים רק בלטינית קלאסית ובדרך כלל נוהגים להשמיטם. הקו העילי מעיד כי ההברה שהוא מציין היא ארוכה, והוגים אותה במשך זמן כפול מהברה לא-מסומנת.
  2. על-מנת למנוע טעיות בהגייה, בטקסט המובא נעשה שימוש באות J לסימון I עיצורית, ונעשתה הפרדה בין V עיצורית ל-U אם קריאה. מאותה הסיבה חוברו יחדיו שתי אותיות הדיפתונגים (דוגמת æ).
  3. בימי-הביניים איבדה הלטינית את הגייתה הקלאסית, ולכן ביצירות רבות נשמעת לטינית מאוחרת, או לטינית כנסייתית, הנוטה להגייה איטלקית.
  4. אם שורות הטקסט הלטיני והעברי אינן חופפות, ניתן להגדיל את רזולוציית המסך וכך להקל על קריאת התרגום.

Kyrie[עריכת קוד מקור | עריכה]

אדון, חָנֵּנוּ
משיח, חננו
אדון, חננו

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Glōria[עריכת קוד מקור | עריכה]

כבוד במרומים לאלוהים.

ובארץ שלום באנשי רצונו הטוב.
אנו מהללים אותך,
אנו מברכים אותך,
אנו סוגדים לך,
אנו מפארים אותך.
אנו מודים לך עבור כבודך הרב.
האדון האלוהים, המלך השמימי, האל האב הכל יכול;
האדון הבן היחיד, ישוע המשיח;
האדון האלוהים, שה האלוהים, בן האב.
אתה הנושא חטאת עולם, רחם עלינו;
אתה הנושא חטאת עולם, שמע את תפילתנו;
אתה היושב לימינו של האב, רחם עלינו.
מכיוון שאתה לבדך הקדוש,
אתה לבדך האדון,
אתה לבדך במרומים, ישוע המשיח.
יחד עם רוח הקודש בכבוד אלוהים האב.
אמן.

Glōria in excelsīs Deō.

Et in terrā pāx hominibus bonæ voluntātis.
Laudāmus tē,
benedīcīmus tē,
adōrāmus tē,
glōrificāmus tē.
Grātiās agimus tibī propter magnam glōriam tuam.
Domine Deus, Rēx cælestis, Deus Pater omnipotēns;
Domine fīlī unigenite, Jesū Christe;
Domine Deus, Agnus Deī, Fīlius Patris.
Quī tollis peccāta mundī, miserēre nōbīs;
quī tollis peccāta mundī, suscipe dēprecātiōnem nostram;
quī sedēs ad dexteram Patris, miserēre nōbīs.
Quoniam tū sōlus sānctus,
tū sōlus Dominus,
tū sōlus Altissimus, Jesū Christe.
Cum Sānctō Spīritū in glōriā Deī Patris.
Amen.

Credō[עריכת קוד מקור | עריכה]

אני מאמין באלוהים אחד,
האב הכל יכול,
בורא שמיים וארץ,
כל הגלוי וכל הסמוי.

ובאדון אחד, ישוע המשיח, בן יחיד לאלוהים,
אשר נולד מן האב לפני כל הדורות.
אל מאל, אור מאור,
אל אמת מאל אמת.
לא נברא כי אם מולד, עצמו עצם האב,
ועל ידו נעשה הכל.
בעבורנו, בני האדם, ולמען ישענו ירד מן השמיים,
ונהיה בשר מרוח הקודש ברחם מרים הבתולה: ונעשה אדם.
נצלב למעננו, סבל בימי פונטיוס פילאטוס, ונקבר.
וביום השלישי קם לתחיה כדבר הכתוב,
ועלה השמיימה: והוא יושב לימין האב.
ושוב ישוב בהוד לשפוט את החיים והמתים:
ולא יהיה קץ למלכותו.

אני מאמין ברוח הקודש,
האדון, המחייה, הנובע מהאב ומהבן.
לו סוגדים ולו נותנים יקר - כלאב וכלבן,
והוא אשר דיבר בפני הנביאים.

אני מאמין בכנסייה האחת, הקדושה, הכוללת והשליחית.
ואני מכיר בטבילה האחת למחילת החטאים,
ומצפה לתחיית המתים,
ולחיי העולם הבא.
אמן.

Credō in ūnum Deum,
Patrem omnipotēntem,
factorem cælī et terræ,
vīsibilium omnium et invīsibilium.

Et in ūnum Dominum Jesum Christum, Fīlium Deī unigenitum,
et ex Patre nātum ante omnia sæcula.
Deum de Deō, lūmen de lūmine,
Deum vērum de Deō vērō.
Genitum, non factum, cōnsubstantialem Patrī,
per quem omnia facta sunt.
Quī propter nōs hominēs et propter nostram salūtem dēscendit de cælīs,
et incarnatus est de Spīritū Sānctō ex Mariā Virgine: et homō factus est.
Crucifixus etiam prō nōbīs sub Pontiō Pilatō, passus et sepultus est.
Et resurrēxit tertiā diē, secundum Scrīptūrās,
et ascendit in cælum: sedet ad dexteram Patris.
Et iterum ventūrus est cum glōriā jūdicāre vīvōs et mortuōs:
cujus rēgnī non erit fīnis.

Et in Spīritum Sānctum,
Dominum et vivificāntem, quī ex Patre Fīliōque prōcēdit.
Quī cum Patre et Fīliō simul adōrātur et cōnglōrificātur,
quī locūtus est per Prophetās.

Et ūnam, sānctam, Catholicam et Apostolicam Ecclēsiam.
Confiteor ūnum baptisma in remissiōnem peccātōrum,
et expectō resurrectiōnem mortuōrum,
et vītam ventūrī sæculī.
Amen.

Sānctus[עריכת קוד מקור | עריכה]

קדוש, קדוש, קדוש,
האדון אלוהים צבאות;
מלוא כל שמים וארץ כבודך.
הושע-נא במרומים.

ברוך הבא בשם האדון.
הושע-נא במרומים.

Sānctus, Sānctus, Sānctus,
Dominus Deus Sabaoth;
plēnī sunt cœlī et terra glōriā tuā.
Osanna in excelsīs.

Benedictus quī venit in nōmine Dominī.
Osanna in excelsīs.

Agnus Deī[עריכת קוד מקור | עריכה]

שה האלוהים, הנושא חטאת עולם, רחם עלינו.
שה האלוהים, הנושא חטאת עולם, רחם עלינו.
שה האלוהים, הנושא חטאת עולם, הענק לנו שלום.

Agnus Deī, quī tollis peccāta mundī, miserēre nōbīs.
Agnus Deī, quī tollis peccāta mundī, miserēre nōbīs.
Agnus Deī, quī tollis peccāta mundī, dōnā nōbīs pācem.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]