dd (יוניקס)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ערך זה מועמד להעברה לוויקיספר
ערך זה נראה כספר לימוד או מדריך. ויקיפדיה איננה מאגר מדריכים או ספרי לימוד אבל ויקיספר כן. אם לדעתכם ערך זה הוא בעל חשיבות אנציקלופדית, אנא ציינו זאת בדף השיחה של הערך.
ערך זה מועמד להעברה לוויקיספר
ערך זה נראה כספר לימוד או מדריך. ויקיפדיה איננה מאגר מדריכים או ספרי לימוד אבל ויקיספר כן. אם לדעתכם ערך זה הוא בעל חשיבות אנציקלופדית, אנא ציינו זאת בדף השיחה של הערך.

dd היא פקודת Unix ומערכת הפעלה דמוית יוניקס, שמטרתה העיקרית היא להמיר ולהעתיק קבצים.

במערכות הפעלה דמויות יוניקס קיים ייצוג של רכיבי חומרה, תוכנה ותהליכים באמצעות קבצים אותם אותם ניתן לקרוא, לשנות ואף לכתוב אליהם. הפקודה dd מאפשרת קריאה וכתיבה של קבצים כאלה תוך הגדרה מדויקת של גודל המידע אותו נרשום וקידודו.

שימוש[עריכת קוד מקור | עריכה]

גיבוי של הMaster boot record

dd if=/dev/sda of=MBR.img bs=512 count=1

יצירת קובץ המכיל אפסים בגודל 1024k

dd if=/dev/zero of=~/1000mb_file bs=1024k count=1

העתקת דיסק לקובץ תמונה

dd if=/dev/sda3 of=/home/backup/disk.backup

העתקת CDROM לתמונת ISO

dd if=/dev/sr0 of=/root/image.iso

מחיקת דיסק על ידי כתיבת אפסים

dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M

מחיקת דיסק על ידי כתיבת מידע אקראי

dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=1M

העמסת מעבד

dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1024k count=1000