לדלג לתוכן

קבוצה (הדרכה)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

קבוצה היא מספר חניכים הנפגשים למטרה מסוימת או מתוך עניין משותף. הקבוצה שייכת בדרך כלל למסגרות ארגוניות כמו תנועה או ארגון והיא התא הבסיסי ביותר במבנה החברתי או הארגוני. לכל קבוצה יש מבנה מסוים, ולרוב מנחה אותה מדריך או צוות מדריכים. בין חברי הקבוצה והמדריך מתקיימים יחסי גומלין, והתפקידים והאחריות מחולקים ביניהם. כל אלו משרתים מטרות מסוימות ומנוהלים על פי נורמות ודרכי תקשורת מוגדרים.

קבוצת נערות בהדרכה לאימון גופני בחצר מוזיאון הטבע בירושלים

לדוגמה, בארגוני נוער ובתנועות נוער הקבוצות מוגדרות כתאים הבסיסיים במבנה הארגוני. בכל קבוצה מספר חניכים, לרוב מאותה שכבת גיל ומדריך המבוגר מהם. מסגרת יחסי הגומלין מוגדרת היטב בתדירות המפגשים ועיתויים, וכן בתוכן המפגשים ומאפייניהם. מפגשים אלו נקראים פעולות. את הפעולה מכין המדריך: בחירת נושא המפגש, האופן בו הוא יתקיים והמתודות בהן ישתמש. מסגרת הפעולות ומכלול יחסי הגומלין עונות על מטרות משותפות. המטרות מוגדרות על ידי הקבוצה בהנחיית המדריך, ולרוב גם על ידי הארגון או התנועה בו הם פועלים.

לרוב, ניתן יהיה לאפיין את הקבוצה גם בשם, בצורת לבוש, בדרכים ליצירת קשר, בדמי חבר או בסוג תשלום אחר, ולעיתים גם בסמלים, בהמנון ובטקסים.

השפעת הקבוצה על החניך.

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בקבוצה מתרחשים תהליכים בעלי משמעויות אינטרסובייקטיביות. הקבוצה מעניקה את המשמעויות הללו לתהליכים ולסמלים המייחדים אותה. הקבוצה מספקת לחניך צרכים בסיסיים של שיוך חברתי ופעילות פנאי, העשרה, תמיכה, קבלה והגשמה.

החברות בקבוצה משפיעה על חשיבותו של הפרט בעיני עצמו, על התנהגותו, ועל תפיסת העולם שלו. בקבוצה פועלים כוחות של לחץ חברתי, רמות של קונפורמיות, רמות לכידות עליהם משפיעים גם התנהלות המדריך ומנגנוני הפיקוח של הקבוצה והמסגרת. כל אלה משפיעים על החניך ועל התנהגותו.

הקבוצה והמדריך יכולים להפעיל סנקציות כדי ליצור קונפורמיות. הקבוצה תגיב לחבר שסוטה מהנורמות של הקבוצה. תגובת הקבוצה או המדריך תשתנה על פי המידה שבה פוגעת הסטייה בהשגת מטרות הקבוצה, מיקום החבר בקבוצה ומידת הלכידות בקבוצה.

קבוצות מסוימות מציגות תנאים לקבלת חבר לקבוצה. בתנועות נוער התנאים הם שכבת גיל, מיקום מגורים או שיוך לבית ספר. בשכבות בוגרות יותר ובארגוני נוער נבחנים החברים בהזדהות עם מטרות הקבוצה וכן בעשייה המיועדת להגשמתן. לעיתים גם קיימים נהלים מוסדרים להדחת חבר מהקבוצה אם לא עמד בדרישות מסוימות.

סוגי קבוצות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הקבוצות מוגדרות על ידי המבנה שלהן, תהליך קבלת ההחלטות ומאופיינות בבגרותן ובמסגרת בה פועלת הקבוצה.

קבוצה עם מדריך

[עריכת קוד מקור | עריכה]

ההחלטות מתקבלות על ידי המדריך כאשר בידיו היכולות לשתף את הקבוצה או חלקים ממנה בקבלת ההחלטות. לרוב השיתוף נובע ממטרה חינוכית או מרצון להשפיע על דעתם ותפיסתם. הקבוצה פועלת על פי חוזה קבוצתי שנאמר או נכתב ובו הסכמות קבוצתיות והגדרות נוספות של המדריך והמסגרת.

קבוצה שמנהיגה את עצמה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

ההחלטות מתקבלות על ידי כל חברי הקבוצה לרוב בתוך מסגרת של חוקים דמוקרטיים. אופן קבלת ההחלטות מעוגן בחוזה קבוצתי.

קבוצה עם מדריך או ועד מתוכה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הקבוצה ממנה חניך אחראי או קבוצת חניכים לתקופה זמנית. החניך הנבחר מקבל אחריות כמו של מדריך. הוא אחראי על הקבוצה, על קיום הפעילות והשגת המטרות הקבוצתיות. לעיתים קיים מנגנון פיקוח על המדריך הזמני וקיימים נהלים ברורים להדחתו ולקיום בחירות עם סיום תקופת כהונתו. דוגמאות לקבוצות כאלו ניתן לראות בחוגי הורים ובארגונים המבוססים על עקרון "מנהיגות עצמית" המאגדים בהם מספר קבוצות.

קבוצה עם מספר ועדות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בקבוצה פועלים מספר תתי קבוצות בעלי אחריות מוגדרת המאפשרת להם לקבל החלטות המחייבות את כל חברי הקבוצה. תת-קבוצה כזאת נקראת ועדה. חברי הוועדה נכללים בוועדה מתוך החלטה של חברי הקבוצה, של המדריך, של הוועד או מתוך רצונם הבלתי תלוי. לרוב קיימת גם תת-קבוצה האחראית על תפקוד הוועדות והמסגרת הרחבה של הקבוצה.

השתייכות של הקבוצה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הקבוצה היא חלק ממסגרת חברתית כללית. לכל פרט קבוצות השתייכות וקבוצות התייחסות מגוונות המשפיעות על התנהגותו. רוב הקבוצות מאוגדות בתוך מסגרת רחבה יותר של פעילות המגדירה רבים ממאפייני הקבוצה. בתנועות ובארגוני הנוער בארץ הקבוצות השונות מאורגנות בסניפים, בקנים, במעוזים או בשבטים, הם מאורגנים בתוך מחוזות או אזורים המאורגנים במסגרת התנועה או הארגון. לכל רמת ארגון מאפייני עבודה, בעלי תפקידים הפועלים בה, פעילות ניהולית ואירועים קבועים לאורך השנה.
בקבוצה קיימת הזדהות עם מטרות המסגרת והיא פועלת על פי חוקי המסגרת. חברי הקבוצה חשים הזדהות עם הקבוצה, עם המסגרת ועם חניכים נוספים בקבוצות אחרות, אך באותה מסגרת. עם זאת, קיימת לרוב תחרות בין קבוצות בתוך כל רמות המסגרת.

יחסים בין קבוצות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

היחסים בין קבוצות נעים בין קטבים של שיתוף פעולה ושל תחרות ואיבה. שיתוף יכול להיווצר במאפייני סטטוס דומים, במהלך פעילות גומלין בין הקבוצות המאפשרים אינטימיות וגיבוש מטרות ואינטרסים משותפים. יריבות ממותנת בין קבוצות יכולה להועיל לגיבוש בתוך הקבוצה.