רשימת עיצורים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

להלן רשימה של מגוון העיצורים המוכרים על ידי האלפבית הפונטי הבינלאומי. ישנם כ-125 עיצורים נבדלים זה מזה. כל עיצור הוא בעל בסיס חיתוך ואופן חיתוך ובעיצורים סותמים, חוככים ומחוככים יש הבחנה בין עיצורים קוליים לעיצורים אטומים. בטבלה וברשימות המצויות בערך זה, העיצורים ממוינים לשלוש קטגוריות: בסיס חיתוך, אופן חיתוך וקוליות. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, העיצור השמאלי הוא אטום והימני קולי. במשבצות הלבנות הריקות מצויים עיצורים שאין להם סימן ייחודי משלהם והסימן של כל אחד מהם הוא הסימן של העיצור הקרוב ביותר באופן ההגייה בתוספת סימן דיאקריטי. במשבצות האפורות מצויים שילובים של בסיס חיתוך ואופן חיתוך שבלתי אפשריים להגייה.

טבלת עיצורים רשמית (בתהליכי עריכה) בטבלה מופיעים עיצורים נפוצים, נדירים ואף תאורטײם (שאינם קײמים למעשה באף שפה).

IPA, עיצורים ריאתיים
בסיס חיתוך ‏← סדקײם קיצונײם אחורײם בינוניים קדמײם דו-שיניים שפתײם
↓‏ אופן חיתוך סדקי

Glotal.svg

אפיגלוטי

Epiglotal consonant.svg

לועי

Faryngal consonant.svg

ענבלי

Uvulara consonant.svg

וילוני

Velara consonant.svg

בתר-חכי

Palatal consonant.svg

חכי

Palatal consonant.svg

מכתשי־חכי

Alveolopalatal fricative.svg

כפוף

Retroflex consonat.svg

בתר־מכתשי

Postalveolar consonant.svg

מכתשי

Alveolar consonant.svg

שיני

Dental consonant.svg

בין-שיני דו-שיני שיניים-שפתיים שפתי־שיני

Labiodental consonant.svg

לשוני־שפתי

Labiodental consonant.svg

דו־שפתי

Bilabial consonant.svg

אפי ɴ ɴ̊ ŋ ŋ̊ ŋ̟ ŋ̟ ɲ ɲ̊ n̠ʲ n̠̊ʲ ɳ ɳ̊ n̠̊ n n̪̊ n̪͆ ɱ͆ ɱ̥͆ ɱ ɱ̊ m̼̊ m
סותם ʔ ʡ ɢ q ɡ k ɡ̟ ɟ c d̠ʲ t̠ʲ ɖ ʈ d t d̪͆ t̪͆ b p
חוכך שורק ʑ ɕ ʐ ʂ ʒ ʃ z s
חוכך ɦ h ʢ ʜ ʕ ħ ʁ χ ɣ x ɣ̟ ʝ ç ɻ̝ ɻ̝̊ ɹ̠˔ ɹ̠̊˔ ð̠ θ̱ ð θ ð̪͆ θ̪͆ ɦ̪͆ h̪͆ v f β̼ ɸ̼ β ɸ
מקורב ‏ʢ̞ ʢ̞̊ ‏ʕ̞ ‏ʕ̞̊ ‏ʁ̞ ‏ʁ̞̊ ɰ ɰ̊ j̊˗ j ɻ ɻ̊ ɹ̠ ɹ̠̊ ɹ ɹ̊ ð̞ ð̞̊ ʋ ʋ̊ β̞ β̞̊
מקיש ʡ̯ ʡ̯̊ ɢ̆ ɢ̥̆ ɽ ɽ̊ ɾ̱ ɾ̱̊ ɾ ɾ̊ ɾ̪ ɾ̪̊ ѵ ⱱ̥ ɾ̼ ⱱ̟
רוטט я я̥ ʀ ʀ̊ ɽr ɽr̥ r̠̊ r r̪̊ r̪͆ ʙ͆ ʙ̥͆ ʙ̪ ʙ̪̊ ʙ̼ ʙ̼̊ ʙ ʙ̊
חוכך צדי ʟ̝ ʟ̝̊ ʟ̝̟ ʟ̝̟̊ ʎ̝ ʎ̝̊ ɮ̢ ɬ̢ ɮ̠ ɬ̠ ɮ ɬ ɮ̪ ɬ̪ ɮ̪͆ ɬ̪͆
מקורב צדי ʟ̠ ʟ ʟ̥ ʟ̟ ʟ̥̟ ʎ ʎ̊ ʎ̟ ʎ̟̊ ɭ ɭ̊ l̠̊ l l̪̊ l̪͆
מקיש צדי ʟ̆ ʟ̥̆ ʟ̟̆ ʟ̥̟̆ ʎ̯ ʎ̯̊ ɺ̢ ɺ̢̊ ɺ̠ ɺ̠̊ ɺ ɺ̊ ɺ̪ ɺ̪̊
מחוכך שורק ʥ ʨ ɖʐ ʈʂ ʤ ʧ ʣ ʦ ʣ̪ ʦ̪
מחוכך ʔh ʡʢ ʡʜ ɢʁ ɡɣ kx ɡ̟ɣ̟ k̟x̟ ɟʝ ɖɻ̝ ʈɻ̝̊ ˔d̠ɹ̠ ˔t̠ɹ̠̊ dð̠ tθ̱ d̪ð t̪θ d̪͆ð̪͆ t̪͆θ̪͆ b͆v͆ p͆f͆ b̪v p̪f β̼‏b̼ p̼ɸ̼
מחוכך צדי ɡʟ̝ kʟ̝̊ ɡ̟ʟ̝̟ k̟ʟ̝̟̊ ɟʎ̝ cʎ̝̊ ɖɮ̢ ʈɬ̢ d̲ɮ t̲ɬ d̪ɮ̪ t̪ɬ̪ d̪͆ɮ̪͆ t̪͆ɬ̪͆
עיצורים לא-ריאתיים
מפונם ʛ ʛ̥ ɠ ɠ̊ ɠ̟ ɠ̟̊ ʄ ʄ̥ ᶑ̊ ɗ̠ ɗ̠̊ ɗ ɗ̥ ɗ̪ ɗ̪̊ ɓ̪ ɓ̪̊ ɓ̼ ɓ̼̊ ɓ ɓ̥
מסודק ʡʼ k̟ʼ ʈʼ t̠ʼ t̪ʼ p͆ʼ p̪ʼ p̼ʼ
שורק מסודק ɕʼ ʂʼ ʃʼ ‏s̪ʼ
חוכך מסודק ħʼ χʼ x̟ʼ çʼ ɻ̝̊ʼ ɹ̠̊˔ʼ θ̱ʼ θʼ f͆ʼ ɸ̼ʼ ɸʼ
חוכך צדי מסודק ʟ̝̊ʼ ʟ̝̟̊ʼ ʎ̝̊ʼ ɬ̢ʼ ɬ̠ʼ ɬʼ ɬ̪ʼ
שורק מחוכך מסודק ʨʼ ʈʂʼ ʧʼ ʦʼ ʼ‏ʦ̪
מחוכך מסודק qχʼ kxʼ k̟x̟ʼ cçʼ ʈɻ̝̊ʼ t̠ɹ̠̊˔ʼ tθ̱ʼ t̪θʼ p͆f͆ʼ p̪fʼ p̼ɸ̼ʼ pɸʼ
מחוכך צדי מסודק k͡ʟ̝̊ʼ k̟͡ʟ̝̟̊ʼ c͡ʎ̝̊ʼ ʈɬ̢ʼ t̲ɬʼ tɬʼ t̪ɬʼ
מצוץ ʞ ǂ ˞ǃ ǃ ǀ ʘ̼ ʘ
מצוץ צדי ǁ ǁ̪

עיצורים מצוצים נוספים
מצוצים ʘ͡qʼ ʘ͡q ʘ̃ˀ ʘ̃
עיצורים מורכבים
בלתי-סותמים w ʍ ɥ ɧ
סותמים ɡ͡b k͡p ŋ͡m ŋ̊͡m̊

תוכן עניינים

מיון עיצורים לפי בסיס החיתוך[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים סדקיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים סדקיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים קיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים אפיגלוטיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים לועיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים אחוריים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים ענבליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים וילוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים חכיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מכתשיים-חכיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים קדמיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים כפופים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים בתר-מכתשיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מכתשיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שיניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שפתיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים בידנטיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שיניים-שפתיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שיניים-שפתיים הם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין השפה העליונה לבין השיניים התחתונות.

 • עיצור שיני-שפתי, אפי /ɱ͆/
 • עיצור שיני-שפתי, אפי, אטום /ɱ̥͆/
 • עיצור שיני-שפתי, סותם, קולי /b͆/
 • עיצור שיני-שפתי, סותם, אטום /p͆/
 • עיצור שיני-שפתי, חוכך, קולי /v͆/
 • עיצור שיני-שפתי, חוכך, אטום /f͆/
 • עיצור שיני-שפתי, רוטט /ʙ͆/
 • עיצור שיני-שפתי, רוטט, אטום /ʙ̥͆/
 • עיצור שיני-שפתי, מחוכך, קולי /b͆v͆/
 • עיצור שיני-שפתי, מחוכך, אטום /p͆f͆/

עיצורים שפתיים-שיניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שפתיים-שיניים הם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין השפה התחתונה לבין השיניים העליונות.

 • עיצור שפתי-שיני, אפי [ɱ]
 • עיצור שפתי-שיני, אפי, אטום /ɱ̊/
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, קולי [v]
  ‏ - בעברית ב רפה
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום [f]
  ‏ - בעברית פ רפה
 • עיצור שפתי-שיני, מקורב [ʋ]
 • עיצור שפתי-שיני, מקיש []
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, קולי /b̪v/
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, אטום /p̪f/
 • עיצור שפתי-שיני, מפונם /ɓ̪/
 • עיצור שפתי-שיני, מפונם, אטום /ɓ̪̊/
 • עיצור שפתי-שיני, מסודק /p̪ʼ/
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, מסודק /fʼ/

עיצורים שפתיים-לשוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שפתיים-לשוניים הנם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין קצה הלשון והשפה העליונה. עיצורים אלו נדירים מאוד, וקיימים בכמה שפות אוקיאניות.

 • עיצור שפתי-לשוני, אפי /m̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, אפי, אטום /m̺̊/
 • עיצור שפתי-לשוני, סותם, קולי /b̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, סותם, אטום /p̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, חוכך, קולי /β̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, חוכך, אטום /ɸ̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, רוטט /ʙ̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, רוטט, אטום /ʙ̺̊/
 • עיצור שפתי-לשוני, מחוכך, קולי /b̺β̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, מחוכך, אטום /p̺ɸ̺/
 • עיצור שפתי-לשוני, מצוץ /ʘ̺/

עיצורים דו-שפתיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים דו שפתיים הם עיצורים המופקים בבסיס החיתוך הנוצר במפגש בין שתי השפות.

 • עיצור דו-שפתי, אפי [m]
  ‏ - בעברית מ
 • עיצור דו-שפתי, אפי, אטום /m̥/
 • עיצור דו-שפתי, סותם, קולי [b]
  ‏ - בעברית ב דגושה
 • עיצור דו-שפתי, סותם, אטום [p]
  ‏ - בעברית פ דגושה
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, קולי [β]
  ‏ - ביווניתβ (ביתא)
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, אטום [ɸ]
 • עיצור דו-שפתי, מקורב נזיל [β̞]
 • עיצור דו-שפתי, רוטט [ʙ]
 • עיצור דו-שפתי, רוטט, אטום /ʙ̊/
 • עיצור דו-שפתי, מחוכך, קולי /bβ/
 • עיצור דו-שפתי, מחוכך, אטום /pɸ/
 • עיצור דו-שפתי, מפונם [ɓ]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם, אטום /ɓ̥/
 • עיצור דו-שפתי, מסודק []
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, מסודק /ɸʼ/
 • עיצור דו-שפתי, מצוץ [ʘ]

מיון עיצורים לפי אופן החיתוך[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים אפיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים סותמים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים חוככים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים חוככים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקורבים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקורבים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקישים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקישים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים רוטטים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים וילוניים-שפתיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מחוככים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים שורקים[עריכת קוד מקור | עריכה]
עיצורים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]
מחוככים נוספים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים חוככים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקורבים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקישים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מחוככים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מסודקים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מצוצים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים סותמים לא ריאתיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מפונמים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מסודקים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים סותמים[עריכת קוד מקור | עריכה]
עיצורים חוככים[עריכת קוד מקור | עריכה]
עיצורים מחוככים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים משופתתים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מקורבים[עריכת קוד מקור | עריכה]
עיצורים סותמים[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • עיצור סדקי משופתת, סותם, אטום [ʔʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Ӏу
 • עיצור לועי משופתת, סותם []
 • עיצור ענבלי משופתת, סותם, קולי [ɢʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, סותם, אטום []
  ‏ - בצ'רקסית‏ Къу
 • עיצור וילוני משופתת, סותם, קולי []
  ‏ - בצ'רקסית‏ Гу
 • עיצור וילוני משופתת, סותם, אטום []
  ‏ - בצ'רקסית‏ Ку
 • עיצור מכתשי משופתת, סותם, קולי []
  ‏ - באבחזית‏ Дә
 • עיצור מכתשי משופתת, סותם, אטום []
  ‏ - באבחזית‏ Тә
 • עיצור דו-שפתי משופתת, סותם, קולי []
 • עיצור דו-שפתי משופתת, סותם, אטום []
עיצורים חוככים[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • עיצור סדקי משופתת, חוכך, אטום []
 • עיצור לועי משופתת, חוכך, קולי [ʕʷ]
  ‏ - באבזינית‏ ГӀв
 • עיצור לועי משופתת, חוכך, אטום [ħʷ]
  ‏ - באבחזית‏ Ҳә
 • עיצור ענבלי משופתת, חוכך, קולי [ʁʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Гъу
 • עיצור ענבלי משופתת, חוכך, אטום [χʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Хъу
 • עיצור וילוני משופתת, חוכך, קולי [ɣʷ]
  ‏ - באבזינית Гъв
 • עיצור וילוני משופתת, חוכך, אטום []
  ‏ - בצ'רקסית‏ Ху
 • עיצור מכתשי-חכי משופתת, חוכך, קולי [ʑʷ]
 • עיצור מכתשי-חכי משופתת, חוכך, אטום [ɕʷ]
 • עיצור כפוף משופתת, חוכך, קולי [ʐʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Жъу
 • עיצור כפוף משופתת, חוכך, אטום [ʂʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Шъу
 • עיצור בתר-מכתשי משופתת, חוכך, קולי [ʒʷ]
  ‏ - באבחזית‏ Жә
 • עיצור בתר-מכתשי משופתת, חוכך, אטום [ʃʷ]
  ‏ - באבחזית‏ Шә
 • עיצור מכתשי משופתת, חוכך, קולי []
 • עיצור מכתשי משופתת, חוכך, אטום []
 • עיצור שיני משופתת, חוכך, קולי [ðʷ]
 • עיצור שיני משופתת, חוכך, אטום [θʷ]
 • עיצור שפתי-שיני משופתת, חוכך, קולי []
 • עיצור שפתי-שיני משופתת, חוכך, אטום []
 • עיצור דו-שפתי משופתת, חוכך, קולי /βʷ/
 • עיצור דו-שפתי משופתת, חוכך, אטום /ɸʷ/
עיצורים מחוככים[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • עיצור לועי משופתת, מחוכך, אטום [Qħʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, מחוכך, קולי [ɢʁʷ]
 • עיצור ענבלי משופתת, מחוכך, אטום [qχʷ]
  ‏ - בקברדינית‏ Кхъу
 • עיצור וילוני משופתת, מחוכך, אטום [kxʷ]
 • עיצור בתר-מכתשי משופתת, מחוכך, קולי [ʤʷ]
  ‏ - באבחזית‏ - Джв
 • עיצור בתר-מכתשי משופתת, מחוכך, אטום [ʧʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Чу
 • עיצור מכתשי משופתת, מחוכך, קולי [ ʣʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Дзу
 • עיצור מכתשי משופתת, מחוכך, אטום [ʦʷ]
  ‏ - בצ'רקסית‏ Цу

עיצורים מלועלעים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מוולניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מחונככים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים מצוצים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מיון העיצורים לפי קוליות[עריכת קוד מקור | עריכה]

המיון הבא הוא רק לגבי אופני החיתוך בהם קיימת הבחנה בין קולי לאטום.

עיצורים קוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים אטומים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי חיתוך אופני חיתוך
סדקיים - אפיגלוטיים - לועיים

ענבליים - וילוניים - חכיים
מכתשיים-חכיים - כפופים - בתר-מכתשיים - מכתשיים - שיניים
שיניים-שפתיים - שפתיים-שיניים - לשוניים-שפתיים - דו-שפתיים

ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים - מקישים - רוטטים - צדיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
גובה תנועות מיקום התנועות
סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות - חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומי - פורמנט
אלפבית פונטי בינלאומי