SOSEMANUK

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

SOSEMANUK הוא צופן זרם סינכרוני שפותח ב-2005 בתמיכת משרד החינוך הצרפתי ומשרדים אחרים, על ידי Côme Berbain ועמיתיו ואשר נבחר על ידי eSTREAM[1] יחד עם שלושה אלגוריתמים נוספים כמועמד מועדף לתקן הצפנת זרם בפרופיל 1 (קטגוריית תוכנה). SOSEMANUK הוא שיפור של צופן הזרם SNOW ומבוסס גם על צופן בלוקים סרפנט. הצופן מקבל מפתח ההצפנה בטווח אורכים של 128-256 סיביות (הביטחון המושג הוא לכל היותר ברמה של 128 סיביות) וכן וקטור אתחול בגודל 128 סיביות ומפיק בכל צעד פלט של ארבע מילים של זרם מפתח (בסך הכול 128 סיביות), הצפנת טקסט-המקור מתבצעת ברמת מילים, ארבע מילים בכל פעימה, באמצעות חיבור XOR עם זרם הפתח. SOSEMANUK בטוח יותר ובעל ביצועים טובים יותר מ-SNOW 2.0, במיוחד שלב הכנת וקטור האתחול מהיר יותר ומצבו הפנימי (internal state) מצומצם בגודלו בסך הכול 384 סיביות, מה שמאפשר ביצועים טובים יותר.

SOSEMANUK אינו מוגן בזכויות יוצרים או בפטנט והוא חופשי לשימוש. פירוש השם הוא 'נחש שלג' בשפת Cree והוא מתייחס לספורט פופולרי של שבטי ילידים באמריקה הצפונית. זאת בשל הדמיון שלו לצפנים SNOW וסרפנט (נחש במיתולוגיה).

סרפנט[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – סרפנט (צופן)

SOSEMANUK משתמש בגרסה מותאמת של ליבת צופן הבלוקים סרפנט גם כדי לאתחל את מפתח ההצפנה המורחב וגם כחלק מהמצב הפנימי של צופן הזרם. לצורך SOSEMANUK סרפנט חולק לשני פרימיטיבים פשוטים Serpent1 ו-Serpent24 כדלהלן:

Serpent1 מתאר סבב אחד של סרפנט ממנו הופשטו שלב הוספת המפתח והטרנספורמציה הליניארית והוא כולל רק את תיבת ההחלפה (S-box) השלישית. הפונקציה Serpent1 מקבלת רביעייה של מילים בגודל 32 סיביות ומחזירה פלט של ארבע מילים בגודל זהה לאחר ערבוב עם תיבת ההחלפה במצב bitslice (ראה צופן סרפנט). התפקיד של Serpent1 הוא לשמש כפונקציה אי-ליניארית על ערכי הביניים של המצב הפנימי.

Serpent24 היא פונקציה המבצעת 24 סבבים המקבילים ל-24 הסבבים הראשונים של סרפנט המקורי למעט העובדה שהסבב האחרון מלא. בניגוד לצופן סרפנט שמבצע 32 סבבים כאשר האחרון הוא סבב חלקי (ללא הטרנספורמציה הליניארית). Serpent24 מבצע את הסבב ה-24 באופן הבא:

ולמעשה משתמש רק ב-25 תת-מפתחות הנוצרים בתהליך הרחבת המפתח של צופן סרפנט. הפונקציה Serpent24 נדרשת רק לצורך שלב האתחול והכנת המפתח של SOSEMANUK (להלן).

תיאור האלגוריתם[עריכת קוד מקור | עריכה]

תיאור כללי של צופן SOSEMANUK, הסמלים ו- מייצגים כפל וחיבור אלמנטים בשדה .

המצב הפנימי (internal state) של צופן הזרם SOSEMANUK מנוהל על ידי אוגר זיזה המכיל עשרה אלמנטים בגודל 32 סיביות ואוטומט סופי המכיל זיכרון בגודל שתי מילים. בסך הכול 12 מילים. להלן תיאור רכיבי הצופן.

LFSR[עריכת קוד מקור | עריכה]

הצופן כולל אוגר זיזה יחיד מסוג LFSR המכיל עשרה אלמנטים מהשדה המורחב . כל אלמנט מיוצג על ידי הווקטור כאשר הוא אלמנט מהשדה בגודל בית אחד. כאשר השדה מוגדר על ידי הפולינום הפרימיטיבי . פעולות חיבור וכפל סגורות מודולו 256. הייצוג המקובל הוא הקסדצימלי למשל האלמנט מיוצג על ידי "". האלמנטים של השדה נוצרים על ידי הפולינום הפרימיטיבי:

וכל אלמנט מזוהה על ידי . היתרון של מבנה זה ברור, פעולת חיבור בין שני אלמנטים בשדה היא בעצם XOR (המסומן כאן בקיצור ) שהיא פעולה מהירה במונחי מחשוב ופעולות כפל וחילוק מתורגמות להזזות (shift) בסיביות. כלומר כפל ב- הוא הזזה לשמאל של סיביות האופרנד 8 פוזיציות ולאחריה חיסור מותנה (חיבור וחיסור זהים בשדה זה) שהוא בעצם פעולת XOR עם הפולינום הקבוע , רק אם הסיבית העליונה שנפלטת כתוצאה מההזזה היא '1'. חילוק מתבצע בדרך דומה, ההזזה היא לימין במקום לשמאל ומשתמשים בקבוע אחר (ההופכי של ) לחילוק אם וכאשר הסיבית התחתונה (שנפלטה) היא '1'. בדרך זו אפשר לבצע ביעילות כפל בכל חזקה של על ידי איטרציה.

מעשית מאיצים את פעולות הכפל והחילוק ב- על ידי שימוש בטבלאות חיפוש table lookup המקודדות מראש. לדוגמה אם נתונות טבלאות המכילות את כל 256 האפשרויות של בית אחד עבור כפל וחילוק בהתאמה, הכפל יהיה והחילוק הוא

בכל מחזור זמן, מחושב ערך חדש מהאלמנטים של LFSR לפי נוסחת הנסיגה עבור ותכולת האוגר כולו מוזזת (shift). מעשית פעולת ההזזה מתבצעת בשיטת חלון על ידי ניהול מצביעים במקום העתקה פיזית של כל ערכי התאים.

הפולינום הוא פונקציית ההיזון של ה-LFSR. כיוון ש- פרימיטיבי מחזוריות האוגר מקסימלית והיא .

אוטומט סופי[עריכת קוד מקור | עריכה]

הצופן כולל אוטומט סופי בקיצור FSM שהוא רכיב המכיל זיכרון פנימי בגודל 64 סיביות המחולק לשני אוגרים . ובכל צעד מקבל את המילים 1, 8 ו-9 מאוגר ה-LSFR, מעדכן את הזיכרון הפנימי ומחזיר מילה אחת:

כאשר פונקציית המעבר הפנימית Trans היא טרנספורמציה אי ליניארית המוגדרת כך:

.

הפונקציה היא הסיבית הפחות משמעותית של . הפונקציה שווה ל- אם או ל- אם . הקבוע הוא (ייצוג הקסדצימלי של עשר הספרות הראשונות של פאי). הסימן מייצג הזזה מעגלית של מילה בגודל 32 סיביות בשבע סיביות.

המצב הפנימי[עריכת קוד מקור | עריכה]

הפלט של האוטומט FSM ופלט האוגר LFSR משמשים יחד לעדכון המצב הפנימי. בכל מחזור זמן תוצאות אוגר הזיזה (LFSR) והאוטומט (FSM) נאספות בחוצץ פנימי ומשולבות יחד כדי לייצר פלט של המצב הפנימי. כאשר זהו המצב הראשוני של הצופן והפלט הראשון שלו הוא . בכל מחזור זמן הפעולות הבאות מתבצעות:

 • FSM מתעדכן: האוגרים וערך הביניים מחושבים לפי . הערך מאוחסן בחוצץ הפנימי.
 • LFSR מתעדכן: מחושב מהערכים . הערך מהווה חלק מפלט האוגר ומאוחסן בחוצץ פנימי ותכולת האוגר מוזזת.

ואחת לארבעה מחזורי זמן מופקים ארבעה ערכי פלט ו- המחושבים מערכי הביניים שנאספו ו- ופלטי האוגר ו-.

פלט FSM משמש קלט לפונקציה Serpent1 שמקבלת ארבע מילים ומחזירה ארבע מילים, התוצאה מחוברת ב-XOR עם פלט האוגר LFSR כדלהלן:

כאשר הם פלט האוטומט ו- הם פלט האוגר. המצב הפנימי בזמן הוא .

הכנת מפתח והוספת וקטור האתחול[עריכת קוד מקור | עריכה]

הכנת הצופן לפעולה כוללת שלב הכנת המפתח שנעשה ללא תלות בוקטור האתחול ושלב הוספת וקטור האתחול. ההפרדה הגיונית כיוון שמפתח ההצפנה משתנה בתדירות נמוכה יותר מוקטור האתחול, לכן ניתן לקצר את התהליך ההכנה על ידי דילוג על השלב הראשון כאשר המפתח נותר זהה. שלב הכנת המפתח נעשה על ידי פרוצדורת הרחבת המפתח שהיא דומה לפונקציה המקבילה בצופן הבלוקים המקורי סרפנט. הפרוצדורה מקבלת מפתח הצפנה (המסופק על ידי המשתמש) ומרחיבה אותו ל-25 תת-מפתחות בגודל 128 סיביות המקבילים למאה מילים (בניגוד לצופן סרפנט שבו מיוצרים 33 תת-מפתחות). וכן בניגוד לסרפנט, מפתח-ההצפנה הראשוני ב-SOSEMANUK צריך להיות לפחות 128 סיביות. אף על פי שאפשר להשתמש גם במפתח 256 סיביות, רמת הביטחון של הצופן לא תשתנה והיא תוותר 128 סיביות. תהליך הרחבת המפתח מתואר בצופן סרפנט.

לאחר הכנת המפתח המורחב הפרוצדורה Serpent24 משמשת כרגיל כצופן בלוקים להצפנת וקטור האתחול המסופק על ידי המשתמש. מתוך 24 הסבבים של הפרוצדורה רק פלט הסבבים 12, 18 ו-24 מנוצלים. כל אחד מהם בגודל ארבע מילים. כאשר בסבב ה-24 הפלט הוא רק לאחר XOR עם תת-מפתח סרפנט ה-25. לצורך המחשה פלט סבב 12 מסומן בקיצור וכן לגבי היתר. בסך הכול 12 מילים המשמשים לאתחול המצב הפנימי של SOSEMANUK כדלהלן:

סיכום ארבעת הצעדים הראשונים של צופן SOSEMANUK בהינתן המצב ההתחלתי המתואר:

 • בצעד הראשון ו- מחושבים מהערכים ההתחלתיים ו-.
 • ערכי הביניים מאוחסנים בחוצץ הפנימי.
 • המילה מחושבת על ידי פונקציית ההיזון מהאלמנטים ו- והמצב הפנימי של האוגר מתעדכן למצב חדש עד .
 • האוטומט FSM והאוגר LFSR מופעלים שלוש פעמים נוספות עד שמצטברים בחוצץ הפנימי שמונת ערכי הביניים הראשונים וכן .
 • ארבעת הפלטים הראשונים של הצופן ו- מועברים פעם אחת ב-Serpent1 והפלט מחובר ב-XOR עם בהתאמה, לקבלת הפלט הסופי.

תיבות החלפה[עריכת קוד מקור | עריכה]

תיבות ההחלפה של SOSEMANUK הן שמונה תיבות ההחלפה של סרפנט, סיביות כל אחת, המוגדרות כתמורה מעל :

   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
S0 : 03, 08, 15, 01, 10, 06, 05, 11, 14, 13, 04, 02, 07, 00, 09, 12
S1 : 15, 12, 02, 07, 09, 00, 05, 10, 01, 11, 14, 08, 06, 13, 03, 04
S2 : 08, 06, 07, 09, 03, 12, 10, 15, 13, 01, 14, 04, 00, 11, 05, 02
S3 : 00, 15, 11, 08, 12, 09, 06, 03, 13, 01, 02, 04, 10, 07, 05, 14
S4 : 01, 15, 08, 03, 12, 00, 11, 06, 02, 05, 04, 10, 09, 14, 07, 13
S5 : 15, 05, 02, 11, 04, 10, 09, 12, 00, 03, 14, 08, 13, 06, 07, 01
S6 : 07, 02, 12, 05, 08, 04, 06, 11, 14, 09, 01, 15, 13, 03, 10, 00
S7 : 01, 13, 15, 00, 14, 08, 02, 11, 07, 04, 12, 10, 09, 03, 05, 06

לצורך האצת ביצועים, מעדיפים בפועל החלפה בשיטת Bitslice כמו בסרפנט. בשיטה זו החלפה של ארבע מילים מתבצעת במקביל על ידי צירוף פעולות בסיסיות כמו XOR ו-AND.

פונקציה ליניארית[עריכת קוד מקור | עריכה]

הפונקציה הליניארית פועלת על ארבע מילים באורך 32 סיביות כל אחת המסומנות כאשר היא המילה הפחות משמעותית (LSW) והיא מוגדרת כך:

ביטחון ויעילות[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תקן eSTREAM הצופן הוכרז בטוח לשימוש נכון לשנת 2008. SOSEMANUK נבדק היטב על ידי קריפטוגרפים רבים, לא ידוע על התקפות יעילות כנגד הצופן ולהערכת המפתחים ביטחונו הוא . ב-2006[2] פותחה התקפה שנקראת Guess-and-determine כנגד הצופן שבה אפשר לשחזר את מצבו הפנימי המלא של הצופן לאחר האתחול, בסך הכול 384 סיביות בסיבוכיות זמן של . צריך לזכור שגם ניחוש מצבו הפנימי של הצופן אינו חושף את מפתח ההצפנה כיוון שלשם כך צריך לפרוץ גם את Serpent24 שמהווה חלק מהכנת המפתח. ב-ASIACRYPT-2008[3] הוצגה התקפה כנגד SOSEMANUK שבעזרתה אפשר לשבור את הצופן על ידי שחזור המצב הפנימי בזמן של ולאחר מכן הוצג שיפור[4] של אותה התקפה בפקטור של . התקפה חדשה שפורסמה ב-2010[5] שהיא סוג של Guess-and-determine דהיינו ניחוש המצב הפנימי של הצופן מגיעה לזמן של .

צופן SOSEMANUK מהיר יותר מצופן SNOW ומסרפנט במיוחד בתוכנה. הצופן יכול להגיע לתפוקה של 4.7 מחזורי שעון לבית בישום ממוטב.

קוד לדוגמה[עריכת קוד מקור | עריכה]

להלן קוד ב-C++‎ של צופן SOSEMANUK לפי המלצת התקן. הקוד עושה שימוש בתיבות החלפה ממוטבות חלקית לפי שיטת Bitslice.

#define rotl(x,n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32 - (n))))
typedef struct
{
 unsigned int r[2];
 unsigned int s[10];
 unsigned char t;
} sosemanuk_state;

typedef struct
{
 unsigned int k[100];
} sosemanuk_master_state;

//Partially optimized Serpent S Box in Bitslice mode
#define sb0(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = a ^ d;		t2 = a & d;		t3 = c ^ t1;	t4 = b ^ t3;	\
	h = t2 ^ t4;	t6 = b & t1;	t7 = a ^ t6;	t8 = c | t7;	\
	g = t4 ^ t8;	t10 = ~t3;		t11 = t3 ^ t7;	t12 = h & t11;	\
	f = t10 ^ t12;	t14 = ~t7;		e = t12 ^ t14

#define sb1(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = ~a;		t2 = b ^ t1;	t3 = a | t2;	t4 = d | t2;	\
	t5 = c ^ t3;	g = d ^ t5;		t7 = b ^ t4;	t8 = t2 ^ g;	\
	t9 = t5 & t7;	h = t8 ^ t9;	t11 = t5 ^ t7;	f = h ^ t11;	\
	t13 = t8 & t11;	e = t5 ^ t13

#define sb2(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
  t1 = ~a;		t2 = b ^ d;   t3 = c & t1;  e = t2 ^ t3;  \
  t5 = c ^ t1;  t6 = c ^ e;   t7 = b & t6;  h = t5 ^ t7;  \
  t9 = d | t7;  t10 = e | t5;  t11 = t9 & t10;	g = a ^ t11;  \
  t13 = d | t1;  t14 = t2 ^ h;  t15 = g ^ t13; f = t14 ^ t15

#define sb3(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = a ^ b;		t2 = a & c;		t3 = a | d;		t4 = c ^ d;		\
	t5 = t1 & t3;	t6 = t2 | t5;	g = t4 ^ t6;	t8 = b ^ t3;	\
	t9 = t6 ^ t8;	t10 = t4 & t9;	e = t1 ^ t10;	t12 = g & e;	\
	f = t9 ^ t12;	t14 = b | d;	t15 = t4 ^ t12;	h = t14 ^ t15

#define sb4(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = a ^ d;		t2 = d & t1;	t3 = c ^ t2;	t4 = b | t3;	\
	h = t1 ^ t4;	t6 = ~b;		t7 = t1 | t6;	e = t3 ^ t7;	\
	t9 = a & e;		t10 = t1 ^ t6;	t11 = t4 & t10;	g = t9 ^ t11;	\
	t13 = a ^ t3;	t14 = t10 & g;	f = t13 ^ t14

#define sb5(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = ~a;		t2 = a ^ b;		t3 = a ^ d;		t4 = c ^ t1;	\
	t5 = t2 | t3;	e = t4 ^ t5;	t7 = d & e;		t8 = t2 ^ e;	\
	f = t7 ^ t8;	t10 = t1 | e;	t11 = t2 | t7;	t12 = t3 ^ t10;	\
	g = t11 ^ t12;	t14 = b ^ t7;	t15 = f & t12;	h = t14 ^ t15

#define sb6(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = ~a;		t2 = a ^ d;		t3 = b ^ t2;	t4 = t1 | t2;	\
	t5 = c ^ t4;	f = b ^ t5;		t7 = t2 | f;	t8 = d ^ t7;	\
	t9 = t5 & t8;	g = t3 ^ t9;	t11 = t5 ^ t8;	e = g ^ t11;	\
	t13 = ~t5;		t14 = t3 & t11;	h = t13 ^ t14

#define sb7(a,b,c,d,e,f,g,h)	\
	t1 = b ^ c;		t2 = c & t1;	t3 = d ^ t2;	t4 = a ^ t3;	\
	t5 = d | t1;	t6 = t4 & t5;	f = b ^ t6;		t8 = t3 | f;	\
	t9 = a & t4;	h = t1 ^ t9;	t11 = t4 ^ t8;	t12 = h & t11;	\
	g = t3 ^ t12;	t14 = ~t11;		t15 = h & g;	e = t14 ^ t15

// Multiplication by alpha: alpha * x = T32(x << 8) ^ mul_a[x >> 24]
static unsigned int mul_a[] = {
 0x00000000, 0xE19FCF13, 0x6B973726, 0x8A08F835, 0xD6876E4C, 0x3718A15F, 0xBD10596A, 0x5C8F9679,
 0x05A7DC98, 0xE438138B, 0x6E30EBBE, 0x8FAF24AD, 0xD320B2D4, 0x32BF7DC7, 0xB8B785F2, 0x59284AE1,
 0x0AE71199, 0xEB78DE8A, 0x617026BF, 0x80EFE9AC, 0xDC607FD5, 0x3DFFB0C6, 0xB7F748F3, 0x566887E0,
 0x0F40CD01, 0xEEDF0212, 0x64D7FA27, 0x85483534, 0xD9C7A34D, 0x38586C5E, 0xB250946B, 0x53CF5B78,
 0x1467229B, 0xF5F8ED88, 0x7FF015BD, 0x9E6FDAAE, 0xC2E04CD7, 0x237F83C4, 0xA9777BF1, 0x48E8B4E2,
 0x11C0FE03, 0xF05F3110, 0x7A57C925, 0x9BC80636, 0xC747904F, 0x26D85F5C, 0xACD0A769, 0x4D4F687A,
 0x1E803302, 0xFF1FFC11, 0x75170424, 0x9488CB37, 0xC8075D4E, 0x2998925D, 0xA3906A68, 0x420FA57B,
 0x1B27EF9A, 0xFAB82089, 0x70B0D8BC, 0x912F17AF, 0xCDA081D6, 0x2C3F4EC5, 0xA637B6F0, 0x47A879E3,
 0x28CE449F, 0xC9518B8C, 0x435973B9, 0xA2C6BCAA, 0xFE492AD3, 0x1FD6E5C0, 0x95DE1DF5, 0x7441D2E6,
 0x2D699807, 0xCCF65714, 0x46FEAF21, 0xA7616032, 0xFBEEF64B, 0x1A713958, 0x9079C16D, 0x71E60E7E,
 0x22295506, 0xC3B69A15, 0x49BE6220, 0xA821AD33, 0xF4AE3B4A, 0x1531F459, 0x9F390C6C, 0x7EA6C37F,
 0x278E899E, 0xC611468D, 0x4C19BEB8, 0xAD8671AB, 0xF109E7D2, 0x109628C1, 0x9A9ED0F4, 0x7B011FE7,
 0x3CA96604, 0xDD36A917, 0x573E5122, 0xB6A19E31, 0xEA2E0848, 0x0BB1C75B, 0x81B93F6E, 0x6026F07D,
 0x390EBA9C, 0xD891758F, 0x52998DBA, 0xB30642A9, 0xEF89D4D0, 0x0E161BC3, 0x841EE3F6, 0x65812CE5,
 0x364E779D, 0xD7D1B88E, 0x5DD940BB, 0xBC468FA8, 0xE0C919D1, 0x0156D6C2, 0x8B5E2EF7, 0x6AC1E1E4,
 0x33E9AB05, 0xD2766416, 0x587E9C23, 0xB9E15330, 0xE56EC549, 0x04F10A5A, 0x8EF9F26F, 0x6F663D7C,
 0x50358897, 0xB1AA4784, 0x3BA2BFB1, 0xDA3D70A2, 0x86B2E6DB, 0x672D29C8, 0xED25D1FD, 0x0CBA1EEE,
 0x5592540F, 0xB40D9B1C, 0x3E056329, 0xDF9AAC3A, 0x83153A43, 0x628AF550, 0xE8820D65, 0x091DC276,
 0x5AD2990E, 0xBB4D561D, 0x3145AE28, 0xD0DA613B, 0x8C55F742, 0x6DCA3851, 0xE7C2C064, 0x065D0F77,
 0x5F754596, 0xBEEA8A85, 0x34E272B0, 0xD57DBDA3, 0x89F22BDA, 0x686DE4C9, 0xE2651CFC, 0x03FAD3EF,
 0x4452AA0C, 0xA5CD651F, 0x2FC59D2A, 0xCE5A5239, 0x92D5C440, 0x734A0B53, 0xF942F366, 0x18DD3C75,
 0x41F57694, 0xA06AB987, 0x2A6241B2, 0xCBFD8EA1, 0x977218D8, 0x76EDD7CB, 0xFCE52FFE, 0x1D7AE0ED,
 0x4EB5BB95, 0xAF2A7486, 0x25228CB3, 0xC4BD43A0, 0x9832D5D9, 0x79AD1ACA, 0xF3A5E2FF, 0x123A2DEC,
 0x4B12670D, 0xAA8DA81E, 0x2085502B, 0xC11A9F38, 0x9D950941, 0x7C0AC652, 0xF6023E67, 0x179DF174,
 0x78FBCC08, 0x9964031B, 0x136CFB2E, 0xF2F3343D, 0xAE7CA244, 0x4FE36D57, 0xC5EB9562, 0x24745A71,
 0x7D5C1090, 0x9CC3DF83, 0x16CB27B6, 0xF754E8A5, 0xABDB7EDC, 0x4A44B1CF, 0xC04C49FA, 0x21D386E9,
 0x721CDD91, 0x93831282, 0x198BEAB7, 0xF81425A4, 0xA49BB3DD, 0x45047CCE, 0xCF0C84FB, 0x2E934BE8,
 0x77BB0109, 0x9624CE1A, 0x1C2C362F, 0xFDB3F93C, 0xA13C6F45, 0x40A3A056, 0xCAAB5863, 0x2B349770,
 0x6C9CEE93, 0x8D032180, 0x070BD9B5, 0xE69416A6, 0xBA1B80DF, 0x5B844FCC, 0xD18CB7F9, 0x301378EA,
 0x693B320B, 0x88A4FD18, 0x02AC052D, 0xE333CA3E, 0xBFBC5C47, 0x5E239354, 0xD42B6B61, 0x35B4A472,
 0x667BFF0A, 0x87E43019, 0x0DECC82C, 0xEC73073F, 0xB0FC9146, 0x51635E55, 0xDB6BA660, 0x3AF46973,
 0x63DC2392, 0x8243EC81, 0x084B14B4, 0xE9D4DBA7, 0xB55B4DDE, 0x54C482CD, 0xDECC7AF8, 0x3F53B5EB
};

// Division by alpha: x / alpha = (x >> 8) ^ div_a[x & 0xFF] 
static unsigned int div_a[] = {
 0x00000000, 0x180F40CD, 0x301E8033, 0x2811C0FE, 0x603CA966, 0x7833E9AB, 0x50222955, 0x482D6998,
 0xC078FBCC, 0xD877BB01, 0xF0667BFF, 0xE8693B32, 0xA04452AA, 0xB84B1267, 0x905AD299, 0x88559254,
 0x29F05F31, 0x31FF1FFC, 0x19EEDF02, 0x01E19FCF, 0x49CCF657, 0x51C3B69A, 0x79D27664, 0x61DD36A9,
 0xE988A4FD, 0xF187E430, 0xD99624CE, 0xC1996403, 0x89B40D9B, 0x91BB4D56, 0xB9AA8DA8, 0xA1A5CD65,
 0x5249BE62, 0x4A46FEAF, 0x62573E51, 0x7A587E9C, 0x32751704, 0x2A7A57C9, 0x026B9737, 0x1A64D7FA,
 0x923145AE, 0x8A3E0563, 0xA22FC59D, 0xBA208550, 0xF20DECC8, 0xEA02AC05, 0xC2136CFB, 0xDA1C2C36,
 0x7BB9E153, 0x63B6A19E, 0x4BA76160, 0x53A821AD, 0x1B854835, 0x038A08F8, 0x2B9BC806, 0x339488CB,
 0xBBC11A9F, 0xA3CE5A52, 0x8BDF9AAC, 0x93D0DA61, 0xDBFDB3F9, 0xC3F2F334, 0xEBE333CA, 0xF3EC7307,
 0xA492D5C4, 0xBC9D9509, 0x948C55F7, 0x8C83153A, 0xC4AE7CA2, 0xDCA13C6F, 0xF4B0FC91, 0xECBFBC5C,
 0x64EA2E08, 0x7CE56EC5, 0x54F4AE3B, 0x4CFBEEF6, 0x04D6876E, 0x1CD9C7A3, 0x34C8075D, 0x2CC74790,
 0x8D628AF5, 0x956DCA38, 0xBD7C0AC6, 0xA5734A0B, 0xED5E2393, 0xF551635E, 0xDD40A3A0, 0xC54FE36D,
 0x4D1A7139, 0x551531F4, 0x7D04F10A, 0x650BB1C7, 0x2D26D85F, 0x35299892, 0x1D38586C, 0x053718A1,
 0xF6DB6BA6, 0xEED42B6B, 0xC6C5EB95, 0xDECAAB58, 0x96E7C2C0, 0x8EE8820D, 0xA6F942F3, 0xBEF6023E,
 0x36A3906A, 0x2EACD0A7, 0x06BD1059, 0x1EB25094, 0x569F390C, 0x4E9079C1, 0x6681B93F, 0x7E8EF9F2,
 0xDF2B3497, 0xC724745A, 0xEF35B4A4, 0xF73AF469, 0xBF179DF1, 0xA718DD3C, 0x8F091DC2, 0x97065D0F,
 0x1F53CF5B, 0x075C8F96, 0x2F4D4F68, 0x37420FA5, 0x7F6F663D, 0x676026F0, 0x4F71E60E, 0x577EA6C3,
 0xE18D0321, 0xF98243EC, 0xD1938312, 0xC99CC3DF, 0x81B1AA47, 0x99BEEA8A, 0xB1AF2A74, 0xA9A06AB9,
 0x21F5F8ED, 0x39FAB820, 0x11EB78DE, 0x09E43813, 0x41C9518B, 0x59C61146, 0x71D7D1B8, 0x69D89175,
 0xC87D5C10, 0xD0721CDD, 0xF863DC23, 0xE06C9CEE, 0xA841F576, 0xB04EB5BB, 0x985F7545, 0x80503588,
 0x0805A7DC, 0x100AE711, 0x381B27EF, 0x20146722, 0x68390EBA, 0x70364E77, 0x58278E89, 0x4028CE44,
 0xB3C4BD43, 0xABCBFD8E, 0x83DA3D70, 0x9BD57DBD, 0xD3F81425, 0xCBF754E8, 0xE3E69416, 0xFBE9D4DB,
 0x73BC468F, 0x6BB30642, 0x43A2C6BC, 0x5BAD8671, 0x1380EFE9, 0x0B8FAF24, 0x239E6FDA, 0x3B912F17,
 0x9A34E272, 0x823BA2BF, 0xAA2A6241, 0xB225228C, 0xFA084B14, 0xE2070BD9, 0xCA16CB27, 0xD2198BEA,
 0x5A4C19BE, 0x42435973, 0x6A52998D, 0x725DD940, 0x3A70B0D8, 0x227FF015, 0x0A6E30EB, 0x12617026,
 0x451FD6E5, 0x5D109628, 0x750156D6, 0x6D0E161B, 0x25237F83, 0x3D2C3F4E, 0x153DFFB0, 0x0D32BF7D,
 0x85672D29, 0x9D686DE4, 0xB579AD1A, 0xAD76EDD7, 0xE55B844F, 0xFD54C482, 0xD545047C, 0xCD4A44B1,
 0x6CEF89D4, 0x74E0C919, 0x5CF109E7, 0x44FE492A, 0x0CD320B2, 0x14DC607F, 0x3CCDA081, 0x24C2E04C,
 0xAC977218, 0xB49832D5, 0x9C89F22B, 0x8486B2E6, 0xCCABDB7E, 0xD4A49BB3, 0xFCB55B4D, 0xE4BA1B80,
 0x17566887, 0x0F59284A, 0x2748E8B4, 0x3F47A879, 0x776AC1E1, 0x6F65812C, 0x477441D2, 0x5F7B011F,
 0xD72E934B, 0xCF21D386, 0xE7301378, 0xFF3F53B5, 0xB7123A2D, 0xAF1D7AE0, 0x870CBA1E, 0x9F03FAD3,
 0x3EA637B6, 0x26A9777B, 0x0EB8B785, 0x16B7F748, 0x5E9A9ED0, 0x4695DE1D, 0x6E841EE3, 0x768B5E2E,
 0xFEDECC7A, 0xE6D18CB7, 0xCEC04C49, 0xD6CF0C84, 0x9EE2651C, 0x86ED25D1, 0xAEFCE52F, 0xB6F3A5E2
};

static unsigned int automaton_step(sosemanuk_state *state)
{
 unsigned int *r = state->r;
 unsigned int *s = state->s;
 unsigned int r0_prev = r[0];
 unsigned char t = state->t;

 r[0] = r[1] + ((r0_prev & 1u) ? s[(t+1)%10] ^ s[(t+8)%10] : s[(t+1)%10]);
 r[1] = rotl(r0_prev * 0x54655307, 7);

 return (s[(t+9)%10] + r[0]) ^ r[1];
}

static unsigned int lfsr_step(sosemanuk_state *state)
{
 unsigned int *s = state->s;
 unsigned char t = state->t;

 unsigned int st0 = s[t];
 unsigned int st3 = s[(t+3)%10];

 s[t] = s[(t+9)%10] ^ (st3 >> 8) ^ div_a[st3 & 0xff] ^ (st0 << 8) ^ mul_a[st0 >> 24];

 state->t = (t+1) % 10;
 return st0;
}

static inline void sbox_apply(unsigned char sbox_idx, unsigned int *in, unsigned int *out)
{
 register unsigned int t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15;
 switch(sbox_idx) 
  {
  case 0: sb0(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 1: sb1(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 2:	sb2(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 3: sb3(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 4:	sb4(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 5:	sb5(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 6:	sb6(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  case 7:	sb7(in[0], in[1], in[2], in[3], out[0], out[1], out[2], out[3]); break;
  }
}

void sosemanuk_init_key(sosemanuk_master_state *state, const unsigned char *key, size_t bitlength)
{
 unsigned int w[108];

 unsigned int i;
 int fullwords = bitlength / 32;
 for(i = 0; i < fullwords; ++i)
   w[i] = *((unsigned int*)(key + (i*4)));

 int partial = bitlength % 32;
 if(partial)
  {
   unsigned int tmp = 0;

   int j;
   int fullbytes = partial / 8;
   for(j = 0; j < fullbytes; ++j)
	   tmp |= (unsigned int)key[i*4 + j] << (j*8);

   int bitpartial = partial % 8;
   if(bitpartial)
	 {
	   unsigned char extra_bit = 1u << bitpartial;
	   tmp |= (unsigned int)((key[i*4 + j] & (extra_bit - 1)) | extra_bit) << (j*8);
	 } else {
	   tmp |= 1u << partial;
	 }
	 w[i++] = tmp;
  }
  else if(bitlength < 256)
    w[i++] = 1u;

  for(; i < 8; ++i)
    w[i] = 0;

  for(; i < 108; ++i)
    w[i] = rotl(w[i - 8] ^ w[i - 5] ^ w[i - 3] ^ w[i - 1] ^ 0x9e3779b9u ^ (i-8), 11);

  for(i = 0; i < 8; ++i)
  {
   unsigned char sbox_idx = 7 - (i+4) % 8;
   int j;
   for(j = i; j < 25; j += 8)
	 sbox_apply(sbox_idx, &w[8 + j*4], &state->k[j*4]);
  }
}

static void serpent_round(const sosemanuk_master_state *master, int idx, unsigned int *data)
{
 int i;
 unsigned int tmp[4];

 for(i = 0; i < 4; ++i)
  tmp[i] = data[i] ^ master->k[idx*4 + i];
 sbox_apply(idx % 8, tmp, data);

 data[0] = rotl(data[0], 13);
 data[2] = rotl(data[2], 3);
 data[1] = data[1] ^ data[0] ^ data[2];
 data[3] = data[3] ^ data[2] ^ (data[0] << 3);
 data[1] = rotl(data[1], 1);
 data[3] = rotl(data[3], 7);
 data[0] = data[0] ^ data[1] ^ data[3];
 data[2] = data[2] ^ data[3] ^ (data[1] << 7);
 data[0] = rotl(data[0], 5);
 data[2] = rotl(data[2], 22);
}

void sosemanuk_init_iv(sosemanuk_state *iv_state, const sosemanuk_master_state *master, const unsigned char *iv)
{
 int i;

 unsigned int *s = iv_state->s;
 unsigned int *r = iv_state->r;
 iv_state->t = 0;

 unsigned int data[4];

 for(i = 0; i < 4; ++i)
  data[i] = *((unsigned int*)(iv + (i * 4)));

 for(i = 0; i < 12; ++i)
  serpent_round(master, i, data);

 s[9] = data[0];
 s[8] = data[1];
 s[7] = data[2];
 s[6] = data[3];

 for(; i < 18; ++i)
  serpent_round(master, i, data);

 r[0] = data[0];
 r[1] = data[2];

 s[5] = data[3];
 s[4] = data[1];

 for(; i < 24; ++i)
  serpent_round(master, i, data);

 const unsigned int *sk = master->k;

 s[3] = data[0] ^ sk[96];
 s[2] = data[1] ^ sk[97];
 s[1] = data[2] ^ sk[98];
 s[0] = data[3] ^ sk[99];
}

void sosemanuk_extract(sosemanuk_state *state, unsigned char *stream)
{
 unsigned int f[4];
 unsigned int s[4];

 for(int i = 0; i < 4; ++i)
 {
   f[i] = automaton_step(state);
   s[i] = lfsr_step(state);
 }

 unsigned int *stream32 = (unsigned int*)stream;
 sbox_apply(2, f, stream32);

 for(int i = 0; i < 4; ++i)
 {
   *((unsigned int*)(stream + (i*4))) = stream32[i] ^ s[i];
 }
}

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]