לדלג לתוכן

תקציב

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
הצגת התקציב באספה כללית של האגודה השיתופית בעפרה

תקציב מוגדר כ"תוכנית עסקית המבוטאת בערכים כספיים". תקציב הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הוצאות והכנסות הארגון בתקופה מסוימת לפני תחילת הפעילות. לרוב מתבצע תכנון תקציבי לתקופה של שנה המקבילה לשנת מס (תקציב שנתי) אך לעיתים מתבצע תכנון תקציבי למשך חייו של פרויקט (תקציב פרויקטאלי) או לתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר (תקציב רבעוני, תקציב חד שנתי, תקציב חודשי וכדומה).

המונח תקציב משמש גם בהוראה של סך המשאבים העומדים לרשות ארגון או פרויקט ("תקציב החברה לשנת 1995 עומד על...") או בהוראה של סך המשאבים העומדים לפעילות מסוימת ("תקציב הירקות במטבח שלנו עומד על...").

בארגונים מסוימים מתייחס המונח תקציב להוצאה בלבד ולא להכנסה.

הפעלים גזורי השם תִּקְצֵב, תֻּקְצַב וכן השם תִּקְצוּב הם חידושיו של המילונאי ראובן אלקלעי, לפי הכתוב במילונו.[1]

הניהול התקציבי

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הניהול התקציבי מתבסס על קביעת סעיפים תקציביים המייצגים מגזר בארגון או פעילות. לעיתים מחולקים הסעיפים לתת סעיפים ואף בחלוקות משנה נוספות, כך שהסעיף ברמה הנמוכה ביותר משקף פעילות לה מעוניין הארגון להקצות משאבים ולעקוב אחרי ניצולם. במקרים רבים, מייצג המבנה התקציבי סוגי הוצאה והכנסה המקבילים לסעיפי דו"ח רווח והפסד.

עבור כל סעיף ייקבע מראש הסכום המוקצה לפעילות המתוכננת. סכום זה עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות במהלך העניינים השוטף, אך קיומו של סכום מתוכנן מראש מאפשר בחינת סך היקף השימושים המתוכנן של הארגון והשפעתם של שינויים על סכום זה ועל סדרי העדיפויות בפעילות הארגון.

במהלך תקופת הפעילות מיוחסות הוצאות והכנסות הארגון לסעיפים תקציביים, לרוב בעזרת מערכת מידע התומכת בתהליכי הרכש והגבייה. ייחוס ההוצאות וההכנסות לסעיפים התקציביים מאפשר קיום מעקב שוטף והפקת דו"חות תקציביים המשקפים את מידת העמידה של הארגון בתוכניותיו.

תכנות ניהוליות מתקדמות ותכנות ERP מכילות מודולים מובנים המיועדים לניהול תקציב הארגון.

ארגונים גדולים, תעשייתיים ואחרים זקוקים לתקציב כדי לוודא הלימה בין הוצאותיהם להכנסותיהם, ועמידה במגבלות תזרים המזומנים שלהם.

ניהול התקציב מופקד לרוב בידיהם של כלכלנים אף כי אין התמחות ספציפית בתקציב בין מסלולי ההכשרה בתחום אקדמי זה. התקציב נכלל, במרבית המקרים, בתחום אחריותו של סמנכ"ל הכספים בארגון (במקביל לניהול הצד החשבונאי וביצוע הרכש והגבייה). יוצא מן הכלל בולט לעניין זה הוא תקציב מדינת ישראל. העיסוק בתקציב משיק במקרים רבים גם לתמחיר ולעיתים מזומנות נכללות שתי פונקציות אלו ביחידה אחת המכונה "יחידה כלכלית".

בניית התקציב

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בארגונים בהם מקובל ניהול תקציבי קיימות שתי שיטות מרכזיות לבניית תקציב:

  • תקציב אפס - בניית התקציב מדי תקופה מתחילתו על בסיס הערכה מחודשת של הצרכים בכל סעיף תקציבי.
  • תקציב המשכי - בשיטה זו התקציב המוקדש לכל נושא זהה לתקציב השנה הקודמת בשינויים קלים. בבניית התקציב נשקלים רק שינויים בצרכים ובסדרי העדיפויות ולא התקציב הבסיסי.

בניית תקציב אפס היא פעולה ממושכת יותר מבניית תקציב המשכי אך היא מספקת לארגון הזדמנות תקופתית לבחון מן היסוד את צרכיו ואת דרך התנהלותו. בארגונים גדולים בהם ההשקעה בבניית תקציב אפס איננה מעשית מקובל תקציב המשכי.

תחומים בהם מקובל השימוש בתקציב

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בניית תוכנית תקציבית היא סממן לגדילה של ארגון כלכלי מעבר למידות משפחתיות-אינטימיות. עסקים קטנים יכולים במקרים רבים להסתפק בראייתו המקיפה של המנהל ללא תכנון תקציבי מסודר. בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבותו של תקציב בשמירה על איזון בין הוצאות והכנסות גם עבור משק הבית.

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
  1. ^ ראובן אלקלעי, מלון עברי שלם, כרך 3, הוצאת גליל, 1994