איזומורפיזם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

במתמטיקה, אִיזוֹמוֹרְפִיזְם זה התאמה בין שני מבנים שמתאפשרת ההתאמה ביניהם באופן ששומר על המאפיינים המגדירים את המבנה. במקרה שכזה, הם המבנים מכונים איזומורפיים. קיומה של ההתאמה מראה ששני המבנים חולקים אותן תכונות, גם אם הם נקראים בשמות שונים. איזומורפיזם בין מבנים מראה שהם זהים מכל בחינה בעלת עניין במסגרת התורה בה עוסקים בהם. מקור המלה מיוונית: "איזוס" (שווה) ו"מורפֶה" (מבנה).

בכמה מקרים קוראים למבנים איזומורפיים בשם מיוחד: איזומורפיזם של מרחבים טופולוגיים נקרא "הומיאומורפיזם", איזומורפיזם של יריעות דיפרנציאליות נקרא "דיפאומורפיזם", ואיזומורפיזם של מרחבים מטריים נקרא "איזומטריה". השם הייחודי מדגיש תכונות מסוימות של המבנה ומונע בלבול (למשל, בשאלה האם שני מרחבים מטריים איזומורפיים ככאלה, או רק כמרחבים טופולוגיים).

הגדרה כללית[עריכת קוד מקור | עריכה]

אם S_1 ו-S_2 הם שני מבנים מתמטיים של אותה שפה L של תחשיב היחסים, אז פונקציה \ H:S_1\rightarrow S_2 נקראת איזומורפיזם ביניהם אם:

 • לכל קבוע a של השפה L מתקיים \ H(S_1(a)) = S_2(a).
 • עבור כל פעולה n-מקומית F של L: לכל \ a_1,...,a_n\in S_1 מתקיים \ H(S_1(F(a_1,...,a_n)))=S_2(F(H(a_1),...,H(a_n))).
 • עבור כל יחס n-מקומי R של L, לכל \ a_1,...,a_n\in S_1 מתקיים \ S_1(R(a_1,...,a_n)) אם ורק אם \ S_2(R(H(a_1),...,H(a_n))).
 • H חד-חד ערכית מ-S_1 על S_2.

כשקיימת כזו פונקציה בין שני מבנים \ S_1 ו \ S_2, אומרים שהמבנים איזומורפיים ומסמנים \ S_1 \cong S_2.

פונקציה המקיימת את שלוש הדרישות הראשונות נקראת הומומורפיזם. אם \ S_1 = S_2, אז הומומורפיזם נקרא "אנדומורפיזם", ואיזומורפיזם נקרא אוטומורפיזם.

הגדרה במונחי תורת הקטגוריות[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתורת הקטגוריות, מורפיזם f:a \to b בקטגוריה C נקרא "איזומורפיזם", אם הוא הפיך בקטגוריה, כלומר, קיים מורפיזם \ g:b \to a כך שמתקיים \ f \circ g = 1_b ו- \ g \circ f = 1_a.

בקטגוריות רבות ההגדרה הזו מתלכדת עם ההגדרה הקודמת, אך הדבר אינו נכון באופן כללי.

הגדרה באלגברה[עריכת קוד מקור | עריכה]

איזומורפיזם בין חבורות[עריכת קוד מקור | עריכה]

אם \ A ו\ B הן שתי חבורות, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f: A \mapsto B כך שעבור כל צמד איברים \ \alpha,\beta \in A מתקיים \ f(\alpha \cdot \beta) = f(\alpha) \cdot f(\beta), אז\ A ו\ B איזומורפיות זו לזו. אפשר להבין את ה"שוויון" בין החבורות, על ידי כך שנסמן את האיברים \ f(\alpha),f(\beta)\in B פשוט כ \ \alpha,\beta. לכן אפשר לראות שלכל מטרה מעשית, ההבדל בין החבורות הוא הבדל בסימון בלבד.

אפשר לראות שהאיזומורפיזם מקיים יחס שקילות:

 • רפלקסיביות - ניקח חבורה \ A ונגדיר פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f: A \mapsto A כך שעבור כל איבר \ \alpha \in A מתקיים \ f(\alpha ) = \alpha. אפשר לראות שהפונקציה הזו מקיימת את תנאי האיזומורפיזם, ולכן \ A \cong A.
 • סימטריות - עבור צמד חבורות איזומורפיות, \ A ו\ B, כשפונקציית האיזומורפיזם ביניהן היא \ f: A \mapsto B. נגדיר פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f^{-1}: B \mapsto A כך שעבור כל איבר \ \alpha \in A מתקיים \ f^{-1}(f(\alpha) ) = \alpha. אפשר לראות שהפונקציה הזו מקיימת את תנאי האיזומורפיזם, ולכן גם \ B \cong A.
 • טרנזיטיביות - אם עבור שלוש החבורות \ A,B ו\ C, קיימות פונקציות \ f_{A\rightarrow B}: A \mapsto B ו \ f_{B\rightarrow C}: B \mapsto C שמקיימות את תנאי האיזומורפיזם, אז אפשר להגדיר פונקציה שלישית \ f_{A\rightarrow C}: A \mapsto C כך שעבור כל איבר \ \alpha \in A מתקיים \ f_{A\rightarrow C}(\alpha ) = f_{B\rightarrow C}(f_{A\rightarrow B}(\alpha ) ). אפשר לראות שהפונקציה הזו מקיימת את תנאי האיזומורפיזם, ולכן \ A \cong C.

דוגמאות לאיזומורפיזם של חבורות[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • החבורה \ A \equiv \{ 1,-1,i,-i\} תחת פעולת הכפל, היא איזומורפית לחבורה \ B\equiv \{ 0,1,2,3\} תחת פעולת החיבור מודולו 4. פונקציית האיזומורפיזם היא \ f(0) = 1 , f(1)=i, f(2)=-1, f(3)=-i.
 • החבורה \ C \equiv \left\{ \begin{pmatrix} 1&0\\ 0&1 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 0&-1\\ 1&0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1&0\\ 0&-1 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 0&1\\ -1&0 \end{pmatrix} \right\} תחת פעולת הכפל איזומורפית ל\ A (ולכן, גם ל\ B). פונקציית האיזומורפיזם היא \ f\left(\begin{pmatrix} 1&0\\ 0&1 \end{pmatrix}\right) = 1 , f\left(\begin{pmatrix} 0&-1\\ 1&0 \end{pmatrix}\right)=i, f\left(\begin{pmatrix} 0&1\\ -1&0 \end{pmatrix}\right)=-i, f\left(\begin{pmatrix} -1&0\\ 0&-1 \end{pmatrix}\right)=-1.
 • עבור החבורה \ A מתקיים אוטומורפיזם, כשפונקציית האוטומורפיזם היא \ f(1) = 1 , f(-i)=i, f(-1)=-1, f(i)=-i. באופן דומה, גם עבור \ B ו\ C מתקיים אוטומורפיזם.
 • חבורת כל המספרים השלמים (\ \mathbb{Z}=\{...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...\}), תחת פעולת החיבור, איזומרפית לחבורת המספרים השלמים והחצי שלמים (\ \{...,-1 \frac 1 2,-1,-\frac 1 2,0,\frac 1 2,1,1 \frac 1 2,...\}), פונקציית האיזומורפיזם היא \ f(n)=\frac n 2.
 • הפונקציה \ f(n)=-n עבור חבורת המספרים השלמים \ \mathbb{Z} היא אוטומורפיזם.

איזומורפיזם בין חוגים[עריכת קוד מקור | עריכה]

באופן דומה, אם \ A ו\ B הם שני חוגים, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f: A \mapsto B כך שעבור כל צמד איברים \ \alpha,\beta \in A מתקיים \ f(\alpha \cdot \beta) = f(\alpha) \cdot f(\beta), \ f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta) וגם \ f(1)=1 (התנאי האחרון רלוונטי רק לחוגים עם יחידה) אז\ A ו\ B איזומורפיים זה לזה.

איזומורפיזם בין מודולים[עריכת קוד מקור | עריכה]

באופן דומה, אם \ A ו\ B הם שני מודולים שמאליים מעל חוג \ R, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f: A \mapsto B כך שעבור כל צמד איברים \ \alpha,\beta \in A מתקיים \ f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), וגם עבור כל r\in R מתקיים \ f(r\alpha ) = r f(\alpha) אז\ A ו\ B איזומורפיים זה לזה.

בנוסף, אם \ A ו\ B הם שני מודולים שמאליים מעל שני חוגים \ R_A,R_B איזומורפיים, כשהאיזומורפיזם בין שני החוגים הוא \ g:R_A \mapsto R_B וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f: A \mapsto B כך שעבור כל צמד איברים \ \alpha,\beta \in A מתקיים \ f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), וגם עבור כל r\in R_A מתקיים \ f(r\alpha ) = g(r) f(\alpha) אז\ A ו\ B איזומורפיים זה לזה.

איזומורפיזם בין אלגברות[עריכת קוד מקור | עריכה]

באופן דומה, אם \ A ו\ B הן שתי אלגברות שמקיימות את תנאי האיזומורפיות כמודול עברו הפונקציה \ f: A \mapsto B ובנוסף עבור כל צמד איברים \ \alpha,\beta \in A מתקיים \ f(\alpha \star \beta) = f(\alpha) \star f(\beta), אז\ A ו\ B איזומורפיות זו לזו.

איזומורפיזם בין גרפים[עריכת קוד מקור | עריכה]

אם \ (V_1,E_1) ו\ (V_2,E_2) הם שני גרפים, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל \ f: V_1 \mapsto V_2 כך שקיימת קשת ב\ E_1 בין \ v\in V_1 לבין \ u\in V_1 אם ורק אם קיימת קשת ב\ E_2 בין \ f(v)\in V_2 לבין \ f(u)\in V_2 אז הגרפים איזומורפיים זה לזה.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]