התיקון ה-23 לחוקת ארצות הברית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
התיקון ה-23 לחוקת ארצות הברית

התיקון ה-23 לחוקת ארצות הברית הוא התיקון אשר מאפשר למחוז קולומביה לשלוח נציגים לחבר האלקטורים הבוחר את הנשיא ואת סגן הנשיא.

התיקון[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקור[עריכת קוד מקור | עריכה]

Section 1

The District constituting the seat of Government of the United States shall appoint in such manner as the Congress may direct:

A number of electors of President and Vice President equal to the whole number of Senators and Representatives in Congress to which the District would be entitled if it were a State, but in no event more than the least populous State; they shall be in addition to those appointed by the States, but they shall be considered, for the purposes of the election of President and Vice President, to be electors appointed by a State; and they shall meet in the District and perform such duties as provided by the twelfth article of amendment.

Section 2

The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

תרגום[עריכת קוד מקור | עריכה]

סעיף 1

המחוז המהווה את מקום מושבה של ממשלת ארצות הברית ימנה, באופן שיורה הקונגרס:
מספר אלקטורים בבחירות לנשיאות ולסגנות-הנשיאות השווה לסך הסנאטורים והצירים בבית הנבחרים שלהם היה המחוז זכאי אילו היה מדינה מן המדינות, במניין שלא יעלה על מניין האלקטורים של המדינה הכי פחות מאוכלסת בארצות הברית; ואלקטורים אלה יתווספו על האלקטורים של המדינות, אך ייחשבו, לצורך בחירת הנשיא וסגן-הנשיא, כאילו היו אלקטורים מטעם מדינה מן המדינות; והם יתכנסו במחוז ויבצעו את תפקידם באופן שנקבע על ידי התיקון ה-12.

סעיף 2

לקונגרס תהיה סמכות לאכוף תיקון זה על ידי חקיקה מתאימה.

מהות[עריכת קוד מקור | עריכה]

התיקון מתיר למחוז קולומביה לשלוח צירים שווי-זכויות למועצת האלקטורים כאילו היה מדינה מן המדינות; ברם, הוא אינו הופך את המחוז למדינה ואינו מעניק לו נציגות בבית הנבחרים או בסנאט.

כמו כן, התיקון מגביל את נציגותו של המחוז: הוא אינו יכול לשלוח יותר נציגים למועצת האלקטורים מאשר המדינה הכי פחות מאוכלסת. דבר זה גרם לכך, שבין השנים 1964 ל-1980, אף על פי שהמחוז היה זכאי לשלוח למועצת האלקטורים 4 נציגים אילו היה מדינה מן המניין, הוא יכול היה לשלוח רק שלושה, כי זה היה המינימום. אולם, החל משנת 1980 המחוז היה זכאי לשלוח שלושה נציגים בלבד למועצה בין כך ובין כך.

תולדות[עריכת קוד מקור | עריכה]

במקור, מחוז קולומביה תוכנן להיות כמקום מושבה של ממשלת ארצות הברית ותו לא, ולכן לא ניתן לו מעמד של מדינה. אך במרוצת הזמנים אוכלוסייתו גדלה עד כדי כך שבשנת 1960 הוא היה מאוכלס יותר מאשר 13 ממדינות ארצות הברית. התיקון נועד לפתור את הבעיה, שלמחוז מאוכלס לפחות כמו מדינה מן המדינות, או אף יותר, אין ייצוג הולם בבחירת ראשי המדינה. הוא הוצע על ידי הקונגרס ב-17 ביוני 1960 ואושר ב-29 במרץ 1961.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]