מאזן בוחן

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי המס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בהנהלת חשבונות, מאזן בּוֹחַן הוא גיליון עבודה שבו מפורטות היתרות של כל כרטיסי החשבון בספר החשבונות של ישות חשבונאית בעמודות של חובה וזכות. מאזן הבוחן נערך מעת לעת, בהתאם לצורכי הישות.

במאזן בוחן תקין סך פקודות היומן בצד החובה יהיה בהכרח שווה לסך פקודות היומן בצד הזכות, כלומר, מאזן הבוחן יהיה מאוזן. עם זאת, מאזן בוחן מאוזן אינו מבטיח שלא קיימות שגיאות אחרות. לדוגמה, ייתכן שלא נרשמה עסקה כלל; ייתכן שהרישום התבצע בכרטיס החשבון הלא נכון; ייתכן ונרשמה עסקה שכלל לא התרחשה במציאות וייתכן שבמקרים מסוימים החיוב נעשה בצד החובה, והזיכוי נעשה בצד הזכות: במובן זה, הבלבול בין צד הזכות לצד החובה קיים גם קיים.

סוגי מאזני הבוחן[עריכת קוד מקור | עריכה]

מאזן בוחן יתרות[עריכת קוד מקור | עריכה]

שם כרטיס החשבון יתרת חובה יתרת זכות
לקוחות חייבים 148,000
ספקים זכאים 46,000
הכנסות ממכירות 88,000
קניות סחורה 31,000
הוצאות חשמל 7,000
ציוד 23,000
קופה 2,000
שיקים לפרעון 77,000
סך הכול 211,000 211,000

מאזן בוחן יתרות, כשמו כן הוא: גיליון עבודה הבוחן את יתרות כל כרטיסי החשבון נכון למועד עריכת מאזן הבוחן. לדוגמה, ראו טבלה משמאל.

מאזן בוחן תנועות[עריכת קוד מקור | עריכה]

שם כרטיס החשבון יתרת חובה יתרת זכות
לקוחות חייבים 25,400 31,000
ספקים זכאים 36,500 22,200
הכנסות ממכירות - 100,000
הוצאות מקניות 30,000 -
הוצאות חשמל 7,000 -
ציוד 3,000 -
קופה 8,300 10,300
שיקים לפרעון 130,300 77,000
סך הכול 240,500 240,500

מאזן בוחן תנועות הוא גיליון עבודה שבו מפורטים כל כרטיסי החשבון, כאשר עבור כרטיס חשבון מצוין סך צד החובה וגם סך צד הזכות. במילים אחרות, מאזן זה סוקר את כל תנועות החובה והזכות וסוכם אותם כדי שניתן יהיה לבחון את התנועות שנעשו בכרטיסי החשבון. כלומר, במאזן זה ייתכנו נתונים גם בצד החובה וגם בצד הזכות, זאת לעומת מאזן בוחן יתרות, שבו ייתכנו נתונים רק בצד אחד - החובה או הזכות. לדוגמה, ראו טבלה משמאל.

מאזן בוחן תלת טורי[עריכת קוד מקור | עריכה]

שם כרטיס החשבון מאזן בוחן יתרות
למועד תחילת התקופה
(יתרות פתיחה)
מאזן בוחן תנועות
למהלך התקופה
מאזן בוחן יתרות
למועד סיום התקופה
(יתרות סגירה)
חובה זכות חובה זכות חובה זכות
לקוחות חייבים 67,220 - 52,400 21,000 98,620 -
ספקים זכאים - 43,400 41,300 35,715 - 37,815
הכנסות ממכירות - 197,920 - 60,000 - 257,920
הוצאות מקניות 125,000 - 46,700 - 171,700 -
הוצאות חשמל 49,100 - 4,725 28,410 25,415 -
סך הכול 241,320 241,320 145,125 145,125 295,735 295,735

מאזן בוחן תלת טורי משלב את מאזן בוחן יתרות ומאזן בוחן תנועות בגיליון עבודה אחד. המדובר בטבלה המרכזת את כל כרטיסי החשבון וסוכמת את יתרותיהן בתחילת התקופה ובסופה, וגם כוללת מאזן הבוחן את תנועות הזכות והחובה במהלך התקופה. לדוגמה, ראו טבלה משמאל. במאזן מסוג זה, על כל זוג טורי חובה וזכות להיות בעל סיכומים שווים.