לדלג לתוכן

הנהלת חשבונות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

הנהלת חשבונות היא שפה לרישום פעולות עסקיות (טרנזקציות). הרישום נעשה באמצעות פקודות יומן ונרשמות בכרטסות. בעבר התבצע באופן ידני, בכרטסת T, ועם תחילת השימוש במחשבים החלה הנהלת החשבונות להתבצע בתוכנה להנהלת חשבונות.

בין סוגי הפעילויות הנרשמות ישנן תנועות כספיות כגון כסף נכנס על מכירות וכסף יוצא על רכישות וכן תנועות לא כספיות כגון תנועות מלאי.

הנהלת החשבונות מבוצעת לרוב, על ידי מנהל חשבונות, שמשתמש בתוכנה להנהלת חשבונות.

שיטות הנהלת חשבונות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

רישום של עסקאות פיננסיות מהווה ניהול חשבונות, אך ישנן שתי שיטות לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. בהנהלת חשבונות חד צדדית רושמים תקבולים תשלומים בלבד, כלומר בסופו של דבר נקבל דוח רווח והפסד, בהנהלת חשבונות כפולה ישנו רישום כפול של כל תנועה, ולכן נקבל דוח רווח והפסד וגם מאזן.

עסקים קטנים מנהלים הנהלת חשבונות חד צדדית, חברות ועסקים גדולים מנהלים הנהלת חשבונות כפולה.

בתום כל תקופה חשבונאית רבעונית או שנתית, עורך רואה החשבון המבקר מהמאזן בוחן דוח על המצב הכספי (נקרא בעבר מאזן), דוח רווח והפסד, ואם נדרש דוח שינויים על ההון העצמי ודוח תזרים מזומנים.

בדוח ההתאמה למס נקודת המוצא היא הרווח או ההפסד החשבונאי, בתוספת התאמות הדרושות בהתאם לפקודת מס הכנסה.

מאחר שמאזן הבוחן מכיל רק יתרות של כרטיסי החשבון, בנוסף למאזן בוחן מקבל רואה החשבון פירוט שבו כל התנועות המרכיבות את היתרות במאזן בוחן לצורך חוות דעתו על הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת.

תפקידו של רואה החשבון

[עריכת קוד מקור | עריכה]

תפקידו של רואה החשבון לבצע ביקורת על הדוחות הכספיים, ולחוות עליהם את דעתו.
בחברות ציבוריות לרואה חשבון המבקר אסור לעסוק בעיסוקים נלווים עבור הגוף המבוקר, בחברות פרטיות הדבר מותר בהתאם להגבלות וסייגים שנקבעו בחוק.

עיסוקים נלווים יכולים להיות הנהלת חשבונות, חוות דעת על הדוחות התאמה למס, הערכת שווי וכן כל ייעוץ אחר.

עקרונות הנהלת חשבונות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

להנהלת חשבונות מספר עקרונות חשובים כדלהלן:

  1. סכום החובה חייב להיות שווה לסכום הזכות, הדבר נכון הן בפקדות יומן והן במאזן בוחן.
  2. לא ניתן למחוק פקודה קבועה, לאחר קליטת פקודה לא ניתן למחוק אלא רק באמצעות פקודה נגדית, משום כך בהתאם לתקנות מס הכנסה, ניהול פנקסי חשבונות, אסור לנהל ספרי הנהלת חשבונות בגיליון אלקטרוני (אקסל), מאחר שניתן למחוק פקודות ולשנות סכום וכן חשבון.

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]