Difference between revisions of "עלה בקנה אחד"

Jump to navigation Jump to search
m (קישורים פנימיים)
== שימושי הביטוי בשפה ==
 
[[ריטב"א|הריטב"א,]] שחי בין השנים 1330-1250, כותב בפירושו ל[[תלמוד]], [[מסכת כתובות]]: "[[רבן שמעון בן גמליאל|רשב"ג]], היינו ת"ק, ו[[רש"י]] ז"ל, היינו ר"ח, ושתי הגרסאות '''עולות בקנה אחד"'''<ref>[https://www.sefaria.org.il/Ritva_on_Ketubot.26a.4?lang=he&with=all&lang2=he ריטב"א על כתובות, כ"ו], א'. תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון</ref>
 
במאמר בכתב עת "[[המאסף]]", דור המאספים, מספטמבר 1787 נכתב: "ומעתה אביא הראיות אשר עליהם בניתי מאמרים אלה, והם ממה שמצאתי בדברי [[חז"ל]], על מקומות מפושרות ב[[משנה|ש"ס]] וב[[מדרש|מדרשות]], וכל דבריהם '''עולים בקנה אחד"'''<ref>"[http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HAA%2F1787%2F09%2F17&id=Ar00901&sk=9C2C1772 תשובה לשאלת השואל לחודש אב תקמ"ו]", המאסף, 17 בספטמבר, 1787</ref>
 
בעיתון "[[הצפירה]]" משנת 1867 כותב בנימין צבי שיינפינקעל במדור ידיעות הטבע – מאמר בשם: "אודם הבושה", על מחקריו של [[צ'ארלס דרווין|דארווין]]: "על פני הקוף החלקים למשעי בלי שיער, יכיר כל רואה את האודם אם תאוה עזה תשתער בחבו. אבל ההתאדמות העדינה הבאה ממקור הבשת, לא תארח עליהם לעולם, אשר אמנם הדבר הזה '''עולה בקנה אחד''' עם טבעם ותכונתם, כי בני השחץ האלה בוש לא יבושו גם הכלם לא ידעו."<ref>בנימין צבי שיינפינקעל, "[http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZF%2F1877%2F12%2F26&id=Ar00500&sk=99220EB5 אודם הבושה]", '''[[הצפירה]]''', 26 בדצמבר, 1867</ref>
 
במעריב מאוקטובר 1990 מתראיין [[אריאל רוזן-צבי]], ואומר: "אבא [...] האמין שכביסה מלוכלכת מכבסים בבית. זו גישה פוליטית של מיעוט המתחייב בנאמנות לכיתה. אני השתחררתי ממנה. היא '''אינה עולה בקנה אחד''' עם תפישה דמוקרטית ומנציחה עוולות"<ref>נטע שדמי, "לא משאיר כביסה מלוכלכת בבית", [[מעריב|'''מעריב''']], 5 באוקטובר, 1990</ref>
<br />
 
== מקורות חיצוניים ==
 
* <br /><br /><br />
 
==הערות שוליים==

Navigation menu