לדלג לתוכן

חיפוש ותפיסה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
חיפוש סמים ברכב, אוסטרליה

פעולות חיפוש ותפיסה מיועדות להשגת ראיות, אמצעי זיהוי או נכסים או לפירוק מושא החיפוש מנשקים או חפצים אסורים. חיפוש המבוצע בהרשאה הוא כלי לגיטימי בשירות רשויות החוק, אולם הוא אינו בלעדי להן: גורמים פליליים עלולים לבצע חיפוש כדי להגן על עצמם, מפני ציוד להאזנת סתר, לדוגמה, ומאבטחים אזרחיים מחפשים נשק בכניסה למקומות בילוי.

חיפוש על ידי רשויות החוק[עריכת קוד מקור | עריכה]

חיפוש משטרתי בירושלים בימי המנדט הבריטי
שוטר בריטי בודק מסמכים של עוברים ושבים ברחוב בירושלים, בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל, 1947

לרשויות החוק סמכויות לביצוע חיפוש במקרים מסוימים שנקבעו בחוק. שוטר מוסמך לבצע חיפוש מכח החוק[1]. הסמכויות והמגבלות לגבי חיפוש מכח החוק מוענקות, במקרים מסוימים, גם לשוטר צבאי, סוהר[2] ואיש שירות הביטחון הכללי[3]. רשם הוצאה לפועל רשאי לצוות על כל שוטר, פקיד בית משפט או אדם אחר לערוך חיפוש על גופו, בכליו או בנכסים שבחזקת חייב, מיוזמתו או לבקשת הזוכה. רשם הוצאה לפועל מוסמך גם להורות על חיפוש אצל צד שלישי, אם יש לו סיבה להניח שנכסי החייב נמצאים אצלו[4].

חיפוש לפי צו חיפוש[עריכת קוד מקור | עריכה]

ככלל, חיפוש צריך להיעשות על-פי צו חיפוש שנתן בית המשפט. בית המשפט נותן צו חיפוש לאחר שמוצג לו חומר המצדיק זאת, ובדרך כלל מצוינים בצו החפצים שאותם מותר לחפש ולתפוס. עם זאת, סעיף 24(ב) קובע כי "מי שעורך חיפוש לפי צו חיפוש ומוצא חפץ שלא הוזכר בצו, אבל יש יסוד סביר להניח שנעברה, או שמתכוונים לעבור, עבירה בו או לגביו, רשאי לתפוס את החפץ ולהביאו לפני השופט שנתן את הצו, והשופט רשאי לצוות מה ייעשה בו, כפי שיראה לנכון".

חיפוש ללא צו[עריכת קוד מקור | עריכה]

מכורח המציאות, רשויות החוק מוסמכות לבצע חיפוש ללא צו מבית המשפט, אשר השגתו כרוכה בהוצאת זמן ועלולה לסכל את מטרת החיפוש. מסיבה זו מוסמך כל שוטר לבצע חיפוש בכל בית או מקום במקרים מסוימים:

 1. כאשר יש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה מסוג פשע או שעבירה כזו בוצעה שם זה מקרוב.
 2. כאשר המחזיק במקום פונה לעזרת המשטרה.
 3. כאשר אדם שנמצא במקום פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.
 4. במרדף אחרי אדם המתחמק ממעצר או משמורת חוקית.
 5. כאשר נתן מחזיק המקום הסכמה מדעת לביצוע החיפוש

בדצמבר 2021 אישרה הכנסת בקריאה ראשונה תיקון לחוק, המרחיב את סמכותם של שוטרים לערוך חיפוש בבית או במבנה ללא צו בית משפט, אם יש חשד להעלמת ראיות. התיקון אושר כהוראת שעה לשנה וחצי[5].

חיפוש בהסכמה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שוטר רשאי לחפש בגופו של אדם או במקום בו הוא מחזיק גם ללא צו חיפוש או מטעמים הקבועים בחוק אם האדם נותן הסכמה מדעת לביצוע החיפוש. בפסק דין של בית המשפט העליון מיום 6 במרץ 2012 נקבע כי כדי שהחיפוש יהיה חוקי שוטר חייב להבהיר לאזרח שזכותו לסרב לחיפוש, וכי הסירוב לא יפעל לחובתו. (הלכת בן חיים)

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014[6], נועדה, בין שאר מטרותיה, להחליף את פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[7]. הצעת החוק מבקשת לעגן את סמכות החיפוש בהסכמה. על פי ההצעה, לא יהיה ניתן להשתמש בהסכמה על מנת לבסס חיפוש על הגוף, זאת בשונה מהלכת בן חיים[8]. לעניין חיפוש במקום: ניתן יהיה לבסס את החיפוש על "הסכמה מדעת". על מנת לבסס "הסכמה מדעת" השוטר המבקש את הסכמת האזרח לעריכת החיפוש יידרש להבהיר לו כי נתונה לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש וכי הסירוב לא יפעל לחובתו.

חיפוש לא חוקי[עריכת קוד מקור | עריכה]

שוטר המבצע חיפוש לא חוקי עובר עבירת משמעת על-פי חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), שלשונה "עריכת חיפוש, ביצוע עיכוב או מעצר או כניסה לרשות היחיד, שלא כדין או שלא בתום לב."

במקרים מסוימים, עשוי בית המשפט לזכות נאשם רק מפני שראיות נגדו נתפסו בחיפוש לא חוקי. (כך למשל זוכו נאשמים במקרים מסוימים מעבירות החזקת סמים והחזקת סכין)

חיפוש לא חוקי עשוי להיות בסיס לתביעת נזיקין נגד המשטרה.

חיפוש בגופו של אדם[עריכת קוד מקור | עריכה]

שוטרי יחידות מיוחדות של משטרת ישראל מבצעים בדיקה ביטחונית של שוהים בלתי חוקיים שנכנסו לשטחי ישראל באותו רכב עם מחבל מתאבד וחגורת הנפץ שלו. הרכב נעצר לאחר מרדף במחסום מאולתר בכביש מספר 1 וכשהוא מוקף ברכבים אזרחיים.

חיפוש על גוף האדם הוא חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו. חיפוש זה יכול להיות שטחי, כגון מבט או אומדן משקל. חיפוש באמצעות טפיחה על הגוף (Frisking) הוא דרך מוכרת לביצוע החיפוש. בישראל, הדרכים והתנאים לביצוע חיפוש גופני לצורך איתור ואיסוף ראיות מוגדרים בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996. החוק מבדיל בין חיפוש פנימי וחיפוש חיצוני, וקובע עקרונות כלליים לביצוע חיפוש גופני, שנועדו לצמצם את הפגיעה בכבודו ובזכויותיו. בחוקים שונים, נקבע כי חיפוש על גופה של אישה יבוצע על ידי אישה, למעט מקרים חריגים[9].

חיפוש חיצוני[עריכת קוד מקור | עריכה]

ינשוף, מכשיר לבדיקה מהירה של ריכוז אלכוהול בדם, בשימוש משטרת התנועה בישראל

שוטר רשאי לבצע חיפוש חיצוני בגופו של חשוד, בהסכמתו, כאשר יש לו חשד סביר כי נמצאת בו ראיה להוכחת ביצוע עבירה (שאינה חטא) או הקשר בין החשוד לבין העבירה. כאשר החשוד מסרב לחיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש חיצוני תוך שימוש בכח סביר, אם ניתן אישור בכתב מקצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, אשר שמע את טענות החשוד והסביר לו כי ניתן לבצע את החיפוש בכח וכי סירובו לביצוע החיפוש יכול לשמש חיזוק לראיות נגדו. במקרים מסוימים נדרש גם אישור רופא לביצוע החיפוש בכח.

חיפוש חיצוני כולל את הפעולות הבאות:

 • בחינה חזותית או צילום של גופו הערום של אדם.
 • נטילת טביעה של כל חלק מהגוף.
 • גזירת ציפורניים או לקיחת חומר שמתחת לציפורניים.
 • לקיחת חומר מעל הגוף או מתוך הנחיריים.
 • לקיחת שיער או שורשי שיער, שלא מחלקים מוצנעים של הגוף, לשם בדיקתם.
 • לקיחת דגימת שתן או רוק.
 • לקיחת דגימת תאי לחי.
 • לקיחת דגימת אוויר באמצעות בדיקת נשיפה.

חיפוש פנימי[עריכת קוד מקור | עריכה]

חיפוש פנימי הוא הליך חמור יותר מחיפוש חיצוני, הנערך בעבירות מסוג פשע ולכן עליו להתבצע תמיד באישור קצין משטרה, ובתנאי שניתן אישור רופא ושהחשוד הסכים לחיפוש, לאחר שקיבל הסבר (בדומה לחיפוש חיצוני).

חיפוש פנימי כולל את הפעולות הבאות:

 • בדיקת דם או נטילת דגימת דם מזערית (לגביה חלים כללים מקלים).
 • ביצוע הדמיה או שיקוף של פנים הגוף בבדיקת אולטרה סאונד, צילום רנטגן או סורק אחר.
 • בדיקה גינקולוגית - חיפוש מסוג זה יכול להתבצע אך ורק בהיתר מבית המשפט.

נטילת דגימת דם מזערית[עריכת קוד מקור | עריכה]

דגימת דם מזערית (עד 0.5 מיליליטר) נלקחת מהאצבע. גם שוטר שאינו קצין רשאי לקחת דגימת דם מזערית, בהסכמת חשוד, בקשר לכל עבירה שאינה חטא. אי הסכמת חשוד לבדיקה תהווה תוספת ראייתית כנגדו רק אם סירב גם לחיפוש חיצוני של לקיחת שיער או דגימת תאי לחי.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא חיפוש ותפיסה בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969
 2. ^ צו סדר הדין (מעצר וחיפוש) (הענקת סמכויות מעצר לסוהרים), התשמ"ד - 1983
 3. ^ סעיפים 8-9, לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב - 2002
 4. ^ סעיף 15, לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967
 5. ^ נעה שפיגל, אושר בקריאה ראשונה: שוטרים יוכלו לערוך חיפוש בבית ללא צו בית משפט, באתר הארץ, 14 בדצמבר 2021.
 6. ^ הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014, ה"ח הממשלה 867 מיום 19 במאי 2014, עמוד 574
 7. ^ פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969
 8. ^ רע"פ 10141/09 אברהם בן חיים נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 6.3.2012)
 9. ^ סעיף 46 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), ותקנה 23(ג) לתקנות ההוצאה לפועל.