איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
לוגו איגוד ערים אזור מפרץ חיפה- הגנת הסביבה

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה עוסק בשיפור מצב איכות הסביבה באזור מפרץ חיפה, במיוחד לאור ריכוז גדול של תעשיות פטרוכימיות, תחנת הכוח חיפה והמבנה הטופוגרפי של האזור - רכס הכרמל, המגביל פיזור של המזהמים.

האיגוד נוסד בשנת 1983 על בסיס היחידה הסביבתית בעיריית חיפה. יחידה זו הוקמה בשנת 1975. מאז הקמתו עסק האיגוד במגוון רב של תחומים ובמשך הזמן פעילותו התרחבה לנושאים סביבתיים חדשים, בין היתר: איכות אוויר (זיהום אוויר וניטור, זיהום מתחבורה), חומרים מסוכנים, קרינה אלקטרומגנטית, מניעת רעש, איתור ומניעת מפגעים סביבתיים, תעשיות ורישוי, תכנון סביבתי, חינוך סביבתי וקיימות.

בתחום איכות האוויר, הקים האיגוד מערך משוכלל של 14 תחנות ניטור אוויר באזור עיר חיפה והסביבה, אשר מופעל על ידי מרכז הבקרה שבמשרדי האיגוד, בנוסף לתחנות הנייחות, מבצע האיגוד מדידות זיהום אוויר באמצעות תחנת ניטור ניידת. בנוסף למערך ניטור איכות האוויר, מפעיל האיגוד מערך לפיקוח על חומרים מסוכנים, שנבנה על בסיס חקיקה שיזם המשרד להגנת הסביבה, המאפשרת פיקוח קפדני יומיומי.

נכון לשנת 2020 חברות באיגוד 11 רשויות מקומיות, כאשר האיגוד משרת אוכלוסייה של כמעט 600 אלף תושבים. הרשויות החברות הן: חיפה, קריית אתא, קריית ים, קריית ביאליק, קריית מוצקין, נשר, קריית טבעון, מועצה אזורית זבולון, מועצה מקומית רכסים, דלית אל-כרמל ועספיא.

פעילות האיגוד[עריכת קוד מקור | עריכה]

איכות אוויר[עריכת קוד מקור | עריכה]

מחלקת איכות אוויר של האיגוד אמונה על הפעלת מערך ניטור האוויר. איכות האוויר בשטח האיגוד נמדדת באמצעות מערך הניטור של האיגוד, הכולל 14 תחנות ניטור רגילות, 2 תחנת ניטור תחבורתיות ותחנת ניטור ניידת. בתחנות הניטור נמדדים מגוון פרמטרים, מזהמי אוויר כגון, חומר חלקיקי (חלקיקים מרחפים בקוטר עד 10 מיקרון, חלקיקים מרחפים בקוטר עד 2.5 מיקרון) תחמוצות חנקן (דו תחמוצת החנקן וחנקן חד-חמצני), גופרית דו-חמצנית, מימן גופרתי, אוזון, בנזן, טולואן וקסילן ופרמטרים מטאורולוגיים כגון מהירות וכיוון רוח, טמפרטורה, לחץ אטמוספירי, לחות יחסית, משקעים אטמוספיריים, קרינה.

מערך ניטור האוויר של האיגוד פועל לפי הנחיות מערך הניטור הארצי של המשרד להגנת הסביבה[1] והוא מוכר על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתור מעבדה מוסמכת לבצע ניטור רציף של מזהמי אוויר בסביבה לפי תקן ISO 17025. יש לציין כי במקביל, פועלות באזור מפרץ חיפה מערכות ניטור נוספות, כגון ארבע תחנות ניטור של חברת "יפה נוף" המנטרות את איכות האוויר באזורי המגורים הסמוכים לכניסות של מנהרות הכרמל, שתי תחנות ניטור "תחבורתית" של המשרד להגנת הסביבה ותחנות ניטור של חברת החשמל.

פעילות הניטור של האיגוד ממומנת באמצעות אגרת ניטור המושתת על מפעלי התעשייה לפי כמויות הדלקים הנצרכות על ידיהם בהתאם להוראות חוק העזר העירוני המתאים[2] על עדכוניו[3]. בנוסף לפעילות ניטור האוויר, מחלקת איכות האוויר אחראית על התייחסות למגוון ההיבטים בעלי ההשפעות בכוח או בפועל על איכות האוויר במפרץ חיפה, ביניהם מעקב עמידת מפעלי התעשייה הטעונים רישיון או היתר פליטה בתנאים הנוספים ברישיונות העסק שהונפקו על ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת חוק רישוי עסקים ובתנאי היתרי הפליטה שהונפקו על ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת חוק אוויר נקי בהתאמה, מתן חוות דעת להיתרי בנייה ותוכניות פיתוח כמו גם חקר וטיפול בתלונות ריח.

חומרים מסוכנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מחלקת חומרים מסוכנים באיגוד עוסקת בפיקוח והנחיות בתחום חומרים מסוכנים (חומ"ס):

 • פיקוח על מפעלי תעשייה העוסקים בחומ"ס בהתאם להוראות החוקים, התקנות והצווים האישיים בנושא חומ"ס.
 • פיקוח על הובלת חומ"ס בכבישים, רכבות, נמל ובצנרת.
 • בדיקת תיקי מפעל וסקרי סיכונים של המפעלים.
 • מתן הנחיות להכנת סקרי סיכונים במתבסס על המתודולוגיה של הסקר האינטגרטיבי של מפרץ חיפה.
 • ייעוץ לרשויות התכנון והבניה בעניין אישורי הקמת מפעלים חדשים העוסקים בחומ"ס.
 • הכנת תנאים מיוחדים לרישיונות עסק של מפעלים בנושא חומ"ס.
 • כוננות והשתתפות בתקריות חומרים מסוכנים: כונני האיגוד מצוידים בניידת לגילוי וזיהוי חומ"ס הכוללת מכשירים לבדיקת כימיקלים שונים וציוד מגן אישי.

קרינה אלקטרומגנטית[עריכת קוד מקור | עריכה]

איגוד ערים החל לפעול בנושא קרינה אלקטרומגנטית (בלתי מייננת) משנת 2001 ומטרתו ביצוע מדידות קרינה והעברת מידע לתושבים בשטח האיגוד, באופן מקצועי, אמין ובלתי תלוי.

פעילות האיגוד בנושא קרינה כוללת נושאים שוטפים ופרויקטים ייחודיים:

 • טיפול בפניות ציבור.
 • ביצוע מדידות קרינה באופן עצמאי ובלתי תלוי.
 • הגשת חוות דעת לרשויות החברות באיגוד בעניין הקמת אנטנות טרם מתן היתר בנייה על ידי וועדה מקומית.
 • ביצוע סקרים ומיפויים ממוקדים.

מניעת רעש[עריכת קוד מקור | עריכה]

איגוד ערים משתף פעולה עם הפיקוח הכללי והמחלקות לרישוי עסקים בעיריות ומשטרת ישראל לצורכי אכיפת מניעת הרעש.

פעילות האיגוד במניעת רעש מתבטאת במספר תחומים:

 • מעורבות בתכנון והשתתפות בוועדה לקביעת תקנות להגבלת רעש.
 • פיקוח על התעשייה (לדוגמת המחצבה, נמל חיפה)
 • בדיקות רעש תחבורה (מהרכבת ומכבישים)
 • השתתפות באכיפה דרך בתי המשפט.
 • טיפול בתלונות על רעש שנגרם על ידי עסקים, מפעלים או מוסדות.
 • הדרכה בעבודות מחקר בנושאים קשורים לרעש סביבתי
 • העלאת מודעות הציבור לנושא מניעת רעש.

תעשיות ורישוי[עריכת קוד מקור | עריכה]

אזור מפרץ חיפה עתיר במפעלי תעשייה. פעילותם של העסקים טעוני הרישוי מוסדרת על ידי רישיון העסק המונפק על ידי הרשות המקומית שבשטחה פועל העסק, כאשר בסמכותם של משרדי הממשלה השונים להתלות את רישיון העסק בתנאים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. לפי צו רישוי עסקים[4] עסקים בהם המשרד להגנת הסביבה מוגדר בתור נותן אישור לידיעה ולא פורסם להם מפרט אחיד(הקישור אינו פעיל) באחריות אגף תעשיות ורישוי באיגוד לבחון את הבקשה לקבלת רישיון העסק, לאשר אותה, לדחות אותה או להתלות אותה בתנאים נוספים. מתוקף תפקידו, מטפל האיגוד בהיבטים הסביבתיים הקשורים למינהל מוניציפלי, כולל רישוי עסקים והיתרי בנייה ונענה לפניות בעניין מפגעים סביבתיים, בין אם מתושבים ובין אם מגורמים רשמיים, כגון המשרד להגנת הסביבה או רשויות מקומיות.

תכנון סביבתי[עריכת קוד מקור | עריכה]

כל תוכנית פיתוח משמעותית אשר עלולות להיות לה השלכות סביבתיות, עוברת בדיקה סביבתית על ידי כל אחד מאנשי צוות האיגוד לפי תחום התמחותו, כאשר חוות הדעת המשולבת מבוצעת בריכוז ותיאום של תחום התכנון הסביבתי.

לשם שילוב ההיבטים הסביבתיים בתכנון בצורה המיטבית, רצוי לזהות את הבעיות הסביבתיות המיוחדות לכל פרויקט ולהגדיר את האמצעים לתיקונן בשלבים מוקדמים ככל האפשר של הפרויקט.

חינוך סביבתי[עריכת קוד מקור | עריכה]

מטרת הפעילות בתחום החינוך הסביבתי והקיימות באיגוד ערים היא לקדם מודעות, חשיבה וחדשנות סביבתית, ערכי קיימות ופיתוח התנהגות תומכת סביבה בקרב תלמידים ותושבים ברשויות המקומיות של איגוד ערים.

פרויקטים ייחודיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

במרוצת השנים, במקביל לפעילותו השוטפת, האיגוד יזם וניהל מספר פרויקטים ייחודיים, כגון:

פרויקטים נוספים:

מדידת קרינה בבתי ספר[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרויקט רחב היקף במימון, ניהול ופיקוח איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה: מדידת קרינה אלקטרומגנטית שמקורה במתקני חשמל, בכ-600 גני ילדים בבעלות העיריות שבתחומי האיגוד. המדידות כוללות סריקה מקיפה אחר מקורות קרינה בתדר רשת החשמל ממקורות חיצוניים כגון קווי מתח, עמודי חשמל, טרנספורמטורים ופילרים בקרבת מקום וכו' ומקורות פנימיים בגנים כגון ארונות חשמל, דודי חימום, ומתקני חשמל שונים בשימוש שוטף וכיוצא באלה. דגש מיוחד יינתן לאזורי הפעילות העיקריים של הילדים במתחם הגן הכולל כיתות וחצרות.

בתי ספר ירוקים[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשנים האחרונות גוברת המודעות והפעילות הירוקה במוסדות חינוך באזור מפרץ חיפה, יותר ויותר בתי ספר מצטרפים לתהליך הסמכה ל"בית ספר ירוק" מטעם המשרד להגנת הסביבה. את התהליך ברשויות המקומיות מלווה רכז חינוך סביבתי וקיימות באיגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה, שמסייע לבתי הספר לעמוד בקריטריונים להסמכה.

תוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה[עריכת קוד מקור | עריכה]

איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה מנהל מספר תוכניות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה: שיתוף רכבים חשמליים, התקנת מסנני חלקיקים ברכב מונע סולר, לרבות במשאיות אשפה של עיריית חיפה, החלפת משאיות אשפה במוסך עיריית חיפה למשאיות עם הנעה בגז טבעי, הפעלת אוטובוסים חשמליים, פרויקט אזור אוויר נקי בחיפה.

שיתוף רכבים חשמליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מאז סוף שנת 2017 פועל בחיפה מערך שיתוף כלי רכב חשמליים, הכולל השכרת כלי רכב לפרקי זמן קצרים ובזמינות גבוהה, כאשר איסוף הרכב והחזרתו נעשים בשירות עצמי. הפעלת רכבים חשמליים מקטינה את כמות הפליטות בתוך העיר, הודות להנעה חשמלית וכתוצאה מהפחתה של כמות כלי הרכב בעיר. האיגוד זכה בקול קורא המממן חלק גדול מפרויקט זה, חתם על הסכם עם חברה שתפעיל את כל המערך וביצע ביחד עם הרשויות את סימון כל המקומות בהם הותקנו עמדות הטעינה. במסגרת התוכנית חתמה עיריית חיפה על הסכם עם חברת Car2Go להפעלת שירות השכרת רכב חשמלי.

מודל השירות הוא מסוג AB המאפשר למשתמשי הרכב לאסוף רכב במקום אחד ולהחזירו לכל אחת מתחנות הטעינה הפזורות ברחבי העיר. באמצעות כרטיסי מנוי מיוחדים שהונפקו לצורך כך יכולים תושבי חיפה, המנויים לשירות, להשתמש ברכב בכל עת ללא הגבלה בשיעור שעתי. לצורך פרויקט זה פותחה אפליקציה מיוחדת מבוסס GPS, המאפשרת למשתמשים לקבל מידע בזמן אמת על מכונית זמינה קרובה ביותר ועל מקומות חניה זמינים, לפי דרישה. טעינת המכוניות נעשית על ידי נקודות טעינה הממוקמות בחניות.

הפעלת משאיות אשפה של עיריית חיפה בגז טבעי[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיריית חיפה לראשונה בארץ, רכשה 25 משאיות אשפה חדשות המונעות בגז טבעי, במקום המשאיות הישנות. בשלב הראשון המשאיות מתדלקות באמצעות תחנת תדלוק ניידת. תשתית חדשה לתדלוק בגז טבעי דורשת לוח זמנים ארוך יותר עקב קבלת היתרי הבנייה לצינור ולתחנת NG.

אוטובוסים חשמליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

באזור האיגוד נוסעים 25 אוטובוסים חשמליים של אגד כחלק מהמהלך למנוע נסיעת ריכבי דיזל באזורי מגורים במפרץ חיפה.

מסנני חלקיקים למשאיות אשפה של העיר חיפה[עריכת קוד מקור | עריכה]

האיגוד פרסם מכרז לרכישת מסנני חלקיקים עבור משאיות אשפה של העיר חיפה. בשנת 2018 הותקנו מסנני חלקיקים תוצרת EMINOX ב-11 משאיות (EURO II, EURO III). האיגוד עקב אחר שיעור הפחתת הפליטות מהמשאיות להן יורכבו מסנני החלקיקים באמצעות חוקרים מהטכניון (המעבדה למנועי שרפה פנימית).

אזור מופחת זיהום אוויר[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרויקט אזור מופחת זיהום אוויר נועד לצמצם זיהום אוויר מכלי רכב המשפיע על תושבי העיר חיפה והולכי הרגל. הפרויקט הוא חלק מהתכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה מכלל מקורות הזיהום, ובכלל זה כלי רכב. לצורך כך חוקק חוק עזר[5], האוסר על תנועה וחנייה של כלי רכב מזהמים באזורי המגורים בעיר חיפה, אלא אם יותקן בהם מסנן להפחתת זיהום האוויר.

פרויקט אזור אוויר נקי הופעל באזור חיפה בפברואר 2018. התכנית גובשה בשיתוף עם עיריית חיפה, המשרד להגנת הסביבה, המשרד התחבורה והמשטרה. בעוד שכלי רכב פולטים סוגים שונים של מזהמים, חלקם חלקיקים מוצקים וחלקם גזים, החלקיקים נחשבים כמזיקים ביותר לבריאות הציבור. זיהום אוויר חלקיקי נפלט ברובו מרכבי דיזל, בפרט רכבי דיזל כבדים וישנים.

בעלי תפקידים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • יו"ר האיגוד: עו"ד שרית גולן-שטיינברג, חברת מועצת עיריית חיפה[6]
 • מנכ"ל האיגוד: ד"ר עופר דרסלר.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]