מדינות עבדות ומדינות חירות בארצות הברית – שפות אחרות