פרדוקס הביצה והתרנגולת

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
מה קדם למה - הביצה או התרנגולת?

פרדוקס הביצה והתרנגולת, הוא פרדוקס נושן בעל משמעות מטפורית: השאלה העומדת בבסיסו היא "מה הייתה קודם; הביצה או התרנגולת?". לשאלה זו היבטים אבולוציוניים, לוגיים ותאולוגיים כאחד.

הפרדוקס[עריכת קוד מקור | עריכה]

השאלה "מה הייתה קודם" עולה משלוש ההנחות הבאות:

  • כל תרנגולת בקעה מביצה של תרנגולת (לכל תרנגולת קדמה ביצה).
  • כל ביצה של תרנגולת הוטלה על ידי תרנגולת (לכל ביצה קדמה תרנגולת).
  • העולם קיים במשך פרק זמן סופי (יש לעולם נקודת התחלה).

משתי ההנחות הראשונות (ומהנחה מובלעת שיש כיום לפחות ביצה אחת או תרנגולת אחת ומההנחה שיש פרק זמן מינימלי שעובר בין הטלה להטלה) נובעת המסקנה שתמיד היו תרנגולות (לכל תרנגולת קדמה ביצה שקדמה לה תרנגולת, כלומר לכל תרנגולת קדמה תרנגולת). בפרט, נובע מכך שהעולם התקיים במשך זמן אינסופי. מסקנה זו מנוגדת להנחה השלישית הנסמכת גם על טיעוני הדתות הבריאתניות וגם על התאוריות המדעיות הטוענות יצירה או התפתחות של העולם. שלוש ההנחות מכילות סתירה פנימית ולא כולן יכולות להיות נכונות, לכן לפנינו פרדוקס.

האזכור הקדום ביותר שנמצא בידינו של הפרדוקס מופיע במוראליה, כתבי הפילוסוף היווני פלוטרכוס.

בשפת הדיבור משתמשים בשאלה כדי להצביע על אינסופיות או על כך שלא ניתן להבדיל בקלות בין סיבה לתוצאה.

יישובים אפשריים לפרדוקס[עריכת קוד מקור | עריכה]

התפישה האבולוציונית[עריכת קוד מקור | עריכה]

התפישה האבולוציונית יוצאת כנגד ההנחה "כל ביצה של תרנגולת (ממנה בוקעת תרנגולת) הוטלה על ידי תרנגולת". לפי התפישה האבולוציונית, התרנגולת התפתחה מיצורים אחרים על ידי שורה של מוטציות גנטיות. באיזשהו שלב, קרתה המוטציה שבעקבותיה נוצרה התרנגולת כפי שהיא מוכרת היום, ומתוך ביצה שהוטלה על ידי משהו שאינו תרנגולת בקעה תרנגולת. אין זהות בין "ביצה של תרנגולת" בשני המובנים: ביצה שבקעה ממנה תרנגולת וביצה שהטילה תרנגולת. במובן מסוים, קושיית הביצה והתרנגולת היא מקרה פרטי של פרדוקס הערמה.

אם בשאלה "מה הייתה קודם" הכוונה ב"ביצה" היא לביצה שממנה בקעה תרנגולת אז לפי תורת האבולוציה הביצה קדמה, ואם הכוונה לביצה שאותה הטילה תרנגולת - התרנגולת קדמה. מאוחר יותר בהיסטוריה כבר לא היה הבדל בין שני המובנים של ביצה, ומכאן צמח הבלבול. כל זאת מבלי להתייחס לביצים שהטילו בעלי חיים אחרים (כגון הדינוזאורים) שקדמו לתרנגולת בהרבה.

בשנת 1990 אותר קן גדול ובו שרידים של 12 ביצים מאובנות השייכות לדינוזאור, אך בניגוד לשאר הביצים שהטילו הדינוזאורים - צורתן דומה לביצי תרנגולת, בעלות חלק עליון מחודד. רק בשנת 2008 שויכו הביצים לדינוזאור מסוג תרופוד, הנחשב לאב הקדום של העופות, ובכך נוצר הקשר האבולוציוני בין ביצת הדינוזאור לתרנגולת. חוקרים מתייחסים לגילוי זה כפריצת דרך בהבנת התהליך האבולוציוני שהביא להיווצרות הביצה, ובפרט מוכיח מבחינתם את הטענה כי הביצה קדמה לתרנגולת.

היישוב התאולוגי[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי רוב הדתות, העולם נברא בנקודת זמן מסוימת וכלל מרכיבים הקיימים בעולם גם היום. בשלב מסוים נבראו בעולם התרנגולות. בכתבי הקודש לא מפורט תהליך בריאת התרנגולות. ייתכן שהאל, בניגוד לגרסה הסינתזיונית, ברא תרנגולת ללא קיומה של אף ביצה לפניה - יש מאין. תרנגולת זו, שקדמה לכל ביצה ממנה הגיעו צאצאיה.

בתורה מתוארת בריאת החיות. מפשטות סיפור הבריאה בו מוזכרות חיות ועופות בוגרים, עולה כי בעלי החיים נבראו בוגרים, ולכן התרנגולת קדמה לביצה. בדגש לגבי העופות שהמקרא מתאר איך שהמים השריצו נפש חיה, ועוף שמעופף על הארץ, לפיכך יוצא שהתרנגולת קדמה לביצה, שכן היא נבראה עם התכונות המאפשרות לה להתרבות, כמו שנאמר "והעוף ירב בארץ".

על פי גישה אחת, ניתן לפרש את סיפור הבריאה בצורה סמלית, כך שימי הבריאה מתארים זמן ארוך יותר. על פי גישה זו, הפרדוקס ייושב כמתואר בפסקה הקודמת והמסקנה תהיה שהביצה ממנה בקעה תרנגולת נבראה לפני התרנגולת והביצה אותה מטילה התרנגולת נוצרה לאחר התרנגולת.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]