חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות
פרטי החוק
תאריך חקיקה 19 במרץ 2018
תאריך חקיקה עברי ג' בניסן תשע"ח
גוף מחוקק הכנסת העשרים
תומכים 54
מתנגדים 0
חוברת פרסום ספר החוקים 2711, עמ' 444
הצעת חוק ממשלתית
משרד ממונה המשרד לביטחון פנים
מספר תיקונים 1
נוסח מלא הנוסח המלא
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע״ח-2018 נחקק ב-12 במרץ 2018 על ידי הכנסת העשרים,[1] והוא מקנה לרשויות כלים למניעת ביצוע עבירות בתחומי זנות וסמים באמצעות טלפון סלולרי.

הצורך בחקיקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

דברי ההסבר להצעת החוק מנמקים את הצורך בחוק:

בשנים האחרונות נפוצה בישראל תופעה של שימוש במכשירי טלפון סלולריים לצורך ביצוע עבירות שונות. ... המדובר בעבירות של פרסום שירותי זנות לפי חוק העונשין; עבירות ייצוא, ייבוא, סחר, או אספקה של סמים וכן עבירות של תיווך או הדחת קטין לשימוש בסמים, לפי פקודת הסמים ועבירות של איסור הפצת חומר אסור או הדחת קטין לשימוש בחומר אסור לפי חוק המאבק. עבירות אלה מתבצעות תוך הסתרת הזהות של המבצע, למשל בדרך של פרסום מספר טלפון שאין לגביו בעלים רשום (קו טלפון שהתשלום בעבורו נעשה מראש במסגרת מסלול "פריפייד"), מה שמקשה לעיתים להגיע אל הגורם העומד מאחורי הפרסום ולהעמידו לדין.
הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה כלי להתמודדות עם התופעה האמורה, באמצעות הסמכה למתן צו המורה למפעיל סלולרי לחסום את הגישה של מספר טלפון שקיים יסוד סביר להניח שמשמש לצורך ביצוע עבירות כאמור, לרשת התקשורת הסלולרית שלו.[2]

להצעת החוק הממשלתית מוזגו שתי הצעות חוק פרטיות:

תמצית החוק[עריכת קוד מקור | עריכה]

בחוק זה עבירה היא כל אחת מאלה:

(1) עבירה לפי סעיף 205א (איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין), 205ג (איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר) או 205ד (איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות) לחוק העונשין.
(2) עבירה לפי סעיף 13 (יצוא, יבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים), 14 (תיווך כיצוא, יבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים) או 21 (הדחת קטין לסמים מסוכנים) לפקודת הסמים המסוכנים.
(3) עבירה לפי סעיף 7 (איסור הפצה של חומר מסכן) או 8 (הדחת קטין לחומר אסור בהפצה) לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים.

היה לקצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה יסוד סביר להניח כי מספר טלפון מפורסם ברבים לשם ביצוע עבירה, לרבות באמצעות האינטרנט ויישומים טכנולוגיים, וכי יש יסוד סביר לחשש שימשיך לשמש לפרסום כאמור אם לא ייחסם באופן מיידי, רשאי הוא לתת צו חסימה מנהלי למפעיל הסלולרי שעמו התקשר המנוי בהסכם התקשרות ולמפעילים נוספים, המורה על חסימת מספר הטלפון לתקופה שיקבע בצו, שלא תעלה על 30 ימים; בצו לא תצוין העבירה שבשלה נחסם מספר הטלפון. קודם למסירת הצו יש להודיע למנוי על הכוונה למתן הצו שבה תצוין העילה לנתינתו, ותינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך 24 שעות ממועד מסירת ההודעה.

על ההחלטה למתן צו חסימה מינהלי ניתן לערער, בתוך תקופת תוקפו של הצו, לבית משפט השלום.

בית משפט השלום רשאי לצוות כמפורט להלן, אם שוכנע כי חסימת מספר הטלפון חיונית למניעת המשך פרסום ברבים לשם ביצוע העבירה שבשלה ניתן צו חסימה מינהלי, ורשאי הוא לחזור ולצוות על הארכת תוקפו של הצו לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים מזמן לזמן:

  • על פי בקשה בכתב של תובע – לתת צו המורה על הארכת תוקפו של צו חסימה מינהלי לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים;
  • על פי בקשה בכתב של תובע, שהוגשה לבקשת קצין משטרה מוסמך – לתת צו המורה על חסימת מספר טלפון שניתנו לגביו שני צווי חסימה מנהליים לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

אם הוגש כתב אישום בעבירה, רשאי בית המשפט הדן בכתב האישום, על פי בקשת תובע, לצוות כמפורט להלן, אם שוכנע כי חסימת מספר הטלפון חיונית למניעת המשך הפרסום ברבים לשם ביצוע העבירה; בית המשפט רשאי לצוות כאמור עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע, ולחזור ולצוות על הארכת תוקפו של הצו לתקופה נוספת מזמן לזמן, ואם הסתיים ההליך בהרשעה – עד למועד אחר שיקבע ושלא יעלה על חמש שנים נוספות מתום ההליכים:

  • לצוות על מפעילים סלולריים לחסום את מספר הטלפון המפורסם ברבים לשם ביצוע העבירה כאמור באותו סעיף;
  • לצוות על הארכת תוקפו של צו חסימה מינהלי או צו חסימה שיפוטי.

מפעיל סלולרי יפעל למימושה של הוראה שניתנה בצו חסימה מנהלי או בצו חסימה שיפוטי, באופן מיידי ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד קבלתו; במניין תקופה זו לא יובאו בחשבון שעות החלות ביום שאינו יום עסקים.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]