לדלג לתוכן

משפטי האיזומורפיזם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

באלגברה, משפטי האיזומורפיזם הם שם שכיח לשלושה משפטים יסודיים שלפיהם חבורות מנה מסוימות הן איזומורפיות זו לזו. משפטים דומים תקפים גם עבור חוגי מנה ומודולי מנה. המשפטים מיוחסים לאמי נתר, ולפעמים הם נקראים "משפטי נתר", הראשון, השני והשלישי.

מן המשפטים האלה נובעת התאמה בין סריג תת-החבורות של חבורה המכילות תת-חבורה , לבין סריג תת-החבורות של חבורת המנה . משפט ההתאמה הזה נקרא לפעמים "משפט האיזומורפיזם הרביעי".

משפט האיזומורפיזם הראשון[עריכת קוד מקור | עריכה]

תיאור[עריכת קוד מקור | עריכה]

אם הומומורפיזם ממבנה אלגברי , אז המנה של ביחס לגרעין של איזומורפית לתמונה של .

ניסוח[עריכת קוד מקור | עריכה]

משפט (ניסוח לתורת החבורות): תהיינה חבורות, ויהא הומומורפיזם. אזי .
משפט (ניסוח לתורת החוגים): יהיו חוגים, ויהא הומומורפיזם. אזי .
משפט (ניסוח לתורת המודולים): יהיו שני מודולים מעל חוג , ויהא הומומורפיזם. אזי .

הוכחה (עבור גרסת החבורות)[עריכת קוד מקור | עריכה]

נעיר תחילה כי הוא תת-חבורה נורמלית של ולכן חבורת המנה מוגדרת היטב. נסמן ונגדיר העתקה על ידי לכל קוסט . נראה כי הפונקציה היא איזומורפיזם וזה יוכיח את המשפט:

  • הפונקציה מוגדרת היטב (כלומר, אם ניקח נציגים שונים עבור אותה מחלקת שקילות, נקבל אותה תוצאה): נניח כי . אזי ובפרט . כעת:
  • הפונקציה הומומורפיזם: ניקח ואז:
  • הפונקציה על: יהי כלשהו. על-פי הגדרת התמונה, קיים עבורו , ובסך הכל נקבל כי .
  • הפונקציה חד-חד-ערכית: ניקח ונניח כי . אזי , כלומר , כלומר , כלומר , כלומר .

יישום של המשפט עבור מרחבים וקטוריים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניתן לפרש את משפט הממדים עבור העתקות ליניאריות כהדגמה של משפט האיזומורפיזם הראשון, שכן מרחבים וקטוריים הם סוג של חבורות אבליות. במקרה זה ההעתקה הליניארית היא הומומורפיזם בין החבורות . בעוד שהגרעין והתמונה של הומומורפיזם זה מקבלים את המשמעות שלהם בהשאלה ממשמעותם באלגברה ליניארית. בהינתן תת-מרחב , האיברים של חבורת המנה (כלומר הקוסטים של ב-) הם בעצם כל המרחבים מממד זהה ש"מקבילים" ביחס אליו. לדוגמה, בהינתן מישור וכיוון בתוכו, הקוסטים המתאימים לו הם כל הישרים המקבילים לכיוון זה. כלומר, איברי חבורת המנה פועלים על קוסט הזהות באותו אופן כמו הזזות (translations), ולפיכך מספר איברי חבורת המנה הוא כמספר ההזזות בכיוונים שאינם מוכלים ב-. עבור מרחבים וקטוריים מעל שדות סופיים ניתן לספור ישירות את מספר הכיוונים הללו, אולם במקרה האינסופי יש לדבר על ממדי המרחבים הללו. לפיכך:, בעוד שלפי משפט האיזומורפיזם הראשון מתקיים גם , ולכן .

משפט האיזומורפיזם השני[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניסוח[עריכת קוד מקור | עריכה]

משפט (ניסוח לתורת החבורות): תהא חבורה, תהא תת-חבורה ותהא תת-חבורה נורמלית. אזי .
משפט (ניסוח לתורת החוגים): יהא חוג, יהא תת-חוג של ויהא אידיאל דו-צדדי של . אזי .
משפט (ניסוח לתורת המודולים): יהא מודול מעל חוג , ויהיו תת-מודולים של . אזי .

הוכחה (עבור גרסת החבורות)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ראשית, נעיר כי משום ש- וגם אזי , ולכן חבורת המנה מוגדרת היטב. כעת מגדירים העתקה על ידי לכל . נשים לב לשלוש אבחנות:

  1. ההעתקה היא הומומורפיזם כי לכל מתקיים:
  2. ההעתקה היא על כי אם עבור אז . השוויון מתקיים כי
  3. מתקיים:

בסך הכל מקבלים ממשפט האיזומורפיזם הראשון כי כנדרש.

מסקנה מהמשפט[עריכת קוד מקור | עריכה]

במקרה של המשפט בגרסת תורת החבורות, ניתן להסיק כי איזומורפי לתת-חבורה של , ובפרט , כאשר מסמן את האינדקס של ב-. מכאן נובע האי-שוויון השימושי .

משפט האיזומורפיזם השלישי (כלל הצמצום)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניסוח[עריכת קוד מקור | עריכה]

משפט (ניסוח לתורת החבורות): תהא חבורה ויהיו תת-חבורות נורמליות של המקיימות . אזי .
משפט (ניסוח לתורת החוגים): יהא חוג ויהיו אידיאלים דו-צדדיים של המקיימים . אזי .
משפט (ניסוח לתורת המודולים): יהא מודול מעל חוג ויהיו תת-מודולים של המקיימים . אזי .

הוכחה (עבור גרסת החבורות)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ראשית, נעיר כי משום ש- וגם אז . לכן, חבורת המנה מוגדרת היטב וניתן להראות שמתקיים . מכאן שהביטוי מוגדר היטב, ונוכל לעבור להוכחת האיזומורפיות. כעת מגדירים העתקה על ידי לכל . נשים לב לשלוש אבחנות:

  • ההעתקה היא הומומורפיזם כי לכל מתקיים:
  • ההעתקה היא על כי אם עבור אז .
  • מתקיים:

בסך הכל מקבלים ממשפט האיזומורפיזם הראשון כי כנדרש.

משפט ההתאמה (הסריג)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בהינתן חבורה ותת-חבורה נורמלית , יש התאמה ח.ח.ע ועל בין תת-החבורות של המכילות את , לבין תת-החבורות של חבורת המנה . כלומר, אם נסמן , אז יש התאמה ח.ח.ע ועל , והיא נתונה על ידי לכל .