פורטל:החי והצומח בארץ ישראל/רשימות/עצי בר בישראל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
שם שם מדעי משפחה תמונה/איור
אביצניה רפואית Avicennia officinalis ורבניים Avicennia officinalis Blanco1.73-cropped.jpg
אגס סורי Pyrus syriaca ורדניים Pyrus syriaca 1.jpg
אדר סורי Acer obtusifolium אדריים Bigtooth Maple 2.jpg
אוג הבורסקאים Rhus coriaria אלתיים אוג הבורסקאים.JPG
בוקיצה שעירה Ulmus canescens מישיים Ulmus-canescens-foliage.jpg
אורן ירושלים Pinus halepensis ארניים A tree near Stella Maris Monastery, Haifa.JPG
אלה אטלנטית Pistacia atlantica אלתיים אלה אטלנטית.JPG
אלה ארצישראלית Pistacia palaestina אלתיים Elaerezisraelit.jpg
אלת הכילאיים Pistacia saportae אלתיים
אלת המסטיק Pistacia lentiscus אלתיים Pistacia lentiscus sp.jpg
אלון התבור Quercus ithaburensis אלוניים Raunkiaer.jpg
אלון התולע Quercus infectoria
Quercus boissieri
אלוניים Quercus boissieri Izmir.jpg
אלון הלבנון Quercus libani אלוניים Quercus libani port.jpg
אלון מצוי Quercus calliprinos אלוניים AlonMatzuy.JPG
אלון טורקי Quercus cerris אלוניים Quercus cerris.JPG
אשחר ארץ-ישראלי Rhamnus palaestinus אשחריים
אשחר רחב-עלים Rhamnus alaternus אשחריים Rhamnus alaternus,Aladern.jpg
אשל הירדן Tamarix jordanis אשליים
אשל היאור Tamarix nilotica אשליים Tamaris nilotica-BioLib-77418.jpg
אשל הערבה Tamarix aravensis אשליים
אשל הפרקים Tamarix aphylla אשליים Tamarix aphylla.jpg
אשל מרובע Tamarix tetragyna אשליים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi אשחריים Paliurus fg01.jpg
בן-חוזרר הררי Sorbus torminalis ורדניים
ברוש מצוי Cupressus sempervirens ברושיים Cypress.JPG
בר-זית בינוני Phillyrea media זיתיים
גפנן המדבר Cordia sinensis זיפניים Cordia sinensis.jpg
גרויה שעירה Grewia villosa טליתיים
דולב מזרחי Okatabys iruebtakus דלביים Bursa016.jpg
דקל הדום Hyphaene thebaica דקליים Hyphaene thebaica Bild0917.jpg
הדס מצוי Myrtus communis הדסיים Myrtus communis10.jpg
זית אירופי Olea europaea זיתיים Olea europaea subsp europaeaOliveTree.jpg
זקום מצרי Balanites aegyptiaca זוגניים Balanites aegyptiaca 0730.jpg
חוזרר החורש Eriolobus trilobatus ורדניים Eriolobus trilobatus 1.jpg
חרוב מצוי Ceratonia siliqua קסאלפיניים Ceratonia siliqua, total.jpg
כליל החורש Cercis siliquastrum קסאלפיניים Klilhachoresh01.jpg
ליבנה רפואי Styrax officinalis ליבניים Styrax officinalis.jpg
מורינגה רותמית Moringa peregrina מורינגיים PikiWiki Israel 2183 Moringa in blossom פריחת המורינגה.jpg
מורן החורש Viburnum tinus יערתיים Viburnum tinus at Kedumim 1.jpg
מילה סורית Fraxinus syriaca זיתיים Fraxinus syriaca JPG1Fe.jpg
מיש דרומי Celtis australis מישיים Illustration Celtis australis0.jpg
מרואה עבת-עלים Maerua crasifolia צלפיים
סלוודורה פרסית Salvadora persica סלוודוריים Salvadora persica.jpg
עוזרר קוצני Crataegus aronia ורדניים Eschar.jpg
עץ השמן המכסיף Eleagnus angustifolia עץ השמן Eleagnus-angustifolia-tronco.jpg
ער אציל Laurus nobilis עריים Laurus nobilis - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-086.jpg
ערבה לבנה Salix alba ערבתיים Salix x sepulcralis 7845.jpg
ערער אדום Juniperus phoenicae ברושיים Juniperus phoenicea.jpg
ערער ארזי Juniperus oxycedrus ברושיים Juniperus oxycedrus g1.jpg
ערער גלעיני Juniperus drupacea ברושיים Enebro de Siria en el parque de la Fuente del Berro en Madrid.jpg
ערער רם Juniperus excelsa ברושיים Juniperus excelsa ssp Bra68.png
פיקוס בת-שקמה Ficus pseudo-sycomorus תותיים
פיקוס השקמה Ficus sycomorus תותיים Sycomoros old.jpg
פיקוס התאנה Ficus carica תותיים Illustration Ficus carica0 clean.jpg
פרקרק פרסי Haloxylon persicum סלקיים
פתילת-המדבר הגדולה
(תפוח סדום)
Calotropis procera אסקלפיים ThoraThora4.jpg
צפצפת הפרת Populus euphratica ערבתיים Populus euphratica Bra63.png
קטלב מצוי Arbutus andrachne אברשיים קטלב.jpg
שזיף הדב Prunus ursina ורדניים Prunus ursina 1.JPG
שיזף מצוי Ziziphus spina-christi אשחריים Shizaf mazui5.jpg
שיטה מלבינה Acacia albida מימוזיים Faidherbia albida.JPG
שיטה סלילנית Acacia raddiana מימוזיים חצבה3 016.jpg
שיטה רעננה Acacia laeta מימוזיים Acacia laeta ms 2460.jpg
שיטת הסוכך Acacia tortilis מימוזיים Shita02.jpg
שיטת הנגב Acacia negevensis מימוזיים Noked.JPG
שקד מצוי Amygdalus communis ורדניים 2006 0210Image0059.JPG
תמר מצוי Phoenix dactylifera דקליים Phoenix dactylifera2.jpg

עצים שגדלו בישראל בתקופות קדומות:עץ האשור,ארז הלבנון,האשוח הקיליקי(גדל בימינו מלבנון עד טורקיה),אורן הסלע.