ASCII

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סיווג פרוטוקולים על פי מודל ה-OSI
שכבת יישום HTTP, SMTP, FTP, RTP, IRC, SNMP, SIP, DNS, DHCP
שכבת ייצוג MIME, ASCII, Unicode, SSL
שכבת שיחה ASP, PPTP, SSH, NFS, RPC, SOCKS
שכבת תעבורה TCP, UDP, SCTP, DCCP
שכבת רשת IP (IPv4, IPv6), ICMP, IPX , ניתוב
שכבת קו Ethernet, Token ring, FDDI
שכבה פיזית E1, 10Base-T, RS-232, DSL, SONET
תווי ASCII שניתנים להדפסה. כלומר, התווים שיש להם סימן גרפי מקובל. בפינה השמאלית העליונה מופיע סימן המרווח. כצפוי, הסימן הגרפי שלו הוא מקום ריק. בפינה הימנית התחתונה יש מקום לתו שאין לו סימן גרפי מקובל. מקום זה מופיע בתמונה רק כדי לאפשר הצגה תמציתית של התווים האחרים.

ASCII (ראשי תיבות של American Standard Code for Information Interchange) הוא קוד לייצוגם של תווים (ספרות, אותיות האלפבית, סימני פיסוק ועוד) בזיכרון מחשב ובקובצי מחשב.

קוד זה משמש להצגת אותיות האלפבית הלטיני הפשוט, ללא סימנים דיאקריטיים, המכונים לעתים אקצנטים. הקוד הוא קידוד תווים של 7 סיביות המכיל 128 תווים, בהם 33 תווי בקרה (ירידת שורה, למשל), 52 אותיות, 10 ספרות וסימנים מיוחדים כגון סימני פיסוק וסימן הרווח.

הקוד אינו כולל אותיות בשום אלפבית אחר. בעבר הותאם הקוד לעברית ("קוד ישן") – 27 תווים (כולל אותיות סופיות) תפסו את מקום האותיות הלטיניות הקטנות. גם שפות אחרות הותאמו אליו, למשל עבור גרמנית ויתרו על כמה תווים לטובת יצירת אותיות לטיניות עם סימנים.

כיום תקני ISO מרחיבים תקן זה (בצורתו הבסיסית האמריקאית - לא בצורתו הגרמנית או העברית, למשל), ו־Latin-1, התקן הבסיסי לאנגלית, כולל אותיות לטיניות עם סימנים דיאקריטיים. ISO-8859-8 הוא התקן לעברית המשמש ברוב מערכות המחשב הקיימות.

במרץ 1968 הורה הנשיא לינדון ג'ונסון לסוכנויות פדרליות של ארצות הברית לרכוש אך ורק מחשבים התומכים בקוד ASCII‏[1]. למשך תקופה מסוימת עוד הייתה ל־ASCII תחרות מצד קוד EBCDIC שפיתחה חברת IBM, אולם עם הזמן ASCII זכתה לעדיפות והייתה לתקן בינלאומי.

כיום, השימוש ב־ASCII טהור יורד בגלל המעבר ליוניקוד, הכולל אוסף רחב בהרבה של סימנים, ומאפשר ייצוג שפות אחדות במקביל. למרות שיש תוכנות שלא עובדות טוב עם תו שתופס 2 בתים, ישנם תקנים כגון UTF-8 המאפשרות לתווי ה־ASCII לעבור ללא שינוי.

טבלת ASCII[עריכת קוד מקור | עריכה]

קוד ה-ASCII מוצג לעתים כטבלה המתאימה בין התו לבין המספר שמיצג אותו ולכן מקובל להתייחס להתאמה בשם: "טבלת ASCII". בטבלת ה-ASCII שלמטה, מופיעים התווים כאשר הערך הבינארי של כל תו מושג על ידי העמודה השמאלית ביותר שמייצגת את שלוש הספרות הבינאריות השמאליות של המספר, ועל ידי השורה העליונה שמייצגת את ארבע הספרות הימניות של המספר. למשל, הייצוג הבינארי של התו "B" הוא "1000010". צבע הרקע הכחול מייצג תו בקרה, צבע הרקע הצהוב מיצג תווים הניתנים להדפסה.

_0000 _0001 _0010 _0011 _0100 _0101 _0110 _0111 _1000 _1001 _1010 _1011 _1100 _1101 _1110 _1111
000_ NUL

[תו 1]

SOH

[תו 2]

STX

[תו 3]

ETX

[תו 4]

EOT

[תו 5]

ENQ

[תו 6]

ACK

[תו 7]

BEL

[תו 8]

BS

[תו 9]

HT

[תו 10]

LF

[תו 11]

VT

[תו 12]

FF

[תו 13]

CR

[תו 14]

CO

[תו 15]

SI

[תו 16]

001_ DLE

[תו 17]

DC1

[תו 18]

DC2

[תו 19]

DC3

[תו 20]

DC4

[תו 21]

NAK

[תו 22]

SYN

[תו 23]

ETB

[תו 24]

CAN

[תו 25]

EM

[תו 26]

SUB

[תו 27]

ESC

[תו 28]

FS

[תו 29]

GS

[תו 30]

RS

[תו 31]

US

[תו 32]

010_ SP

[תו 33]

!

[תו 34]

"

[תו 35]

#

[תו 36]

$

[תו 37]

 %

[תו 38]

&

[תו 39]

'

[תו 40]

(

[תו 41]

)

[תו 42]

*

[תו 43]

+

[תו 44]

,

[תו 45]

-

[תו 46]

.

[תו 47]

/

[תו 48]

011_ 0

[תו 49]

1

[תו 50]

2

[תו 51]

3

[תו 52]

4

[תו 53]

5

[תו 54]

6

[תו 55]

7

[תו 56]

8

[תו 57]

9

[תו 58]

:

[תו 59]

;

[תו 60]

<

[תו 61]

=

[תו 62]

>

[תו 63]

?

[תו 64]

100_ @

[תו 65]

A

[תו 66]

B

[תו 67]

C

[תו 68]

D

[תו 69]

E

[תו 70]

F

[תו 71]

G

[תו 72]

H

[תו 73]

I

[תו 74]

J

[תו 75]

K

[תו 76]

L

[תו 77]

M

[תו 78]

N

[תו 79]

O

[תו 80]

101_ P

[תו 81]

Q

[תו 82]

R

[תו 83]

S

[תו 84]

T

[תו 85]

U

[תו 86]

V

[תו 87]

W

[תו 88]

X

[תו 89]

Y

[תו 90]

Z

[תו 91]

[

[תו 92]

\

[תו 93]

]

[תו 94]

^

[תו 95]

_

[תו 96]

110_ `

[תו 97]

a

[תו 98]

b

[תו 99]

c

[תו 100]

d

[תו 101]

e

[תו 102]

f

[תו 103]

g

[תו 104]

h

[תו 105]

i

[תו 106]

j

[תו 107]

k

[תו 108]

l

[תו 109]

m

[תו 110]

n

[תו 111]

o

[תו 112]

111 p

[תו 113]

q

[תו 114]

r

[תו 115]

s

[תו 116]

t

[תו 117]

u

[תו 118]

v

[תו 119]

w

[תו 120]

x

[תו 121]

y

[תו 122]

z

[תו 123]

}

[תו 124]

|

[תו 125]

{

[תו 126]

~

[תו 127]

DEL

[תו 128]


הערות שוליים לטבלת ASCII
 1. ^ NUL - מספר סידורי:0 שם:Null character
 2. ^ NUL - מספר סידורי:1 שם:Start of Header
 3. ^ STX - מספר סידורי:2 שם:Start of Text
 4. ^ ETX - מספר סידורי:3 שם:End of Text
 5. ^ EOT - מספר סידורי:4 שם:End of Transmission
 6. ^ ENQ - מספר סידורי:5 שם:Enquiry
 7. ^ ACK - מספר סידורי:6 שם:Acknowledgment
 8. ^ BEL - מספר סידורי:7 שם:Bell
 9. ^ BS - מספר סידורי:8 שם:Backspace
 10. ^ HT - מספר סידורי:9 שם:Horizontal Tab
 11. ^ LF - מספר סידורי:10 שם:Line feed
 12. ^ VT - מספר סידורי:11 שם:Vertical Tab
 13. ^ FF - מספר סידורי:12 שם:Form feed
 14. ^ CR - מספר סידורי:13 שם:Carriage return
 15. ^ CO - מספר סידורי:14 שם:Shift Out
 16. ^ SI - מספר סידורי:15 שם:Shift In
 17. ^ DLE - מספר סידורי:16 שם:Data Link Escape
 18. ^ DC1 - מספר סידורי:17 שם:Device Control 1/XON
 19. ^ DC2 - מספר סידורי:18 שם:Device Control 2
 20. ^ DC3 מספר סידורי:19 שם:-Device Control 3/XOFF
 21. ^ DC4 - מספר סידורי:20 שם:Device Control 4
 22. ^ NAK - מספר סידורי:21 שם:Negative Acknowledgment
 23. ^ SYN - מספר סידורי:22 שם:Synchronous idle
 24. ^ ETB - מספר סידורי:23 שם:End of Transmission Block
 25. ^ CAN - מספר סידורי:24 שם:Cancel
 26. ^ EM - מספר סידורי:25 שם:End of Medium
 27. ^ SUB - מספר סידורי:26 שם:Substitute
 28. ^ ESC - מספר סידורי:27 שם:Escape
 29. ^ FS - מספר סידורי:28 שם:File Separator
 30. ^ GS - מספר סידורי:29 שם:Group Separator
 31. ^ RS - מספר סידורי:30 שם:Record Separator
 32. ^ US - מספר סידורי:31 שם:Unit Separator
 33. ^ SP - מספר סידורי:32 שם:SPACE
 34. ^ ! - מספר סידורי:33
 35. ^ " - מספר סידורי:34
 36. ^ # - מספר סידורי:35
 37. ^ $ - מספר סידורי:36
 38. ^ % - מספר סידורי:37
 39. ^ & - מספר סידורי:38
 40. ^ ' - מספר סידורי:39
 41. ^ ) - מספר סידורי:40
 42. ^ ( - מספר סידורי:41
 43. ^ * - מספר סידורי:42
 44. ^ + - מספר סידורי:43
 45. ^ , - מספר סידורי:44
 46. ^ "-" - מספר סידורי:45
 47. ^ . - מספר סידורי:46
 48. ^ / - מספר סידורי:47
 49. ^ 0 - מספר סידורי:48
 50. ^ 1 - מספר סידורי:49
 51. ^ 2 - מספר סידורי:50
 52. ^ 3 - מספר סידורי:51
 53. ^ 4 - מספר סידורי:52
 54. ^ 5 - מספר סידורי:53
 55. ^ 6 - מספר סידורי:54
 56. ^ 7 - מספר סידורי:55
 57. ^ 8 - מספר סידורי:56
 58. ^ 9 - מספר סידורי:57
 59. ^ : - מספר סידורי:58
 60. ^ ; - מספר סידורי:59
 61. ^ > - מספר סידורי:60
 62. ^ = - מספר סידורי:61
 63. ^ < - מספר סידורי:62
 64. ^ ? - מספר סידורי:63
 65. ^ @ - מספר סידורי:64
 66. ^ A - מספר סידורי:65
 67. ^ B - מספר סידורי:66
 68. ^ C - מספר סידורי:67
 69. ^ D - מספר סידורי:68
 70. ^ E - מספר סידורי:69
 71. ^ F - מספר סידורי:70
 72. ^ G - מספר סידורי:71
 73. ^ H - מספר סידורי:72
 74. ^ I - מספר סידורי:73
 75. ^ J - מספר סידורי:74
 76. ^ K - מספר סידורי:75
 77. ^ L - מספר סידורי:76
 78. ^ M - מספר סידורי:77
 79. ^ N - מספר סידורי:78
 80. ^ O - מספר סידורי:79
 81. ^ P - מספר סידורי:80
 82. ^ Q - מספר סידורי:81
 83. ^ R - מספר סידורי:82
 84. ^ S - מספר סידורי:83
 85. ^ T - מספר סידורי:84
 86. ^ U - מספר סידורי:85
 87. ^ V - מספר סידורי:86
 88. ^ W - מספר סידורי:87
 89. ^ X - מספר סידורי:88
 90. ^ Y - מספר סידורי:89
 91. ^ Z - מספר סידורי:90
 92. ^ ] - מספר סידורי:91
 93. ^ \ - מספר סידורי:92
 94. ^ [ - מספר סידורי:93
 95. ^ ^ - מספר סידורי:94
 96. ^ _ - מספר סידורי:95
 97. ^ ` - מספר סידורי:96
 98. ^ a - מספר סידורי:97
 99. ^ b - מספר סידורי:98
 100. ^ c - מספר סידורי:99
 101. ^ d - מספר סידורי:100
 102. ^ e - מספר סידורי:101
 103. ^ f - מספר סידורי:102
 104. ^ g - מספר סידורי:103
 105. ^ h - מספר סידורי:104
 106. ^ i - מספר סידורי:105
 107. ^ j - מספר סידורי:106
 108. ^ k - מספר סידורי:107
 109. ^ l - מספר סידורי:108
 110. ^ m - מספר סידורי:109
 111. ^ n - מספר סידורי:110
 112. ^ o - מספר סידורי:111
 113. ^ p - מספר סידורי:112
 114. ^ q - מספר סידורי:113
 115. ^ r - מספר סידורי:114
 116. ^ s - מספר סידורי:115
 117. ^ t - מספר סידורי:116
 118. ^ u - מספר סידורי:117
 119. ^ v - מספר סידורי:118
 120. ^ w - מספר סידורי:119
 121. ^ x - מספר סידורי:120
 122. ^ y - מספר סידורי:121
 123. ^ z - מספר סידורי:122
 124. ^ } - מספר סידורי:123
 125. ^ | - מספר סידורי:124
 126. ^ { - מספר סידורי:125
 127. ^ ~ - מספר סידורי:126
 128. ^ DEL - מספר סידורי:127 שם:Delete

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ Lyndon B. Johnson, Memorandum Approving the Adoption by the Federal Government of a Standard Code for Information Interchange. The American Presidency Project. , March 11, 1968.