אקולוגיה - מונחים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
(הופנה מהדף אקוטון)

להלן המונחים המקובלים במדע האקולוגיה לפי סדר האלף-בית:

 • אוטוטרוף (autotroph) - אורגניזם שאינו צורך תרכובות אורגניות מהסביבה על-מנת להתקיים.
 • אוכלוסייה (population) - אוסף פרטים בני אותו מין הנמצאים באותו מרחב פיזי-גאוגרפי ושקיים ביניהם פוטנציאל רבייה ויחסי גומלין כמו תחרות והדדיות. לעיתים מבחינים בחלוקה לתת-אוכלוסיות כאשר יחסי הגומלין מתקיימים בתדירות גבוהה יותר בתוך התת-אוכלוסיות מאשר ביניהן. אוסף תת-אוכלוסיות כאלה נקרא אוכלוסיית על (Metapopulation). כאשר התת-אוכלוסיות מבודדות ואינן מקיימות יחסי גומלין, הן הופכות לאוכלוסיות נפרדות. האוכלוסייה מהווה יחידה מרכזית במחקר האקולוגי, ואילו תהליכים ברמת האורגניזם הבודד נחקרים בעיקר על-מנת להבין את השפעתם על תהליכים ברמת האוכלוסייה.
 • אוטאקולוגיה, אוטואקולוגיה (autecology, autoecology) - חקר יחסי הגומלין בין פרטים ממין מסוים, ובינם לבין סביבתם. כולל בתוכו את התחומים: אקולוגיה פיזיולוגית, אקולוגיה התנהגותית ואקולוגיה של אוכלוסיות.
 • הטרוטרוף (heterotroph) - אורגניזם אשר חייב לצרוך תרכובות אורגניות מסביבתו על-מנת להתקיים.
 • הטרוטרוף ראשוני (primary heterotroph) - הטרוטרוף הצורך באופן ישיר אוטוטרופים, היינו צמחוני.
 • הטרוטרוף שניוני (secondary heterotroph) - הטרוטרוף הצורך הטרוטרופים אחרים, היינו טורף.
 • חברה (Community) - אוסף האוכלוסיות של מינים שונים הנמצאים באותו מרחב פיזי-גאוגרפי ושקיים ביניהן פוטנציאל ליחסי גומלין כגון תחרות, טריפה, הדדיות, טפילות וכו'. מחקר של חברות אקולוגיות מתבצע בשילוב של גישה רדוקציוניסטית (ניתוח מפורש של מספר קטן של אוכלוסיות ויחסי הגומלין ביניהן) וגישה הוליסטית (ניתוח התופעות הכוללות בחברה מרובת אוכלוסיות מבלי להתייחס במפורש לתהליכים בתוך האוכלוסיות).
 • כמוהטרוטרוף (chemoheterotroph) - הטרוטרוף המפיק אנרגיה מפירוק תרכובות אורגניות.
 • סינאקולוגיה (synecology) - חקר יחסי הגומלין בתוך חברות, וביניהן לבין סביבתן.
 • עומד (Stand) - כל הפרטים בני מין מסוים הנמצאים באותו אתר, כך שהם מחלקים ביניהם מאגר משאבים משותף ומקיימים בהסתברות גבוהה יחסי רבייה ביניהם (כלומר שהם קרובים גנטית זה לזה). עומָדים רבים מרכיבים את האוכלוסייה של המין. על פי רוב משתמשים במושג עומד כדי לתאר יחידות משנה של חברת הצמחים, או את כלל הפרטים בני מין מסוים שנמצאים ביחידת משנה של חברת הצמחים.
 • פוטוהטרוטרוף (photoheterotroph) - הטרוטרוף המפיק אנרגיה בנצלו את אור השמש. היצורים הפוטוהטרוטרופים היחידים הם החידקים הארגמניים.
 • רְצוּעַת מִנְשָׁק או אקוטון (ecotone) – אזור הגבול והמעבר בין שתי חברות אקולוגיות או בין שני בתי גידול.
 • שפעה (abundance) - הייצוג היחסי של מין מסוים בחברה. מדד המתאר את מספר הפרטים היחסי של המין ולעיתים גם את הביומסה היחסית. לעיתים משתמשים במונח גם לתיאור של כמות מוחלטת.
 • תפוצה (Range) - מרחב המחיה הגאוגרפי או האקולוגי של טקסון מסוים.
 • דילול אוכלוסין