מניית הטבה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מניות הטבה הן מניות נוספות המוקצות ללא תמורה לבעלי המניות הקיימים בחברה, בהתאם לזכויותיהם לפי המניות הקיימות.‏[1]

לדוגמה, חברה יכולה להקצות מניות הטבה בשיעור של 900%. במקרה כזה, החברה מקצה 9 מניות חדשות לכל מניה שכבר הונפקה. הדבר מגדיל את מספר המניות בהון המונפק פי 10 ומביא להפחתת מחיר המניה פי 10.‏[2]

חלוקת מניות הטבה, מעצם הגדרתה, אינה מייצגת שינוי כלכלי בהון המניות של החברה, במערכת היחסים הכלכלית שבין החברה לבעלי מניותיה או בזו שבינם לבין עצמם. בעל מניות אינו מרוויח או מפסיד דבר, במונחי ערך כספי, כתוצאה מחלוקת מניות הטבה. זאת, מכיוון שחלוקת מניות ההטבה היא: 1. ללא תמורה; 2. נעשית באופן שוויוני בין כל בעלי המניות "הזכאים לכך", כלומר, בין כל המניות מאותו סוג. לאחר חלוקת מניות הטבה, לא משתנה שיעור אחזקתו היחסי של כל בעל מניה בהון החברה. כמו כן, מחיר המניה מופחת בשיעור זהה ליחס החלוקה. לפיכך, חלוקת מניות הטבה דומה מאוד לפיצול מניות. כמעט ולא קיים הבדל מעשי בין השניים. חלוקת מניות הטבה נעשית מאותם מניעים של פיצול מניות, כגון הגדלת הסחירות במניה.

השינוי הכלכלי, שבכל זאת חל, הוא בעיקרו חשבונאי: בחברות שלמניותיהן יש ערך נקוב, חלוקת מניות ההטבה מביאה להגדלת רכיב "הון המניות" (במובנו הצר) במאזן ולהקטנת סך כל שאר רכיבי ההון העצמי באותו סכום. הבדל נוסף בין פיצול מניות ומניות הטבה, הוא שפיצול מניות מפצל לרוב גם את ההון הרשום של החברה‏[3] בעוד שהקצאת מניות הטבה משנה רק את ההון המונפק. כך, חלוקת מניות הטבה מביאה להקטנת שיעור הדילול הפוטנציאלי של בעלי המניות הקיימים. הבדל אחר בין פיצול מניות ומניות הטבה מתעורר אם ישנן מניות רדומות בהון החברה. מאחר שמניות רדומות אינן מקנות "זכויות כלשהן",‏[4] ייתכן שהן לא מזכות אף במניות הטבה. אם כך, חלוקת מניות ההטבה תשנה רק את מספר המניות בהון העומד.

חלוקת מניות הטבה אינה דיווידנד. לפי החוק, דיווידנד הוא מתן "נכס" מחברה לבעל מניה. בחלוקת מניות הטבה, לא מועבר כל נכס. החוק מוציא במפורש את מניות ההטבה מן ההגדרה של דיווידנד.‏[5]

אם חלוקת המניות ללא תמורה אינה שוויונית, כך שחלק מבעלי המניות מקבל מניות "הטבה" וחלק אחר אינו מקבל, אז לא מדובר במניות הטבה כלל. במקרה כזה, התבצעה הקצאת מניות לכל דבר. מאחר שההקצאה נעשית ללא תמורה,‏[6] מתרחשת העברת עושר מבעלי המניות שלא קיבלו מניות נוספות לאלו שכן. בחלק מהמקרים, ייתכן והדבר יעלה כדי קיפוח המיעוט.

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ סע' 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ס"ח 189 (להלן: חוק החברות).
  2. ^ תיתכן גם חלוקת מניות הטבה בשיעור הנמוך מ-100%. לדוגמה, אם החברה החליטה להעניק הטבה בשיעור 25%, לכל 4 מניות קיימות תוקצה מניית הטבה אחת.
  3. ^ בהנחה שהפיצול אושר באסיפה כללית של החברה, דבר שאינו הכרחי, שכן הדירקטוריון רשאי לפצל את ההון המונפק (בלבד), בהתאם לסמכותו לפי סע' 49 לחוק החברות.
  4. ^ סע' 308(א) לחוק החברות.
  5. ^ סע' 1 לחוק החברות.
  6. ^ או ללא תמורה הוגנת, קרי במחיר נמוך מהשווי ההוגן של המניות.