אמות מידה פיננסיות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

אמות מידה פיננסיותאנגלית: Covenants) הן התניות שנקבעות בחוזה הלוואה שחברה לווה חותמת עליו, ומטרתן להגן על המלווה (נותן האשראי). מטרת ההתניות היא לוודא שלא יחול שינוי לרעה במצבו של הלווה וביכולתו להחזיר את ההלוואה. התניות אלה מקובלות בעיקר בהלוואות לגורמים עסקיים.

בנוסף, איגרות חוב של מדינות מפותחות כוללות התניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות מגוונות.

בהתניות אלו קובע המלווה כי החברה הלווה צריכה לעמוד בדרישות מינימום של יחסים פיננסיים מסוימים. הלקוח צריך לעמוד באמות מידה פיננסיות שיספקו למלווה כיסוי כלשהו לסיכון אליו הוא נחשף. הכוונה היא ליחסים בין סעיפים שונים במאזן החברה, כמו היחס בין החוב להון העצמי או היחס בין ההון העצמי לסך המאזן, יחסי נזילות, רמת ביטחונות מסוימת וכדומה.

אי עמידה בהתניות עלולה לגרור דרישה של המלווה להעמיד לפרעון מיידי את כל התחייבות החברה כלפיו ואף לחלט ערבויות. במקרים מסוימים המלווים מגבילים את היקף הדיבידנד לשיעור מקסימלי מסך רווחי החברה.

כמו כן, ההתניות החוזיות קובעות את סדר הקדימות במקרה של חדלות פירעון. מספר התניות ואמות מידה נמצאו כנפוצות במיוחד בשווקים הבינלאומיים.

חברות מנפיקות גדולות ויציבות בארצות הברית הנפיקו איגרות חוב בליווי התניות ואמות מידה. איגרות החוב של חברות עם דירוג גבוה הכילו בין שלוש לחמש התניות ואמות ואיגרות חוב מדורגות נמוך יותר, או של חברות קטנות יותר, הכילו מספר רב יותר של התניות ואמות מידה. כלומר, ככל שדירוג החברה נמוך יותר וסיכון ההשקעה בחברה גבוה יותר, המשקיעים מקבלים הגנה טובה יותר באמצעות עיגון מספר רב יותר של תניות ואמות מידה בתנאי איגרת החוב, שיספקו להם את ההגנה הנדרשת בעת הרעה במצבה הפיננסי של החברה.

סוגים שונים של אמות מידה פיננסיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. שמירה על יחס הון עצמי למאזן
 2. שמירה על סכום ההון העצמי
 3. הכפפת הלוואות בעלים / שטרות הון לאשראי
 4. הגבלה על מינוף בנקאי
 5. עודף תזרימי מפירעונות של הלוואות בבנקים אחרים
 6. דיבידנד כמקור פרעון אשראי
 7. EBITDA
 8. חוב לקוחות ביחס לאשראי הבנקאי הכולל
 9. התניית מיזוג (merger restrictions) – התניה מגבילה או שלילית אשר מונעת מהמנפיק להתמזג עם ישות אחרת.
 10. מגבלה על מכירה של נכסים (certain sale of assets) – סעיף המגביל את יכולתו של המנפיק למכור חלק מנכסיו או את כל נכסיו באופן שיפגע בבעלי איגרת החוב.
 11. מגבלה על פעילויות (restriction on activities) – התניה שלילית העשויה לשים מגבלות על פעילויותיו העסקיות של המנפיק.
 12. שעבוד שלילי (negative pledge) – החברה מתחייבת כי היא לא תשעבד אף אחד מנכסיה אם תהיה לכך השפעה מזיקה על בעלי איגרות החוב הנוכחיים.
 13. מגבלות על מכירה וחכירה של נכסים (limitations on sale-and-leaseback) – התניה מגבילה או שלילית אשר מונעת מהמנפיק למכור נכסים (או להעלים אותם מהמאזן בדרך אחרת מסיבות חשבונאיות) ואחר כך להחכיר אותם בחזרה מן הבעלים החדשים.
 14. התניה מגבילה (restrictive covenant) – סעיף, הדומה בעיקרו להתניה שלילית, אשר מהווה התחייבות של המנפיק להימנע מכל פעילות אשר עשויה להיחשב כמזיקה לבעלי איגרות החוב.
 15. התניית שינוי שליטה (change of control) – התניה אשר מאפשרת לבעלי איגרות החוב למכור את ניירות הערך חזרה למנפיק בעת השתלטות על החברה, מיזוג או ארגון מחדש למניעת השתלטות אשר בעקבותיו קטנים נכסי החברה באופן משמעותי.
 16. התניה שלילית (negative covenant) – סעיף מגביל שמטרתו למנוע ממנפיק להעניק הטבות לבעלי המניות על חשבון בעלי איגרת החוב.
 17. התניית חדלות פירעון צולבת (cross default) – התניה לפיה איגרת חוב חדלת פירעון, ואז תועמד לפירעון מיידי, אם נייר ערך אחר של המנפיק חדל פירעון.
 18. מגבלת מינוף (limit of indebtedness) – התניה מגבילה או שלילית, אשר מגבילה את כמות החוב שהמנפיק יכול לקחת.
 19. מגבלה על חוב של חברת בת (limitation on subsidiary debt) – התניה מגבילה או שלילית, אשר מגבילה את רמת החוב שחברות הבת של המנפיק יכולות לגייס.
 20. מגבלת תשלומים (restricted payments) – התניה מגבילה או שלילית, אשר מגבילה את יכולתו של המנפיק לספק מזומנים, נכסים או ניירות ערך לבעלי מניות, לשלם חוב נדחה, לבצע רכישה עצמית של מניות או לחלק דיבידנדים.
 21. מגבלת הורדת דירוג (ratings trigger) – סעיף המאפשר לבעלי איגרות החוב להחזיר את איגרות החוב למנפיק במקרה שהדירוג יורד מתחת לרמה מסוימת, שנקבעה מראש.
 22. סעיף פעולה ייצוגית (collective action clause) – סעיף המעניק לרוב מיוחד (supermajority) של בעלי איגרות חוב את האפשרות לבצע שינויים משמעותיים בתנאי איגרת החוב.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.