לדלג לתוכן

מסכת מנחות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
מסכת מנחות מהתלמוד הבבלי

מסכת מנחות היא המסכת השנייה בסדר קדשים, הסדר החמישי במשנה. מלבד המשנה והתוספתא, יש על המסכת תלמוד בבלי, ואין עליה תלמוד ירושלמי. בתלמוד הבבלי על מסכת זו יש 109 דפים.

במשנה יש במסכת שלושה עשר פרקים אשר עוסקים בעיקר בדיני הקורבנות הבאים מהצומח וקרויים מנחות, וזאת בניגוד למסכת זבחים העוסקת בקורבנות הבאים מן החי. פרק רביעי במסכת זו עוסק בדרך אגב בציצית, תפילין, והלכות ספר תורה ומזוזה.

סוגי ודיני המנחות[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – קורבן מנחה

ארבע עבודות נעשות במנחה: א. קמיצת המנחה (חפינתה ביד), ב. נתינת הקומץ בכלי שרת ג. הולכת הקומץ למזבח ד. הקטרתו על גבי המזבח. מלאכות אלו דומות לזבחים בכך שכל הפסולים הנהוגים בזבחים (פיגול, עשיה "לא לשמה") נהוגים אף בהם.

ישנם תשעה סוגי מנחות:

 1. מנחת נסכים - מנחה זו באה עם קורבנות עולה או עם קורבנות שלמים בין שהם קורבנות יחיד ובין שהם קורבנות ציבור. כמו כן הם היא באה עם קורבנות חטאת ואשם של מצורע. מנחה זו היא סולת בלולה בשמן זית. כל המנחה נשרפת על גבי המזבח. המנחה נקראת בשם "מנחת נסכים" (ויש הקוראים לה "נסכים" בלבד) שכן מביאים יחד איתה יין לניסוך.
 2. מנחת העומר - את מנחה זו מקריבים בט"ז בניסן - ממחרת יום טוב ראשון של פסח. המנחה באה מן השעורים, היא בלולה בשמן וכאשר מקטירים ממנה קומץ על המזבח, המותר נאכל לכהנים. מנחה זו נקראת גם בשם "מנחת ביכורים".
 3. שתי הלחם - אלו הלחמים המובאים בחג השבועות. לחמים אלו נאכלים על ידי הכהנים.
 4. לחם הפנים - אלו הלחמים הנערכים מדי שבוע ביום השבת על שולחן הפנים. הלחמים מובאים בתוספת לבונה ונאכלים לכהנים לאחר החלפתם והקטרת הלבונה.
 5. מנחת חוטא - זוהי המנחה שמביא עני שחטא בשבועת העדות (מי שהיה עד להתרחשות כלשהי כשהתבקש להעיד על כך בבית דין, שיקר ונשבע שאיננו יודע דבר) או בשבועת ביטוי (שבועה בה נשבע האדם על דבר שעשה בעבר או יעשה בעתיד) או בטומאת מקדש וקודשיו. שייריה נאכלים לכהנים.
 6. מנחת סוטה - זוהי המנחה שמביאה הסוטה והיא נקראת גם בשם "מנחת קנאות". שיעורה עשירית האיפה, היא באה משעורים ולא נותנים עליה לבונה או יוצקים עליה שמן. מנחה זו נקמצת - הקומץ מוקרב על המזבח והמותר נאכל לכהנים.
 7. מנחת כהן משיח - זוהי המנחה שמקריב הכהן הגדול מדי יום. המנחה נקראת גם בשם "מנחת חביתין". שיעורה עשירית האיפה סולת שאת מחציתה מקריב הכהן הגדול בבוקר ואת מחציתה בערב. המנחה מוקרבת על מחבת שמן (ומכאן שמה) והיא נשרפת כולה על המזבח.
 8. מנחת חינוך - זוהי המנחה שמביא כל כהן ביום בו הוא מתחיל את עבודתו וכן כהן שנתמנה לכהן גדול קודם עבודתו. עשויה מסולת בלולה בשמן הבאה כמנחת חביתין וכולה נשרפת על המזבח.
 9. מנחת נדבה - זוהי המנחה שנודר או נודב היחיד להביא. כל אחת ממנחות הנדבה באה מסולת חיטים וטעונה שמן ולבונה. כמו כן מקטירים ממנה קומץ על המזבח והשאר נאכל לכהנים. אם כהן הביא אותה, היא איננה נקמצת וכולה נשרפת (כמו כל מנחת כהן). ישנם חמישה סוגים של מנחת נדבה:

מנחות 2,3,4 (העומר, שתי הלחם ולחם הפנים) הם מנחות חובה של הציבור הבאות בפני עצמן. מנחות 5,6,7,8 (חוטא, סוטה, כהן משיח וחינוך) הם מנחות חובה של היחיד הבאות בפני עצמן.

מיקומה של המסכת בסדר קדשים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, הסיבה שמסכת זו סודרה בסדר הקודשים אחר סדר זבחים, היא שנושא המנחות מופיע בתורה אחרי קרבנות הכהנים.

פרקי המסכת[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. כל המנחות שנקמצו (ארבע משניות[1]).
 2. הקומץ את המנחה (גם: הקומץ זוטא) (חמש משניות).
 3. הקומץ את המנחה (שבע משניות).
 4. התכלת אינה מעכבת את הלבן (חמש משניות).
 5. כל המנחות באות מצה (תשע משניות).
 6. אלו מנחות נקמצות (שבע משניות).[2]
 7. התודה הייתה באה (שש משניות).
 8. כל קרבנות הציבור והיחיד (שבע משניות).
 9. שתי מידות של יבש היו במקדש (תשע משניות).
 10. רבי ישמעאל אומר (תשע משניות).[2]
 11. שתי הלחם היו נילושות אחת אחת (תשע משניות).
 12. המנחות והנסכים שנטמאו (חמש משניות).
 13. הרי עלי עשרון (אחת עשרה משניות).

בסה"כ יש 93 משניות במסכת.

סוגיות ידועות במסכת[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • ויקיטקסט משנה, מסכת מנחות, באתר ויקיטקסט
 • ויקיטקסט תלמוד בבלי, מסכת מנחות, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.
  2. ^ 1 2 בדפוסי הגמרא, לאחר הפרק השישי מסודר הפרק "רבי ישמעאל אומר, וכל הפרקים נדחפים מקום אחד, עד שהספירה מתאחדת בפרק שתי הלחם