לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "דיני חוזים"

(קישורים)
==מהו חוזה?==
{{ערך מורחב|חוזה}}
חוזה הוא הסכם אכיף{{הערה|[[גבריאלה שלו]], אפי צמח "דיני חוזים:" החלק(דין, הכללינבו, לקראת2019), קודיפיקציהעמ' של המשפט האזרחי (הוצאת דין, 2005)6.}}. דיני החוזים מגדירים את הכללים, העקרונות והסטנדרטים שבמסגרתם תיאכף התחייבות בפועל או שתקנה היא זכויות אחרות (לבד מזכות האכיפה) מקבילות או משלימות (כגון פיצויים בשל הפרת החוזה). רוב השיטות המשפטיות מבחינות בין התחייבות סתמית אשר איננה ניתנת לאכיפה, להתחייבות [[חוזה|חוזית]] הניתנת לאכיפה. מקובל לסבור כי ההבחנה בין "הסכם" ובין "חוזה" הוא יסוד האכיפות או התוקף המשפטי. מקום שלפנינו הסכם הנעדר תוקף משפטי, לפנינו הסכם של כבוד, ומקום שלפנינו הסכם בעל תוקף משפטי, הרי שלפנינו חוזה.
 
חוזה נכרת ב"הצעה וקיבול", בהתאם לדרישות {{סחפ|חוק החוזים (חלק כללי)|פרק א|פרק א' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973}}. "הצעה", בהתאם לדרישות החוק, היא פנייה של אדם לחברו המעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה, והיא טומנת בחובה את הפרטים המהותיים הכלולים בהצעה. "קיבול", בהתאם לדרישות החוק, הוא הודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה. מקובל לסבור כי משמעות דרישת גמירת הדעת היא כוונה רצינית ושלמה להתקשר בחוזה המסוים עם האדם המסוים. על מנת שתהיה התחייבות חוזית, נדרש אפוא שהצדדים לחוזה יהיו מודעים להתחייבות שהם נוטלים על עצמם, ושתהיה להם כוונה להיכבל משפטית בחוזה המסוים.
משתמש אלמוני