חייא בר רב

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
חייא בר רב
תקופת הפעילות שלישי אמוראים
השתייכות ישיבת סורא
רבותיו אביו (רב), רב חנן בר רבא (גיסו, חתנו של רב), רב חייא בר אשי, שמואל
תלמידיו אביי
בני דורו רבה, רב הונא
אב רב
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

חייא בר רב היה אמורא בדור השלישי לאמוראי בבל.

הוא נולד לאמורא הנודע רב, שקרא לו ככל הנראה על שם דודו, רבי חייא. למד אצל אביו, וכן אצל גדולי תלמידיו של רב, בהם רב חנן בר רבא (גיסו, חתנו של רב) ורב חייא בר אשי. לאחר פטירתו של אביו למד אצל שמואל[1] שהיה בר פלוגתא של אביו.

במקומות רבים בש"ס[2] נחלק עם רב הונא ובכל מקום שנחלקו הלכה כרב הונא[3].

אמו הייתה מצערת את אביו, רב, והוא יעץ עצות לאביו כיצד להימלט מכך[4]. הוא מוזכר בתלמוד פעמים בודדות; הוא מכריע הלכה בהלכות קריאת שמע[5], פוסק הלכה כרבי יהודה שתפילת מוסף נאמרת רק בציבור[6], מוסר שאלה של רבה בר אבוה לרב, ואף מוסר את תשובתו[7]. אמרה בשמו מוסר האמורא אביי[8].

בנו שימי בר חייא היה גדול בתורה ומוזכר פעמים רבות בתלמוד בדיונים עם סבו רב והבאת אמרות בשמו. בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ"ז, עמוד א' מוזכר שהצטרף לסעודה עם רב ושמואל. בתלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קי"א, עמוד ב' מוזכר שרב התארח בביתו. כמו כן מספר פעמים מופיע בתלמוד שרב הגיב לשאלתו של נכדו: שימי את? וביאר רש"י ג' פירושים, א' "בתמיה אתה הוא שימי חכם גדול ומקשה לי דבר זה"[9], ב' "ויש אומרים רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן כל שעה משום צניעות הלכך לא היה מכירו" (ורש"י מקשה על כך שלא מצאנו שרב הגיב כך לאנשים אחרים), ג' "ונראה בעיני משום דבר בריה הוה וקאמר ליה הכי משום חביבותיה כלומר אתה יודע להשיבני"[10].

משפחת רבי חייא[עריכת קוד מקור | עריכה]

אישה אחרת
 
 
 
 
אבא בר אחא כרסלא
 
 
 
 
 
 
 
 
אמא של רבי חייא
 
 
 
 
איש אחר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איבוחנהשילאמרתארבי חייא
 
יהודיתאימא של רב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבה בר חנהרביהודהחזקיהטויפזיאושעיה?[א]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבה בר בר חנה?חייאאיבובת (אנונימית)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אייבוחזקיה
 1. ^ עיינו "תולדות תנאים ואמוראים", ערך רבי אושעיה ברבי חייא

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ יהודה בן קלונימוס משפיירא, יחוסי תנאים ואמוראים (על פי מקורות תלמודיים: מסכת ערכין פרק יש בערכין דף טז, עמוד ב. מסכת ברכות, פרק מאימתי, דף יב, עמוד א ובמקומות נוספים) - נדפס בסיני (כתב עת) שנה כב, כרך מד, חוברת ז - אדר ב' ה'תשי"ט, בידי הרב יהודה ליב הכהן מימון.
 2. ^ לדוגמא: מסכת שבת דף סא, עמוד א. שם דף סט, עמוד ב. שם דף קלה, עמוד ב. מסכת עירובין דף מב, עמוד א. שם דף נה, עמוד ב. שם דף נז, עמוד ב. שם צב, עמוד א. מסכת פסחים, דף סח, עמוד א. מסכת בבא מציעא דף טז, עמוד א. מסכת בבא בתרא דף ד, עמוד ב. מסכת חולין, דף קלג, עמוד ב. ועוד.
 3. ^ ראה יהודה ליב הכהן מימון בסיני שם, הערה ו.
 4. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ג, עמוד א'.
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף י"ד, עמוד ב'
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל', עמוד א'
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף נ"א, עמוד א'.
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף י"ז, עמוד ב'.
 9. ^ רש"י מסכת מנחות דף קי עמוד א
 10. ^ רש"י מסכת נדה כד עמוד א