לדלג לתוכן

ברכת קדושת השם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ברכת האל הקדוש או קדושת השם היא הברכה השלישית בתפילת העמידה, אחת משלוש ברכות השבח שבתחילת תפילת העמידה ועניינה האדרת קדושת האל והמלכתו. הברכה נאמרת לאחר ברכת מחיה המתים ולפני ברכת חונן הדעת. בחזרת הש"ץ מברכים ברכה זו לאחר אמירת קדושה.

נוסח הברכה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

”אַתָּה קָדוֹש וְשִׁמְךָ קָדוֹש, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה,
(יש מוסיפים: כִּי אֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה).
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָאֵל הַקָּדוֹשׁ.”

נוסח ארץ ישראל

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בנוסח ארץ ישראל הקדום כפי שהתגלה בגניזת קהיר כתוב "קָדוֹשׁ אַתָּה וְנוֹרָא שִׁמְךָ וְאֵין אֱלוֹהַּ מִבַּלְעָדֶיךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הָאֵל הַקָּדוֹשׁ". נוסח זה שולב בברכה המורחבת לראש השנה ויום כיפור של נוסח אשכנז ונוסח הספרדים (ראו למטה).

עשרת ימי תשובה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בעשרת ימי תשובה משנים את חתימת הברכה מ"האל הקדוש" ל"המלך הקדוש". אם שכח, כל עוד לא תיקן את עצמו תוך כדי אמירת הברכה, יחזור לראש תפילת העמידה ויתחיל אותה מההתחלה.

בראש השנה ויום כיפור אומרים גרסה מורחבת של הברכה, לאור משמעותם של ימים אלה.

לפני חתימת הברכה אומרים נוסח זה:

נוסח אשכנז:

ובכן, תן פחדך ה' אלהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת,
וייראוך כל המעשים,
וישתחוו לפניך כל הברואים,
ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.
כמו שידענו ה' אלהינו שהשלטון לפניך,
עז בידך וגבורה בימינך,
ושמך נורא על כל מה שבראת.
ובכן, תן כבוד ה' לעמך, תהלה ליראיך ותקוה (טובה)[1] לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך.
שמחה לארצך, וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך.
ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו.
ובכן,[2] צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברנה יגילו.
ועולתה תקפץ פיה, וכל הרשעה כלה כעשן תכלה,
כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ותמלוך אתה הוא ה' לבדך על כל מעשיך.
בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קדשך.
ככתוב בדברי קדשך ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה.
קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך.
ככתוב ויגבה ה' צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה.
ברוך אתה ה' המלך הקדוש.

נוסח הספרדים:

לדור ודור המליכו לאל כי הוא לבדו מרום וקדוש.
ובכן, יתקדש שמך ה' אלהינו על ישראל עמך.
ובכן, תן פחדך ה' אלהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת,
וייראוך כל המעשים,
וישתחוו לפניך כל הברואים,
ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.
שידענו ה' אלהינו שהשלטון לפניך,
עוז בידך וגבורה בימינך,
ושמך נורא על כל מה שבראת.
ובכן, תן כבוד לעמך, תהלה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך.
שמחה לארצך, ששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך.
ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו.
ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברנה יגילו.
ועולתה תקפוץ פיה, והרשעה כלה בעשן תכלה,
כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ותמלוך אתה הוא ה' אלהינו מהרה על כל מעשיך.
בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר מקדשך.
ככתוב בדברי קדשך ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה.
קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך.
ככתוב ויגבה ה' צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה.
ברוך אתה ה' המלך הקדוש.

נוסח תימן בלדי:[3]

וּבְכֵן, יִתְקַדַּשׁ שִׁמְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ.
וּבְכֵן, תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ, וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶׁבָּרָאתָ.
וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים, וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים,
וְיֵעָשׂוּ כֻּלָּם אֲגֻדָּה אַחַת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנָךְ בְּלֵבָב שָׁלֵם.
כּמוֹ שֶיָּדַעְנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ שְהַשִּלְטוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֹז בְּיָדָך, וּגְבוּרָה בִּימִינָךְ.
וּשְׁמָךְ נוֹרָא עַל כָּל מַה שֶׁבָּרָאתָ:
וּבְכֵן, תֵּן כָּבוֹד לְעַמֶּךָ, תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ, תִּקְוָה לְדוֹרְשֶׁיךָ, פִּתְחוֹן פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ.
שִׂמְחָה לְאַרְצָךְ, שָׂשׂוֹן לְעִירָךְ, צְמִיחוּת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדָּךְ.
וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחָךְ.
וְאָז צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ, וִישָׁרִים יַעֲלוֹזוּ, וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ, וְעוֹלָתָה תִּקְפָּץ פִּיהָ.
וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כֶּעָשָׁן תִּכְלֶה כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ,
וּמַלְכוּת הָעַלִּיזָה מְהֵרָה תַּעֲקוֹר וְתִשְׁבּוֹר.
וְתִמְלוֹך אַתָּה הוּא ה' אֱלֹהֵינוּ מְהֵרָה עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ בִּירוּשָׁלַיִם עִירָךְ ,וּבְהַר צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדָךְ. וְנֶגֶד זְקֵנֶיךָ כָּבוֹד.
כַּכָּתוּב, וְחָפְרָה הַלְּבָנָה וּבוֹשָׁה הַחַמָּה, כִּי מָלַך ה' צְבָאוֹת בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלַים וְנֶגֶד זְקֵנָיו כָּבוֹד.
וְנֶאֱמָר, ה' יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד.
וְנֶאֱמָר, וַיִּגְבַּהּ ה' צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט, וְהָאֵל הַקָּדוֹש נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה.
בָּרוּך אַתָּה ה' הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ.

שינויי נוסח

[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי נוסח אשכנז ונוסח תימן, בחזרת הש"ץ מחליפים בכל התפילות את נוסח אתה קדוש בנוסח זה:

לְדוֹר וָדוֹר נַגִיד גָּדְלֶךָ וּלְנֵצַח נְצָחִים קְדֻשָּׁתְךָ נַקְדִּישׁ,
וְשִׁבְחֲךָ (נוסח תימן בלדי: שְׁבָחָךְ הֳ') אֱ-לֹהֵינוּ מִפִּינוּ לֹא יָמוּש לְעוֹלָם וָעֶד[4].
כִּי אֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָאֵל הַקָּדוֹשׁ.

לפי נוסח ספרד יש מנהגים שונים: בהרבה קהילות, אומרים נוסח זה רק בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף,[5] בסידור אדמו"ר הזקן הוא לא מופיע אפילו במוסף,[6] ובחסידות דושינסקיא אומרים אותו בחזרת הש"ץ של כל התפילות.[7]

בנוסח איטליה אומרים את הנוסח הנ"ל בימים נוראים, בין בתפילת לחש ובין בחזרת הש"ץ,[8] וכך אמרו (עם שינויים קלים) בין בלחש ובין בקול בכל השנה בנוסח רומניא.[9] בשאר ימות השנה אומרים נוסח קצת שונה (בין התפילת הלחש ובין בחזרת הש"ץ):[10]

לְדוֹר וָדוֹר נַמְלִיךְ לָאֵל כִּי הוּא לְבַדוֹ מָרוֹם וְקָדוֹשׁ
וְשִׁבְחֲךָ אֱ-לֹהֵינוּ מִפִּינוּ לֹא יָמוּש לְעוֹלָם וָעֶד
כִּי אֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָאֵל הַקָּדוֹשׁ.

בנוסח פרובאנס אמרו בין בלחש ובין בחזרת הש"ץ איזהו נוסח של אתה קדוש או לדור ודור, ויש שינויי נוסחאות בין הסידורים.[11]

לפי נוסח קטלוניה, אמרו בין בלחש ובין בקול:

לְדוֹר וָדוֹר אַתָּה קָדוֹשׁ וּשְׁמָךְ קָדוֹשׁ
וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְּלוּךָ סֶּלָה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָאֵל הַקָּדוֹשׁ.

בכל נוסחאות אלה משנים בעשרת ימי תשובה את חתימת הברכה ל"המלך הקדוש". בנוסח התפילה הארץ-ישראלי הקדום נשנה "האל הקדוש" גם בימי הדין.[12]

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ^ מלה זו לא מופיעה בסידורי אשכנז הישנים. בהרבה קהילות, התחילו בשנים האחרונות להוסיף אותה, אבל יש עדיין קהילות שלא אומרים אותה.
 2. ^ יש גורסים: ואז.
 3. ^ למנהג תימן אומרים את הנוסח המורחב בכל תפילות עשרת ימי תשובה. עיין תכלאל תורת אבות, חלק ראשון (ימות השנה), בני ברק תשנ"ו, עמ' לח.
 4. ^ בנוסח תימן בלדי לא אומרים 2 תיבות "לעולם ועד"
 5. ^ כך מופיע בסידור רינת ישראל, נוסח ספרד, ירושלים תשע"ז, עמ' 367.
 6. ^ סדור תהלת השם, ברוקלין תש"נ, עמ' 194.
 7. ^ סידור מהרי"ץ, ירושלים תשנ"א.
 8. ^ הלל משה סרמוניטה ואנג'לו מרדכי פיאטילי, מחזור לראש השנה כמנהג בני רומה, ירושלים תשע"ה, עמ' כה.
 9. ^ מחזור רומניא, ויניציאה רפ"ג, דף יג ע"ב.
 10. ^ הלל משה סרמוניטה ואנג'לו מרדכי פיאטילי, סדר תפלות כמנהג בני רומה, ירושלים תשע"ד, עמ' לה
 11. ^ עיין לדומגא סדר התמיד, אויגנייון תקכ"ז, דף כד ע"א, וסדר לימים נוראים כמנהג ק"ק קארפינטראץ אמשטרדם רע"א, דף ט ע"ב ודף לא ע"א.
 12. ^ נפתלי וידר, "נוסח ברכת קדושת השם בראש השנה ויום הכיפורים", בתוך: התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב: קובץ מאמרים, כרך ראשון, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשנ"ח, עמ' 47


הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.