איסור לינת לילה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בהלכות כשרות, איסור לינת לילה הוא חשש באכילת בצלים, שומים וביצים שנקלפו ועבר עליהם לילה, מפאת סכנה שרוח רעה שנכנסה בהם תעבור לאדם ותגרום למותו. מקור הדין בברייתא המובאת בגמרא בשם רשב"י, ותוקפו וגדריו שנויים במחלוקת.

מקור האיסור[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקור האיסור בתלמוד בבלי, מסכת נידה, דף י"ז, עמוד א': ”אמר רבי שמעון בן יוחי: ה' דברים הן, שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו: האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה, והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה, והלן בבית הקברות, והנוטל צפרניו וזורקן לרשות הרבים, והמקיז דם ומשמש מטתו.”

הגמרא מבארת כי חשש הסכנה הוא מפני 'רוח רעה'.

תוקף האיסור כיום[עריכת קוד מקור | עריכה]

דין זה הושמט ולא הובא בספרות הפסיקה המרכזית כדוגמת: הרי"ף, הרמב"ם, הטור, השולחן ערוך והרמ"א, וההנחה היא שפוסקים אלו סברו שאיסור זה אינו נוהג כיום. פרשנים רבים סבורים כי הסיבה לכך היא התחשבות בדעתו של רבינו תם לפיה ההקפדות שנאמרו בגמרא משום עניין ה'רוח רעה' אינם נוהגים בזמנינו, שכן "אין אותה רוח רעה מצויה בינינו כמו שאין אנו נזהרין על הזוגות ועל הגילוי".[1] טעמו של דין זה אף הוא משום רוח רעה ובהתאם לכך אין חובה להקפיד עליו. עם זאת, בין האחרונים, היו שקיבלו איסור זה, כדוגמת שולחן ערוך הרב, ערוך השולחן והפרי חדש, ובעקבותיו גם הרב עובדיה יוסף.

בין הדעות הסוברות כי איסור זה קיים גם בימינו ישנה מחלוקת האם זה הידור לכתחילה[2] או איסור שנוהג אף בדיעבד (למעט במקום הפסד מרובה)[3].

איסור לינת לילה נכלל בספר נוהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל[4] ובד"צים שונים. הכיתוב "ללא חשש לינת לילה" המופיע לעיתים על מוצרי ביצים, בצל ושום, מציין את ההקפדה על איסור זה.

גדרי האיסור[עריכת קוד מקור | עריכה]

בגדרי איסור זה מבארת הגמרא כי חל גם אם המאכל הקלוף הונח בכלי סגור, אבל אם נותר הבצל, השום או הביצה ב'מאכל' עיקרו או קליפתו - אין חשש באכילתו.

לאחר שהמאכל הקלוף עורבב ברכיבים אחרים, הנוהג הוא שכבר אין חשש בהלנתו.[2]. ישנה מחלוקת לגבי תוקפו של איסור זה כלפי ביצים קשות קלופות[2][4].

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ק"ז, עמוד ב', תוספות ד"ה 'התם'
  2. ^ 1 2 3 הרב יהודה הלוי עמיחי, בצל שעבר עליו לילה
    הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, חלק א', יורה דעה סימן ט
    דין ביצה או שום שהיו קלופים לילה שלם, באתר "הלכה יומית", 26 בדצמבר 2013
  3. ^ בד"צ בית יוסף, לפי הנחיות הרב משה יוסף, בהלכות לינת לילה בשום בצל וביצה קלופים, באתר של בד"צ "בית יוסף"
  4. ^ 1 2 משה כ"ץ, לינת לילה, באתר "כיפה", ו בחשון תשס"ד