לדלג לתוכן

אור התורה (ספר)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

אור התורה היא סדרת ספרים שיצאה לאור על ידי מערכת ״אוצר החסידים״ של הוצאת קה"ת, וכוללת את הדרושים, "מאמרים", שאמר רבי מנחם מענדל שניאורסון, אדמו"ר הצמח צדק. בזמן נשיאותו בשנים תקפ"ח-תרכ"ו[1], ורשימות שכתב. המאמרים נסדרו לפי סדר התנ"ך ולא לפי סדר אמירתם[2]. רוב המאמרים הם מרשימותיו של הצמח צדק בעצמו שכתב וסידר לפי סדר התנ"ך, לרוב ללא תאריך אמירתם. בנוסף לכך היו כמה מחסידיו "חוזרים", שרשמו את דבריו. מביניהם הרב הלל מפאריטש, בנו אדמו"ר מוהר"ש (משנת תרי"ד ואילך), והרב דובער מקאליסק. ויש בכל אחד מהרשימות מה שאין באחר.

הכרך הראשון מהסדרה על ספר בראשית יצא לאור בברדיטשוב בשנת תרע"ג, הכרך השני על ספר שמות יצא לאור בשנת ה'תש"י. כרך נוסף על שמות יצא בשנת תשכ"א. החל משנת תשכ"ה - שנת המאה לפטירת אדמו"ר הצמח צדק - התחילה הסדרה לצאת בצורה רצופה עד להשלמתה בשנת תשמ"ג[3]. בשנת תשמ"ד יצאו כרכים חדשים של הוספות. חלק מהכרכים יצאו לאור בהוצאה חדשה ומתוקנת. העורך הראשי של הסדרה הוא הרב אהרן חיטריק, בסיוע הרבנים אלכסנדר זיסקינד פיקרסקי, גבריאל שפירא ואליהו מטוסוב כמפורט להלן. להלן רשימת הכרכים שיצאו לאור. כ42 במספר

 • אור התורה בראשית, חלק א: בראשית - ויצא. נדפס לראשונה בברדיטשוב בשנת תרע"ג בכרך אחד (בראשית-ויחי). הוצאה שנייה עם הוספות, קה"ת, ה'תשכ"ז.
 • אור התורה בראשית, חלק ב: וישלח - ויחי. נדפס לראשונה בשנת תרע"ג בכרך אחד (בראשית-ויחי). הוצאה שנייה עם הוספות, קה"ת, ה'תשכ"ז.
 • אור התורה בראשית, חלק ג: בראשית - נח. ברוקלין, תש"ל.
 • אור התורה בראשית, חלק ד: לך לך - תולדות. ברוקלין, תש"ל.
 • אור התורה בראשית, חלק ה: ויצא - ויחי, חנוכה. ברוקלין, תשל"א.
 • אור התורה בראשית, חלק ו: בראשית - לך לך; וישב - ויחי. ברוקלין, תשל"ב.
 • אור התורה בראשית, חלק ז: בראשית - ויחי, חנוכה (מלבד פרשת מקץ). ברוקלין, תשמ"ג. בסופו מפתח עניינים ומפתח כללי לשבעת כרכי ספר בראשית.
 • אור התורה שמות, חלק א: שמות - בא. ברוקלין, תש"י (רק לפרשת שמות). בעריכת רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מליובאוויטש. הוצאה שנייה: ברוקלין, תשכ"א. [ללא שם עורך. בעריכת הרב יהודה לייב גרונר].
 • אור התורה שמות, חלק ב: בשלח. ברוקלין, תשכ"ז.
 • אור התורה שמות, חלק ג: יתרו. ברוקלין, תשכ"ז.
 • אור התורה שמות, חלק ד: משפטים. ברוקלין, תשכ"ח.
 • אור התורה שמות, חלק ה: תרומה, תצוה, פ' זכור. ברוקלין, תשכ"ח.
 • אור התורה שמות, חלק ו: כי תשא, ויקהל, פקודי. ברוקלין, תשכ"ח.
 • אור התורה שמות, חלק ז: שמות - ויקהל. ברוקלין, תשל"ג.
 • אור התורה שמות, חלק ח: שמות - ויקהל, פ' זכור. ברוקלין, תשמ"ג. בסופו מפתח עניינים ומפתח כללי לשבעת כרכי ספר שמות. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואלכסנדר זיסקינד פיקרסקי.
 • אור התורה ויקרא, חלק א: ויקרא - בחוקותי; לג בעומר . ברוקלין, תשכ"ה. בעריכת הרב אהרן חיטריק, תיאור כתבי היד על ידי הרב יהודא לייב גרונר. הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות - ברוקלין, תשנ"ב בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא. בסופו מפתח כללי לכרכי ספר ויקרא.
 • אור התורה ויקרא, חלק ב: ויקרא - בחוקותי; פסח. ברוקלין, תשכ"ט. הוצאה שנייה ומתוקנת עם הוספות בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא - ברוקלין, תשנ"ג.
 • אור התורה ויקרא, חלק ג: ויקרא-בחוקותי; פסח. ברוקלין תשל"ד. הוצאה שנייה ומתוקנת עם הוספות בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא - ברוקלין, תשנ"ג.
 • אור התורה ויקרא, חלק ד: ויקרא - בחוקותי; פסח; לג בעומר. ברוקלין תשמ"ד. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואלכסנדר זיסקינד פיקרסקי. יש לציין שבכל הכרכים אין דרושים על פרשת מצורע.
 • אור התורה במדבר, חלק א: במדבר - נשא; שבועות. ברוקלין, תשכ"ו, בעריכת הרב אהרן חיטריק. הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא - ברוקלין תשנ"ה.
 • אור התורה במדבר, חלק ב: בהעלותך - קרח. ברוקלין, תשכ"ו, בעריכת הרב אהרן חיטריק. הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא - ברוקלין תשנ"ז.
 • אור התורה במדבר, חלק ג: חקת - בלק. ברוקלין, תשכ"ז (כולל פרשת פינחס), בעריכת הרב אהרן חיטריק. הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא - ברוקלין תשנ"ח.
 • אור התורה במדבר, חלק ד: פנחס, מטות, מסעי. ברוקלין, תשכ"ז. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ויעקב שלמה גולדברג. הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא - ברוקלין, תש"ס.
 • אור התורה במדבר, חלק ה: במדבר - מטות. ברוקלין, תשל"ה.
 • אור התורה במדבר, חלק ו: במדבר - מסעי; שבועות. ברוקלין, תשמ"ד. בסופו מפתח עניינים ומפתח כללי לששת כרכי ספר במדבר. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואלכסנדר זיסקינד פיקרסקי.
 • אור התורה דברים, חלק א: דברים - ואתחנן. ברוקלין, תשכ"ה. בעריכת הרב אהרן חיטריק.
 • אור התורה דברים, חלק ב: עקב - תבוא. ברוקלין, תשכ"ה. בעריכת הרב אהרן חיטריק.
 • אור התורה דברים, חלק ג: נצבים - וילך, ראש השנה, שבת שובה, יום הכיפורים. ברוקלין, תשכ"ו. בעריכת הרב אהרן חיטריק.
 • אור התורה דברים, חלק ד: האזינו - ברכה; סוכות, שמיני עצרת. ברוקלין, תשכ"ו. בעריכת הרב אהרן חיטריק.
 • אור התורה דברים, חלק ה: דברים - ברכה; ראש השנה, שבת שובה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת. ברוקלין, תשל"ז. [ללא שם עורך]
 • אור התורה דברים, חלק ו: דברים - ברכה; ראש השנה, שבת שובה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת. ברוקלין תשמ"ד. בסופו מפתח עניינים ומפתח כללי לששת כרכי ספר דברים. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואלכסנדר זיסקינד פיקרסקי.

נביאים וכתובים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • אור התורה נביאים וכתובים, חלק א: ברוקלין, תשכ"ט. [ללא שם עורך].
 • אור התורה נביאים וכתובים, חלק ב: ברוקלין תשל"ו. [ללא שם עורך].
 • אור התורה נביאים וכתובים, חלק ג: ברוקלין תשמ"ז. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וגבריאל שפירא. בסופו מפתח עניינים ורשימת המאמרים על שיר השירים.

חמש מגילות

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • אור התורה שיר השירים, חלק א: פרקים א-ב. ברוקלין, תשל"ה. [ללא שם עורך].
 • אור התורה שיר השירים, חלק ב: פרקים ג-ח. ברוקלין, תשל"ה. [ללא שם עורך].
 • אור התורה שיר השירים, חלק ג: פרקים א-ח. ברוקלין, תשמ"ה. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואליהו מטוסוב. בסופו מפתח עניינים ורשימת המאמרים על שיר השירים שנדפסו באור התורה.
 • אור התורה רשימות על שיר השירים רות קהלת. ברוקלין תשכ"א. [ללא שם עורך]. בסופו ראשי פרקים מתולדות חיי אדמו"ר הצמח צדק. [כנראה נכתב על ידי רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש].
 • אור התורה מגילת אסתר. הוצאה ראשונה: ברוקלין, תשט"ו - בעריכת רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מליובאוויטש. הוצאה שנייה ברוקלין, תשכ"ט. הוספה ברוקלין, תשל"ד. הוצאה שלישית עם הוספות ברוקלין, תש"נ - בעריכת הרב אהרן חיטריק.
 • אור התורה מאמרי רז"ל ועניינים. ברוקלין, תשמ"ג. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואליהו מטוסוב. בסופו מפתח עניינים ורשימת המאמרים על מאמרי רז"ל ועניינים שנדפסו באור התורה.
 • אור התורה סידור (תפילה). ברוקלין, תשמ"ה. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואליהו מטוסוב. בסופו מפתח עניינים ורשימת המאמרים על הסידור שנדפסו באור התורה.

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ^ הדרוש הראשון המתוארך הוא "הבאים ישרש", פרשת שמות תקפ"ח. הדרוש האחרון המתוארך הוא "החודש הזה לכם" פרשת ויקרא תרכ"ו.
 2. ^ רשימת המאמרים על סדר השנים, החל במלאכה הרב אברהם ברוך יוניק, ערך מחדש והשלים - הרב יוסף יצחק קעלער. נדפסה בשם "רשימת מאמרי דא"ח של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", קה"ת תשנ"ד. מפתח מראי מקומות וציונים לספר אור התורה יצאו לאור בשנת תשע"ו חמש חוברות בעריכת הרב יוסף יצחק קעלער. בסוף חוברת ה' באה סקירה אודות כתבי הצמח צדק בחסידות.
 3. ^ על הסדרה ראה: מרדכי לאופר, "הדפסת "אור התורה" להצמח צדק", התקשרות גיליון 1002, ל' בתשרי ה'תשע"ד, ו"מים שאין להם סוף", התקשרות, גיליון 1003, ז' במרחשוון ה'תשע"ד.