פורטל:יהדות/ביבליוגרפיה של ספרות על שנת השמיטה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

שנת השמיטה הוא כינויה הרווח של השנה השביעית במחזור השנים ביהדות. בשנה זו מתקיימות מצוות השמיטה שנאמרו בתורה שבכתב, ונתפרשו בתורה שבעל בפה פרטי מצוותיה, הלכותיה, דיניה ומנהגיה. במסכת שביעית בסדר זרעים מששה סדרי משנה נקבצו ונערכו הלכות שנת השמיטה מדברי התנאים, עליה נאספו בתלמוד הירושלמי דיוני האמוראים על המשנה, אלו ואלו סוכמו בהלכות שביעית בספר משנה תורה להרמב"ם.

במשך הדורות, בעיקר מאז חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל ועליית תלמידי הבעש"ט ותלמידי הגר"א בראשית המאה ה-19, התפתחה ספרות ענפה העוסקת בשנת השמיטה על שלל היבטיה. פרשנות וחידושים על דברי התנאים והאמוראים, הגות ומחשבה, דיונים נרחבים בהלכות שנת השמיטה, ובעקבותיהם: מדריכים מעשיים ("קיצורי הלכות") לחקלאים ולכלל תושבי ארץ ישראל. נכתבו גם ספרים כלליים הנוגעים במגוון היבטים של שנת השמיטה, חיבורים בסוגיות השביעית הנלמדות בישיבות ובכוללים, וכן קבצים ומאספים שיוחדו לתורת שנת השבע.

רשימה ביבליוגרפית של ספרים על ענייני שנת השמיטה:

ספרים כלליים[עריכת קוד מקור]

משנה מסכת שביעית[עריכת קוד מקור]

מהדורות מבוארות[עריכת קוד מקור]

ליקוטים[עריכת קוד מקור]

פרשנות וחידושים[עריכת קוד מקור]

סוגיות שביעית[עריכת קוד מקור]

שמיטה בזמן הזה[עריכת קוד מקור]

תלמוד ירושלמי מסכת שביעית[עריכת קוד מקור]

כתבי יד ומהדורות מדעיות[עריכת קוד מקור]

מהדורות מבוארות[עריכת קוד מקור]

חידושים וביאורים[עריכת קוד מקור]

תוספתא שביעית[עריכת קוד מקור]

הלכות שמיטה ויובל במשנה תורה להרמב"ם[עריכת קוד מקור]

הלכות שביעית[עריכת קוד מקור]

מפתחות[עריכת קוד מקור]

כללי[עריכת קוד מקור]

היתר מכירה[עריכת קוד מקור]

הלכות פרטיות[עריכת קוד מקור]

פירות שביעית[עריכת קוד מקור]

שמיטת כספים[עריכת קוד מקור]

מדריכים מעשיים (קיצורי הלכות)[עריכת קוד מקור]

יבול נכרי[עריכת קוד מקור]

אוצר בית-דין[עריכת קוד מקור]

שמיטת כספים (קיצורי הלכות)[עריכת קוד מקור]

כתבי עת, קבצים ומאספים[עריכת קוד מקור]

במערכת החינוך[עריכת קוד מקור]

ספרות אגדה, קבלה, חסידות, מחשבה ודרוש[עריכת קוד מקור]