ויקיפדיה:ציטוט יומי/המלצות קודמות/נובמבר 2022

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ציטוטים יומיים
2013               אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
נובמבר
1 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 1 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
2 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 2 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
3 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 3 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
4 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 4 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
5 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 5 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
6 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 6 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
7 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 7 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
8 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 8 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
9 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 9 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
10 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 10 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
11 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 11 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
12 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 12 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
13 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 13 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
14 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 14 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
15 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 15 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
16 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 16 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
17 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 17 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
18 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 18 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
19 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 19 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
20 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 20 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
21 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 21 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
22 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 22 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
23 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 23 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
24 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 24 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
25 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 25 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
26 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 26 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
27 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 27 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
28 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 28 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
29 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 29 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
30 בנובמבר 2022 תבנית:ציטוט יומי 30 בנובמבר 2022 עריכה - תבנית - שיחה
ציטוטים יומיים
2013               אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר