משתמש:Felagund/סטטיסטיקה סוציולוגית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
#עמודמספר צפיות
1המהפכה_התעשייתית4,276
2משפחה4,043
3זכויות_האדם3,925
4תרבות3,132
5סוציולוגיה3,038
6מרקסיזם2,823
7גלובליזציה2,681
8לאומיות2,398
9גזענות2,212
10פוסטמודרניזם2,037
11מנהיגות2,002
12חברה1,992
13קולוניאליזם1,811
14דטרמיניזם1,657
15סטריאוטיפ1,601
16אידאולוגיה1,542
17תאוריית_קשר1,540
18מודרניזם1,405
19עוני1,397
20מדינת_רווחה1,197
21סינרגיה1,189
22אזרחות1,088
23תרבות_הצריכה1,014
24אימפריאליזם987
25אסכולת_פרנקפורט987
26הגירה965
27קהילה949
28שוויון942
29אתניות938
30אפליה937
31חיברות920
32סובלנות917
33אבטלה903
34רשת_חברתית899
35קונפורמיות880
36העולם_השלישי872
37התיישבות870
38נורמה839
39קרימינולוגיה822
40כריזמה818
41דרוויניזם_חברתי804
42נבואה_המגשימה_את_עצמה769
43הגמוניה760
44הפגנה718
45פטישיזם703
46קבוצה_חברתית676
47יישוב648
48היד_הנעלמה642
49דעה_קדומה641
50מודרניות637
51הזדקנות609
52סמכות603
53זכות600
54שוק_העבודה599
55אצולה594
56ענישה587
57זיכרון_קולקטיבי586
58קבורה583
59קטגוריה:פסיכולוגיה_חברתית548
60סוציולוגיה_-_מונחים531
61דקונסטרוקציה513
62פליט511
63נאו-מרקסיזם503
64אנטי_גלובליזציה496
65אומה495
66קטגוריה:המהפכה_התעשייתית489
67מסורת481
68מם481
69קטגוריה:תרבות473
70תת-תרבות467
71קטגוריה:זכויות_אדם452
72משמעת444
73אינדיבידואליזם408
74קטגוריה:משפחה406
75קטגוריה:אידאולוגיות403
76עושר403
77חברה_אזרחית399
78סטייה_חברתית389
79קומונה388
80קטגוריה:סטריאוטיפים_ודעות_קדומות377
81קטגוריה:פוסט_מודרניזם373
82פורטל:סוציולוגיה373
83הבטחת_הכנסה368
84תקינות_פוליטית361
85קטגוריה:קרימינולוגיה352
86מיסוד352
87התחזות351
88ניכור348
89תנועה_חברתית335
90מעמד_חברתי328
91ריבוד320
92אפליה_מינית316
93סטטוס_חברתי315
94אליטה315
95סולידריות_חברתית308
96סוציולוג307
97אנומיה297
98רוע296
99מעגל_העוני280
100קטגוריה:מגדר279
101קטגוריה:דמוגרפיה277
102נבואה_המזימה_את_עצמה270
103קטגוריה:סוציאליזם265
104קטגוריה:תאוריות_סוציולוגיות265
105טאבולה_ראסה261
106מלכודת_הרווחה260
107קטגוריה:מעגל_החיים257
108קטגוריה:סוציולוגים251
109גזע_(אדם)249
110תודעה_כוזבת246
111המון246
112הביטוס241
113פורדיזם239
114ניעות_חברתית237
115הון_תרבותי235
116קטגוריה:סוציולוגיה_ארגונית231
117רווחה229
118קטגוריה:גלובליזציה228
119שיתוף227
120המגזר_השלישי225
121דעת_קהל218
122שנאת_זרים216
123קטגוריה:התנהגות216
124מבנה_חברתי212
125שמועה209
126הבניה_חברתית203
127קטגוריה:קבוצות_חברתיות201
128אפליה_בשל_השמנת_יתר195
129ציוויליזציה193
130התבודדות191
131קטגוריה:ריבוד_ואי_שוויון188
132קטגוריה:עוני186
133היסטוריציזם186
134פרסומים_חשובים_בסוציולוגיה175
135נעדר175
136חוליגניות173
137סוציולוגיה_של_הידע172
138תרבות_חומרית171
139אלמנות167
140קטגוריה:קומוניזם163
141קטגוריה:נכות159
142קטגוריה:שוק_העבודה157
143קטגוריה:מרקסיזם156
144קטגוריה:מחאה156
145חברויות_באינטרנט154
146תרבות_הנגד150
147קטגוריה:סוציולוגיה_של_הנתינה150
148חשיבת_יחד148
149קטגוריה:חברה144
150סמל_סטטוס143
151עבודה_(כלכלה)142
152קטגוריה:פשעי_שנאה140
153כנופיית_בזק134
154קולקטיביזם133
155טכנופיליה130
156שיבוש_תרבות126
157קטגוריה:רשתות_חברתיות123
158קטגוריה:חיברות121
159בורות_פלורליסטית120
160סגרגציה_גאוגרפית119
161קונסטרוקטיביזם_חברתי116
162מבחן_אמילי116
163הספרה_הציבורית115
164NIMBY115
165קטגוריה:קפיטליזם114
166כוח_(סוציולוגיה)110
167פנויים_פנויות110
168קהל110
169אסלאמופוביה109
170קטגוריה:פוליטיקה_של_זהויות108
171פוסט-ציונות105
172הטלת_אשם101
173תהליך_הציוויליזציה100
174קטגוריה:סוציולוגיה_של_הדת100
175איש_רקע98
176עולמקומיות97
177בלשנות_חברתית97
178היסטוריה_של_הסוציולוגיה91
179טיפוס_אידאלי91
180שעתוק_(סוציולוגיה)86
181קבוצה_מונחית83
182סוגנות80
183מעמד_המוזיקאי_בחברה_המערבית77
184קטגוריה:סוציולוגיה_פוליטית72
185אסכולת_שיקגו_(סוציולוגיה)69
186פנדום65
187אסכולת_ויסקונסין65
188חברת_ההמון61
189טאבו_(סוציולוגיה)52
190קטגוריה:שונויות_נוירולוגיות52
191העיר_(ספר)50
192שקיפות_(סוציולוגיה)44
סך הכל -108,248

נתונים לתקופה 14/1/07 - 19/02/2008