תאוריית קשר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
טיעונים המצדדים בתאוריית הקשר על זיוף הנחיתה על הירח: איכותה הטובה יחסית של התמונה על אף הקרינה והחום, היעדרם של כוכבים ברקע, צלו של הדגל הפונה לצד המנוגד והדגל הנראה כמתנופף חרף היעדרה של רוח על הירח

תאוריית קשר (הנקראת גם תאוריית קונספירציה או טענת מזימה), היא תאוריה המסבירה מצב או אירוע באופן מהפכני הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין, על-בסיס ההנחה שגורמים רבי-כח מסתירים את האמת ומונעים את חשיפתה לציבור. תאוריות מסוג זה נדחות בדרך כלל על ידי רוב העוסקים בתחום, משום שתאוריה המבוססת על הממצאים באופן ישיר נראית סבירה יותר מן ההנחה שאותם ממצאים עוותו על ידי התארגנות חשאית.

תאוריות קשר משגשגות כאשר המידע על ההתרחשויות לקוי בחסר או שמקורות שונים לגביו סותרים זה את זה, גם אם בפרטים זניחים ומעוטי חשיבות, וכאשר קיימת חשדנות כלפי גופים בצמרת השלטון או באמצעי התקשורת. ככל שהתאוריה מניחה שמסתירי האמת הם בעלי עוצמה גדולה יותר, היא נעשית חסינה יותר מפני הפרכה, משום שקל לה יותר להסביר ממצאים הסותרים אותה בפעילות מכוונת.

תיאוריות קשר אמיתיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

ישנן תיאוריות קשר שאמיתותן הוכחה מעבר לכל ספק. פרויקט MKUltra, מזימת אבק השרפה, פרשת ווטרגייט, דליפת חומרי שירותי הביון האמריקאי על ידי אדוארד סנודן, פרשת איראן-קונטראס, ועוד, הן דוגמאות לתיאוריות בהן נקשר קשר לביצוע מזימה ולאחר מכן אמיתות התיאוריות הוכחה. אנשים קושרים קשר לביצוע מזימות ולכל מדינה יש חוקים כנגד קשירת קשר. אין סיבה לבטל תיאוריה רק בגלל שהיא תאוריית קשר, וביטול מראש של תיאוריות רק בגלל שהן תאוריות קשר מהווה סכנה: מקרים אמיתיים של שחיתות לא יזכו להתייחסות רצינית וחושפי שחיתויות יוקעו מהבמה הציבורית.[1] עם זאת, אימוצה של תאוריית קשר ללא תימוכין משמעותיים עלולה להביא לחוסר אמון בלתי מוצדק בגוף המואשם בקשר ולגרום לו עוול, ולשבש תהליכי קבלת החלטות רציונליים.

סיבה לדחיית תאוריות קשר[עריכת קוד מקור | עריכה]

תאוריות קשר מבוססות על טיעון רטרודוקטיבי, כלומר, מוצע בו הסבר המבאר עובדה או מערכת עובדות נצפית על בסיס התרחשות בו זמנית או הקבלה. בטיעון רטרודוקטיבי מתקדמים מן הכלל, ההצהרה הכללית אל התוצאה (כלומר, תוצאת התצפית) וממנה מגיעים אל המקרה. לדוגמה, אפשר לטעון כי לנשיא קנדי היו אויבים רבים (כלל), קנדי נרצח (תוצאה, תצפית) והמסקנה מכך (מקרה) היא שקנדי נרצח על ידי אחד מאויביו.

מה שגורם לרוב החוקרים לדחות תאוריות קשר הוא היעדר ממצאים מספקים המאשרים את התצפית. במקרה זה, תאוריה הטוענת כי קנדי נרצח על–ידי המאפיה עשויה להדחות אם הממצאים המחזקים את התצפית הזו אינם מספקים. לרוב, מעוגנת הדחייה בטיעון שהממצאים כוזבים, כוללים גרעין עובדתי שלו נוספו פרטים שאינם נתמכים בעובדות, ממצאים אנקדוטליים, צרופי מקרים, טיעוני פוסט הוק וקום הוק, רגרסיה, וכדומה. תאוריות שאין להן סימוכין מספיקים בממצא הן לעיתים קרובות תאוריות פסאדו-מדעיות.

המבחין בין תאוריות קשר לתאוריות פסבדו-מדעיות טמון בניסיון של תאוריות קשר להסביר את היעדר הממצאים באמצעות הצגת ההשערה שהעדר הממצאים נובע מהסתרתם. העלאת השערה כהסבר לאי הוכחת השערה קודמת הוא כשל לוגי מעגלי מסוג השערות מבטלות, כלומר, כזה שבו אי הוכחת ההשערה המקורית מוסבר על–ידי קיומו של גורם בעל עצמה המסתיר את ההוכחות. דוגמה טיפוסית לטיעון כזה עשויה להיות ההשערה שקנדי נרצח על–ידי המאפיה, (השערה א') אך לא ניתן להוכיח זאת בבירור (כלומר, אין ממצאים) כי המאפיה שרפה את כל העדויות הנוגעות לכך ומפחידה עדים אפשריים (השערה ב').

תאוריות קשר עשויות להפוך לתאוריות מקובלות, אם ההשערה הראשונה או השנייה ובעקבותיה הראשונה יזכו לתימוך עובדתי. לדוגמה, הטענה שאלביס פרסלי לא מת אלא חי, ועובדה זו מוסתרת על–ידי מקורביו ניתנת להוכחה על נקלה באמצעות תיעוד של אלביס החי.

מעבר לחקר המדעי, נוטים רבים לדחות תאוריות קשר מסוימות בגלל תוכנן. לדוגמה, הטיעונים כי היהודים משתלטים על העולם נדחים על–ידי רבים כאנטישמיות. רבים מסתייגים מחלק מתאוריות הקשר גם בגלל התפישה של התומכים בהם, לעיתים, כתמהונים או כמיסטיקנים.

מדוע מופיעות תאוריות קשר[עריכת קוד מקור | עריכה]

הגורם העיקרי להופעתן של תאוריות קשר הוא הניסיון להעניק הסבר נוח יותר לאירועים או מצבים שההסבר הקיים להם אינו מספק או גורם לאי נוחות לרבים. לדוגמה, העובדות הגלויות ביחס לרצח קנדי, המצביעות על–כך שנרצח על–ידי מתנקש בודד, שפעל ככל הנראה ממניעיו הוא, אינן נוחות לאמריקנים רבים מסיבות שונות. חלקם אינו חש בנוח נוכח העדות לשבריריותם של החיים, כולל אלו של נשיא מעצמה חזקה, והעובדה שאדם מעורער בנפשו עשוי בכל רגע לקפד את פתיל חייו של נשיא נבחר. אחרים חשים כי אם ניתן יהיה להאשים גורם מזוהה כלשהו באחריות לרצח, ניתן יהיה להעניש את הגורם שהביא למות הנשיא ולזכות בעקיפין ב"קתרזיס".

תאוריית הקשר ביחס למותו של אלביס פרסלי, לעומת זאת, מעוגנת ברצונם של רבים לדחות את העובדות הפשוטות של מותו לטובת תאוריה שתהפוך את האמן האהוב משבר כלי כרסתני שמת מתבוסס בקיאו לגיבור. תאוריות אחרות, כמו זו הטוענת שפול מקרטני מת, נובעות משעשוע יותר מרצינות והן משקפות חשיבה אנימיסטית הקיימת אצל רבים.

תאוריות קשר פוליטיות מקבלות חיזוק גם מקיומם המוכח של אירועים בהם היה אכן קשר שתיקה סביב מעשים לא חוקיים שנעשו על ידי או מטעם גופים שלטוניים. מקרים ידועים מסוג זה הם משפט דרייפוס בצרפת, מבצע נורת'וודס ופרשת ווטרגייט בארצות הברית, ופרשת לבון ופרשת איראנגייט בישראל.

מאפייני תאוריות קשר[עריכת קוד מקור | עריכה]

לרוב תאוריות הקשר מספר מאפיינים משותפים, החוזרים פעם אחר פעם בתאוריות מסוג זה:

 • אישור ההשערה מראש: כמעט בכל תאוריית קשר ישנו בלבול בין השערה להוכחה. כלומר, מונח כי המשוער מוכח מראש. לרוב, תאוריות קשר אינן מנסות להעלות השערה ולהוכיחה או, לחלופין, להפריכה, אלא מניחות באופן סתמי כי ההשערה היא עובדה.
 • קבלת ממצאים תומכים בלבד: מאפיין מובהק של תאוריות קשר הוא נכונות הוגיהן לקבל כמעט כל ממצא התומך בתאוריה, בלי להתחשב במידת אמינותו. כל הממצאים הסותרים את התאוריה, לעומת זאת, נדחים מקדמית, אם משום שהם נחשבים לחלק מהקשר שנרקם להסתיר את העובדות, ואם סתם משום שהם סותרים את התאוריה.
 • ממסד סימבולי ואחיד: בלב כל תאוריות הקשר עומד קושר, שהוא לרוב גוף מופשט שכל חבריו פועלים באופן אחיד ועקבי לקידום מטרה אחת. לדוגמה, מונח שכל היהודים שותפים לקשר להשתלט על העולם, או שהממשל האמריקני כגוף אחיד פועל להסתיר עדויות על נחיתת חייזרים. הנחת הממסד הסימבולי והאחיד מאפשרת לדחות בקלות כל עובדה או טיעון הסותר את תאוריית הקשר באמצעות הטענה שהעובדה או הטענה באים מאנשי הממסד או עושי דברם.
 • ממסד כל–יכול: בתאוריות קשר מונח כי הממסד הסימבולי (הקושר) הוא כל יכול או בדומה לכך ופעולתו מאופיינת ביעילות גבוהה מאוד ובתיאום מושלם בין מערכותיו. היות הממסד כל-יכול מאפשרת להסביר מדוע ממצאים או עדויות שנטען שהן קיימות אינן בנמצא.
 • ממסד נטול מצפון: הממסד הסימבולי בתאוריות קשר פועל בלי שיקולים מוסריים וערכיים כלשהם ומטרתו מוגדרת בהיותה הניגוד האנטיפודי לזה של המאמין בתאוריה, בלי שתוכר האפשרות של גוני ביניים, ערפול מוסרי, שיקולים סותרים, וכדומה.
 • אנשים משוחררים מהכרה: בכל תאוריות הקשר מונח כי ישנו ממסד יעיל להפליא, אחיד במטרותיו, עקיב בפעולתו ונטול מצפון. במקביל, מונח כי ישנם אנשים שבזכות תכונה לא מוגדרת הצליחו להשתחרר מהצו המוסדי ולספק עדות 'מבפנים' על מערכת ההסתרה וההשתקה שביסוד הקנוניה. הנחה זו מאפשרת לקבל את עדותם של ה'בוגדים' בממסד באופן פשוט, כעובדות שאין עליהן מחלוקת, לצד המשך דחיית דבריהם של שאר אנשי הממסד.
 • טמטום ממסדי: לצד הנחת האומניפוטנטיות של הממסד הסימבולי, מונח כי אותו ממסד הוא גם מטומטם, רשלני, לא מתואם, ונוטה לכישלונות במשימות הפשוטות ביותר. הנחה זו, שאינה מבוטאת אף פעם במפורש, היא הדרך להסביר את מגוון ה'ממצאים' העומדים לרשותם של בעלי תאוריית הקשר.

תאוריות קשר נפוצות - ידוענים והתנקשויות במפורסמים[עריכת קוד מקור | עריכה]

אלביס פרסלי חי[עריכת קוד מקור | עריכה]

מיד לאחר קבורתו של אלביס פרסלי ניסו מעריצים אחוזי טירוף ליטול חלקים מגופתו של הזמר. משהבחינו שומרי בית העלמין בנעשה, החליטה המשפחה, בהתייעצות עם השלטונות, להעביר את ארונו של הזמר לאחוזת "גרייסלנד", שבה התגורר, ולהטמינו שם בקרקע. בלילות הבאים גדל מספר המעריצים באזור. משניסו לקחת לעצמם כמה מן האיברים, חפרו כמה מהם בחלקת הקבר ולמרבה ההפתעה, לא מצאו בה דבר. השמועה כי הקבר ריק ואין בו מאומה, פשטה מיד בקרב קהל האוהדים ונפוצה בעולם כולו. עד אשר הזדרזה המשפחה להסביר את פתרון התעלומה, כבר התגבשה הדעה כי אלביס פרש לאי בודד, שאותו רכש לשם כך, ושם הוא חי עד עצם היום הזה בזהות בדויה, ואף נוהג להקליט שירים חדשים מדי פעם.

פול מקרטני מת[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – תאוריית הקשר על מותו של פול מקרטני

לפי תאוריית קשר זו, ששורשיה בשנת 1969, נהרג פול מקרטני בתאונת דרכים קטלנית וחברי הלהקה האחרים בחרו להחליפו בכפיל, אדם בשם ויליאם קמבל. הפצת תיאורית הקשר, שראשיתה במתיחה סטודנטיאלית, מצאה 'רמזים' רבים באלבומי הלהקה ובעטיפות תקליטיה.

הרעלתה למוות של מרילין מונרו[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קשר זו נשלחו סוכני הבולשת הפדרלית האמריקנית (FBI) להמית את מרילין מונרו, שהייתה המאהבת של הנשיא ג'ון פיצג'רלד קנדי. הם ביימו את התאבדותה, והשלטונות הסוו זאת בטענה כי בלעה עשרות כדורים ומתה.

רצח הנשיא האמריקני קנדי[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – רצח קנדי: החשודים

הקונספירציות בנושא זה רבות ומגוונות, והן נעות החל מההשערה שלפיה נורה הנשיא ג'ון פיצג'רלד קנדי בהוראת הבולשת הפדרלית האמריקנית, דרך האפשרות שרציחתו הייתה מזימה קומוניסטית, ועד למעורבות של המאפיה. כמו כן נסובה המחלוקת סביב השאלה האם אכן נורה הנשיא מתוך חלון בניין הסמוך לדרך שבה עברה שיירתו, או שמא גם (ואולי רק) מתלולית דשא סמוכה. זמן מה לאחר מכן נורה רוצחו של קנדי על ידי אדם המסובך בפלילים ומניעיו עד עצם היום הזה לא התבררו. העובדה שהמתנקש בחייו של קנדי, לי הארווי אוסוואלד נרצח בעצמו זמן קצר לאחר מכן, גרמה לכך שהסיבות לרצח לא הובררו מעולם, ועדיין אפופות מסתורין רב.

מותה של הנסיכה דיאנה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מותה של דיאנה, הנסיכה מווילס בתאונת דרכים בשנת 1997 התקבל בעולם בעצב רב ומבלי שהאירוע המצער יעבור בשוויון נפש. יש הסבורים כי ידם של הישראלים בעניין, שהרי אהבתה של הנסיכה למיליונר ערבי מצרי, יכולה הייתה לפגוע באינטרסים שלהם.
מאותה סיבה, לדעתם של אחרים, החליטו הרשויות בבריטניה להתנקש בנסיכה ובאהובה. היו שאפילו העלו את ההשערה שהנסיך צ'ארלס היה בין זוממי המזימות, לאחר שנודע למלכת בריטניה כי דיאנה הרתה ובקרוב יצטרף למשפחה המלכותית תינוק ממוצא ערבי.

תאוריות קשר נפוצות - ישראל והיהדות[עריכת קוד מקור | עריכה]

השתלטות היהודים על העולם[עריכת קוד מקור | עריכה]

תאוריית קשר זו עומדת בבסיס האנטישמיות. במרכז תאוריית הקשר מצויים הכתבים הידועים כפרוטוקולים של זקני ציון. לפי מקורות אנטישמיים הפרוטוקולים הללו הם סיכום הרצאה של בנימין זאב הרצל בישיבה סודית של הקונגרס הציוני הראשון. אותם מקורות טוענים כי מאז מתכנסים "זקני ציון" מדי פעם בחשאי ומחליטים על עניינים חובקי עולם, כגון גורלם של מדינות ועמים. באותם כינוסים חשאיים מתווים "זקני ציון" את הדרכים להשגת השלטון בעולם תוך ניצול אמצעי ממון, השחתה מוסרית של עמים וסיבוך מדינות במלחמות. מופע מודרני של תאוריה זו מצוי בתאוריית ממשלת הכיבוש הציונית, פרי עטו של הנאו-נאצי האמריקאי אריק תומפסון, לפיה הממשלות הרשמיות ברוב ארצות העולם אינן אלא ממשלות בובות, כאשר בפועל שולטת בהן ממשלת ישראל.

לפני מלחמת עיראק טענו אנטישמים כי ארצות הברית יוצאת למלחמה לא שלה ולמעשה נלחמת את מלחמתה של ישראל. טענה זו קנתה אחיזה גם בקרב ציבור שאינו מוגדר אנטישמי, ולא בפעם הראשונה: ישנה תאוריה הטוענת כי הנאצים לא יכלו לבצע את הפתרון הסופי ליהודים מבלי לשכנע ציבור רחב מאוד, לאו דווקא אנטישמי, כי היהודים זוממים להשתלט על העולם, וכדי להגיע למעמד זה הם מתכננים מלחמות ותגרות בין עמים ומדינות. לאחר השואה ורצח של 6 מיליון יהודים, נראה שקונספירציות אנטישמיות לא דעכו, אלא כובשות לבבות נוספים ומתחזקות בקרב ציבורים ערבים ומוסלמים ואפילו אצל יפנים שמעולם לא פגשו יהודים. במזרח הרחוק התרחש "טוויסט" מעניין באופן שבו התאוריה משפיעה: יותר משהיא מלווה בשנאה כלפי היהודים, באים איתה הערצה אליהם ורצון להידמות אליהם.

לקראת סוף המאה העשרים, החלה תנועה של מכחישי שואה, שטוענים כי השואה עצמה היא פיקציה וקונספירציה של היהודים.

בעבר היוו תאוריות קשר העוסקות ביהודים עילה לעלילות דם ולפרעות ביהודים, בטענות זדון שהיהודים מפיצים מחלות, מרעילים בארות מים ורוצחים תינוקות של נוצרים למען עשיית שימוש טקסי בדם הקורבנות לכאורה, כל זאת בהוראת מנהיגי היהדות העולמית.

תאוריית הקשר על הבונים החופשיים והיהודים[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – תאוריית הקשר על הבונים החופשיים והיהודים

הבנייה החופשית הייתה מאז ומתמיד חביבה על רוקחי תאוריות קשר למיניהם, אלה ראו ורואים בה כוח רשע זומם מזימות, ואף מקשרים אותה לעיתים עם היהדות הבינלאומית. בעיני אותם קושרי תאוריות קשר שואפת הבנייה החופשית לשלוט על כול מדינות תבל.

למעשה, במשך למעלה ממאתיים שנה נמנעה הצטרפותם של יהודים ללשכות רבות ביבשת אירופה. גם היום, בסקנדינביה כולה, בה פועלים שני "נוסחים" נוצריים "טהורים", של הבנייה החופשית, "הנוסח השוודי" ו"הנוסח הנורווגי", נאסרת הצטרפותם של יהודים ומוסלמים.

פיגועי 11 בספטמבר[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – תאוריית הקשר על פיגועי 11 בספטמבר

לפי המסופר בעולם המוסלמי, המוסד הוא האחראי להפלת מגדלי התאומים בפיגועי 11 בספטמבר. שמועה זו לוותה בבדיה שהופצה כאילו אף יהודי לא נפגע בפעולת הטרור, זאת משום ששליחי "המוסד" הזהירו מראש את היהודים העובדים במגדלים, לבל יגיעו למשרדיהם בבוקר האירוע. לפי תאוריה זו, הפיגועים תוכננו היטב על ידי ישראל כדי שהחשד ייפול על הערבים ויביא לגל שנאה חדש כלפי המוסלמים. מקור התאוריה זו וה"דיווחים" שכביכול מאשרים אותם הם ערוץ אל-מנאר של ארגון הטרור השיעי חזבאללה.

תאוריה נוספת מדברת על כך שפיגועי 11 בספטמבר תוכננו ומומנו על ידי עשירים אמריקאים, ומטרתם היא ליצור דעת קהל כנגד עיראק, כיבוש המדינה וגנבת הנפט שבה לעשיית מיליארדים נוספים, לפי תאוריה זו למשל נראה כי ה"מטוס" שהתנגש בפנטגון איננו כלל מטוס אלא טיל שפוגע במבנה, ואף ישנו קטע וידאו שמראה פגיעה זו, כביכול.[2]

קונספירציה לגבי אירועי ה-11 בספטמבר מוצגת בסרט הדוקומנטרי 9/11 ההבדל הקטן, שטוען שהממשל האמריקאי הוא האחראי לפיגועי 11 בספטמבר. הסרט מציג אין ספור ראיות לכאורה לכך ששום מטוס מסוג בואינג לא התנגש בבניין הפנטגון, ושלא ייתכן שהתנגשות המטוסים בלבד היא שריסקה את מגדלי התאומים. תאוריות אלו גרמו לכך שב-16 במאי 2006 שחררה ארצות הברית לתקשורת את סרטוני הווידאו המראים לכאורה את המטוס מתנגש בפנטגון, אך הסרטונים היו באיכות נמוכה וקשה היה לראות בבירור את מהות העצם הנראה פוגע בפנטגון. סרטוני וידאו נוספים של הפגיעה לא פורסמו עד היום.

ישראל עומדת מאחורי גל הטרור העולמי[עריכת קוד מקור | עריכה]

גורמים שונים בעולם המוסלמי ובארגוני שמאל קיצוניים טוענים שהמוסד הישראלי עומד מאחורי הפיגועים בעולם המיוחסים למוסלמים או פלסטינים, וזאת על מנת להבאיש את תדמיתם בעיני העולם ולגרום לארצות הברית להילחם בהם בשביל היהודים.

האשמות אלו הועלו כלפי פיגועים שכוונו ישירות נגד ישראל וישראלים, ויאסר ערפאת הביע לא אחת את השקפתו שלפיגועים רבים אחראים גורמים ישראלים. גם גורמי שמאל קיצוני בארץ התבטאו לא פעם שישראל היא זו שמרוויחה מן הפיגועים, וייתכן שהיא זו שעומדת מאחוריהם.[3]

במיוחד זכתה התאוריה להבלטה במצרים בעקבות הפיגועים בסיני בספטמבר 2004, ואף הנשיא חוסני מובארכ שנשאל עליה, דחה אותה בלשון רפה ביותר. בעקבות מתקפת הטרור במפגש הגבולות ישראל-מצרים-רצועת עזה האשימו גורמים באחים המוסלמים במצרים ובחמאס את ישראל באחריות לפיגועים.

קונספירציה זאת נדחתה על ידי הממשלה האמריקאית כקונספירציה שקרית, וכ'תירוץ' של מנהיגי ארצות ערב וארגוני טרור ברחבי המזרח התיכון, ואף מקובלת בין תומכיהם.

שליחיה של ממשלת ישראל הרעילו את דמו של ערפאת[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קונספירציה זו (שהתפתחה על בסיס אי הוודאות על סיבת מותו) שיש לה תומכים בקרב הערבים, אירופאים, ומספר יהודים, הרעילה ישראל בדרך כלשהי את יאסר ערפאת, כדי להיפטר משלטונו בן ארבעת העשורים על העם הפלסטיני. בין המאשימים גם ההנהגה הקיימת בקרב הרשות הפלסטינית. לתאוריה ניתן חיזוק במסמך רשמי של הרשות שקבע כי הרעלה גרמה למות ערפאת. באוגוסט 2009 קבעה ועידת הפת"ח בבית לחם כי ישראל היא האחראית למות ערפאת.[4]

שמועות אחרות אומרות שערפאת מת מאיידס, והסיבה שיש ערפול לגבי נסיבות מותו והאשמות כנגד ישראל, היא הרצון למנוע גילוי זה - שנחשב כאות קלון בקרב הציבור הערבי השמרן.

תאוריות קשר נפוצות - עבמ"ים וחוצנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

חוצנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

אין-ספור תאוריות קונספירציה קיימות בנושא זה, ולרובן מספר מרכיבים משותפים:

 • עצמים בלתי מזוהים, הנדמים להיראות מדי פעם בשמיים, הם למעשה כלי טיס מכוכב אחר.
 • ממשלת ארצות הברית וממשלות אחרות בעולם מודעות לקיומם של חייזרים, אך מסתירות זאת מהציבור.
 • ממשלת ארצות הברית עורכת חילופי טכנולוגיה עם חייזרים, ובסיס הניסויים הסודי אזור 51 הוא אחד המקומות שבהם נערכים ניסויים בטכנולוגיות אלו.
 • חייזרים המגיעים לכדור הארץ נוהגים לחטוף אנשים, לבצע בהם ניסויים, ולאחר מכן למחוק ממוחם את זיכרון האירוע.

תקרית מפורסמת, המשמשת כאבן פינה לרבות מהתאוריות הללו, היא תקרית רוזוול. ב-1947 גילה חוואי ליד העיירה רוזוול בניו מקסיקו שבארצות הברית שרידים של עצם כלשהו, שהיו מפוזרים באדמתו. זמן קצר לאחר מכן הם הוחרמו על ידי הרשויות. על פי תאוריות הקשר, השרידים היו למעשה שני עב"מים שהתרסקו, ובאחד מהם שרדו יצורים מעולם אחר. כדי לא לעורר חרדה בציבור, החליטו גורמים בממשל האמריקני להסתיר עובדה זו. בעיתונות של השנים האחרונות הופצו תמונות של היצורים, כביכול, ואף קטעי וידאו המראים את גופות החייזרים שנהרגו בהתרסקות. אומנם מרבית קטעי הווידאו הנ"ל הוכחו כמזויפים, אך המחלוקת בנושא נמשכת.

בישראל נפוצה בשנת 1998 שמועה לפיה נמצאו שרידי חוצן כביכול במושב כרם בן זמרה ב-8 בנובמבר. על פי המסופר, מזל ממן, תושבת המושב, ושוטרים שהגיעו למקום טענו כי נתקלו בחייזר ירוק שנמס מול עיניהם. שרידי החייזר הועברו לבדיקה במעבדות בחו"ל ובמכון הפתולוגי באבו כביר.

אנשי לטאה[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – אנשי לטאה

תיאורית קשר נפוצה אחרת מספרת על גזע חייזרי של אנשי לטאה שמסתתר בכדור הארץ ושולט ברוב מנהיגי העולם.

תאוריות קשר על התחממות הגלובלית[עריכת קוד מקור | עריכה]

הכחשת אקלים[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש אין-ספור תאוריות קונספירציה על התחממות הגלובלית ועל שינוי האקלים. הטענות של מכחישי האקלים הן:

 • אין התחממות גלובלית יש "התקררות גלובלית"
 • אין הוכחות לקיום משבר האקלים
 • התחממות היא טבעית והיא חלק ממחזור טבעי בכדור הארץ
 • התחממות הגלובלית תהיה דווקא טובה לסביבה

המימון לפסאודו-מחקרים התומכים בטענות אלו מקורו בחברות הנפט, הפחם, הגז הטבעי והמזון מהחי.בנוסף קיימות טענות שהתחממות הגלובלית מקורה בתהליכים שמתרחשים בשמש או בהתפרצויות הרי געש.

תאוריות קשר נפוצות - כלכלה ומסחר[עריכת קוד מקור | עריכה]

קונספירציות הקנאביס[עריכת קוד מקור | עריכה]

סוג של תאוריות קשר, המופץ על ידי ארגונים הפועלים למען לגליזציה של מריחואנה. תאוריות אלה מראות איך משיקולים זרים, שכן על פי אותם ארגונים המריחואנה אינה מזיקה, הוצא צמח הקנאביס מחוץ לחוק ב-1933. שתיים נפוצות מהן:

 • קונספירציית דופונט: עד שנות ה-30, יוצרו סיבים לתעשיית הטקסטיל מצמח הקנאביס. באותן שנים גם החל ייצור הניילון על ידי חברת דו-פונט. מנהלי חברת דו-פונט היו אלה שדאגו להוצאת הקנאביס מחוץ לחוק, כך שלהם יהיה מונופול בשוק הסיבים.[5]
 • קונספירציית סנלינג'ר: בשנת 1933 קרה אירוע נוסף מלבד חוק הקנאביס – חוקי היובש בוטלו. הבירוקרטים שהיו אחראיים על אכיפת חוקים אלו, חיפשו להם קורבן חדש, ונטפלו לקנביס. הם נתנו לו את השם הספרדי "מריחואנה" על מנת לקשר אותו עם הברחה.

יצרניות חומרה וחברות אינטרנט מייצרות ומפיצות תוכנות לשיתוף קבצים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קשר זו, חברות אינטרנט ויצרניות חומרה שהן המרוויחות הגדולות ביותר מהורדת קבצים "כבדים" למחשב וצריבתם בתקליטורים, מעודדות שימוש בתוכנות לשיתוף קבצים, ולמעשה שוקדות כל העת על פיתוחן של תוכנות חדשות מסוגים אלה. למרבה אי ההפתעה, טוענים זאת מפיקי סרטים ולהקות רוק שאף שוכרים מעת לעת בלשים פרטיים כדי שיחקרו בנידון.

חברות אנטי וירוס מעודדות ייצור וירוסים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קשר זו, חברות האנטי וירוס שמתפרנסות מהתוכנות שמנטרלות וירוסי מחשב ותולעים, הן בעצמן מפתחות/ תומכות / מעודדות פיתוח של וירוסי מחשב בידי גורמי צד שלישי, על מנת שיוכלו להמשיך למכור את התוכנות שלהם.

קוד סודי ב"חלונות" שמיקרוסופט השתילה כדי לשתק מערכות מחשב של האויב בזמן מלחמה[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קשר זו שמקורה במזרח אסיה ובמזרח התיכון, השתילה מיקרוסופט קוד סודי במערכת ההפעלה "חלונות" שיופעל בעת מלחמה בכל המחשבים של אויבי ארצות הברית וישתק אותם מכל פעולה, במטרה להביא לניצחונה. הסינים חששו שתאוריה זו נכונה והורו להחליף את כל מערכות ההפעלה שרכשו ממיקרוסופט במערכות של לינוקס. התאוריה הזו התרחבה אט אט גם למטוסים שמספקת ארצות הברית לערב הסעודית ולמצרים. יש בין הערבים שטוענים שיהודים המנהלים חברות מחשבים בעולם כולו מחזיקים בקוד המאפשר לשתק את כל מטוסי הקרב של צבאות ערב בעת מלחמה עם ישראל.

חיסונים אינם מועילים אלא מזיקים, וחברות התרופות הן שזוממות לדחוף שימוש בהם[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – התנגדות לחיסונים

תאוריית הקשר גורסת שחיסונים מחוללים מחלות שכביכול החיסונים נוצרו ללחום בהן, וזו מזימה של חברות התרופות להרוויח ממכירת החיסונים. הרוב המכריע של הרופאים מושחתים ומסייעים לחברות התרופות עבור בצע כסף.

תאוריות קשר נפוצות - פוליטיקה עולמית[עריכת קוד מקור | עריכה]

הנחיתה על הירח בוימה על ידי שחקני קולנוע על אדמת אמריקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – תאוריית הקשר על זיוף הנחיתה על הירח

לפי תאוריית קשר זו, מעולם לא הגיעו חלליות אפולו לירח ולמעשה, אין כל אפשרות לבן אדם להגיע אליו אי פעם, בשל הקרינה של חגורת ואן אלן המקיפה את כדור הארץ, המסכנת את חייו של אדם שינסה לחצות אותה. במקום זאת, שלחה נאס"א שחקנים לאולפן קולנוע וביימה את הנחיתה על אדמת אמריקה.

אפשרות אחרת לא דוחה את האפשרות להגיע אל הירח אי פעם, אולם שוללת את הטענה כי הדבר קרה במהלך תוכנית אפולו. הממשל האמריקני ביים את הנחיתה כדי להשיג הישג פוליטי והסברתי לארצות הברית במסגרת המירוץ לחלל. בין הראיות לתאוריה הם: דגל ארצות הברית הנדמה כמתנופף בצילומים למרות שאין אטמוספירה בירח ולכן גם רוחות, היעדרם של כוכבים בשמי הירח בתמונות שצולמו ומותם של אסטרונאוטים.

ברית המועצות ייצרה את האיידס כנשק ביולוגי נגד המערב[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי קונספירציה זו, הנדסו הסובייטים נגיפים "תמימים" והפכו אותם לנשק ביולוגי במידה ומלחמה עולמית תפרוץ. באופן לא ברור, בשל תאונה, תקלה או במכוון, החל מופץ אחד הנגיפים הללו במקום כלשהו ומשם נעשה שכיח בעולם כולו. הנגיף קרוי HIV והוא גורם למחלת האיידס.

האו"ם מנסה להשתלט על ארצות הברית באמצעות שיטות לוחמה חדשניות[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי קונספירציה זו, האו"ם באמצעות מערב אירופה, היפנים והסינים מנסה להשתלט על ארצות הברית ולהביס את צבאה כדי להעתיק את מוקד הכוח העולמי למקומות אחרים בתבל. מחזיקי דעה זו הם אותן פלוגות חמושות בארצות הברית המטפחות את עידוד אחזקת הנשק להגנה עצמית, ואת טיעוני אנשיהן אפשר לשמוע גם בין כותלי בתי המשפט האמריקניים. הם טוענים שחובה על האמריקנים להתחמש כנגד "יום הדין" בו יצא האו"ם מתוך ארצות הברית להילחם במעצמה הגדולה.

הממשל האמריקאי מעודד שימוש באינטרנט כדי להשתלט על העולם[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קשר זו, הממשל האמריקאי מעודד שימוש באינטרנט כדי להקל על השתלטותו הסופית על העולם. לפי תומכי התאוריה ה־NSA מפקח על כל התעבורה ברשת וכל מי שמשתמש בה חושף למעשה את סודותיו ואת מחשבו לחיטוט של הממשל שאף איננו מהסס להשתמש במחשבים הללו למטרותיו.

מאז פיגועי 11 בספטמבר ירדה תפוצתה של תאוריה זו בשל השימוש שעשה אל-קאעידה במחשבי האינטרנט.

מעבורת החלל קולומביה המחוללת סופות טורנדו[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש הטוענים שאילן רמון היה חלק מפרויקט סודי שמטרתו לבצע סופת טורנדו מלאכותית. לדברי תומכי התאוריה, סופת הטורנדו בים התיכון הייתה תוצאה של ניסוי צבאי שבוצע בחלל, במטרה לחולל סופות טורנדו מלאכותיות למטרות צבאיות. כן הם טוענים שהמעבורת הושמדה בכניסתה אל האטמוספירה באמצעות מטענים שהורכבו מראש, במטרה להשאיר את תוצאות הניסוי לארצות הברית בלבד.[6]

כדור הארץ שטוח, או חלול[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – אגודת הארץ השטוחה

תאוריות אלו גורסת שממשלות ומדענים מכל רחבי העולם מסתירים את האמת הפשוטה שהארץ שטוחה ואינה כדורית, או שכדור הארץ הוא למעשה חלול (אנ'), כאשר החלל מתחת לקרום כדור הארץ משמש כבסיס פעולה לאליטות הפוליטיות והשלטוניות או ליצורים תבוניים אחרים.

ממשלות משתמשות במטוסים לפיזור חומרים במטרה לשלוט בנתינים ולהשפיע על מזג האוויר[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – כמטרייל

על פי התאוריה פסי ההתעבות הנראים מאחורי מטוסים אינם פסי התעבות כלל, כי אם פיזור מכוון של חומרים בעלי השפעה פסיכולוגית או שולטים במזג האוויר.

תאוריות קשר בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

רצח ראש הממשלה רבין[עריכת קוד מקור | עריכה]

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – תאוריות הקשר על רצח רבין

תאוריה לפיה הרצח הוא קונספירציה שמאלנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

המקור לתאוריה הוא בימין הקיצוני בישראל: על-פי תאוריית הקשר תכנן שמעון פרס לביים רצח פוליטי, על מנת ליצור אהדה לשמאל בקרב הציבור, ונעזר לשם כך בשב"כ אשר הפעיל את אבישי רביב, מצא את יגאל עמיר, שאכן חפץ לבצע את ההתנקשות מתוך השקפת עולמו הניצית. על השב"כ מוטל היה לשים באקדחו של יגאל עמיר כדורי סרק אולם בשל כשל או כוונת מכוון נותרו בסופו של דבר כדורים חיים באקדח.

בסופו של דבר, נורה יצחק רבין בכדורים חיים בניגוד לתוכניתו של פרס. אולם על פי הקונספירציה, אפשר היה להציל את רבין אלא שפרס החליט שהסיכון לחשיפה הוא רב ולכן קבע שיינתן לרבין לדמם למוות, והוא לא יובל ישירות לבית החולים. מכונית ראש הממשלה הסתובבה 22 דקות ברחבי העיר עד שרבין נפח את נשמתו ורק אז הובל לבית החולים "איכילוב".

ישנן וריאציות אחרות, קיצוניות אף יותר, לתאוריית קשר זו. שרבין אכן נורה עם כדורי סרק ונכנס לרכבו רק אז נורה לחזהו על ידי יושב ברכב.

הסימוכין לתיאוריה זו - הם עידת ראיה שהעידה שראתה את רבין נכנס לרכב [7]והחור ליד החזה בחולצתו של רבין.

תאוריה לפיה הרצח הוא קונספירציה ימנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי התאוריה הזו, שדוברה העיקרי היה הפרופסור מיכאל הרסגור, גורמי ימין רדיקליים בשב"כ עמדו מאחורי הרוצח יגאל עמיר, הפעילו אותו ודאגו להפקרת הזירה מבחינה ביטחונית.

מרדכי ואנונו הוא סוכן המוסד[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריית קשר זו מרדכי ואנונו שגילה את סודות האטום של מדינת ישראל לסנדיי טיימס פעל בשליחות "המוסד". על פי התאוריה מטרת הגילוי הייתה לחזק את ההרתעה הגרעינית של ישראל ללא צורך בחשיפה רשמית שלהם. לתאוריה זו גרסות בהן יחידות אחרות של מערכת הביטחון מחליפות את המוסד. כמו כן קיימת גרסה שלפיה ואנונו היה אמור לגלות רק חלק מהסודות שגילה ואי לכך נחטף על ידי המוסד.

מערכת כיפת ברזל[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי תאוריה זו, מערכת כיפת ברזל אינה מיירטת באמת את הרקטות הנורות לעבר מדינת ישראל. את הרעיון מוביל בישראל ד"ר מרדכי שפר, חתן פרס ביטחון ישראל. הצעתו לפיתוח מערכת חלופית למערכות נגד טילים המפותחות בישראל לא התקבלה, ומאז הוא נלחם נגד המערכת ומערער על יעילותה. לטענתו, המערכת אינה יכולה ליירט את הרקטות, וסרטונים המראים את היירוט כביכול, מבוימים, והוא מגדיר אותם: "מופע אורקולי". לטענתו, חברו יחד ממשלות ישראל, צה"ל והתעשיות הביטחוניות ליצור מצג שווא, בו כביכול נראה יירוט, כאשר בפועל מה שמתפוצץ אינו הרקטה של האויב אלא הטיל "טמיר" של כיפת ברזל. לדבריו, מדובר באחיזת עיניים שמטרתה להצדיק את ההשקעה האדירה במערכת ולהקנות ביטחון מזויף לתושבי ישראל.[8]

מלחמת יום הכיפורים וג'ו אלון[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי תאוריה זו, מלחמת יום הכיפורים תואמה מראש עם המצרים על ידי הנהגת מדינת ישראל באופן שיאפשר להם הישג צבאי מוגבל. כך תתאפשר הגעה להסדר מדיני והמעורבות הסובייטית במזרח התיכון תצומצם. לפי סברה זו, ג'ו אלון גילה תוכנית זו ובשל כך המוסד התנקש בו. אחד האזכורים לתאוריה זו ניתן על ידי שמואל גונן (גורודיש) בריאיון עם אדם ברוך. התומך העיקרי בתיאוריה זו הוא אורי מילשטיין.[9]. בנוסף תיאוריה זו נתמכת ע"י בנצי צפוני הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים, שדיווח בסרט הדוקומנטרי של הערוץ הראשון מי רצח את ג'ו אלון שלפני המלחמה הם קיבלו הוראה לפוצץ את המוקשים בגבול המצרי, דבר שהעלה תמיהה רבה בקרב החיילים, וטענותיהם נהדפו ע"י הפיקוד הבכיר בכך שיש מדיניות חדשה בצה"ל. דיווחו של צפוני נתמך ע"י מפקדיו וחיילים אחרים ששירתו איתו באותה תקופה. מקרה זה מחזק את הסברה שהמוקשים פוצצו כדי לאפשר לכוחות המצריים לעבור את הגבול ללא פגע ובכך לאפשר להם לעמוד ביעדי ההישג הצבאי כפי שסוכם בהסכם הסודי עם קיסינג'ר [10]. כמו כן מובאת עדות בסרט של הסופרת נעמי פרנקל ששירתה כקצינה בחיל הים בדרגת רב סרן ודיווחה שבמהלך שירותה כתבה קד"מ (קיצור דיוני מטה)

דדו ביקש לעשות פעולת מנע בצפון כי החיילים בסכנה, הוא דיבר כאילו הוא בכה, ודיין ענה לו "לא! יש לנו הסכם עם קיסינג'ר שאנחנו לא תוקפים את הערבים אלא אנחנו ניתן להם פעם אחת סרטיפירקציה של ניצחון, רק אחרי זה ניתן לעשות שלום איתם".

פרנקל דיווחה כי פיני תלם הזהיר אותה ונתן לה פקודה שלא תספר זאת לאף אדם למשך 20 שנה, אלא שבינתיים עברו כמה עשורים מאז [11]. בסרט הנ"ל ניתן ע"י אורי מילשטיין הסבר לאינטרס האמריקאי בהסכם סודי זה, שלפיו מטרת האמריקאים הייתה לאחר ההישג הצבאי המוגבל של המצרים לעצור את המלחמה ובכך לתת תחושה למצרים שהאמריקאים הצילו אותם וכך לנתק את קשריהם עם הסובייטים ולהעמיק את השפעתם במזרח התיכון.

בתרבות[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתרבות יצירות שונות העוסקות ברעיונות המרכזיים של תאוריות קשר.

הספר 1984, שנכתב על ידי ג'ורג' אורוול בשנת 1949 עסק ברעיונות הקשורים באופן הדוק לתאוריות קשר, כשבמרכז העלילה ממשלה אשר מנהיגה משטרת מחשבות, משטרה חשאית שמטרתה למנוע מאזרחי המדינה להעלות על דעתם רעיונות הסותרים את מטרות המשטר.

סרטים וסדרות שונים הציגו עלילה בדיונית העוסקת בהתמודדות של גיבוריה מול ארגונים הקושרים קשרים כדי להגשים מטרות שונות. דוגמאות לכך הן הסרטים האמריקאים, אויב המדינה משנת 1998, וצייטגייסט משנת 2007 ; סדרת הטלוויזיה הבריטית משנת 2013, אוטופיה ; ובמובן מסוים גם הסרט האמריקאי מטריקס שיצא לאקרנים בשנת 1999.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • David Aaronovitch - Voodoo Histories: The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History

London : Jonathan Cape, 2009, מסת"ב 978-0-224-07470-4

אורי מילשטיין, "השערת הקונספירציה", בספר המחקרים בעריכת ד"ר מיכאל ברונשטיין, "ניצחו בסבירות נמוכה" ,הוצאת שרידות 2017

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא תאוריית קשר בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ אורי פריימן, במקום להשתיק קונספירציות מסוכנות צריך למנף אותן ליצירת אמון, העין השביעית
 2. ^ CNN - Breaking News, Latest News and Videos, CNN
 3. ^ ורד לוי-ברזילי, בהתחשב באי התאמתך הכללית, באתר הארץ, 1 במרץ 2004, למשל:
  מראיינת: "הממשלה שלי? ממשלת ישראל שלחה את המחבל להתאבד פה?"
  יונתן בן-ארצי: "כן, ביד אחת מתסיסים, ביד אחת בולמים. העיתוי של הפיגוע האחרון, ביום שבו נפתח המשפט בהאג, נראה לך מקרי? לי לא".
 4. ^ ועידת הפתח החליטה: ישראל חיסלה את ערפאת, ynet, ‏2009-08-06
 5. ^ עיתון תל אביב, תרמית המריחואנה הגדולה, 6 בפברואר 1998
 6. ^ נחיתה מוצלחת של המעבורת קולומביה - חדשות רוטר, Rotter.net
 7. ^ רצח רבין - עדת ראייה - רבין לא נפגע, נבדק ב-2022-05-01
 8. ^ רן אדליסט, חתן הפרס לביטחון ישראל טוען כי מערכת כיפת ברזל - בלוף, מעריב, 31.3.2013
  שי ודרור, שיחת טלפון מפתיעה למהנדס הישראלי מוטי שפר - "למה אתה קורא לכיפת ברזל 'בלוף'?", באתר רדיו ללא הפסקה
 9. ^ אבירם ברקאי, מעשה שלא היה: קונספירציית מלחמת יום הכיפורים, הוצאת כנרת זמורה ביתן, 2017
 10. ^ https://www.youtube.com/watch?v=TizhJf4Tf0U
 11. ^ https://www.youtube.com/watch?v=TizhJf4Tf0U עדותה מובאת בתוך הסרט בזמן 1:03:31