פורטל:ארכאולוגיה של המזרח הקרוב/לוח כרונולוגי - תרבויות המזרח הקרוב/התקופה ההלניסטית עד התקופה הביזנטית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

  [ עריכה ]

שנה
לפנה"ס
תקופה ארץ ישראל והאזור מסופוטמיה וסוריה מצרים אנטוליה, יוון ורומא
333

332
331
326
323


301


281
280
259


240

220200


190
180


167

166
165
164
161

150

146

143


133


100


88
79
70


התקופה
ההלניסטית

כיבוש אלכסנדר הגדול

מלחמת יורשי אלכסנדר

חוניו הראשון כהן גדול

כיבוש תלמי הראשון
שלטון בית תלמי
שמעון הראשון כהן גדולאלעזר אחי שמעון כהן גדול


מסעו של זנוןחוניו השני כהן גדול
אנטיוכוס ה-III בא"י
קרב רפיח

שמעון השני כהן גדול

קרב פניון
כיבוש אנטיוכוס ה-III

חוניו השלישי כהן גדול
יאסון כהן גדול

החשמונאים
התחלת בית חשמונאי
קרב בית חורון
קרב אמאוס
חנוכת בית המקדש
מות יהודה המכבי

יהונתן כהן גדולעצמאות יהודה
שמעון כהן גדול


יהונתן כוהן גדול


אלכסנדר ינאי כהן גדול ומלךשמעון בן שטח
שלומציון המלכה


כיבוש אלכסנדר הגדול
מסע אלכסנדר הגדול
מות אלכסנדר
סלאוקוס בבבל

קרב איפסוס
ממלכת בית סלאוקוס
סלאוקוס ה-I

אנטיוכוס ה-I


המלחמה הסורית I
אנטיוכוס ה-II
המלחמה הסורית II
סלאוקוס ה-II
המלחמה הסורית III


אנטיוכוס ה-III
המלחמה הסורית IV

קרב מגנסיה
סלאוקוס ה-IV
המלחמה הסורית VI
אנטיוכוס אפיפנס ה-IV
אנטיוכוס ה-V
דמטריוס ה-I

אלכסנדר באלאס


אנטיוכוס ה-VI
דיודוטוס טריפון


מלחמות ירושה בבית סלאוקוסמלחמת מיתרידטס ה-VI
ברומאים
כיבוש אלכסנדר הגדול

ממלכת בית תלמי
תלמי הראשוןתלמי השני
הקמת ספריית אלכסנדריה


תלמי השלישיתלמי הרביעי
קרב רפיח
תלמי החמישי

תלמי השישי

מסע אנטיוכוס ה-IV
תלמי השביעי


תלמי השמיני
תלמי התשיעי
תלמי העשירי


תלמי האחד עשר

תלמי השנים עשר
כיבוש אלכסנדר הגדול
שלטון בית מוקדון ביוון


ביתיניה ממלכה עצמאית

קרב קורופדיום
חלוקת אנטוליה בין הסלאוקים
במזרח ופרגמון במערב
ממלכת בית אנטיגונוס ביוון
פלישת שבטים
גאליים לאנטוליה
מלחמה פונית ראשונה

קפדוקיה ממלכה עצמאית


מלחמה פונית שנייה

קרב קינוסקפלי
קרב מגנסיה


קרב פידנה כבוש מוקדון

חורבן קרתגו וקורינתוס
כיבוש יווןהמהפכה הגרקכית


השתלטות רומא על
מערב אנטוליה
הפרתים שולטים במזרחה
מרד בעלי הברית ברומא
סולה דיקטטור
64
63
58

4437

31

4
0
1 לספירה
6


18

30

37

50

70

73


79


95


106

117

130
131
135

140


150

160

220
226

240

250

260

271


300


312

התקופה
הרומית

מצור פומפיוס

שמעיה ואבטליון

פלישת הפרתים
אנטיגונוס ה-II
סוף בית חשמונאי
המלכת הורדוס ברומא
ממלכת הורדוס

הלל ושמאי
מות הורדוס, לידת ישו


ארכלאוס
נציבים רומאים ביהודה

הקמת טבריה

פעילות ישו

אגריפס ה-I מלך
נציבים אחרונים
אגריפס ה-II
מרד ברומא
חורבן ירושלים
ובית המקדש השני

נפילת מצדה

יבנה וחכמיה
רבן יוחנן בן זכאי
תנאים ראשונים


תנאים שניים

התפשטות הנצרות
בארץ ישראל
תנאים שלישים

ביקור הקיסר אדריאנוס
מרד בר כוכבא
נפילת ביתר
הקמת איליה קפיטולינה
חידוש הסנהדרין
רבן שמעון בן גמליאל-נשיא

רבי מאיר
תנאים רביעיים
רבי יהודה הנשיא

חתימת המשנה

דור אמוראים ראשון
דור אמוראים שני
ריש לקיש, רבי יוחנן


דור אמוראים שלישי
רבי אמי, רבי אסי
רבי אבהו
מסע פומפיוס
שלטון רומי

מפלת קרסוס בקרב חרן

מלחמת אנטוניוס בפרתיםמלחמת רומא בפרתים
המשך שלטון רומי


כיבוש ממלכת הנבטים

מלחמת טריאנוס במסופוטמיה


ממלכה פרתית

רב מגיע לבבל
האימפריה הסאסאנית
ארדשיר ה-I, ראש הגולה


שאפור ה-I

חורבן נהרדעא


בהראם ה-II

רב חסדא ראש ישיבת סורא


שאפור ה-IIקלאופטרה השביעית


כיבוש על ידי רומא
פרובינקיה רומית
מיסוי גבוה של
השלטון הרומי
התדלדלות אוכלוסייה


מסע קורבולו נגד הפרתים
המשך שלטון רומאימרד היהודים בקירנה


הקמת העיר אנטינופוליס
בידי אדריאנוספטולמאוס קלאודיוס תלמי


קלמנס מאלכסנדריה


הקמת מועצות עירוניות
בערי הבירה של הנומים


משבר כלכלי ומדיני
פלוטינוס
כיבוש על ידי תדמורשינויים במינהל
חלוקה ל-3 פרובינקיות
הפרדת הפיקוד
הצבאי מהאזרחי
חלוקת הטרטוריה בין הערים


יוליוס קיסר כובש את גאליה
קרב חרן
רצח יוליוס קיסר

קרב אקטיום

אוגוסטוס קיסר
טיבריוס קיסר
קליגולה

קלאודיוס
נרוןאספסיאנוס
טיטוס

דומיטיאנוס

נרווהטריאנוס

אדריאנוס
באנטוליה שש
פרובינקיות רומיות

אנטוניוס פיוס

מרקוס אורליוס


אלכסנדר סוורוס


משבר אימפריה הרומית


ולריאנוס בשבי פרסי

כיבוש תדמור על ידי אורליאנוס

דיוקלטינוסהנצרות הופכת דת מוכרת
320

325
340
351

363
372
380
385
390
395

400


425

451
460
476

500

525
527
614
638
640

התקופה
הביזנטית
התקופה הביזנטית בא"י


דור אמוראים רביעי
מרד בגאלוס קיסר

ניסיון שיקום בית המקדש

דור אמוראים חמישי
רבי ירמיהחתימת התלמוד הירושלמי

תקופת תחיקה אנטי יהודית
ביטול הנשיאות
הנוצרים הופכים רוב
דחיקת רגלי היהודים
מות אייליה אאודוקיה
אשר סייעה ליהודים

כיבוש הפרסים הסאסאנים
כיבוש ירושלים על ידי הערבים
אביי ראש ישיבת פומבדיתא


רבא ראש ישיבת פומבדיתאאשי ראש ישיבת סורא
ארדשיר ה-II
מות רב זביד
שאפור ה-IIIיזדגרד ה-I

מות רב אשי
בהראם ה-V
יזדגרד ה-II

פירוז

קבאד הראשון
מרד מר זוטרא השני
חתימת התלמוד הבבלי

כוסרו ה-II
הפיכת מצרים לנוצריתאתנסיוס מאלכסנדריה

התפשטות השפה הקופטית
הכללת מצרים
באימפריה הביזנטית

הקמת אחוזות גדולות ששלטו
בקרקע, הקימו צבאות
פרטיים ושירותי מינהל
חלוקה ל-4 פרובינקיות עצמאיות


כיבוש מצרים על ידי הערבים
קונסטנטינוס כובש
את המזרח
אספת הכנסייה בניקיאה
קונסטנטיוס השני

גאלוס מוצא להורג

ולנטיניאנוס

ביטול הדת ההלנית
תאודוסיוס הראשון
חלוקת האימפריה הרומית
התחלת האימפריה הביזנטיתתאודוסיוס השני

מועצת כנסייה בכלקדון
מרקיאנוס
ביטול
הקיסרות הרומית המערבית
אנסטסיוס


יוסטיאנוס ה-II קיסר
פלישת כוסרו השני לביזנטיון