ראש האופוזיציה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ראש האופוזיציה
Isaac Herzog.jpg
איוש נוכחי:
יצחק הרצוג (המחנה הציוני)
מאז 25 בנובמבר 2013
דרכי מינוי החלטת הסיעה הגדולה באופוזיציה, או, אם הושגה, תמיכה בכתב של יותר ממחצית חברי האופוזיציה.
תחום שיפוט ישראל עריכת הנתון בוויקינתונים
משך כהונה קצוב כהונת הכנסת
ייסוד המשרה 17 ביולי 2000
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

ראש האופוזיציה בישראל, המכונה גם יושב ראש האופוזיציה, הוא מנהיג האופוזיציה בכנסת, ובדרך כלל ממלא את התפקיד מי שעומד בראשות הסיעה הגדולה מבין סיעות האופוזיציה. לראש האופוזיציה במדינת ישראל לא היה תפקיד מוגדר בחוק עד שנת 2000, אז שינתה הכנסת את החוק, והתפקיד הפך למשמעותי ולנחשק יותר.

ראש האופוזיציה הנוכחי הוא ח"כ יצחק הרצוג מסיעת המחנה הציוני.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

עד שנת 2000[עריכת קוד מקור | עריכה]

עד שנת 2000 תפקיד יושב ראש האופוזיציה לא היה תפקיד רשמי אלא תפקיד של כבוד. ראש המפלגה הגדולה ביותר שלא נמצאת בממשלה כיהן כיושב ראש האופוזיציה. במשך למעלה מיובל שנים (למעט פעמיים) הוקמה ממשלה על ידי הליכוד (בגלגוליו השונים) או על ידי מפלגת העבודה (בגלגוליה השונים) בלא שהמפלגה השנייה תכהן בה, וכך יצא שלמעט בתקופת ממשלות האחדות של לוי אשכול וגולדה מאיר (19671970) ובתקופת ממשלות האחדות של שמעון פרס ויצחק שמיר (19841990), בהן ישבו הליכוד והעבודה לממשלה אחת, תמיד עמד בראשות האופוזיציה יושב ראש הליכוד או יושב ראש מפלגת העבודה, ואף מקובל לומר שבאותן השנים בהן הליכוד והעבודה ישבו בממשלה אחת, לא היה לכנסת ראש אופוזיציה בקנה מידה רחב.

במהלך 52 השנים הראשונות של המדינה, לא היה ליושב ראש האופוזיציה תפקיד מוגדר בחוק, ולכאורה ראש הממשלה לא היה מחויב להתייחס אליו במישור הפרלמנטרי. על אף זאת, היו ראשי הממשלות מעדכנים את ראשי האופוזיציה ומתייעצים עמם בהחלטות מרכזיות בחייה של המדינה (למשל, זכור כי טרם הפצצת הכור בעיראק ב-7 ביוני 1981, התייעץ ראש הממשלה בגין עם יושב ראש האופוזיציה פרס, אף שלא היה חייב בכך), וכן היה לו איזשהו תפקיד מסורתי מסוים בדיוניה של הכנסת.

מאז שנת 2000[עריכת קוד מקור | עריכה]

אמנם, גם בהיעדר חוק, היה קיים נוהג של פגישות עדכון ודיווח של ראש הממשלה לראש הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת בממשלה, אך הדבר נעשה בהתאם לרצונו של ראש הממשלה, בלי שמוטלת עליו חובה של דיווח תקופתי. כמו כן, בעת קיום ממשלת אחדות לאומית לא היה מנהיג אופוזיציה מוכר. השאלה האם לקיים את חובת הדיווח או את הנוהל של עדכון ודיווח לראש האופוזיציה או לא הייתה לפי דעתו ורצונו של ראש הממשלה. לכן הוצרכה הכנסת לחוקק חוק שיעגן את מעמדו של ראש האופוזיציה, מתוך רצון לחיזוק מעמד האופוזיציה כמנגנון בקרה על העשייה הממשלתית.

בראשית שנת 2000 הוגשו שתי הצעות חוק לתיקון מעמדו של יושב ראש האופוזיציה, האחת הצעת חוק ממשלתית, והשנייה הצעת חוק פרטית של ח"כ עוזי לנדאו. שתי הצעות החוק מוזגו על ידי ועדת הכנסת להצעת חוק אחת, וב-17 ביולי 2000 קיבלה הכנסת את תיקון מס' 8 לחוק הכנסת, ה'תשנ"ד–1994, בו תוקן פרק ו' לחוק, שעסק בתפקידו של ראש האופוזיציה.

נוסח התיקון[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרק ו': ראש האופוזיציה
11. קביעת ראש האופוזיציה
(א) ראש האופוזיציה יהיה חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה, ומבין סיעות שוות בגודלן זו שזכתה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות, שעליו הודיעה אותה סיעה ליושב ראש הכנסת, אלא אם כן הודיעו ליושב ראש הכנסת בכתב, בכל עת, יותר ממחצית חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, על חבר כנסת אחר מביניהם.
(ב) יושב ראש הכנסת יודיע בכנסת על קביעתו של ראש האופוזיציה בתום 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש הממשלה והשרים לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: הממשלה, ואם נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו - סמוך לאחר הקביעה; ראש האופוזיציה ייכנס לכהונתו עם מסירת ההודעה.
(ג) בסעיף זה, "סיעות האופוזיציה" - הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, ושהודיעו על כך ליושב ראש הכנסת.
12. הפסקת כהונה
(א) ראש האופוזיציה יחדל לכהן בתפקידו באחת מאלה:
(1) הוא נפטר או התפטר מכהונתו;
(2) הוא חדל להיות חבר הכנסת או הושעה מחברותו בכנסת;
(3) נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו לפי סעיף 11.
(ב) הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, על ראש האופוזיציה; הושעה ראש האופוזיציה מכהונתו, ייקבע ראש אופוזיציה זמני, לפי סעיף 11.
13. דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה
ראש הממשלה יזמין לפי הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש, את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו בענייני המדינה.
14. מעמד ראש האופוזיציה בכנסת
ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה; הוראות נוספות בעניין מעמדו ותפקידיו של ראש האופוזיציה בכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת.
15. מעמד ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים
לראש האופוזיציה ייוחד מקום בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הממשלה.
16. שכר ותנאי עבודה
(א) ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לפרק ט'; ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו.
(ב) בסעיף זה, "שכר" - משכורת חודשית, תוספות, הענקות ותשלומים אחרים.

תוצאות התיקון לחוק[עריכת קוד מקור | עריכה]

מאז התיקון לחוק, הפך התפקיד, שהיה עד אז 'תפקיד של כבוד', למשמעותי יותר, ובהתאם, לנחשק יותר. האופוזיציה שמורכבת בדרך כלל ממספר מפלגות שהדבר היחיד המשותף ביניהן הוא שאינן חברות בממשלה, אינה מאוחדת סביב זהות היושב ראש, כשלעיתים קיים החשש שיושב ראש האופוזיציה לא יוכל לאחד תחתיו את כל סיעות האופוזיציה, ולייצג את האינטרסים של כל אחת מהן.

הדברים הגיעו לידי ביטוי, למשל, כאשר שינוי "הופרשה" מהקואליציה, ומפלגת העבודה נכנסה במקומה, נבחר יוסף לפיד ב-10 בינואר 2005 לראשות האופוזיציה, אך הסיעות החרדיות (יהדות התורה וש"ס) לא הכירו במרותו, וטענו כי אינו מייצג אותן.

יושבי ראש האופוזיציה[עריכת קוד מקור | עריכה]

עד שנת 2000[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתקופה זאת לא היה ראש אופוזיציה רשמי, כי אם נוהג שהתגבש שראש המפלגה הגדולה ביותר נהנה מהכבוד. רוב הראשים היו מתוך מפלגת הליכוד או העבודה:

היום הראשון בתפקיד היום האחרון בתפקיד שם ראש האופוזיציה סיעה תמונה הערות
1949 1951 מאיר יערי מפ"ם Yaari.jpg
1951 1952 פרץ ברנשטיין הציונים הכלליים Peretz Bernstein.jpg
1952 1955 מאיר יערי מפ"ם Yaari.jpg
1955 1967 מנחם בגין חרות Menachem Begin.jpg
1967 1970 יצחק מאיר לוין אגודת ישראל Yitzhak Meir Levin.jpg לא נחשב בזמנו

אופוזיציה צרה

1970 1977 מנחם בגין חרות Menachem Begin, Andrews AFB, 1978.JPG
1977 1984 שמעון פרס העבודה Shimon Peres by David Shankbone.jpg
1984 1988 יובל נאמן התחיה, צומת Yuval neeman.jpg
1988 1990 שולמית אלוני ר"צ Shulamit Aloni.jpg
1990 1992 שמעון פרס העבודה World Economic Forum Annual Meeting Davos 2005 (346655258).jpg
1992 1993 יצחק שמיר הליכוד Yitzhak Shamir 1988.jpg
1993 1996 בנימין נתניהו הליכוד Israeli Prime Minister Netanyahu (32752985572) (cropped1).jpg
1996 1997 שמעון פרס העבודה Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg
1997 1999 אהוד ברק העבודה Ehud Barak official.jpg
1999 2000 אריאל שרון הליכוד Ariel Sharon 2001-03-19.jpg

מאז שנת 2000[עריכת קוד מקור | עריכה]

לאחר חקיקת החוק, יושב ראש האופוזיציה היה חבר הכנסת שבחרה הסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה, או זה שקיבל חתימותיהם של רוב חברי האופוזיציה:

כנסת היום הראשון בתפקיד היום האחרון בתפקיד שם ראש האופוזיציה סיעה תמונה הערות
15 30 ביולי 2000 6 במרץ 2001 אריאל שרון הליכוד Ariel Sharon, by Jim Wallace (Smithsonian Institution).jpg
21 במרץ 2001 4 בנובמבר 2002 יוסי שריד מרצ Yossi Sarid.JPG
4 בנובמבר 2002 2 בפברואר 2003 בנימין בן אליעזר עבודה-מימד Fuad.jpg
16 12 במרץ 2003 13 במאי 2003 עמרם מצנע עבודה-מימד Amram Mitzna.jpg
13 במאי 2003 25 ביוני 2003 דליה איציק Dalya Itzik 1.png הייתה ראש הסיעה

ולא המפלגה

25 ביוני 2003 10 בינואר 2005 שמעון פרס Shimon Peres - World Economic Forum on the Middle East 2009.jpg
10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005 יוסף לפיד שינוי Tommy Lapid at Eichman trial1961.jpg
23 בנובמבר 2005 16 בינואר 2006 עמיר פרץ עבודה-מימד Amir Peretz, 2006.jpg
16 בינואר 2006 17 באפריל 2006 בנימין נתניהו הליכוד Netanyahu-SecDef Carter in Israel 2015 (19912060255).jpg
17 15 במאי 2006 24 בפברואר 2009
18 6 באפריל 2009 2 באפריל 2012 ציפי לבני קדימה Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg
2 באפריל 2012 9 במאי 2012 שאול מופז Shaul Mofaz.jpg
9 במאי 2012 23 ביולי 2012 שלי יחימוביץ' העבודה שלי יחימוביץ' - כנס שדרות לחברה במכללה האקדמית ספיר-1.JPG
23 ביולי 2012 5 בפברואר 2013 שאול מופז קדימה Shaul Mofaz 2.jpg
19 9 באפריל 2013 25 בנובמבר 2013 שלי יחימוביץ' העבודה Zucky Crystal exhibition for the memory of Hanna Zemer שלי יחימוביץ' (8357722134).jpg
25 בנובמבר 2013 31 במרץ 2015 יצחק הרצוג Isaac Herzog 2004.JPG
20 1 ביוני 2015 מכהן המחנה הציוני ב-10 ביולי 2017 נבחר אבי גבאי לכהן כיו"ר מפלגת העבודה במקום הרצוג, אולם כיוון שגבאי אינו ח"כ, ולפיכך אינו יכול לכהן כיו"ר האופוזיציה, ביקש מהרצוג להמשיך לכהן בתפקיד זה.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]