משמרות כהונה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
משמרות כהונה
(מקורות עיקריים)
מקרא דברים, י"ח, ו'ח'; דברי הימים א', כ"ד
משנה תורה ספר עבודה, הלכות כלי המקדש והעובדין בו, פרק ד'
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה ל"ו
ספר החינוך, מצווה תק"ט
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

משמרות כהונה היו קבוצות של כוהנים, אשר על פי ספר דברי הימים עבדו בבית המקדש בתורנות שבועית[1], וכל אחת נקראה משמרת. כל בני המשמרת היו בני משפחה אחת והתגוררו ביחד באחת מערי ארץ ישראל.

סדר החלוקה למשמרות[עריכת קוד מקור | עריכה]

חלוקת הכהנים ל-24 קבוצות עבודה, על פי בתי אבות, נזכרת לראשונה בתנ"ך בספר דברי הימים[2]. על פי המדרש, חלוקה זו נעשתה לראשונה על ידי משה במשכן, אשר פעל כך במצוות הקב"ה[3]. על פי התלמוד, בימי משה החלוקה הייתה ל-8 קבוצות בלבד: ”אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב: משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות, ארבע מאלעזר וארבע מאיתמר[4]. בא שמואל והעמידן על שש עשרה, בא דוד והעמידן על עשרים וארבעה” (תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ז, עמוד א'). משה רבנו חילק את הכהנים לשמונה קבוצות, ארבע קבוצות של כהנים מבני אלעזר בן אהרן, וארבע קבוצות מבני איתמר בן אהרן. כל קבוצה כזאת נקראת 'משמרת'. שמואל הנביא חילק כל אחת מהן לשתים וכך נוצרו שש עשרה משמרות, ואחריו דוד המלך חילק את שמונת משפחות בני אלעזר לשש עשרה ונהיו סך הכל עשרים וארבע משמרות. חלוקות נוספות אלו היו צורך השעה עקב הריבוי הטבעי בעם, ובמקביל בכהנים.

תורנות המשמרות[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש אומרים שסדר תחלופת המשמרות התנהל על פי תאריכים קבועים[5]: בשבת הקרובה לראש חודש ניסן (שהיא כיום שבת החודש) החלה המשמרת הראשונה - יהויריב, את עבודתה, ולאחריה שאר המשמרות זו אחר זו[6]. באחד ממדרשי חז"ל משתמע כדעה זו[7]. מנגד, מכל המקורות העוסקים במשמרות בתלמוד הבבלי והירושלמי מוכח שסבב המשמרות התנהל ברצף, ללא כל היצמדות לתאריך קבוע[8].

במסכת תענית נאמר: "כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועין שם – אסור לשתות יין כל אותו היום. במכיר משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם – אסור לשתות יין כל אותה שבת"[9] כלל זה תקף אף לאחר חורבן בית המקדש, כפי שמפורש בהמשך: "מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא"[10].

טבלת תורנות המשמרות לשנים הקרובות[11]. התאריך המופיע הוא של כניסת המשמרת.
יהויריב 12/08/2023 27/01/2024 13/07/2024 28/12/2024 14/06/2025 29/11/2025 16/05/2026
ידעיה 19/08/2023 03/02/2024 20/07/2024 04/01/2025 21/06/2025 06/12/2025 23/05/2026
חרם 26/08/2023 10/02/2024 27/07/2024 11/01/2025 28/06/2025 13/12/2025 30/05/2026
שערים 02/09/2023 17/02/2024 03/08/2024 18/01/2025 05/07/2025 20/12/2025 06/06/2026
מלכיה 09/09/2023 24/02/2024 10/08/2024 25/01/2025 12/07/2025 27/12/2025 13/06/2026
מימן 16/09/2023 02/03/2024 17/08/2024 01/02/2025 19/07/2025 03/01/2026 20/06/2026
הקוץ 23/09/2023 09/03/2024 24/08/2024 08/02/2025 26/07/2025 10/01/2026 27/06/2026
אביה 30/09/2023 16/03/2024 31/08/2024 15/02/2025 02/08/2025 17/01/2026 04/07/2026
ישוע 07/10/2023 23/03/2024 07/09/2024 22/02/2025 09/08/2025 24/01/2026 11/07/2026
שכניהו 14/10/2023 30/03/2024 14/09/2024 01/03/2025 16/08/2025 31/01/2026 18/07/2026
אלישיב 21/10/2023 06/04/2024 21/09/2024 08/03/2025 23/08/2025 07/02/2026 25/07/2026
יקים 28/10/2023 13/04/2024 28/09/2024 15/03/2025 30/08/2025 14/02/2026 01/08/2026
חפה 04/11/2023 20/04/2024 05/10/2024 22/03/2025 06/09/2025 21/02/2026 08/08/2026
ישבאב 11/11/2023 27/04/2024 12/10/2024 29/03/2025 13/09/2025 28/02/2026 15/08/2026
בלגה 18/11/2023 04/05/2024 19/10/2024 05/04/2025 20/09/2025 07/03/2026 22/08/2026
אמר 25/11/2023 11/05/2024 26/10/2024 12/04/2025 27/09/2025 14/03/2026 29/08/2026
חזיר 02/12/2023 18/05/2024 02/11/2024 19/04/2025 04/10/2025 21/03/2026 05/09/2026
הפצץ 09/12/2023 25/05/2024 09/11/2024 26/04/2025 11/10/2025 28/03/2026 12/09/2026
פתחיה 16/12/2023 01/06/2024 16/11/2024 03/05/2025 18/10/2025 04/04/2026 19/09/2026
יחזקאל 23/12/2023 08/06/2024 23/11/2024 10/05/2025 25/10/2025 11/04/2026 26/09/2026
יכין 30/12/2023 15/06/2024 30/11/2024 17/05/2025 01/11/2025 18/04/2026 03/10/2026
גמול 06/01/2024 22/06/2024 07/12/2024 24/05/2025 08/11/2025 25/04/2026 10/10/2026
דליהו 13/01/2024 29/06/2024 14/12/2024 31/05/2025 15/11/2025 02/05/2026 17/10/2026
מעזיהו 20/01/2024 06/07/2024 21/12/2024 07/06/2025 22/11/2025 09/05/2026 24/10/2026

כלוח שנה[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, פרק ה', הלכה ג' הוזכר שהיו מציינים את התאריך בחותמות לנסכים על ידי המשמר השבועי[12]. אנשי כת קומראן גם ציינו במגילות רבות את לוח השנה שלהם בהתאמה למחזור המשמרות.

עבודת המשמר[עריכת קוד מקור | עריכה]

משמרות הכהונה היו מתחלפות מידי שבת בצהריים[13]. העבודות שהיה על המשמר לבצע בשבוע שנקבע לו, היו כדלקמן:

בתי אב[עריכת קוד מקור | עריכה]

כל משמר היה מחולק לשבעה בתי אב, שכל אחד שירת ביום אחר[14]. בתפקיד ראש בית אב נשא אחד מזקני וחשובי אותו בית אב, ראש בית האב היה מבֵין אלה שהלכו לצידו של הכהן הגדול, יחד עם הסגן, ולקחו חלק בפעולות טקסיות כמו הוצאת הגורלות, ניחום אבלים ועוד. במסכת תמיד מסופר שמפתחות העזרה היו בידי זקני בית האב.

העבודה בשלושת הרגלים[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשלושת הרגלים באו לעבודה בבית המקדש כל משמרות הכהונה יחדיו. המשמר שתורנותו חלה בשבוע זה, ביצע את כל העבודות שהיה צריך לבצען באותו שבוע, גם אלמלא היה חל בו הרגל, כולל הקרבת נדרים ונדבות שהובאו לבית המקדש שלא לצורך הרגל[15]. לעומת זאת כל העבודות הקשורות ברגל, כגון מוספי החג, ואף קורבנות שהובאו על ידי אנשים פרטיים לכבוד הרגל, כגון עולת ראייה ושלמי חגיגה, הוקרבו על ידי שאר כל המשמרות. בהתאם לכך, קיבל המשמר שתורנותו חלה באותו שבוע, את מתנות הכהונה של הקרבנות אותם הקריב, ואילו שאר המתנות ניתנו לכל המשמרות. יוצא מן הכלל הוא לחם הפנים, שאת העבודות הקשורות בו, ביצע המשמר התורן באותו השבוע, אך הוא נאכל על ידי כל המשמרות[16].

עליית עזרא ונחמיה[עריכת קוד מקור | עריכה]

לא כל 24 המשמרות עלו בעליית עזרא ונחמיה. על פי המסופר בספר עזרא בין העולים היו משפחות "יְדַעְיָה", "חָרִם", "פַּשְׁחוּר" (כינויה של משמרת יקים[17]) ו"אִמֵּר" בלבד, (4289 נפש), והמשפחות האחרות נשארו בבבל[18]. חלק ממשפחת בני "הקוץ" עלו אף הם, והיות שלא מצאו את כתבי הייחוס של משפחת חביה מבני הקוץ, שוחררו משפחתו ממשמרתו בכהונה, ונאסר עליהם לאכול מתנות מסוימות מבין מתנות הכהונה. לאחר חנוכת בית המקדש השני[19] קמו הנביאים חגי וזכריה וחילקו מחדש את ארבע המשמרות, לעשרים וארבע משמרות[20], אשר עבדו על פי מתכונת המשמרות במקדש שלמה וגם כונו בשמות המשמרות הקודמות[21].

רשימת המשמרות ומקומותיהן[עריכת קוד מקור | עריכה]

שמותיהן של המשמרות מופיעים לראשונה בספר דברי הימים[22]. לאחר חורבן בית המקדש השני ומרד בר כוכבא, לא יכלו עוד משפחות הכוהנים להישאר בירושלים ועברו להתגורר בגליל.

שם משפחת המשמר שם נוסף המיקום המשוער בימינו של מגורי המשמר

[23]

1 יְהוֹיָרִיב מסרבי מרון מירון
2 יְדַעְיָה עמוק ציפורים ציפורי
3 חָרִם מפשטה פסוטה
4 שְׂעֹרִים עיתה לו אולי הכפר הלבנוני עייתא א-שעב הנמצא צפונית לבירנית, ויש המזהים אותו עם עילוט שבגליל התחתון[24].
5 מַלְכִּיָּה בית לחם בית לחם הגלילית
6 מִיָּמִן יודפת יודפת
7 הַקּוֹץ עיילבו עיילבון
8 אֲבִיָּה עידו כפר עוזיאל מזוהה עם שדה עמודים[25]
9 יֵשׁוּעַ נשדף ארבל
10 שְׁכַנְיָהוּ כבול כאבול
11 אֶלְיָשִׁיב קנה כפר כנא
12 יָקִים פשחור צפת/ביריה
13 חֻפָּה בית מעון בית מעון (בצלע ההר מעל טבריה, שם קבר רבי עקיבא)
14 יֶשֶׁבְאָב חוצפית - שוחין שיחין
15 בִּלְגָּה מעריה מע'אר
16 אִמֵּר יבנית חרבת יבנית בין ביריה לעמוקה, ויש מזהים אותו עם יבנאל
17 חֵזִיר ממלח כפר ממלח
18 הַפִּצֵּץ נצרת נצרת ויש מזהים אותו עם דבורייה
19 פְּתַחְיָה אכלה ערב עראבה
20 יְחֶזְקֵאל מגדל נוניה מגדל אשר על שפת ים כנרת ועסקו בה בדיג. דג בארמית = נון
21 יָכִין כפר יוכנה דיר חנא שבצפון, ויש המזהים אותו עם כפר ענאן
22 גָמוּל בית חוביה כוכב הירדן - כאוכב אל הווא
23 דְּלָיָהוּ גנתון חורבת צלמון
24 מַעַזְיָהוּ אריח חמי טבריה (חמת אריח)

תקנת כ"ד מעמדות[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – מעמדות (יהדות)

במקביל למינויים של 24 משמרות הכהונה ו-24 משמרות הלוייה[26], תיקנו הנביאים הראשונים שיש למנות גם 24 קבוצות של אנשים מישראל[27], אשר יעמדו (מכאן השם מעמדות) ליד הכוהנים, בשעה שהם מקריבים את הקורבנות[28]. כך אומר הרמב"ם בעניין זה:

אי אפשר שיהא קרבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו, וקרבנות הציבור הן קרבן של כל ישראל, ואי אפשר שיהו כל ישראל כולן עומדים בעזרה בשעת הקרבת הקרבן, לפיכך תקנו נביאים הראשונים שיבררו מישראל אנשים כשרים ויראי חטא ויהיו לשלוחי ישראל לעמוד על הקרבנות והם נקראים אנשי מעמד, וחלקו אותם כ"ד מעמדות

אנשי המעמד היו מתחלפים מדי שבוע, וכל מעמד היה נמצא בבית המקדש פעמיים או שלוש בשנה למשך שבוע. עם החורבן, משבטלה עבודת המקדש, ובמקום הקורבנות באו התפילות תיקנו חז"ל פרקי תפילה הנקראים סדר מעמדות.

סדר המעמדות[עריכת קוד מקור | עריכה]

רב עמרם גאון בסידורו מביא את סדר המעמדות כפי שנכתבו במשנה, בתוספת פסוקים מנביאים וכתובים, פרשת המן, עשרת הדיברות, פרק ממסכת תמיד והדרן. פרקי המעמדות מסודרים לכל יום בשבוע. רב עמרם גאון פוסק שהמנהג לומר מעמדות בכל יום נכון עבור יחידי סגולה, אך כל הציבור אינם צריכים לנהוג כך, כדי שלא יתבטל איש ממלאכתו.

האחרונים הוסיפו עוד לקוטים מהתנ"ך המשנה והתלמוד. ומזה הסתעף אחר כך הסדר "חק לישראל" עם הוספות מספר הזוהר לכל ימי השנה, על פי סדר פרשיות השבוע. ר' יעקב עמדן ערער על הסדר הזה, והכין סדר חדש, המופיע בסוף סידורו "בית יעקב".

הזכרת המשמרות בבית הכנסת[עריכת קוד מקור | עריכה]

בחפירות שנערכו באשקלון בשנת 1921, ובחפירות בקיסריה בשנת 1962, התגלו חלקי לוח שיש סמוך לבתי כנסת, ועליהם רשומים חלקים מרשימת משמרות הכהנים. בסמוך לקיבוץ כיסופים נמצא בשנת 1961 שבר אבן חרות שהוצע לקרוא בו את שם משמרת פתחיה[29]. משערים שבמאות הראשונות לאחר חורבן בית המקדש השני, היה מנהג לשים כתובת כזו בבית הכנסת[30]. מנהג זה נהג גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל. בחפירות ארכאולוגיות בכפר בית אל חאצ'ר שבתימן, התגלתה אבן שעליה רשומים שמות המשמרות[31].

בקובץ פיוטים משנת ד'תשצ"ד נמצא נוסח להזכרת המשמרת מדי שבת:[32]

היום שבת קדש שבת קודש ליי היום איזו היא המשמרת כך וכך משמרת כך וכך הרחמן ישיב את המשמרות למקומה מהרה בימינו אמן כמה שנים משנברא העולם ועד עכשיו ארבעת אלפים ושבע מאות ותשעין וארבע משנברא העולם ועד עכשיו כמה שנים משחרב בית המקדש ועד עכשיו תשע מאות ושישים ושבע[33] משחרב בית המקדש ועד עכשיו הרחמן יבנה ביתו והיכלו ואמרו אמן

פיוטי משמרות[עריכת קוד מקור | עריכה]

קטעים מהקדושתא של הדותהו על משמרת בלגה, בדף מגניזת קהיר ובניקוד ארץ-ישראלי.

המנהג להזכיר את המשמרות בבית הכנסת משתקף בפיוטים רבים שנמצאו בגניזה הקהירית ועוסקים במשמרות.

הפייטן הדותהו, שפעל בארץ ישראל הביזנטית במאה השישית, כתב מחזור קדושתאות העוסק בעשרים וארבע משמרות הכהונה, שהשתמר בחלקו. ככל הנראה, בקהילתו של הדותהו נהגו לומר כל שבת קדושתא[34], אך בניגוד לקהילות אחרות שאמרו כל שבת קדושתא העוסקת בסדר או בפרשת השבוע שנקראו בתורה בשבוע זה, בקהילתו של הדותהו אמרו קדושתא העוסקת במשמר שאמור היה לשמש במקדש בשבוע זה. בפיוטיו, עוסק הדותהו בתפילה להחזרת המשמרות לעבודתם ואגב כך גם בתפילה על בניין המקדש, ופורענות באומות. הדותהו בונה את תפילתו על משחקי מילים והטיות של שורשים הדומים לשם המשמר כפי שהוא מופיע ברשימה שבספר דברי הימים ולשם מקומו וכינויו של המשמר המופיעות בברייתא דכ"ד משמרות[35].

רבי פינחס ברבי יעקב הכהן, פייטן שחי בכפרא שעל יד טבריה במאה השמינית, חיבר סדרה בת 24 שבעתות על משמרות הכהונה, שחלקה הגדול שרד בידינו. בנוסף לסדרת השבעתות, כתב רבי פינחס גם סדרה נוספת של פיוטים מסוג 'עושה השלום'[36] שעסקו במשמרות. חוקרי הפיוט עזרא פליישר ושולמית אליצור, שיערו ששתי סדרות הפיוטים משקפות שני מנהגים שונים בדורו של רבי פנחס, יש שנהגו להקדיש למשמר של השבוע חזרת הש"ץ שלמה של אחת מתפילות השבת ויש שנהגו להקדיש לנושא זה רק את הברכה האחרונה באחת מהתפילות, ורבי פינחס כתב שתי סדרות פיוטים לצורכי קהילות שונות שכל אחת מהן אחזה במנהג אחר[37].

גם הפייטן רבי חדותא בירבי אברהם, שחי בדרום איטליה בראשית המאה התשיעית עסק בכתיבת פיוטים למשמרות, ובגניזה שרד חלק משבעתא פרי עטו בשם 'אתה הוא שוכן עד' שיועדה לשבת שבה היה אמור לשרת משמר שכניה[38].

בנוסף לפיוטים אלה שנכתבו לכל משמר בנפרד ונועדו להאמר בשבתות שבהן כל משמר היה אמור לשרת במקדש, נכתבו גם כמה וכמה פיוטים המזכירים את כל המשמרות יחד ונועדו להזדמנוית שונות. בין הפיוטים המזכירים את המשמרות בולטים במיוחד פיוטים שנועדו לתשעה באב.

בקרובה לתשעה באב שנכתבה ככל הנראה בידי יניי[39] חורז כל בית בשם של אחד המשמרות ובסוף כל בית באים המילים 'לכן תבכה משמר פלוני'. בראש חטיבות השלמת הקרובה של פיוט זה, מופיעים מילים מהמשפט ”כל משמרות עשרים וארבעה” במקומות שבהם אמורות להופיע מילים מפסוק מסגרת מהתנ"ך. מכיוון שמשפט זה אינו מופיע במקרא, שיער פליישר שמשפט זה לקוח מברייתא דכ"ד משמרות[40]. לאחר כל בית בקרובת הי"ד ובהשלמת הקרובה באה מחרוזת סיום פזמונית שמילות הפתיחה שלה הם 'כל משמרות ישמחו לי' (או 'כל משמרות יבכו לי'[41])[42].

הפייטן רבי אלעזר ברבי קליר, מחשובי פייטני ארץ ישראל בתקופה הקלאסית של הפייטנות, עסק בנושא המשמרות בפיוטים רבים מפרי עטו. בקרובת הי"ד לתשעה באב 'זכור איכה אנו' (שחטיבותיה האחרונות נאמרים עד היום בקהילות אשכנז כקינה נפרדת בשם שבת סורו מני), מקפיד הקליר לרמוז בכל חטיבה לשמה של אחת המשמרות. למשל במילים ”סכות והובלגו גיבורי”[43] יש רמיזה למשמרת בילגה. בקינה איכה ישבה חבצלת השרון מוקדש כל בית לבכיה על גלותה של אחת המשמרות, בקינה זו מופיעים במפורש שמה או מקומה של המשמרת ולא ברמיזה כמו בשבת סורו. שני פיוטים אלה וקינה קלירית נוספת בשם 'הילילו הה' שעוסקת גם היא במשמרות נאמרו בחלק קהילות אשכנז במהלך הדורות[44] והרבה מהמידע על המשמרות שהיה לפרשני ימי הביניים לקוח משלוש פיוטים אלה. שלוש פיוטים אלה אף שימשו את שמואל קליין בעבודת השחזור של ברייתא דכ"ד משמרות[45].

בגניזה הקהירית התגלו עוד פיוטים קליריים העוסקים במשמרות. בקרובה בשם 'אהלי איכה בשלי הוזעם',[46] שמיועדת גם היא לתשעה באב מזכיר הקליר בכל בית את שמה של אחת המשמרות כנושא קבע. בפיוט זה מוזכרים בכל ברכה גם פריטים מרשימות נוספות חוץ מרשימת המשמרות[47]. תופעה דומה יש בקרובה 'והיה אויב מתגבר' שכתב הקליר לתענית י"ז בתמוז שבה מוזכרים בכל בית שם של שבט ושם של משמר. בפיוט 'אני הגבר אשר ברעות הג' שהוא חלק קדושתא שכתב הקליר לשבת איכה מוזכר בכל בית שמו המקראי של אחד המשמרות (בניגוד לפיוטיו האחרים שבהם מוזכרים המשמרות בכינויים שניתנו להם בברייתא ולא בשמם המקראי) [48].

גם הפייטן רבי יוסף אבן אביתור, מראשוני פייטני ספרד, הקדיש חלק מיצירתו לנושא המשמרות. בקינה פרי עטו בשם 'איכה אהלי ידידות משכני אהב' התייחס רבי יוסף בכל בית לאחת מהמשמרות, תוך חידוש צורני שלא היה בפיוטי קודמיו- המשמרות מובאות על פי סדר אלפביתי, בניגוד לנהוג שהמשמרות מובאות לפי סדרם בברייתא או לפי התפתחות מהלך הפיוט. בחמש הבתים הראשונים אף מצא משמרות המתחילות ב5 האותיוית הראשונות באלף בית וכך יכל לשלב את שם המשמרת באקרוסטיכון. לאחר שלא היה לו משמרת ששמה מתחיל באות ו הוא הפסיק לשלב את המשמרות באקרוסטיכון, אך המשיך לסדרם על פי סדר אותיות האלף בית[49].

בשבעתא שכתב פייטן בשם מבורך מובאים שמותיהם של 24 וארבע המשמרות[50]. בסוף כל בית בשבעתא זו באה מחרוזת סיום שלשונה ”יחד כל משמרות הכהנים לשרת באריאל \ זקוקים עשרים וארבעה במתנותם לימד יקותיאל. פליישר ראה במחרוזת זו הֶרְמֵז ללשונה של ברייתא דכ"ד משמרות, תופעה שקיימת גם בקרובתו של יניי לתשעה באב[51].

הפייטן מסאפר בן יוסף שפעל באלכסנדריה ופוסטאט במאה האחת עשרה, כתב קדושתא לתפילת שחרית של שבת בשם 'אות נופש מראש', שכל בית בה מסתיים בשמו של אחד המשמרות. מקדושתא זו שרד רק פיוט המגן, שהוא המרכיב הראשון של הקדושתא[52].

בפיוט מסוג מי כמוכה[53] של הפייטן רבי יהושע בן כלפה שפעל בפוסטאט בסביבות שנת 1,000, מפויטים שמותיהם של 24 המשמרות על פי הרשימה המקראית בספר דברי הימים תוך שימוש במשחקי מילים מהסוג המאפיין את פיוטי המשמרות של הדותהו ופנחס[52].

בפיוט בן 12 בתים מסוג זולת החתום "ראובן הכהן חזן", מופיעות בכל בית שתי משמרות לצד אחד מהשבטים, אחת מאבני החושן, אחד מחודשי השנה, ואחד מהמזלות[54].

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ ספר דברי הימים ב', פרק כ"ג, פסוק ח'. ספר דברי הימים א', פרק ט', פסוק כ"ה.
 2. ^ ספר דברי הימים א', פרק כ"ד
 3. ^ משנת רבי אליעזר, פרשה ב', סימן י"ז.
 4. ^ מחלוקת תנאים היא, אם משה תיקן 8 משמרות או 16, ורב חמא בר גוריא סובר כאחד מן החולקים.
 5. ^ תשובת רב האי גאון
 6. ^ ראו רבנו חננאל על תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י"ז, עמוד א'; וספר ראבי"ה סימן תקכ"ו בשם זקינו ראב"ן (אבן העזר סימן פ"ו).
 7. ^ נוסח כתבי היד של ויקרא רבה, פרשה כ"ח, פסקה ג': "ואימתי הן תמימות? בזמן שאין משמרות ישוע ושכניה באות בהן". מופיע בדפוס בקהלת רבה, פרשה א', פסקה ד'. ראו הגהות הרש"ש שם (הערה 180 בכתב ידו), בשם הרוקח הלכות שבועות סימן רצ"ה.
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף י"א, עמוד ב'.
  תלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, פרק ה', הלכה ג'.
  תלמוד ירושלמי, מסכת סוכה, פרק ה', הלכה ח'.
 9. ^ תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י"ז, עמוד א'.
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י"ז, עמוד ב'.
 11. ^ לפי תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ט, עמוד א' ותלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף י"א, עמוד ב' שבית המקדש השני נחרב ביום ראשון של משמרת יהויריב ולפי הסכמת החוקרים (מר שושני, מחברת 1CH78, דף ראשון. אברהם אריה עקביא, הלוח ושמושו בכרונולוגיא, עמוד ס"א. יוסף יצחק איידלר, הלכות קידוש החודש על-פי הרמב"ם, עמוד 383) שתאריך החורבן הוא 5 באוגוסט 70
 12. ^ אבי שוויקה, כתיבת התאריך על החותמות שהיו במקדש, תרביץ, כרך פ"ג, חוברת ד' (תמוז-אלול ה'תשע"ה). שלמה נאה, 'שם משמר' ו'שם שבת': עיון נוסף בפרשת החותמות שהיו במקדש, תרביץ, כרך פ"ד, חוברת א'.
 13. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף נ"ו, עמוד ב'.
 14. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד', הלכה ב'.
 15. ^ אף על פי שהייתה בכך אי שויוניות מסוימת, כי בזמן הרגלים היה מאוד נח לאנשים להביא גם את הנדרים והנדבות שלהם
 16. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף נ"ה, עמוד ב' (ראו גם בתוספות דיבור המתחיל ובחילוק)
 17. ^ קינה לתשעה באב מהמאה התשיעית.
 18. ^ ספר עזרא, פרק ב', פסוקים ל"ול"ט
 19. ^ ספר עזרא, פרק ו', פסוק י"ח.
 20. ^ תוספתא, מסכת תענית, פרק ב' הלכה א'.
 21. ^ תשובות הגאונים
 22. ^ ספר דברי הימים א', פרק כ"ד, פסוק ז'.
 23. ^ נערך בעזרת (סיור בעקבות משמרות הכהונה) מאמרו של גיל ברנר מדריך טיולים, תושב הגליל, בעל חברת טיולים "גיל גליל". ואנציקלופדיה "ארץ ישראל ושכנותיה".
 24. ^ עדנה סופר, חדשות ארכאולוגיות, רשות העתיקות
 25. ^ חירבת עמודים, באתר SYT
 26. ^ ספר דברי הימים א', פרק כ"ה ופרק כ"ו
 27. ^ ישראל הוא כינוי ביהדות ליהודי שאינו כהן ואינו לוי
 28. ^ משנה, מסכת תענית, פרק ד', משנה ב'
 29. ^ צבי אילן, שבר לוח כ"ד משמרות-הכוהנים מסביבות כיסופים, תרביץ מ"ג (ה'תשל"ד), עמודים 225-7.
 30. ^ מיכאל אבי-יונה, כתובת מקיסריה על כ"ד משמרות הכוהנים, בתוך: ארץ ישראל - מבחר מאמרים, הוצאת אריאל בשיתוף החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים, 1999 עמ' 185–190 (המאמר זמין לצפייה במאגר JSTOR לאחר הרשמה)
 31. ^ ריינר דיגן, "כתובת מתימן על כ"ד משמרות הכוהנים", תרביץ, מב [ג/ד] (ניסן–אלול תשל"ג), עמ' 302–303, באתר JSTOR.
 32. ^ מנחם זולאי, ידיעות המכון לחקר השירה העברית, כרך חמישי עמוד קיא.
 33. ^ מתאים ללוחות השנה של ידותון הלוי החבר (ראו למשל לוח לשנת ד'תתקצ"ד), חזן בית הכנסת בן עזרא, שבהם שנות החורבן מתחלפות בתשעה באב, ולא בא' בתשרי כמו כל מנייני השנים, ואז באב ואלול ההפרש באחדות הוא 3 שנים (לפי החשבון השגוי שהחורבן היה בשנת ג'תתכ"ח).
 34. ^ בדומה לקהילות אחרות, כמו קהילותיהם של יניי ושמעון בן מגס.
 35. ^ יעקב עציון, קדושתאות הדותהו לכ"ד משמרות הכהונה ולשונן, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן-גוריון, תשע"ז, עמ'13–20.
 36. ^ עושה השלום הוא כינוי לפיוטים שנועדו להשתלב בסיום ברכת שים שלום בחזרת הש"ץ.
 37. ^ שולמית אליצור, פיוטי רבי פינחס הכהן, האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשס"ד, עמ' 62; עזרא פליישר, "חדשות בנושא המשמרות בפיוטים", בתוך: ספר דב סדן, ירושלים תשל"ז, עמ' 261–262.
 38. ^ מנחם זולאי, "פיוטים חדשים לר' חדותא", תרביץ, כב [א] (תשרי תשי"א), עמ' 28–42, באתר JSTOR.
 39. ^ הפיוט חתום באקרוסטיכון 'יניי חזן' ופליישר משער שהכוונה ליניי הידוע ולא לפייטן אחר בעל שם זהה
 40. ^ פליישר ציין קרובה נוספת שבה פסוק המסגרת אינו מהמקרא, והפנה לקרובה לערב ר"ה או ערב יו"כ שבה מתחילות חטיבות הפיוט במילים מתפילת 'כל נדרים וחרמים' (גרסה עברית של תפילת כל נדרי)
 41. ^ בבתים המשתייכים לקרובת הי"ד (חלק הפיוט שתפקידו לפייט את הברכות שלפני הקינות ששולבו בברכת בונה ירושלים) הנוסח הוא 'כל משמרות יבכו לי' ובבתים של השלמת הקרובה (חלק הפיוט שתפקידו לפייט את הברכות שלאחר ברכת בנוה ירושלים) הנוסח הוא 'כל משמרות ישמחו לי'. פליישר משער שסיבת השינוי היא שלאחר שבסילוק שמעביר בין חטיבת הקינות לחתימת ברכת בונה ירושלים עסק יניי בנושאי נחמה הוא היה צריך להמשיך לעסוק בנחמה גם בהשלמת הקרובה ולצורך זה שינה את מילות הפזמון מ'יבכו' ל'ישמחו'
 42. ^ עזרא פליישר, חדשות בנושא המשמרות בפיוטים, ספר דב סדן, 279-284. פיוט ליניי חזן על משמרות הכהנים, סיני ס"ד (ה'תשכ"ט), קע"ו-קפ"ד.
 43. ^ מהבית הראשון של הקינה שבת סורו
 44. ^ ' שבת סורו ואיכה ישבה, נאמרו בכל קהילות אשכנז ו'הילילו הה' נאמרה רק בקהילות מערב ארופה
 45. ^ עציון, קדושתאות הדותהו, עמ' 13.
 46. ^ פורסמה על ידי עזרא פליישר, קומפוזיציות קליריות לתשעה באב.
 47. ^ בכל בית מובא אחד מהחודשים, מהשבטים, מהמזלות, ממשמרות הלוויה וממשמרות הכהונה.
 48. ^ עזרא פליישר, "לעניין המשמרות בפיוטים", סיני (כתב עת) סב (תשכ"ח), עמ' יג–מ, קמב–קסב.
 49. ^ עציון, קדושתאות הדותהו, עמ' 17
 50. ^ עזרא פליישר, "שבעתות חדשות על משמרות הכהונה לפייטן ר' פינחס", סיני סא (תשכ"ז)
 51. ^ עזרא פליישר, חדשות בנושא המשמרות בפיוטים, ספר דב סדן, ירושלים תשל"ז
 52. ^ 1 2 עציון, קדושתאות הדותהו, עמ' 19
 53. ^ ייתכן שפיוט זה הוא חלק ממערכת היוצר לשבת שקלים של יהושע בן כלפה
 54. ^ שרגא אברמסון, קרובות לחתן, תרביץ, כרך ט"ו (ה'תש"ד), עמודים 52-54.