פרשת אמור

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אמור
פסוקים ויקרא, כ"א, א' - כ"ד, כ"ג
מספר פסוקים 124
מספר תיבות 1614
תוכן דיני הכהונה, הגבלות על קרבנות ומקריבים, דיני המועדים, לחם הפנים ומנורת התמיד, אלימות במחנה ומגדף
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (24)  לא תעשה (39)
טומאת כהן הדיוט לקרוביו, כבוד הכהנים, נישואי כהן גדול ובתולה, הבאת קרבן תמים, הבאת קרבן בן שמונה ימים לפחות, קידוש השם, שביתה ביום הראשון של פסח, קורבן מוסף של פסח, שביתה בשביעי של פסח, מנחת העומר, ספירת העומר, שתי הלחם, שביתה בשבועות, שביתה בראש השנה, קורבן מוסף של ראש השנה, תענית ביום הכיפורים, קורבן מוסף של יום הכיפורים, שביתה ביום הכיפורים, שביתה ביום הראשון של סוכות, קורבן מוסף של סוכות, שביתה בשמיני עצרת, קורבן מוסף של שמיני עצרת, נטילת לולב, ישיבה בסוכה טומאת כהן למת, עבודת טבול יום במקדש, נישואי כהן וזונה, נישואי כהן וחללה, נישואי כהן וגרושה, טומאת כהן גדול באוהל המת, טומאת כהן גדול במגע ומשא, נישואי כהן גדול ואלמנה משכב כהן גדול ואלמנה, עבודת בעל מום קבוע במקדש, עבודת בעל מום זמני במקדש, כניסת בעל מום למקדש, עבודת טמא במקדש,אכילת תרומה על ידי כהן טמא, אכילת תרומה על ידי זר, אכילת תרומה על ידי תושב ושכיר, אכילת תרומה על ידי ערל, אכילת תרומה על ידי חללה, אכילת טבל, הקדשת בעל מום לקרבן, הטלת מום בקודשים, זריקת דם בעל מום, שחיטת בעל מום לקרבן, הקטרת אימורי בעל מום, איסור סירוס, הקרבת בעל מום של נכרי, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, חילול השם, מלאכה ביום הראשון של פסח, מלאכה בשביעי של פסח, אכילת פת חדש, אכילת קלי חדש, אכילת כרמל חדש, מלאכה בשבועות, מלאכה בראש השנה, מלאכה ביום הכיפורים, אכילה ושתייה ביום הכיפורים, מלאכה ביום הראשון של סוכות, מלאכה בשמיני עצרת
הפטרה
יחזקאל, מ"ד, ט"ול"א

פָּרָשַׁת אֱמֹר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק כ"ג.

תוכן הפרשה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ציווי על הדלקת נר תמיד
סקילת המקלל

איסורים על הכהנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הגבלות על קורבנות ומקריבים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות ולאכול קודשים, והאיסור על זרים שאינם כוהנים לאכול מבשר הקורבנות.
  • רשימה של מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן, בהם מצוות 'אותו ואת בנו'.

פרשת המועדות[עריכת קוד מקור | עריכה]

הדלקת הנרות ועריכת לחם הפנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרשת המקלל ודיני נזיקין[עריכת קוד מקור | עריכה]

תאריכי הקריאה[עריכת קוד מקור | עריכה]

השבת בה קוראים את פרשת אמור יכולה לחול בתשעה תאריכים שונים:

הפטרה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – הכהנים בני צדוק

ההפטרה היא בספר יחזקאל, פרק מ"ד, פסוקים ט"ול"א. ההפטרה מתארת אף היא את דיני הקדושה המיוחדים החלים על הכוהנים הנבחרים שלא נכשלו בעוון עבודה זרה בשלהי תקופת בית ראשון. בנוסח רומניא הפטירו ספר יחזקאל, פרק מ"ד, פסוק כ"ה עד פרק מ"ה, פסוק י"א.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הטקסט:

פרשנות: