ויקיפדיה:תמונה מומלצת/המלצות קודמות/נובמבר 2021

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תמונות מומלצות
2009       אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2010 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2011 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2012 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2013 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
נובמבר
1 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 1 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
2 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 2 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
3 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 3 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
4 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 4 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
5 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 5 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
6 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 6 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
7 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 7 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
8 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 8 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
9 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 9 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
10 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 10 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
11 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 11 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
12 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 12 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
13 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 13 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
14 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 14 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
15 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 15 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
16 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 16 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
17 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 17 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
18 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 18 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
19 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 19 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
20 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 20 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
21 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 21 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
22 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 22 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
23 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 23 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
24 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 24 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
25 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 25 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
26 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 26 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
27 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 27 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
28 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 28 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
29 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 29 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
30 בנובמבר 2021 תבנית:תמונה מומלצת 30 בנובמבר 2021 עריכה - תבנית - שיחה
תמונות מומלצות
2009       אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2010 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2011 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2012 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2013 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר