משתמש:בן-ימין

  מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
  תיבות משתמש
  מקום

  348

  מיקום בויקיפדיה על פי תרומות:

  מקום 348 תמוז תשפב

  היסטוריית מיקום
  מקום 357 כז באב תשפא

  מקום 381 יט בטבת תשפ"א
  מקום 402 יב באדר תש"ף
  מקום 433 ח' בתשרי תש"ף
  מקום 501 בכ"ד באב תשעח
  מקום 601 בכ"ב בשבט תשע"ח
  מקום 791 בט"ז בתשרי תשע"ח

  +6,768 משתמש זה ביצע מעל 6,768 עריכות בוויקיפדיה העברית עד כה.

  היום יום שבת, ב' בכסלו ה'תשפ"ג, 26 בנובמבר 2022

  שלום רב!

  תורם מזמני בעיקר להרחבתם והוספתם של ערכים בנושאי הלכה ויהדות.

  הצבעות מחיקה ועוד:[עריכת קוד מקור | עריכה]

  מיזם ערכי הלכה - ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם הלכה

  ניטור שינויים בערכי הלכה - שינויים בדפים המקושרים, (קרדיט לאני ואתה).

  ערכים חדשים שיצרתי: (167)[עריכת קוד מקור | עריכה]

  אישים וספרים

  1. אליהו שלמה ליס
  2. שבתי סופר
  3. ספר יראים
  4. מנחם ציוני
  5. בנימין בן זרח
  6. בנימין בן אברהם
  7. משפחת הענוים
  8. יצחק בן אברהם מנרבונה
  9. ספר המנהיג
  10. פרי מגדים
  11. שדי חמד (ספר)
  12. מסכת כותים
  13. מסכת גרים
  14. מסכת עבדים
  15. חפץ בן יצליח
  16. צבי הירש לוינסון
  17. שלמה זלמן אוסובסקי
  18. צבי הירש לויטן
  19. נורמן אייזן
  20. אוטו פצ'ק
  21. יוסף מפוזנא
  22. אגרת בת מחלת

  ברכות ותפילות

  1. תפילת השל"ה
  2. ברכת ברוך שפטרני מעונשו של זה
  3. ברכת לשמור חוקיו
  4. ברכת זוכר הברית
  5. ברכת מחיה המתים
  6. ברכת אשר יצר אתכם בדין
  7. ברכת בורא מאורי האש
  8. ברכה שאינה צריכה
  9. ברכת עושה מעשה בראשית
  10. מאה ברכות
  11. עובר לעשייתן
  12. כגוונא
  13. פרשת ויהי בנסוע
  14. צדקתך צדק
  15. לדוד ה' אורי וישעי
  16. למנצח לבני קרח מזמור (שמעו)
  17. נודה לשמך
  18. דוי הסר
  19. יה אלי וגואלי
  20. אמונים ערכו שבח
  21. אדיר במלוכה
  22. ותודיענו
  23. אתה חוננתנו
  24. משיב הרוח ומוריד הגשם
  25. ברכת רופא חולים
  26. ברכת אלוהי נשמה
  27. ותן טל ומטר
  28. מוריד הטל
  29. ותן טל ומטר
  30. פרשת ויהי בנסוע
  31. תהילים ק"ד
  32. המקום ינחם אתכם
  33. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

  מידות ושיעורים

  1. כדי אכילת פרס
  2. ככותבת
  3. לוג (יחידת מידה)
  4. סאה (מידת נפח)
  5. איפה (מידת נפח)
  6. קב (מידת נפח)
  7. כגרוגרת
  8. רביעית
  9. מלוא לוגמיו
  10. משורה (יחידת מידה)
  11. זרת (יחידת מידה)
  12. ריס (מידת אורך)
  13. כעדשה

  זמנים בהלכה

  1. מנחה קטנה
  2. מנחה גדולה
  3. זמני היום בהלכה

  דינים והלכות

  1. חמץ שעבר עליו הפסח
  2. קנס (הלכה)
  3. כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט
  4. מצוות שבין אדם לחברו
  5. טבילת עזרא
  6. איסור משכב בהמה
  7. שטרי הדיוטות
  8. גרף של רעי
  9. פאת השדה
  10. שטר שחרור
  11. שניים שעשאוה
  12. מורידין ולא מעלין
  13. חינוך (הלכה)
  14. לועג לרש
  15. שוגג
  16. מזיד
  17. זריזין מקדימין למצוות
  18. שעת השמד
  19. שמונה שרצים
  20. הלכות מלחמה
  21. פולמוס התקיעה בשבת

  מצוות ואיסורים

  1. השחתת הזקן
  2. מצוות כתיבת ספר תורה
  3. הקבלת פני רבו ברגל
  4. ידעוני
  5. מוקצה מחמת מצווה
  6. איסור אכילת תולעים
  7. שלושים של עבד
  8. אונס נערה (הלכה)

  נזיקין

  1. גניבה (משפט עברי)
  2. אש (אב נזיקין)
  3. חמישה דברים
  4. אדם מועד לעולם

  שונות

  1. שבעת הרועים
  2. מערכת התמיד
  3. גוד אחית
  4. שירת הלויים
  5. מדרש שכל טוב
  6. שבתי מרשקוב
  7. סידור רבי שבתי
  8. מצוות אנשים מלומדה
  9. עשרה שנכנסו בחייהם לגן עדן
  10. בריחת משה למדין
  11. מ"ח קנייני תורה
  12. זכות אבות
  13. מיתת תלמידי רבי עקיבא
  14. זקן ואינה לפי כבודו
  15. בני תשע מידות
  16. כל כבודה בת מלך פנימה
  17. יוצא דופן
  18. שבת חתן
  19. הוצאת ספר תורה
  20. אותיות גדולות וקטנות בתנ"ך
  21. מספר אותיות התורה
  22. כתותי מיכתת שיעוריה
  23. ערל
  24. דוכסוסטוס
  25. הטבת חלום
  26. החזקת אצבעות
  27. צורת הדף
  28. מעלה עשן
  29. פירות שביעית
  30. שבת חנוכה

  מקומות

  1. מרוז (אתר מקראי)
  2. בארות בני יעקן
  3. רימון פרץ
  4. לבנה (יציאת מצרים)
  5. ריסה (אתר מקראי)
  6. הר שפר
  7. מוסרות
  8. מתקה
  9. תרח (אתר מקראי)
  10. צלמונה
  11. ישיבת לידא
  12. כולל קובנא
  13. בית הכנסת חברת ש"ס
  14. קהילת יהודי קאליש
  15. וילה פצ'ק

  נידה

  1. הרחקות הנידה
  2. עונה בינונית
  3. וסת ההפלגה
  4. וסת החודש
  5. וסת קבוע
  6. וסת השבוע
  7. וסת האונס

  ערכים בעבודה[עריכת קוד מקור | עריכה]

  טיוטות בעבודה
  טיוטה:ברכת אבלים טיוטה:יוסף שידא טיוטה:מצווה בו יותר מבשלוחו טיוטה:תבנית:תפילין טיוטה:למנצח לבני קרח מזמור (כל העמים) טיוטה:מחלוקות הפרושים והצדוקים
  טיוטה:אשכבה (תפילה) טיוטה:מצוות ומנהגים טיוטה:קניין תורה טיוטה:אלו ואלו דברי אלוהים חיים טיוטה:תבנית:עשים ולאווים

  תבניות שיצרתי[עריכת קוד מקור | עריכה]

  רשימת התבניות שיצרתי


  פעילותי בויקיפדיה במספרים