דרכון ישראלי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
כריכתו הקדמית של דרכון ישראלי ביומטרי
דרכון ישראלי ביומטרי

דרכון ישראלי הוא מסמך נסיעה, המונפק לאזרחי ישראל המאפשר להם לצאת אל מחוץ לגבולות ישראל, ומזכה את נושאו להגנה וסיוע קונסולרי של מדינת ישראל מול גורמים זרים. נכון לאפריל 2021, נושאי דרכון ישראלי מורשים להיכנס ל-160 מדינות וטריטוריות ללא צורך באשרת כניסה.[1]

אזרחי ישראל רשאים להחזיק דרכונים של מדינות אחרות, אך נדרשים להשתמש בדרכון ישראלי בעת כניסה לישראל ויציאה ממנה.

דרכון בישראל מונפק לתקופה של בין חמש לעשר שנים. כאשר מסתיים תוקפו או כאשר מתמלא הדרכון יש להחליפו בחדש. בדרכון הישראלי 32 דפים (למעשה עמודים), אך ניתן להנפיק דרכון עסקי המכיל 64 דפים בתוספת אגרה. דרכונים ישראליים מונפקים גם על ידי נציגויות ישראליות מחוץ לגבולותיה.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינת ישראל החלה בהנפקת דרכונים ב-14 במאי 1948, לאחר הכרזת העצמאות הישראלית.

בארבע השנים הראשונות לקום המדינה, הדרכון הישראלי היה "תקף לכל מדינות העולם מלבד גרמניה" (המערבית והמזרחית). לאחר חתימת הסכם השילומים עם גרמניה המערבית ב-1952, ההגבלה בוטלה ובדרכון נכתב "תקף לכל הארצות".

בשנת 2013 החל משרד הפנים בפיילוט (ניסוי על קבוצה ראשונית) של הנפקת דרכונים ביומטריים, דבר שהתאפשר לאחר שבשנת 2009 חוקקה הכנסת את חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע (2009).[2] הפיילוט נמשך עד שנת 2017. ב-28 בפברואר 2017, התקבל בכנסת התיקון לחוק אמצעי זיהוי ביומטריים ולפיו החל מ-1 ביוני 2017, יונפקו לתושבי ישראל תעודות ביומטריות.

בראשית ימי המדינה דרכונים הונפקו רק לשנתיים. לאחר מכן הונפק דרכון לתקופה של 5 שנים עם אפשרות להאריך את תוקפו ל-5 שנים נוספות. עד חקיקת חוק האזרחות, לא הונפקו דרכונים ליוצאים לחוץ לארץ אלא תעודות מסע.[3][4] עם התארכות הליכי חקיקת חוק האזרחות, הוחל בחקיקת חוק דרכונים שיאפשר הוצאת דרכונים למי שהממשלה מכירה בו כאזרח ישראלי,[5] אולם גם חוק זה התעכב ובסופו של דבר אושר רק לאחר חקיקת חוק האזרחות.[6] עד לשנת 2017, הונפק דרכון לתקופה של 10 שנים. עם החלת חוק הביומטריה ותחילת הנפקת הדרכונים הביומטריים, ניתן דרכון בתוקף של בין 5 ל-10 שנים, וזאת בהתאם לתנאים המופיעים בתקנות.[7]

שלילת או דחייה של דרכון ישראלי היא אחת הסנקציות שבהן רשאי בית הדין הרבני הישראלי לאכוף גירושים על סרבני גט.

תיאור[עריכת קוד מקור | עריכה]

הכריכה הקדמית של דרכון לא ביומטרי (רגיל) ישראלי (דרכון מבוטל)
דרכון ישראלי לא ביומטרי (רגיל) – דף מידע אישי

דרכונים ישראליים הם בעלי צבע כחול, ומוטבעים בסמל מדינת ישראל במרכז הכריכה הקדמית, מתחת למילים "מדינת ישראל" ו-"STATE OF ISRAEL" בעברית ובאנגלית, בהתאמה. מתחת לכותרת מופיעה הכתובת "דרכון" ו-"PASSPORT". הדפים הפנימיים מעוטרים בסמל הישראלי של ענפי הזית והמנורה שבעת הקנים. הדרכון הרגיל מכיל 32 עמודים, ודרכון העסקים מכיל 64 עמודים.

דרכונים ישראליים תקפים עד 10 שנים עבור אנשים מעל גיל 18. הם דו לשוניים, הן בעברית והן באנגלית. כיוון שהכתיב העברי הוא מימין לשמאל, הדרכונים נפתחו מהקצה הימני ודפים שלהם מסודרים מימין לשמאל. הערבית אינה משמשת בדרכונים ישראליים, אף על פי שהיא משמשת בתעודות זהות והיא מסווגת בעלת מעמד מיוחד במדינה, תוך שימוש במוסדות המדינה כדי שנקבעו בחוק.

סוגי דרכונים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • דרכון רגיל – הדרכון הנפוץ ביותר.
 • דרכון דיפלומטי – דרכון הניתן לדיפלומטים, פקידי מדינה ובני משפחותיהם למטרות מסע בינלאומי במסגרת תפקידם. רוב האנשים בעלי חסינות דיפלומטית נושאים דרכון דיפלומטי, אך דרכון דיפלומטי אינו מבטיח חסינות דיפלומטית כשלעצמו.
 • דרכון שירות – דרכון הניתן לעובדי מדינה ובני משפחותיהם למטרות מסע בינלאומי במסגרת תפקידם.

דף מידע זהות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מידע על דרכון ישראלי מופיע בעמוד 2, וכולל את הפרטים הבאים:

 • תמונה של בעל דרכון משמאל
 • סוג (ד)
 • סמל המדינה (ISR)
 • מס דרכון
 • מס זהות
 • שם משפחה
 • שם פרטי
 • אזרחות
 • תאריך לידה
 • מין
 • מקום לידה
 • תאריך הוצאה
 • תאריך פקיעת תוקף
 • סמכות (ממונה דרכונים ב-)
 • חתימת בעל הדרכון

כל המידע מופיע בעברית ובאנגלית. דף המידע מסתיים עם "אזור קריא מחשב". חתימת המוביל באה על דף 3 (בדרכון שאינו ביומטרי).

הודעת דרכון[עריכת קוד מקור | עריכה]

ההצהרה בדרכון ישראלי מצהירה בעברית ובאנגלית:

שר הפנים של מדינת ישראל מבקש בזה את כל הנוגעים בדבר להרשות לנושא דרכון זה לעבור ללא עכוב והפרעה ולהושיט לו במקרה הצורך את ההגנה והעזרה הדרושה.

The Minister of the Interior of the State of Israel hereby requests all those whom it may concern to allow the bearer of this passport to pass freely without let or hindrance and to afford him such assistance and protection as may be necessary.

כריכה אחורית [עריכת קוד מקור | עריכה]

המידע על הכריכה האחורית של דרכון ישראלי כתוב בעברית בלבד: ”דרכון זה הוא קניינה של מדינת ישראל והינו מסמך בעל ערך שיש לשמור עליו בקפדנות. אסור להוסיף, למחוק פרט כלשהו בדרכון, לתלוש דף או דפים ממנו, להשמיד או להשחית את הדרכון. החוק קובע שהמבצע פעולה כזו וכן מי שמשתמש שלא כחוק בדרכון שאינו שלו או מניח לאדם אחר להשתמש שלא כחוק בדרכונו, עובר עבירה פלילית ועלול להיענש. אזרח ישראלי שהוא גם אזרח חוץ ובעל דרכון זר חייב להיכנס לישראל ולצאת ממנה בדרכון או בתעודת מעבר ישראליים.”

דרכון דיפלומטי[עריכת קוד מקור | עריכה]

כריכת דרכון דיפלומטי מראשית ימי המדינה

בראשית ימי המדינה, כיוון שהממשלה לא הנפיקה דרכונים, נעשה שימוש יחסית רחב בדרכונים דיפלומטיים. כך למשל, דרכונים דיפלומטיים שימשו את פקידי משרד החוץ ובני משפחותיהם גם כשהם נסעו בנסיעות פרטיות.[8]

בנובמבר 2007 אישרה הכנסת מתן דרכון דיפלומטי לחברי הכנסת במקום דרכון השירות שניתן להם עד אז, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת. הצעת החוק הונחה על ידי ח"כ ניסים זאב שטען בפני מליאת הכנסת כי: ”בשל מעמדם של חברי הכנסת... הנוסעים תדיר בנסיעות רשמיות לחוץ לארץ בתוקף תפקידם, ראוי כי זכאותם לדרכון רשמי לא תפחת מזכאותם של פקידי הממשלה הבכירים... כך שיקבע כי חברי הכנסת זכאים לדרכונים דיפלומטיים במקום דרכוני השירות”. מנגד מספר חברי כנסת, ובהם שלי יחימוביץ', טענו בפני המליאה כי חברי הכנסת אינם צריכים להיות שונים מכלל ישראל ביציאתם לחו"ל, כי כבר כיום דרכון השירות מזרז בעבורם תהליכים שאינם פתוחים בפני האזרח הפשוט, כי דרכון דיפלומטי נותן רושם מטעה שחבר הכנסת יוצא בשליחות רשמית מטעם ממשלת ישראל, ונותן לו חסינות ופטור מחובות מיסים החלות בארץ המארחת.

תעודת מעבר (לסה פאסה)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כריכה קדמית של תעודת מעבר ישראלית
הדף הראשון בתעודת מעבר ישראלית

ישראל רשאית להנפיק תעודת מעבר (לסה פאסה) לאדם שאין לו דרכון ישראלי או לחלופין דרכון זר כדי לאפשר לאדם להיכנס ולצאת מהארץ. ניתן להנפיק בנסיבות הבאות:

 • לתושבים שאינם אזרחים / זרים, שאין להם דרכון נוסף, למשל חסר אזרחות או שאזרחותם לא הוגדרה, כדי לאפשר להם לעזוב את הארץ, למשל במקרים של זרים שהסתננו לישראל וגורשו, או זרים הזקוקים לעזוב את הארץ מכל סיבה אחרת ואינם מסוגלים להשיג דרכון ממדינה אחרת.
 • לאזרחים ישראלים במקום דרכון, למשל לאלו שאיבדו את דרכוניהם בחו"ל.

בעלי תעודת מעבר אינם זכאים לפטור מאשרת כניסה למדינות מסוימות כבעלי דרכון ישראלי רגיל, שכן תעודת מעבר אינו מתקבלת למטרות נסיעה או זיהוי על ידי מדינות רבות. השימוש בתעודת מעבר ליציאה לישראל אינו מעניק לכשלעצמו, זכות להיכנס לארץ אחרת או לחזור לישראל.

תעודת מעבר לזרים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניתן להנפיק "תעודת מעבר ישראלית לזרים" לתושבים הערבים של מזרח ירושלים חסרי אזרחות ישראלית וירדנית, וכן לתושבים הדרוזים ברמת הגולן שאינם אזרחים.[9]

תעודת מעבר במקום דרכון לאומי[עריכת קוד מקור | עריכה]

תעודת מעבר במקום דרכון לאומי ניתן להנפיק לאזרחים ישראלים על ידי משרד הפנים בנסיבות מסוימות:[10]

 • 90 יום לאחר ההגירה לארץ, אזרחים חדשים רשאים להגיש בקשה לתעודת מעבר, והם נדרשים להשתמש בו כדי להיכנס ולצאת מהארץ החל מ-120 יום לאחר עלייתם. לאחר 75% מהשנה הראשונה בארץ הם זכאים להגיש בקשה לדרכון ישראלי. עם זאת, לאחר 25 ביולי 2017, עולים חדשים אינם נדרשים עוד למלא את דרישת המגורים כדי לרכוש דרכון ישראלי.[11]
 • תושבים זרים או חסרי אזרחות ופליטים.
 • אזרחים ישראלים עם עבר פלילי.
 • אזרחים ישראלים שאיבדו או הרסו מעל שלושה דרכונים.
 • אזרחים ישראלים שאיבדו את דרכונם במהלך טיול לחו"ל.
 • אזרחים ישראלים חוזרים לארץ על ידי החלטה של ממשלת ישראל.

הם בדרך כלל תקפים למשך שנתיים, ולא יותר מחמש שנים. הנפקת תעודת מעבר במקום דרכונים היה הליך רגיל בשנות ה-90, כאשר ממשלת ישראל הגיבה לגל של כנופיות פשע רוסיות שעלו לישראל והחלו להשתמש בדרכונים ישראליים לפעילותם.[12]

דרישות אשרה והגבלות[עריכת קוד מקור | עריכה]

דרישות אשרה[עריכת קוד מקור | עריכה]

דרישות אשרה לאזרחי ישראל:
  אין צורך באשרה
  אשרה ניתנת בנקודת הכניסה
  אשרה בדואר אלקטרוני
  אשרה ניתנת בנקודת הכניסה או בדואר אלקטרוני
  נדרשת אשרה
  איסור כניסה

דרישות אשרה (ויזה) לאזרחי ישראל מתבססות על תקנות במדינות שונות בעולם הנוגעות לבעלי דרכונים ישראליים. נכון לאפריל 2021, אזרחי ישראל יכולים להיכנס ללא אשרה, או לקבל אשרה עם הגעתם ל-161 מדינות וטריטוריות בעולם. מצב דברים זה מציב את הדרכון הישראלי במקום ה-22 בחופש התנועה בהתאם למדד הנלי לדרכונים[13].

נכון לשנת 2021, דרכוני המדינות ישראל וקוריאה הדרומית הם היחידים המאפשרים כניסה ללא אשרה לכל מדינות אירופה.

ביולי 2022 מרוקו ביטלה את דרישת הוויזה הרגילה לאזרחים ישראלים אשר יכולים להנפיק את הוויזה דרך אתר האינטרנט של הקונסוליה המרוקאית.

הגבלות מסע[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, בו נקבע כי "היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לירדן, לערב הסעודית, לעיראק, לתימן או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות". על פי חוק זה, על אזרח ישראל נאסר לבקר בהן ללא היתר מיוחד המונפק על ידי שר הפנים. ישראלי המבקר באחת ממדינות אלה, עם דרכון זר או ישראלי, עלול לעמוד לדין פלילי עם שובו לישראל.

רשימה זו נקבעה בשנת 1954, ועודכנה רק פעם אחת, ב-25 ביולי 2007, כאשר איראן הוספה לרשימה[14]. מצרים וירדן לכאורה נשארו ברשימת "מדינות אויב", אולם משרד הפנים פרסם היתר כללי לביקור במדינות אלה, בעקבות הסכמי השלום שנחתמו בין ישראל לבין כל אחת מהן. בכך למעשה בוטל האיסור החוקי בכל הנוגע לביקור בשתי המדינות. ב-1 באפריל 2008, הוגשה הצעת חוק ממשלתית אשר נועדה לתקן את החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954. בתוספת להצעת החוק צוינה רשימה של 9 מדינות וטריטוריה המוגדרות "מדינות העוינות את ישראל": איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, תימן ורצועת עזה. נכון לנובמבר 2020, הליכי החקיקה של תיקון זה לחוק לא הושלמו עדיין[15]. נוסף למדינות אלה קיימות מדינות נוספות האוסרות כניסה לבעלי דרכונים ישראלים, לאחר שהצטרפו לחרם הערבי על מדינת ישראל, בהן מלזיה, ברוניי ובנגלדש.

מדינות בירוק בהיר דוחה דרכונים ישראלים. מדינות בירוק כהה דוחה לא רק דרכונים ישראליים אלא גם דרכון המכיל חותמות או אשרות ישראליות.
מסמך הנסיעה הראשון של ישראל, דצמבר 1948
דרכון דיפלומטי ישראלי, 1951
דרכון שירות ישראלי, משנת 1951 של ח"כ שמואל דיין
דרכון דיפלומטי ישראלי, השייך לחיים ויצמן
תעודת מסע ישראלית משנת 1950 שהונפקה לאלו שאין להם דרכון רשמי
חותמת כניסה ישראלית בדרכון ישראלי לא ביומטרי (רגיל)

דרישות אשרה לבעלי דרכון ישראלי רגיל לנסיעה למטרות תיירות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינה דרישות אשרה הערות
אוגנדהאוגנדה אוגנדה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[16] ל-3 חודשים, ניתן להגיש בקשה באינטרנט.[17]
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן אין צורך באשרה[18] ל-30 יום
אוסטריהאוסטריה אוסטריה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה נדרשת אשרה[20] ניתן להגיש בקשה באינטרנט לאשרת תייר מסוג e600.[21]
אוקראינהאוקראינה אוקראינה אין צורך באשרה[22] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום.
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי אין צורך באשרה[23] ל-3 חודשים
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[24] ל-30 יום. נמנעת כניסה של אזרחי ארמניה, אחרים ממוצא ארמני ובעלי דרכון ובו חותמת כניסה לנגורנו קרבאך[25] ניתן להגיש בקשה דרך אינטרנט[26]
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות אין צורך באשרה באוקטובר 2020 נחתם הסכם בין איחוד האמירויות וישראל על ביטול האשרות.[27] ל-90 יום.[28] הסכם זה נכנס לתוקף החל מ-10 באוקטובר 2021.[29]
איטליהאיטליה איטליה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה אין צורך באשרה ל-3 חודשים
איי מרשלאיי מרשל איי מרשל אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה
סיישלסיישל סיישל אין צורך באשרה[30] ל-3 חודשים, ללא חיוב באגרה[31]
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה אין צורך באשרה[32][33] ל-3 חודשים
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה נדרשת אשרה [34]
איסלנדאיסלנד איסלנד אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
איראןאיראן איראן איסור כניסה מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
אירלנדאירלנד אירלנד אין צורך באשרה[35] ל-3 חודשים
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור אין צורך באשרה ל-3 חודשים
אלבניהאלבניה אלבניה אין צורך באשרה[36] ל-90 יום
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה איסור כניסה במסגרת החרם הערבי
אנגולהאנגולה אנגולה אשרה בדואר אלקטרוני[37] 30 יום
אנדורהאנדורה אנדורה אין צורך באשרה[38] אין דרישות אשרה באנדורה. הכניסה למדינה מתאפשרת דרך צרפת או ספרד.
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה אשרה בדואר אלקטרוני[39]
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני אין צורך באשרה[40] ל-30 יום[31]
אסטוניהאסטוניה אסטוניה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן נדרשת אשרה[41] קיימת דרישת אשרה גורפת, לכל המבקרים במדינה.
אקוודוראקוודור אקוודור אין צורך באשרה[42] ל-90 יום[31]
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה אין צורך באשרה[43] ל-90 יום
אריתריאהאריתריאה אריתריאה נדרשת אשרה[44]
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית נדרשת אשרה[45]
ארמניהארמניה ארמניה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[46] ל-120 יום. בעת הגעה לנמל התעופה הבינלאומי זוורטנוץ, או בפניה באינטרנט.[47]
אתיופיהאתיופיה אתיופיה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה בנמל התעופה, אך לא בכניסה קרקעית ממדינות שכנות. ניתן להגיש בקשה דרך האינטרנט.[48]
בהוטןבהוטן בהוטן נדרשת אשרה[49]
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה אין צורך באשרה[50] ל-90 יום בכל תקופה של שנה.
ברונייברוניי ברוניי איסור כניסה[51]
בולגריהבולגריה בולגריה אין צורך באשרה[52] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום. במסגרת יישום אמנת שנגן, עוד בטרם אשרורה.
בוליביהבוליביה בוליביה נדרשת אשרה[53]
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה אין צורך באשרה[54] ל-90 יום בכל תקופה של 6 חודשים
בורונדיבורונדי בורונדי נדרשת אשרה[55]
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו נדרשת אשרה[56] תעודה המעידה על חיסון נגד קדחת צהובה נדרשת לצורך כניסה למדינה[57]
בחרייןבחריין בחריין אשרה בדואר אלקטרוני
בלגיהבלגיה בלגיה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
בליזבליז בליז אין צורך באשרה[58] ל-90 יום
בלארוסבלארוס בלארוס אין צורך באשרה[59] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום.
בנגלדשבנגלדש בנגלדש איסור כניסה
בניןבנין בנין אין צורך באשרה[60] ל-90 יום
ברבדוסברבדוס ברבדוס אין צורך באשרה[61] ל-6 חודשים
ברזילברזיל ברזיל אין צורך באשרה[62] ל-90 יום
גאורגיהגאורגיה גאורגיה אין צורך באשרה[63] לשנה[64]
גאנהגאנה גאנה נדרשת אשרה[65] בדרך כלל ל-60 יום, המועד נקבע בביקורת הגבולות.
גבוןגבון גבון אשרה בדואר אלקטרוני[66] בעלי ויזה אלקטרונית חייבים להיכנס למדינה בנמל התעופה ליברוויל.
גואטמלהגואטמלה גואטמלה אין צורך באשרה[67] ל-90 יום
גיאנהגיאנה גיאנה נדרשת אשרה[68] לחודש (עם אפשרות להארכה).[69]
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה לא זמין בחלק מנקודות הכניסה.[70]
גינאהגינאה גינאה נדרשת אשרה[71]
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[72] ל-90 יום, בנמל התעופה הבינלאומי אוסוואלדו ויארה בביסאו. ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט.[73]
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית נדרשת אשרה[74]
גמביהגמביה גמביה נדרשת אשרה נדרש אישור נוסף בביקורת הגבולות.[75]
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה אין צורך באשרה[76] ל-90 יום
גרמניהגרמניה גרמניה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה אין צורך באשרה[77] ל-3 חודשים
דומיניקהדומיניקה דומיניקה אין צורך באשרה[78] ל-3 חודשים
דנמרקדנמרק דנמרק אין צורך באשרה[79] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, ללא קשר לתקופת שהייה במדינות חברות אחרות באמנת שנגן.
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה אין צורך באשרה[80] ל-90 יום
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן אשרה בדואר אלקטרוני
האיטיהאיטי האיטי אין צורך באשרה[81] ל-3 חודשים
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[82] ל-30 יום
הודוהודו הודו אשרה בדואר אלקטרוני[83] ל-30 יום / שנה / 5 שנים.[84] עם אשרה אלקטרונית ניתן להיכנס להודו דרך 24 נמלי תעופה ושלושה נמלי ים.
הולנדהולנד הולנד אין צורך באשרה[85] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן (בתחומי הולנד הקונטיננטלית).
הונגריההונגריה הונגריה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
הונדורסהונדורס הונדורס אין צורך באשרה[86] ל-3 חודשים
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת אין צורך באשרה[87] ל-6 חודשים
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים אין צורך באשרה[88] ל-59 יום.
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית אין צורך באשרה[89] ל-90 יום
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נדרשת אשרה[90] עד ל-6 חודשים בהתאם לגובה האגרה המשולמת.
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית אין צורך באשרה ל-90 יום
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין נדרשת אשרה[91] ניתן לבקר בהונג קונג ומקאו ללא צורך באשרה.
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו נדרשת אשרה
וייטנאםוייטנאם וייטנאם נדרשת אשרה[92][93] ניתן להוציא דרך שגרירויות וייטנאם או להוציא אשרה בהגעה דרך האינטרנט[94]
ונואטוונואטו ונואטו אין צורך באשרה[95] ל-30 יום
ונצואלהונצואלה ונצואלה נדרשת אשרה[96]
ותיקןותיקן ותיקן אין צורך באשרה גבול פתוח לעיר רומא באיטליה.
זימבבואהזימבבואה זימבבואה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[97] ל-3 חודשים. בנוסף, קיימת זכאות לאשרה אוניברסלית המאפשרת כניסה גם לזמביה.
זמביהזמביה זמביה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[98] ל-90 יום. ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט.[99] בנוסף, קיימת זכאות לאשרה אוניברסלית המאפשרת כניסה גם לזימבבואה.
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב נדרשת אשרה[100][101] ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט.[102]
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[103] ל-60 יום. ניתן להגיש בקשת אשרה באיטרנט.[104]
טובאלוטובאלו טובאלו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה לחודש[31]
טוגוטוגו טוגו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[105] ל-7 ימים
טונגהטונגה טונגה אין צורך באשרה[106] ל-90 יום
טורקיהטורקיה טורקיה אין צורך באשרה[107] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום.
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן נדרשת אשרה[108]
טנזניהטנזניה טנזניה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[109] ל-3 או ל-6 חודשים בהתאם לגובה האגרה.
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו אין צורך באשרה[110] ל-90 יום
יווןיוון יוון אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
יפןיפן יפן אין צורך באשרה[111] ל-90 יום
ירדןירדן ירדן אין צורך באשרה[112] קיים צורך בתשלום אגרה בצדדים הישראלים של המעברים.
כוויתכווית כווית איסור כניסה במסגרת החרם הערבי
לאוסלאוס לאוס אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[113] ל-30 יום
לבנוןלבנון לבנון איסור כניסה במסגרת החרם הערבי. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
לובלוב לוב איסור כניסה במסגרת החרם הערבי
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
לטביהלטביה לטביה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
ליבריהליבריה ליבריה נדרשת אשרה[114]
ליטאליטא ליטא אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
ליכטנשטייןליכטנשטיין ליכטנשטיין אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
לסוטולסוטו לסוטו אין צורך באשרה[115] ל-30 יום
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[116] אשרות ניתנות בנמל התעופה הבינלאומי נואקשוט-אומטונסי.
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס אין צורך באשרה[117] ל-90 יום
מאלימאלי מאלי נדרשת אשרה
מדגסקרמדגסקר מדגסקר אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[118] ל-90 יום
מוזמביקמוזמביק מוזמביק אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[119] ל-30 יום
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[120] ל-30 יום
מולדובהמולדובה מולדובה אין צורך באשרה[121] ל-90 יום
מונגוליהמונגוליה מונגוליה אין צורך באשרה[122] ל-30 יום
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו אין צורך באשרה[123] ל-90 יום
מונקומונקו מונקו אין צורך באשרה[19] במסגרת אמנת שנגן.
מיאנמרמיאנמר מיאנמר אשרה בדואר אלקטרוני[124] ל-28 יום. האשרה תקפה בשלושה נמלי תעופה ושלושה מעברי גבול בלבד.[125]
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה אין צורך באשרה[126] ל-30 יום
מלאווימלאווי מלאווי אין צורך באשרה ל-90 יום
מלזיהמלזיה מלזיה איסור כניסה בנוסף לאשרה, נדרש אזרח ישראל אף לאישור כניסה ממשרד הפנים של מלזיה טרם הכניסה למדינה. בפועל, לא ניתנות אשרות לאזרחי ישראל.[127]
מלטהמלטה מלטה אין צורך באשרה ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
מצריםמצרים מצרים נדרשת אשרה[128] אין צורך באשרה למבקרים בסיני דרך מעבר טאבה או בטיסה לנמל התעופה הבינלאומי שארם א-שייח'.
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית אין צורך באשרה[129] ל-90 יום במסגרת אמנת שנגן
מקסיקומקסיקו מקסיקו אין צורך באשרה[130] ל-90 יום
מרוקומרוקו מרוקו אשרה בדואר אלקטרוני[131] ילידי מרוקו יכולים לקבל אשרה בנקודת הכניסה.
נאורונאורו נאורו אין צורך באשרה[132]
נורווגיהנורווגיה נורווגיה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
ניגריהניגריה ניגריה נדרשת אשרה[133]
ניז'רניז'ר ניז'ר נדרשת אשרה
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד אין צורך באשרה[134] ל-90 יום[135]
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה אין צורך באשרה ל-90 יום
נמיביהנמיביה נמיביה נדרשת אשרה[136]
נפאלנפאל נפאל אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[137] ל-15, 30 או 90 יום, בהתאם לגובה האגרה.
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה אשרה בדואר אלקטרוני[138]
סודאןסודאן סודאן איסור כניסה
סומליהסומליה סומליה נדרשת אשרה
סוריהסוריה סוריה איסור כניסה במסגרת החרם הערבי. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
סורינאםסורינאם סורינאם אין צורך באשרה[139] ל-90 יום
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון נדרשת אשרה
סינגפורסינגפור סינגפור אין צורך באשרה[140] לחודש
סלובניהסלובניה סלובניה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
סלובקיהסלובקיה סלובקיה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
סמואהסמואה סמואה אין צורך באשרה[141] ל-60 יום
סנגלסנגל סנגל אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה ל-3 חודשים
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים אין צורך באשרה[142] לחודש
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה אין צורך באשרה[143] ל-6 שבועות
סנט קיטס ונוויססנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס אין צורך באשרה[144] ל-3 חודשים
סן מרינוסן מרינו סן מרינו אין צורך באשרה[145] אחת ממדינות הנספח השני לאמנת שנגן.
ספרדספרד ספרד אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
סרביהסרביה סרביה אין צורך באשרה[146] ל-90 יום בתקופה של 180 יום
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה אשרה בדואר אלקטרוני[147] ל-30 יום
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית איסור כניסה במסגרת החרם הערבי; ישראלים מוסלמיים יכולים לקבל דרכון ירדני זמני בשביל מטרות פולחן דתי או לשם פגישות עסקיות.
עומאןעומאן עומאן נדרשת אשרה
עיראקעיראק עיראק איסור כניסה במסגרת החרם הערבי, להוציא את כורדיסטן העיראקית. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
פיג'יפיג'י פיג'י אין צורך באשרה[148] ל-4 חודשים
פינלנדפינלנד פינלנד אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
פקיסטןפקיסטן פקיסטן איסור כניסה בפועל, ישראלים יכולים לקבל אשרה רק דרך נציגות פקיסטנית במדינה שלישית, ובתנאי שהם תושבים קבועים במדינה זו. בנוסף, על כל ישראלי הנכנס בדרך זו לפקיסטן לרשום את ביקורו אצל המשטרה המקומית לאחר כניסתו למדינה.
פלאופלאו פלאו אין צורך באשרה[149] ל-90 יום
פנמהפנמה פנמה אין צורך באשרה ל-3 חודשים
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[150] ל-60 יום
פרגוואיפרגוואי פרגוואי אין צורך באשרה[151] ל-90 יום
פרופרו פרו אין צורך באשרה[152] ל-90 יום.
פוליןפולין פולין אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
פורטוגלפורטוגל פורטוגל אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
צ'אדצ'אד צ'אד נדרשת אשרה
צ'ילהצ'ילה צ'ילה אין צורך באשרה ל-90 יום
צ'כיהצ'כיה צ'כיה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
צרפתצרפת צרפת והטריטוריות אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
קמבודיהקמבודיה קמבודיה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה ל-30 יום. ניתן להגיש בקשה אף באינטרנט.[153]
קמרוןקמרון קמרון נדרשת אשרה[154]
קנדהקנדה קנדה אין צורך באשרה[155] ל-6 חודשים; למגיעים בדרך האוויר לקנדה יש צורך ב"אישור נסיעה אלקטרוני" (eTA)[156]
קייפ ורדהקייפ ורדה קייפ ורדה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה
קולומביהקולומביה קולומביה אין צורך באשרה ל-90 יום הניתנים להארכה למשך 180 יום בתקופה של שנה.
קומורוקומורו קומורו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[157]
קובהקובה קובה נדרש כרטיס תייר[158]
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה אין צורך באשרה[159] ל-90 יום
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית אין צורך באשרה[160] ל-90 יום
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית נדרשת אשרה
קזחסטןקזחסטן קזחסטן אין צורך באשרה[161] ל-30 יום
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר נדרשת אשרה[162][163] למרות השתתפותה בחרם הערבי. בפועל, ניתנת אשרה במקרים מסוימים מאוד ורק בתיאום עם חברת התעופה הלאומית קטר איירווייז, במסגרת מעבר בנמל התעופה חמד בין טיסות בין-לאומיות.
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן לא נדרשת אשרה[164] ל-60 יום
קיריבטיקיריבטי קיריבטי נדרשת אשרה
קניהקניה קניה אשרה בדואר אלקטרוני[165] ל-3 חודשים
קפריסיןקפריסין קפריסין אין צורך באשרה ל-90 יום בתקופה של 180 יום
קרואטיהקרואטיה קרואטיה אין צורך באשרה ל-90 יום בתקופה של 180 יום.
רואנדהרואנדה רואנדה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[166] ל-30 יום
רומניהרומניה רומניה אין צורך באשרה[167] ל-90 יום בתקופה של 180 יום
רוסיהרוסיה רוסיה אין צורך באשרה[168] ל-90 יום בתקופה של 180 יום.
שוודיהשוודיה שוודיה אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
שווייץשווייץ שווייץ אין צורך באשרה[19] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
תאילנדתאילנד תאילנד אין צורך באשרה[169] ל-30 יום בדרך האוויר ול-15 יום במעבר יבשתי
תוניסיהתוניסיה תוניסיה נדרשת אשרה[170]
תימןתימן תימן איסור כניסה במסגרת החרם הערבי. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.

מדינות לא מוכרות או מוכרות חלקית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינה תנאי כניסה
אבחזיהאבחזיה אבחזיה נדרשת אשרה[171]
קוסובוקוסובו קוסובו אין צורך באשרה[172]
הונג קונגהונג קונג הונג קונג אין צורך באשרה
הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסיןהרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין אין צורך באשרה[173]
מקאומקאו מקאו אין צורך באשרה[174]
נגורנו קרבאךנגורנו קרבאך נגורנו קרבאך נדרשת אשרה[175]
דרום אוסטיהדרום אוסטיה דרום אוסטיה אין צורך באשרה[176]
טאיוואןטאיוואן טאיוואן אין צורך באשרה[177]
טרנסניסטריהטרנסניסטריה טרנסניסטריה אין צורך באשרה[178]

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ The Henley Passport Index: Q1 2021 Global Ranking, באתר מדד הנלי לדרכונים, ‏5 בינואר 2021
 2. ^ אתר הכנסת, במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
 3. ^ אריה אברהמי, מי יהיה אזרח ישראלי?, מעריב, 21 בנובמבר 1949
 4. ^ מאז תקומת המדינה הוכפל הישוב ומנינו 1,220,000 נפש, דבר, 9 בפברואר 1951
 5. ^ הממשלה דנה בשאלות כלכלה וכספים, דבר, 21 בינואר 1952
 6. ^ חוק הדרכונים לפני אישורו, דבר, 2 ביולי 1952. חוק האזרחות אושר כבר באפריל 1952.
 7. ^ אתר הכנסת, תקנות חוק הביומטריה
 8. ^ תשובות שרים לשאילתות, דבר, 15 בינואר 1952
 9. ^ רשות האוכלוסין וההגירה - תעודת מעבר ישראלית לזרים
 10. ^ Getting an Israeli Passport & Teudat Ma'avar, Nefesh B'Nefesh, ‏30 בינואר 2014 (באנגלית)
 11. ^ New immigrants will no longer have to wait to get Israeli passport, The Jerusalem Post | JPost.com (באנגלית)
 12. ^ Zaitch, D.; Bunt, H.; Siegel, D. (2003), "Israel - The Promised Land for Russian-speaking Crime Bosses", Global Organized Crime: Trends and Developments (1st ed.), Netherlands: Springer, pp. 52–55
 13. ^ The Henley Passport Index: Q1 2021 Global Ranking, באתר מדד הנלי לדרכונים, ‏5 בינואר 2021
 14. ^ Israeli Book of Laws, volume 2109, page 463 [1] (in Hebrew(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)).
 15. ^ Publication of the Israeli government law proposals, volume 381, 1 April 2008 [2] (in Hebrew(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)).
 16. ^ REQUIREMENTS FOR ENTRY INTO UGANDA. Government of Uganda](הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)
 17. ^ Uganda Electronic Visa/Permit Application System
 18. ^ Uzbekistan Grants Visa-Free Access to 7 Countries - Passport Index, Discover Passport Index, ‏2018-02-12 (באנגלית)
 19. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Annex II of the Council Regulation 539/2001. Official Journal of the European Communities, 21.3.2001
 20. ^ Visas and Migration. Australian Embassy Israel
 21. ^ "Visitor e600 Visa Online Applications". Department of Immigration and Border Protection.
 22. ^ Visa information. Embassy of Ukraine in The State of Israel(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)
 23. ^ Entry Requirements and Paperwork. Uruguay Ministerio de Tourismo
 24. ^ הרפובליקה של אזרבייג'ן. אתר משרד החוץ
 25. ^ Visa upon arrival to Azerbaijan
 26. ^ Electronic Visa System of Azerbaijan Republic
 27. ^ ירון אברהם, עמית ולדמן, משלחת מאיחוד האמירויות נחתה בישראל וחתמה על הסכמים, N12, ‏20 באוקטובר 2020
 28. ^ איתמר אייכנר, במערכת הביטחון חוששים מהסכם הוויזות עם האמירויות, ynet, ‏20 באוקטובר 2020
 29. ^ שרון עידן, החל מ-10 באוקטובר: ישראלים שרוצים לבקר בדובאי לא יידרשו לוויזה, באתר כאן – תאגיד השידור הישראלי, 5 באוקטובר 2021
 30. ^ Travel & Visa: Visitors travelling to Seychelles. Department of Foreign Affairs. The Republic of Seychelles
 31. ^ 1 2 3 4 Extendable length of stay.
 32. ^ Countries with Concessional Entry Arrangement. Ministry of Commerce, Industry, Labour and Immigration. Solomon Islands
 33. ^ Under visa exemption agreement, ‏29 בינואר 2017
 34. ^ עוד יעד לחופשה הבאה: הוסרה הגבלת כניסת ישראלים לאינדונזיה, באתר וואלה! חדשות, ‏27 ביוני 2018
 35. ^ Visa requirements for entering Ireland
 36. ^ Visa Regime for Foreign Citizens(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020), Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Albania
 37. ^ הרפובליקה של אנגולה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 38. ^ Travel to Andorra, Afers Exteriors, Govern d'Andorra
 39. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)Visas. Antigua and Barbuda High Commission
 40. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)The following Countries do NOT require a VISA to enter the Kingdom of Swaziland
 41. ^ Visa Information, Ministry of Foreign Affairs, Islamic Republic of Afganistan
 42. ^ הרפובליקה של אקוודור. משרד החוץ - מידע על מדינות
 43. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)Tourism. Embajada en ESTADO DE ISRAEL
 44. ^ אריתריאה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 45. ^ Nonimmigrant Visas. U.S. Embassy in Israel
 46. ^ הרפובליקה של ארמניה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 47. ^ e-Visa - Republic of Armenia Electronic Visa System
 48. ^ מערכת Monitour, ישראלים יכולים להוציא אשרה לאתיופיה באתר מקוון, MoniTour, ‏10 ביולי 2017(הקישור אינו פעיל)
 49. ^ Visa. Tourism Council of Bhutan
 50. ^ Countries Whose Citizens Do NOT Require a Visa to Enter Botswana. Embassy of the Republic of Botswana - Washington D.C.
 51. ^ Six of the seven countries on Donald Trump's 'Muslim ban' list also bar visitors based on nationality. The Telegraph, 31 January 2017
 52. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)VISA FOR BULGARIA. The Republic of Bulgaria - Ministry of Foreign Affairs
 53. ^ Bolivia Reinstates Visas for US and Israeli Citizens
 54. ^ Visas - Israel. Ministry of Foreign Affairs, Bosnia and Herzegovina
 55. ^ Visa Requirements. Embassy of Burundi in the United Kingdom
 56. ^ Visa Application for Burkina Faso
 57. ^ Visa Application. Burkina Faso Embassy USA
 58. ^ Belize Visa Requirements Web Version. Belize Ministry of Foreign Affairs
 59. ^ Forms of foreigners’ staying on the territory of the Republic of Belarus
 60. ^ Pays signataires des accords de suppression de visa avec le Bénin | Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération de la République du Bénin, Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (בצרפתית)
 61. ^ [3]
 62. ^ Entrance Visas in Brazil. Ministry of External Relations - Immigration Division
 63. ^ Visa. Embassy of Georgia to the State of Israel
 64. ^ Georgia Restores One-Year Visa-Free Rules
 65. ^ Visa Applications. Ghana Embassy in Israel
 66. ^ Gabon e-Visa
 67. ^ Visas para extranjeros. Gobiero de la República de Guatemala - Ministerio de Relaciones Exteriore
 68. ^ VISA ENTRY REQUIREMENTS (COUNTRIES). Ministry of Foreign Affairs, Co-operative Republic of Guyana. ישראל אינה ברשימת המדינות שאזרחיהן פטורים מאשרה.
 69. ^ Advisory
 70. ^ Obtainable at Djibouti–Ambouli International Airport.
 71. ^ Services. Embassy of Guinea - Washington DC
 72. ^ Electronic Visa Application System. REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU
 73. ^ Electronic Visa Application System
 74. ^ Visa application guidelines. Embassy of the Republic of Equatorial Guinea in The United Kingdom
 75. ^ Visas and Passports. Gambia Tourism Board
 76. ^ Visa Requirements for Visiting Jamaica. Government of Jamaica - Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
 77. ^ COUNTRY VISA REQUIREMENTS FOR GRENADA. The Embassy of Grenada in Washington, D.C.
 78. ^ ENTRY REQUIREMENTS. Discover Dominica Authority
 79. ^ Visa-free travel. denmark.dk
 80. ^ Consular - Visas. The Embassy of South Africa in Israel
 81. ^ Visa Entry Requirements for Haiti. Embassy of the Republic of Haiti - Washington D.C.
 82. ^ Entry To Maldives. Maldives Immigration - Republic of Maldives
 83. ^ "Indian e-Visa". Ministry of Home Affairs, Government of India.
 84. ^ ויזה להודו: מעכשיו לשנה דרך האינטרנט, Passportnews, ‏19 במרץ 2019
 85. ^ [19]
 86. ^ Anexo I - Lista de Países
 87. ^ Check if you need a UK visa - Israel. Gov.UK
 88. ^ Visas. Philippine Embassy - Israel
 89. ^ Republica Dominicana - Portal de Servicios Consulares
 90. ^ The Democratic Republic of the Congo (DRC) Embassy Washington D.C. - Consular Services
 91. ^ Home > Consular Service > Visa. Embassy of the People's Republic of China in the State of Israel
 92. ^ EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM
 93. ^ The Embassy of Socialist Republic of Viet Nam in Israel - CONSULAR CHARGE AND FEE TARIFF
 94. ^ ויזה לויאטנם לישראלים, באתר ויזה לויאטנם, ‏2019
 95. ^ Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade - Vanuatu
 96. ^ Gobierno Bolivariano de Venezuela - Visas
 97. ^ eVisa Zimbabwe - Category B-Visa on entry
 98. ^ Nationals requiring Visas issued on Arrival or at Zambian Missions Abroad. Zambia Department of Immigration
 99. ^ eVisa Republic of Zambia
 100. ^ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS-Cote D'Ivoire, "List of Countries with or without entry visa"
 101. ^ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
 102. ^ HOW TO GET THE E-VISA FOR CÔTE D'IVOIRE?
 103. ^ Visa. Republic of Tajikistan
 104. ^ Welcome to the Tajikistan Visa Electronic Application Center!
 105. ^ Bienvenue au Togo. Togolese Republic
 106. ^ Israel & Tongan Relations, באתר משרד החוץ, ‏5 ביולי 2017 (באנגלית)
 107. ^ Visa Information for Foreigners. REPUBLIC OF TURKEY CONSULAR PROCEDURES
 108. ^ Visa reception. The list of required documents. State Migration Service of Turkmenistan
 109. ^ Kilimanjaro International Airport - Visa & Immigration
 110. ^ VISA REQUIREMENTS FOR ALL COUNTRIES. Government of the Republic of Trinidad and Tobago - Ministry of National Security-Immigration Division
 111. ^ Exemption of Visa (Short-Term Stay). Ministry of Foreign Affairs of Japan
 112. ^ איתמר איכנר, ירדן מבטלת את הוויזה למטיילים ישראלים, באתר ynet, 16 ביולי 2018
 113. ^ THE DEPARTMENT OF IMMIGRATION OF LAO PDR -Visas. Laos People’s Democratic Republic
 114. ^ רפובליקה של ליבריה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 115. ^ CONSULAR SERVICES - Countries not requiring Visa. The Lesotho Embassy in the United States of America
 116. ^ Visa - Embassy of Mauritania - London
 117. ^ Visa Requirements in Mauritius. Republic of Mauritius Portal - Passport and Immigration office
 118. ^ Short-Term Visa - Tourist. EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR IN WASHINGTON D.C.
 119. ^ Vistos de Entrada. MINEC - Ministério dos Négocios Estrangeiros e Cooperação
 120. ^ Tourist & Business Visa. Immigration Service of Timor-Leste
 121. ^ Visas - FOREIGN CITIZENS WHO ARE VISA EXEMPTED FOR ENTERING MOLDOVA. Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel
 122. ^ NATIONALS OF FOLLOWING COUNTRIES ARE EXEMPTED FROM VISA TO ENTER MONGOLIA (AS OF MAY 2017). Consul.mn
 123. ^ Overview of visa regimes for foreign citizens - Israel. Ministry of Foreign Affairs
 124. ^ Notice to Tourists The Republic of the Union of Myanmar
 125. ^ Myanmar eVisa
 126. ^ Visas and Entry. Federated States of Micronesia
 127. ^ Visa Requirement by Country, I], Immigration Department of Malaysia
 128. ^ Visa Requirements. Embassy of Egypt, Washington DC
 129. ^ Entry Visa for the Republic of Macedonia. Republic of Macedonia - Ministry of Foreign Affarirs
 130. ^ Países y regiones que No requieren visa para viajar a México. Instituto Nacional de Migración
 131. ^ [4]. Kingdom of Morocco - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
 132. ^ Immigration Regulations 2014 - SL No. 2 of 2014. REPUBLIC OF NAURU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY EXTRAORDINARY, 30th January 2014. pp. 81
 133. ^ Visa Requirements. Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Tel-Aviv, Israel
 134. ^ Immigration (Visa, Entry Permission, and Related Matters) Regulations 2010 (SR 2010/241). New Zealand Legistlation - Schedule 2 - People to whom waiver to travel to New Zealand applies
 135. ^ Summary of Terms - Visa-waiver countries. Immigration New Zealand
 136. ^ Do I Need a Tourist Visa or an Employment Permit?. Embassy of the Republic of Namibia - Washington D.C.
 137. ^ Tourist Visa. Government of Nepal - Ministry of Home Affairs Department of Immigration
 138. ^ "Archived copy". אורכב מ-המקור ב-2015-05-21. נבדק ב-2015-05-21. {{cite web}}: (עזרה)
 139. ^ Visa Requirements - Countries Exempt from Visa. Embassy of the Republic of Suriname - Washington D.C.
 140. ^ Visa Information. The Consulate-General of the Republic of Singapore - Tel Aviv
 141. ^ New agreement signed in Jerusalem between Israel and Samoa allows visa free travel., embassies.gov.il, ‏5 במרץ 2019
 142. ^ Types of Visa. Ministry of Foreign Affairs, Commerce and Trade - The Government of Saint Vincent and the Grenadines
 143. ^ Saint Lucia Visa Requirements. Government of Saint Lucia - govt.lc
 144. ^ Countries That Do Not Need Visas For Short Stay In St. Kitts and Nevis. Government of St. Christopher (St. Kitts) & Nevis
 145. ^ Border Formalities. Repubblica di San Marino
 146. ^ VISA REGIME FOR ENTERING SERBIA - Israel. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia
 147. ^ Visa. Sri Lanka Embassy in Israel
 148. ^ Hari Krishna Dulipudi, Fiji visa for Israel passport holders in 2020, Visa List (באנגלית)
 149. ^ Consular. Embassy of Palau in Manila
 150. ^ Public Notice - New Visa on Arrival Eligible Country List. Papua New Guinea Immigration and Citizenship Authority
 151. ^ ACUERDOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PARAGUAY EN MATERIA DE “SUPRESIÓN DE VISAS". Ministerio de Relaciones Exteriores
 152. ^ REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS.
 153. ^ eVisa - Kingdom of Cambodia
 154. ^ הרפובליקה של קמרון. משרד החוץ - מידע על מדינות
 155. ^ Find out if you need a visa. Government of Canada]
 156. ^ Apply for an Electronic Travel Authorization
 157. ^ Visa Requirements Embassy of the Union of the Comoros to the United States, Canada and Cuba
 158. ^ הרפובליקה של קובה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 159. ^ Visa Requirements - Israel. Embajada de Costa Rica en Washington D.C.
 160. ^ Foreigners
 161. ^ стран, имеющих с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке поездок граждан по видам паспортов. The Ministry of Foreign Affairs - Republic of Kazakhstan
 162. ^ [5]
 163. ^ בפועל, ניתנת אשרה במקרים מסוימים מאוד ורק בתיאום עם חברת התעופה הלאומית קטר איירווייז, במסגרת מעבר בנמל התעופה חמד בין טיסות בין-לאומיות.
 164. ^ Экономика, Политика, Общество, Президент, Парламент, Кыргызстан ввел для граждан 9 государств безвизовый режим сроком до 60 дней, Новости Кыргызстана - КНИА «Кабар» (ברוסית)
 165. ^ Republic of Kenya - eCitizen portal
 166. ^ RWANDAN VISAS. Rwanda Directorate General of Immigration and Emigration
 167. ^ General Information about the Romanian Visa. Embassy of Romania to the State of Israel
 168. ^ СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Государства Израиль
 169. ^ Visa and Consular Information : Entry to Thailand. Royal Thai Embassy, Tel Aviv, Israel
 170. ^ Visa de court sejour pour tourisme et/ou affaires. Consul Honoraire de Tunisie en Ukraine
 171. ^ Consular Service, Republic of Abkhazia
 172. ^ Do you need Kosovo visa?, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kosovo
 173. ^ Visa Regulations, Ministry of Foreign Affairs, Turkish Republic of Northern Cyprus
 174. ^ מקאו באתר liorkaridi
 175. ^ The procedure of foreign citizens' entry to the NKR, Ministry of Foreign Affairs, Nagorno-Karabakh Republic
 176. ^ Procedure of the Entry to the Territory of the Republic of South Ossetia. Ministry of Foreign Affairs, Republic of South Ossetia
 177. ^ Visa-Exempt Entry. Bureau of Consular Affairs, Republic of China (Taiwan)
 178. ^ What is the procedure to enter the territory of the Pridnestrovian Moldavian Republic for foreign citizens and stateless persons? What documents are required? Do I need a visa?. Pridnestrovian Moldavian Republic