ויקיפדיה:כללים לתעתיק מסרבו-קרואטית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ייעוץ לשוני ודיונים
מדיניות לשונית

כללים לתעתיק משפות זרות

דפי עזר חיצוניים
תחזוקה בערכים
ארכיונים
Crystal Clear app file-manager.png דפי ארכיון של הייעוץ הלשוני
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


תעתיק של מילים סרבו-קרואטיות לעברית פשוט למדי משום שהכתיב בסרבו-קרואטית עקבי. לכן ניתן לתעתק כל שם סרבו-קרואטי ללא טעויות. יש לציין שניביה מוכרים לעיתים בתור השפות הנפרדות בוסנית, מונטנגרית, סרבית וקרואטית.

אות או צירוף בסרבו-קרואטית תעתיק עברי
כתב לטיני כתב קירילי
Bb Бб בּ (בי"ת דגושה)
Cc Цц צ
Čč Чч צ'
Ćć Ћћ
Dd Дд ד
Dž dž Џџ ג'
Đđ Ђђ
Ff Фф פ (פ"א רפה)
Gg Гг ג
Hh Хх ח
Jj י
Kk Кк ק
Ll Лл ל
Lj lj Љљ לי (כשאין תנועה אחריו, יתועתק כ-ל)
Mm Мм מ
Nn Нн נ
Nj nj Њњ ני (כשאין תנועה אחריו, יתועתק כ-נ)
Pp Пп פּ (פ"א דגושה)
Rr Рр ר
Ss Сс ס
Šš Шш שׁ
Tt Тт ט
Vv Вв ו או ב (בי"ת רפה)
Ζz Зз ז
Žž Жж ז'
אות בסרבו-קרואטית תעתיק עברי
כתב לטיני כתב קירילי
Aa אׇ או אַ
Ee אֵ או אֶ
Ii Ии אִי
Oo אוׁ
Uu Уу אוּ
  • בסרבו-קרואטית קיימים גם טונים ותנועות ארוכות שלא מסומנים בכתב (חוץ מאשר במילונים) אבל אינם רלוונטיים לתעתיק מאחר שאין דרך לתעתק אותם לעברית.