לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''33784100''' articles.
* At the moment the script identified '''19842190''' ideas for improvement in '''13381469''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-1721 2200:2254''' and end: '''2010-01-1821 0401:0944''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 34650 min. 260 sec.
 
== Project description in English ==
| 1 || No bold title || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 2 || [[#Article with false .3Cbr.2F>|Article with false <nowiki><br/></nowiki>]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 3 || [[#Article with .3Cref> and no .3Creferences .2F>|Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki>]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | 2-1
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 6 || DEFAULTSORT with special letters || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 7 || [[#Headlines start with three "="|Headlines start with three "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 8 || Headline should end with "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 35 || style="text-align:right;" | 56 || ↗ || style="text-align:right;" | 21
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 613 || style="text-align:right;" | 134 || || style="text-align:right;" | 7-9
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 13 || Math not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 810 || style="text-align:right;" | 109 || || style="text-align:right;" | 2-1
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 14 || || style="text-align:right;" | 3
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 19 || [[#Headlines start with one "="|Headlines start with one "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 20 || [[#Symbol for dead|Symbol for dead]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2737 || style="text-align:right;" | 3743 || ↗ || style="text-align:right;" | 106
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 13 || style="text-align:right;" | 32 || || style="text-align:right;" | 2-1
|-
| 28 || [[#Table not correct end|Table not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 292286 || style="text-align:right;" | 286316 || || style="text-align:right;" | -630
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 86 || style="text-align:right;" | 67 || || style="text-align:right;" | -21
|-
| 32 || Double pipe in one link || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 89 || style="text-align:right;" | 94 || || style="text-align:right;" | 1-5
|-
| 34 || [[#Template programming element|Template programming element]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 42 || style="text-align:right;" | 23 || || style="text-align:right;" | -21
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1110 || style="text-align:right;" | 1018 || || style="text-align:right;" | -18
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 8372 || style="text-align:right;" | 7278 || || style="text-align:right;" | -116
|-
| 43 || [[#Template not correct end|Template not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 39 || style="text-align:right;" | 92 || || style="text-align:right;" | 6-7
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 13 || style="text-align:right;" | 34 || ↗ || style="text-align:right;" | 21
|-
| 47 || Template not correct begin || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 8498 || style="text-align:right;" | 9897 || || style="text-align:right;" | 14-1
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4568 || style="text-align:right;" | 6858 || || style="text-align:right;" | 23-10
|-
| 51 || Interwiki before last headline || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 612 || style="text-align:right;" | 128 || || style="text-align:right;" | 6-4
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 57 || style="text-align:right;" | 712 || ↗ || style="text-align:right;" | 25
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1220 || style="text-align:right;" | 2015 || || style="text-align:right;" | 8-5
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 53 || style="text-align:right;" | 36 || || style="text-align:right;" | -23
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1621 || style="text-align:right;" | 2114 || || style="text-align:right;" | 5-7
|-
| 58 || Headlines with capitalization || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2621 || style="text-align:right;" | 2126 || || style="text-align:right;" | -5
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 510496 || style="text-align:right;" | 496584 || || style="text-align:right;" | -1488
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 285300 || style="text-align:right;" | 300328 || ↗ || style="text-align:right;" | 1528
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 5266 || style="text-align:right;" | 66 || || style="text-align:right;" | 14
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2026 || style="text-align:right;" | 2627 || ↗ || style="text-align:right;" | 61
|-
| 69 || ISBN wrong syntax || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 70 || [[#ISBN wrong length|ISBN wrong length]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 72 || [[#ISBN wrong checksum in ISBN-10|ISBN wrong checksum in ISBN-10]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 73 || ISBN wrong checksum in ISBN-13 || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1422 || style="text-align:right;" | 2216 || || style="text-align:right;" | 8-6
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 78 || Reference double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 227241 || style="text-align:right;" | 241293 || ↗ || style="text-align:right;" | 1452
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 34 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 3436 || style="text-align:right;" | 36 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 3645 || style="text-align:right;" | 4562 || ↗ || style="text-align:right;" | 917
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 4 || || style="text-align:right;" | -14
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 3023 || style="text-align:right;" | 2322 || ↘ || style="text-align:right;" | -71
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 86 || [[#Link with two brackets to external source|Link with two brackets to external source]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 87 || HTML named entities without semicolon || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | 1
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''33784100''' articles:
*** '''469706''' new articles
*** '''26483140''' articles with changes
*** some of '''13381469''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 18751984
** errors in last scan: 19842190
** change: 109206
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
 
 
=== Article with false <nowiki><br/></nowiki> ===
=== Gallery without description ===
<!-- error number 352 -->
This article contains a <nowiki><br\></nowiki> or <nowiki><\br></nowiki> or <nowiki><br.></nowiki> but a <nowiki><br></br> or <br/></nowiki> tag is necessary in order to be correct XHTML-syntax (see [http://www.w3.org/TR/xhtml1/#h-4.6 1], [http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#sec-starttags 2]).
Article contains a gallery without image description.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_035hewiki_error_list_error_002.html List of all articles with error 035002]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=035002 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:מוזיאוןפאץ&#039; רודןאדאמס (סרט)]] || <nowiki>קובץ:Rodin097.JPG <BR) /> מוניקה פוטר <BR)/> </nowiki>
|}
=== Headlines start with onethree "=" ===
<!-- error number 197 -->
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. See also error 083!
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_019hewiki_error_list_error_007.html List of all articles with error 019007]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=019007 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:2-פרופנולאילורין]] || <nowiki>=הפקה==היסטוריה===</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
<!-- error number 83 -->
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''4''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:UPS (חברה)]] || <nowiki>===שרשרת אספקה ומטענים===</nowiki>
|-
| [[:מלרוז פלייס]] || <nowiki>===מלרוז פלייס 2009===</nowiki>
|-
| [[:רונלד דבורקין]] || <nowiki>=== נקודות המוצא של התאוריה ===</nowiki>
|-
| [[:אניליןתזרים תהליך]] || <nowiki>=מבנה== וסינתיזה תזרימי תהליך כוללים בדרך כלל ===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong checksum in ISBN-10 ===
<!-- error number 72 -->
The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-10.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_072.html List of all articles with error 072]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=072 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:רשימות (חב&quot;ד)]] || <nowiki>0-8266-5171-6</nowiki> || <nowiki>6 vs. 2 (178 mod 11) </nowiki>
|}
=== ISBN wrong length ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_070.html List of all articles with error 070]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=070 new interface].
|-
|-
| [[:תותח רכבתטרנסניסטריה]] || <nowiki>1 84176 788162459221</nowiki> || <nowiki>9 </nowiki>
|-
| [[:טרנסניסטריה]] || <nowiki>64400669</nowiki> || <nowiki>8 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''286316''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:IPhoneGNOME]] || <nowiki>[[קובץ:Iphone2g3g3gsonGnomelogo.jpgsvg|250pxמרכז|100px]]</nowiki>
|-
| [[:אביריType האור הקסום99]] || <nowiki>[[קובץ:visionariesType 99 MBT front left.jpg|250px300px]]</nowiki>
|-
| [[:אווטאראביתר (סרט)נבו]] || <nowiki>[[קובץ:Avatar-Teaser-PosterProfessor Evyatar Nevo.jpg|200pxשמאל|ממוזער|מרכז250px]]</nowiki>
|-
| [[:איסטנבולאדם סמית]] || <nowiki>[[קובץ:View of Istanbul from Gülhane ParkAdamSmith.jpg|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אכסדרתאום אוקטביהכולתום]] || <nowiki>[[קובץ:RomaPorticodiOttavia01Umm Kulthum4.JPG|שמאל|ממוזערjpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אמוניוםאיגוד חנקתיהדואר העולמי]] || <nowiki>[[קובץ:Ammonium-nitrate-2DUniversal Postal Union Logo.pngjpg|250pxשמאל]]</nowiki>
|-
| [[:אפוקליפסהאירוויזיון עכשיו2010]] || <nowiki>[[קובץ:Apocalypse-now-dvd-coverESC 2010 logo.jpgpng|200px300px]]</nowiki>
|-
| [[:ארץ נהדרתאלמוגים]] || <nowiki>[[קובץ:LogoNehederetPillarCoral.pngjpg|מרכז|220px]]</nowiki>
|-
| [[:בוגוטהאנחל די מאריה]] || <nowiki>[[קובץ:BogotaÁngel EjeDi ambientalMaría.JPGjpg|מרכז|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:בנג&#039;מיןאצטדיון פרנקליןהאורווה]] || <nowiki>[[קובץ:BenjaminPetah FranklinTikva byMunicipal Jean-Baptiste GreuzeStadium04.jpg|מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:ברקליוםאשר (זמר)]] || <nowiki>[[קובץ:Bk-TableImageUsher Ring.pngjpg|250px180px]]</nowiki>
|-
| [[:גאריבית קספרובקרנובסקי]] || <nowiki>[[קובץ:Garriבית kasparow 20070318קרנובסקי.jpg|מרכז|180px190px]]</nowiki>
|-
| [[:גוודלחרה (ספרד)בצרה]] || <nowiki>[[קובץ: Palacio del InfantadoBasra-Shatt-Al-Arab.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:גשרג&#039;ואנה הוהנצולרןלמליי]] || <nowiki>[[קובץ:HohenzollernbrückeJoanna KölnLumley von obenclipped.jpg|250pxמרכז]]</nowiki>
|-
| [[:דגלג&#039;ייקוב אוסטרליהזומה]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of Australia UJCJacobZuma.PNG|ימיןjpg|100pxמרכז|גבול250px]]</nowiki>
|-
| [[:דגלגלברט פוליןכהנא]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of PolandLogo-gel-kah.svg|250pxJPG|גבול240px]]</nowiki>
|-
| [[:דודדגל רותםסנגל]] || <nowiki>[[קובץ:DavidFlag rotemof knesetSenegal.pngsvg|200px250px|border]]</nowiki>
|-
| [[:דייווידדניאל המינגסהרשקוביץ]] || <nowiki>[[קובץ:DavidMarriage HemmingsIdan in Eye of the Devil trailer 1Sarit.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:דמיטריהארי אלניצ&#039;בפוטר ואבן החכמים (סרט)]] || <nowiki>[[קובץ:D-AlenichevHpDVD1.jpg|מרכז|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:הבוניםהטל החופשייםצל ענק]] || <nowiki>[[קובץ:FreeMasonCast_original.jpg|שמאלjpg‏|ממוזערמרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:הכוחותהמנדט המזוינים של ארצות הבריתהבריטי]] || <nowiki>[[קובץ:JointcolorsPalestine-Mandate-Ensign-1927-1948.jpgsvg|220px150px]]</nowiki>
|-
| [[:הרהסיפור בניהמופלא רסןשל בנג&#039;מין באטן]] || <nowiki>[[קובץ:BNEYRESSEN-MOUNTBenjamin Button Poster Israel.JPGjpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:הרפובליקההקפיטניה הקורסיקניתחנרל של צ&#039;ילה]] || <nowiki>[[קובץ:FlagUS offlag Genoa48 stars.svg|border|35px25px]]</nowiki>
|-
| [[:וולטר קליי לאודרמילקויזר]] || <nowiki>[[קובץ:Walter C Lowdermilk 1953Weezer.jpg|250px|ממוזער|שמאל]]</nowiki>
|-
| [[:זברתזלאטן הריםאיברהימוביץ&#039;]] || <nowiki>[[קובץ:Equus zebra hartmannaeIbrahimović.jpg|240pxמרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:חיפהטה ואהיפוונמו]] || <nowiki>[[קובץ:HaifaNZ flagTe Wahipounamu NTNL parks.svg|150pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:טיבינגןיהודה ברנדס]] || <nowiki>[[קובץ:Wappen Tuebingenברנדס.pngjpg‎|מרכז|100px190px]]</nowiki>
|-
| [[:טרנוביעל נובי]] || <nowiki>[[קובץ:PLNubian Ibex Tarnówin RatuszNegev.JPG|250px]]</nowiki>
|-
| [[:יואנינהכביש 471]] || <nowiki>[[קובץ:IoanninaNahshonim Greecesketch.jpg|מרכזsvg|250px25px]]</nowiki>
|-
| [[:יחסלאונרד הזהבבלווטניק]] || <nowiki>[[קובץ:Rechteck GoldenerSchnittBlavatnik.gif|250pxjpg|שמאל|ממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ישראללזארוס פאפאדופולוס]] || <nowiki>[[קובץ:portalLPapadopoulos.svgJPG|36px200px]]</nowiki>
|-
| [[:כרישללכת גובליןשבי אחריו]] || <nowiki>[[קובץ:MitsukurinaDead owstoni,poets Pengosociety.jpg|280px200px]]</nowiki>
|-
| [[:לימפומהמולד הירח (רומן)]] || <nowiki>[[קובץ:Gastric MALT lymphoma 2Newmooncover.jpg|שמאל|ממוזער|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:לענהמייפל סטורי]] || <nowiki>[[קובץ:Koeh290px-016MapleStory.jpg|250pxSVG.png]]</nowiki>
|-
| [[:מבצרמכבי עתליתתל אביב (כדורגל)]] || <nowiki>[[קובץ:ChateauMaccabi pelerinTel planAviv.PNG|מרכזpng|350px100px]]</nowiki>
|-
| [[:מועדוןממלכת לילה (תוכנית טלוויזיה)בולגריה]] || <nowiki>[[קובץ:Club_night21 Flag of Bulgaria.gifsvg|110px|מרכזגבול]]</nowiki>
|-
| [[:מינהמעגל סוברימכושף]] || <nowiki>[[קובץ:Mena Suvari by David ShankboneBackspin.jpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:מלזיהמרד במשחקיםבר האולימפייםכוכבא]] || <nowiki>[[קובץ:Lee Chong Wei at the 2008 Olympic gamesSpqrstone.jpg|מרכז|150px|25px]]</nowiki>
|-
| [[:מסורנייםמתי כספי]] || <nowiki>[[קובץ:Georgia AquariumPikiWiki -Israel Sawshark6067 JanMatti 2006Caspi.jpg|260px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מרוקונירוונה במשחקים האולימפיים(להקה)]] || <nowiki>[[קובץ:Carlos gaNirvanaLogo...jpg|מרכז|200pxsvg|190px]]</nowiki>
|-
| [[:משקפיים (צמח)נרבה]] || <nowiki>[[קובץ:FibigiaNarva eriocarpacoatofarms.png|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:ניקולאסטיבן אנלקהגייטלי]] || <nowiki>[[קובץ:Anelka Chelsea 2Stephen_Gately.jpg|150pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סבסטיאן הקדושעספיא]] || <nowiki>[[קובץ:San Sebastian El GrecoIsfije_076.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סטבאן יובטיץפיוצ&#039;רמה]] || <nowiki>[[קובץ:Stevan Jovetić Vicariofuturamalogo.JPGjpg|מרכז|180px250px]]</nowiki>
|-
| [[:סיזרפרדי מילאןאדו]] || <nowiki>[[קובץ:CesarFreddyAdu millan20060614.jpg|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:ספודומןקהיר]] || <nowiki>[[קובץ:SpodumeneView from Cairo Tower 31march2007.jpg|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:עולמותקרב סטארגייטאל-עלמיין השני]] || <nowiki>[[קובץ:Stargateworlds_logoFlag of Italy (1861-1946).jpgsvg|23px|250pxborder]]</nowiki>
|-
| [[:פיאצהקריית דיי מיראקולימוצקין]] || <nowiki>[[קובץ:TorreKiryat diMotzkin PisaCOA.jpg|מרכזpng|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:פררוג&#039;ר מרטסאקרהעליז]] || <nowiki>[[קובץ:PerFlag mertesackerof Edward England.jpgsvg|שמאל|מרכז250px|200px]]</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;כיהרקבן במשחקים האולימפייםהבוץ]] || <nowiki>[[קובץ:Nagano 1998-Russia vs Czech RepublicEristalis_tenax.jpg|מרכז|250px|220px]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
|-
| [[:GIMP]] || <nowiki><ref>{{cite web|url=http://www.gimp.org/about/prehistory.html |title=הפרהיסטוריה של GIMP}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:How To Be Shy]] || <nowiki><ref>‏דנה קסלר, מתנה לחג, עיתון מעריב, 13.7.2001 ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אבחון ציורי ילדים]] || <nowiki><ref>‏סולי, 1805‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אביתר נבו]] || <nowiki><ref>Nevo, E. 1968. Pipid frogs from the early Cretaceous of Israel and pipid evolution. Bull. Museum Comp. Zool. Harvard University 136:255-318.‏‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אדמירל גרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki><ref>שם.</ref> </nowiki>
| [[:אירוויזיון 2010]] || <nowiki><ref>‏http://www.esctoday.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אשםאירוויזיון תורם כהגנה יחסית2010]] || <nowiki><ref>שם, שם‏http://www.esctoday.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אנגקור]] || <nowiki><ref>‏שם, שם.‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בג&quot;ץ חטיבת זכויות האדם]] || <nowiki><ref>[http://portal.knesset.gov.il/com5pnim/he-IL/Messages/26112009.htm סיכום ביקור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בבית הסוהר בניהול פרטי], 26.11.2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:בולגריה במלחמת העולם השנייה]] || <nowiki><ref>רומנו, אלברט.א, '''יהדות בולגריה''', עמוד 567.</ref> </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.</ref> </nowiki>
|-
| [[:בצלם]] || <nowiki><ref>‏שרית מיכאלי, [http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/944/566.html עופרת יצוקה: הקרב על התחקיר], [[nrg]], {{כ}} 21.9.2009‏‏</ref> </nowiki>
| [[:בקליאן]] || <nowiki><ref>[http://209.85.229.132/search?q=cache:rKwOJy00Y9EJ:www.iajgs.org/cemetery/romania/beclean-bistrita-county.html הפרויקט הבינלאומי לבתי העלמין יהודים ]</ref> </nowiki>
|-
| [[:ברמינגהאםדורי (אלבמה)גולד]] || <nowiki><ref>[http://www.jewishgenabsoluteastronomy.orgcom/cemeterytopics/northamerica/alabama.htmlDore_Gold האיגודDore הבינלאומיGold: שלFacts, קהילותDiscussion ממוצאForum יהודי],and בפסקהEncyclopedia BIRMINGHAM.Article]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יגורודילוגי קאנואותיות בתורה]] || <nowiki><ref>''Japanירעם Times''נתניהו, [[Marchhttp://www.nrg.co.il/online/11/ART1/644/075.html 30]],שליפות [[1913]];עם seeפרופסור alsoישראל [[Kodokan]אומן], nrg,{{כ}} 9.10.2007</ref> </nowiki>
|-
| [[:האיטי]] || <nowiki><ref>[http://books.google.com/books?id=FUSD2v4EQE8C&pg=PA40 Roseline Ngcheong-Lum, Leslie Jermyn, '''Haiti''', Marshall Cavendish, 2005, page 40]</ref> </nowiki>
|-
| [[:המשמרהמאוזוליאום האזרחישל גאלא פלקידיה]] || <nowiki><ref>‏הודRodley, שםLyn, '''Byzantine Art and Architecture, An Intreduction''', Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 40.</ref> </nowiki>
|-
| [[:העפלההמכון מארצותהישראלי המזרחלדמוקרטיה]] || <nowiki><ref>איילת פישביין, [http://www.palmachnews1.orgco.il/show_itemArticlePrintVersion.aspaspx?levelIddocId=3861218970&itemIdsubjectID=6084&itemType=02 מרכזהון, מידעשלטון פלמ"חוקשרי המכון], חדשות מחלקה ראשונה</ref> </nowiki>
|-
| [[:הקרעהרבנות ביהדותהראשית הונגריהלישראל]] || <nowiki><ref>Contribuţia‏(ורהפטיג, evreilor din România la cultură şi civilizaţie עמודים 7531990)‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:זהביתחופש כהןהמידע]] || <nowiki><ref>[{{cite web |url=http://www.globesguardian.co.iluk/globessitescommentisfree/brands2008/LadyGlobes.aspxnov/17/censorship-internet 50|title=The הנשיםbig המשפיעותbusiness שלof ליידיnet גלובס]censorship |last=Glanville |first=Jo |date=17 November 2008 |publisher= The Guardian}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:חומיותיו לויד-ג&#039;ונס]] || <nowiki><ref>[http://www.kitchenprojecttelegraph.comco.uk/historynews/Browniesobituaries/indexculture-obituaries/books-obituaries/6263156/Professor-Sir-Hugh-Lloyd-Jones.htmhtml ההיסטוריהProfessor שלSir החומיותHugh Lloyd-Jones], Telegraph.co.uk, 05 Oct 2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:טרגונהיצרים]] || <nowiki><ref>[http://www.museutgnfocusfeatures.com/ing/historia1.htmlflashback?article_url=antonioni___s__em_blowup__em__defines_cool MHDTAntonioni’s MedievalBlowup TarragonaDefines Cool] אתר film in focus‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:יגאלכד אלוןפרנסואה]] || <nowiki><ref>צבאראו: וביטחוןאבי-יונה, א'מיכאל, כרךתולדות א'האמנות בסדרההקלאסית, צה"למוסד בחילוביאליק, עמודירושלים, 2004, עמ' 7160.</ref> </nowiki>
|-
| [[:כרמלית (שבת)]] || <nowiki><ref>‏[[s:ערוך השולחן אורח חיים שמה#סימן שמה סעיף לז|ערוך השולחן אורח חיים שמה סעיף לז]]‏</ref> </nowiki>
| [[:יעקב יצחק נימירובר]] || <nowiki><ref>Baruch Tercatin şi Lucian-Zeev Herşcovici, „Prezenţe rabinice în perimetrul românesc”, Editura HASEFER, Bucureşti, 2008 - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008.</ref> </nowiki>
|-
| [[:מאיר אברהם הלוי]] || <nowiki><ref> - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008 עמוד 269</ref> </nowiki>
|-
| [[:מורה נבוכים]] || <nowiki><ref>‏הראי"ה קוק, '''לאחדותו של הרמב"ם''' - מאמרי הראי"ה א' עמ' 105</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת איטליה-יוון]] || <nowiki><ref>Lt. Col. E Bauer. '''The history of world war 2''', Orbis, London, 1984, pp 147</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki><ref>W.H Cromie, The Military forces of the Balkan Peninsula, Pallas Armata reprint </ref> </nowiki>
|-
| [[:מפה]] || <nowiki><ref>‏פרסום מידע תעופתי פנים ארצי (פמ"ת) המפורסם על ידי מנהל התעופה האזרחית מכח הוראות תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981. מפות נתיבי טיסה (נתיבי התובלה הנמוכים ו- ATS) מהוות חלק בלתי נפרד מהפמ"ת‏</ref> </nowiki>
| [[:מעוולים במשותף]] || <nowiki><ref>'''טדסקי''', לעיל ה"ש 1, בעמ' 480.</ref> </nowiki>
|-
| [[:מעשייה]] || <nowiki><ref>Grant and Clute, "Cinema", p. 196.</ref> </nowiki>
|-
| [[:מרכז אפריקה]] || <nowiki><ref>{{cite web | url = http://www.un.org/depts/dhl/maplib/worldregions.htm| title = World Macro Regions and Components| publisher = United Nations| date = [[2000]]}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:נייג&#039;ל מנסל]] || <nowiki><ref>[http://nigelmansell.free.fr/statsus.htm King Nigel Mansell Statistics]</ref> </nowiki>
|-
| [[:סטטוס קוו (ישראל)]] || <nowiki><ref>‏כהן, א. וזיסר, ב. (2003). '''מהשלמה להסלמה : השסע הדתי-החילוני בפתח המאה העשרים ואחת'''. ירושלים ותל אביב : שוקן‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:סמלים בהאייםסיגד]] || <nowiki><ref>‏[http://bahai-library.com/index.php5?file=uhj_nine_pointed_star#s1‏הקלידו Nine-Pointedהערת Starשוליים as Symbol of the Bahá'í Faith]‏כאן‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:על החירותפמיניזם]] || <nowiki><ref>'''עלLeGates: החירות''',2001; עמ'קמיר: 53.2002</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים, עמוד 88.</ref> </nowiki>
| [[:עמוס קינן]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrew-writers.org/lacs-in.asp?catalogid=341 עמוס קינן] לכסיקון הסופרים העברים בהווה</ref> </nowiki>
|-
| [[:קרול הראשון, מלך רומניה]] || <nowiki><ref>[http://www.cotidianul.ro/momentele_monarhiei_cea_mai_lunga_domnie_din_romania-40505.html Cotidianul ro. - Momentele monarhiei:cea mai lungă domnie din România]</ref> </nowiki>
| [[:פרימו לוי]] || <nowiki><ref>‏מצוטט שם.‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:רפרטואר לחליל]] || <nowiki><ref>מן המקורות לא היה ניתן לקבוע את המספר המדויק‏</ref> </nowiki>
| [[:קנדה במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4 תיאור הקרב באתר הווטרנים]</ref> </nowiki>
|-
| [[:קרנף ג&#039;אווהשאול]] || <nowiki><ref>Santiapillaiבבלי, C.מסכת (1992).יומא "Javan rhinoceros in Vietnam". Pachyderm 15:כב, 25–27.ב</ref> </nowiki>
|-
| [[:שדותשבתאי ג&#039;אין]] || <nowiki><ref>Gershom Gorenberg, Occupied Territories: The Untold Story of Israel's Settlements,פרדרג p.פאלאבסטרה 235-236ibidem</ref> </nowiki>
|-
| [[:שטירל]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14510&pgnum=144 הרב [[אליעזר וולדנברג]], '''ציץ אליעזר''', חלק י"א, סימן נ"ד]</ref> </nowiki>
| [[:שוגר ריי רובינסון]] || <nowiki><ref>‏Robinson and Anderson. pg. 7 ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:שמואל מוהליבר]] || <nowiki><ref>‏שלמון שם‏</ref> </nowiki>
| [[:שטירל]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14510&pgnum=144 הרב [[אליעזר וולדנברג]], '''ציץ אליעזר''', חלק י"א, סימן נ"ד]</ref> </nowiki>
|}
=== Section without content ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2322''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:GIMP2004 במדע]] || <nowiki>==== גרסאות ==נולדו==</nowiki>
|-
| [[:אבוארכיטקטורת סנאןמחשב]] || <nowiki>==קישורים חיצונייםהיסטוריה ==</nowiki>
|-
| [[:אדמירלבנק גרף שפיי (אונייה)ישראל]] || <nowiki>==מעצר== הצוותהפיקוח על הבנקים ====</nowiki>
|-
| [[:אמנותהיסטוריה יווןשל העתיקההאיטי]] || <nowiki>===ציורייהאיטי כדיםכרפובליקה בתקופה ההלניסטית=עצמאית==</nowiki>
|-
| [[:באפיהיסטוריה ציידתשל הערפדיםיוון]] || <nowiki>==עונות=יוון 6,7תחת (חסר)שלטון רומא===</nowiki>
|-
| [[:בריטניההמאה הפרהיסטוריתה-13]] || <nowiki>===אמצעתגליות התקופה הפליאוליתית=והמצאות==</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןהנדסת האוסמןמחשבים]] || <nowiki>=== קריירהתוכניות לימוד נבחרות בעולם ===</nowiki>
|-
| [[:גטוהרפובליקה קרקובהספרדית השנייה]] || <nowiki>===[[יהדותתקופת קרקוב]]1934-35 לפניומרד [[מלחמת העולם השנייה]]=הכורים==</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהזאב של בולגריהרובין]] || <nowiki>== התקופה הקומוניסטית ספריו==</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהחלום שלהחדר האיטיהאדום]] || <nowiki>==האיטי==בדיה כרפובליקהמול עצמאיתמציאות====</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהחשודים שלכג&#039;ק יווןהמרטש]] || <nowiki>===יווןוולטר תחת שלטון רומאסיקרט===</nowiki>
|-
| [[:המאהמבחני ה-1התכנסות לפנה&quot;סלטורים]] || <nowiki>==ערים חדשות=דוגמאות===</nowiki>
|-
| [[:מיקרופלואידיקה]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים ==</nowiki>
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>===הרכבת הבריטית ודרך החבלים===</nowiki>
|-
| [[:הסכםמרתה השלום בין ישראל לירדןנוסבאום]] || <nowiki>===The Fragility of Goodness===</nowiki>
|-
| [[:ח&#039;משרד בחשווןהאוצר]] || <nowiki>==חגים=היועץ ומועדיםהכלכלי ===</nowiki>
|-
| [[:כרישה]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:נוויס]] || <nowiki>===שחרור העבדים===</nowiki>
|-
| [[:ניהולנצרות קשרי לקוחותאורתודוקסית]] || <nowiki>==מערכות מידע=תפילה===</nowiki>
|-
| [[:עופר אשדעבידות]] || <nowiki>=== הפועללקריאה תלנוספת אביב ===</nowiki>
|-
| [[:עמוספורום קינןנהלל]] || <nowiki>===אמנות פלסטיתכנס כנרת ===</nowiki>
|-
| [[:פגזפינגווין צהוב עין]] || <nowiki>==היסטוריה=ריבוי===</nowiki>
|-
| [[:פולרןקונפדרציית עמי ההר של הקווקז]] || <nowiki>===חלקיקים= הכלואיםטבח בתוךסוחומי פולרנים====</nowiki>
|-
| [[:פיטתוכנית טאונסנדהמצפים בגליל]] || <nowiki>===דת מסמך קניג ===</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''34''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
|-
|-
| [[:סוזאןאורהאן בוילפאמוק]] || <nowiki>בויללאמנויות (נובמבר 2009)ולמדעים]]]]</nowiki>
|-
| [[:עופראלפרד אשדנובל]] || <nowiki>חולוןסוף (כדורסל)|הפועלחייו עבר לגור ב[‏סן חולוןרמו]]</nowiki>
|-
| [[:סוזאן בויל]] || <nowiki>בויל (נובמבר 2009)]]</nowiki>
|-
| [[:פינחס מנחם אלתר]] || <nowiki>כהונה=י"ג תמוז ה'תשנ"ב]]</nowiki>
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''56''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:אוגוסט וילהלם פון שלגל]] || <nowiki>[[Bhagavad Gita '' (1823, תרגום ללטינית * כתבי בקורת (1828)*''Sämtlich</nowiki>
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>[[מכה]), ודרך אמצעית המתחילה בבאר-שבע ומשם ממשיכ�</nowiki>
|-
| [[:אוגוסט וילהלם פון שלגל]] || <nowiki>[[Bhagavad Gita '' (1823, תרגום ללטינית * כתבי בקורת (1828)*''Sämtlich</nowiki>
| [[:הצעה]] || <nowiki>[[[[</nowiki>
|-
| [[:הצעהמעיין הגבורה]] || <nowiki>[[http://www.lcl.org.il/viewwellsprings.php?wsid=2 מעיין הגבורה - היסטורי�</nowiki>
|-
| [[:ישראלנקודת רוגוזיןפריצה]] || <nowiki>[[קריתנשיא אתא.גםארצות באשדודהברית|נשיאים יש רחוב ראשי ושוקקאמריקאים] עללשעבר, שמ�הם</nowiki>
|-
| [[:סוויטה תזמורתית בסי מינור של באך]] || <nowiki>[[סוויטה]נכתבה כנראה בין השנים 1737-1739<ref>סטפן דאו</nowiki>
| [[:מעלה זרון]] || <nowiki>[[שנות השלושים|שלושיםפפ של [[המאה ה-20]] סיירו במעל�</nowiki>
|-
| [[:ספר יצירה]] || <nowiki>[[http://www.notes.co.il/eshed/64317.asp האותיות שעימן נברא היקום]</nowiki>
|}
=== TableTemplate not correct end ===
<!-- error number 2843 -->
Found a template with <nowiki>"{{"</nowiki> and with no <nowiki>"}}"</nowiki>.
Found no end of the table.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_028.html List of all articles with error 028]
 
See thisThis error withwas thefound '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=028/hewiki_error_list_error_043.html newList interfaceof all articles with error 043].
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=043 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:בון (קומיקס)]] || <nowiki> {| class="wikitable"! # !! שם הספר !! תא�… </nowiki>
|}
=== Template programming element ===
<!-- error number 34 -->
Article contains a <nowiki>"#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter)</nowiki>.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_034.html List of all articles with error 034]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=034 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:ליקוימצוות חמהעונה]] || <nowiki>{{{!הערות שוליים]}} border="1[[קטגוריה:תרי"ג class="wikitable" style="border-collapseמצוות|עונה]][[קטגוריה:collapse" הלכות</nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''109''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
|-
|-
| [[:אסטנהיהודה ברנדס]] || <nowiki>‎+7 7172 ‏|מיקודמרכז|190px]]|כיתוב=010000 - 010015|אתרתאריך אינטרנטלידה=http://www.astana.kz [[ה'תשי"ט]], [[1959]]|מפה={{מפתתאריך</nowiki>
|-
| [[:דניאלה האנטוחובהישראל]] || <nowiki>‎il|250px]]|גובה=1.81 [[מטר]]|מין=[[נקבה]]|ידקידומת טלפון =[[ימין ושמאל972}}</nowiki>
|-
| [[:דרורלה-מאן וינברגסארת]] || <nowiki>‎]],<br> [[ישראל]] {{דגל|ישראל}}|עלה לישראל=|נפטר=|נפל=[[15</nowiki>
|-
| [[:טיפוסלשם ייחוד]] || <nowiki>‎]]}, לייחד שם י"ה בו"ה בייחודא שלים בשם כל ישראל.}</nowiki>
|-
| [[:יהודהמחוז ברנדסאל-גיזה]] || <nowiki>‎|מרכז|190px]]|כיתובסמל= |תאריך לידהדגל= [[ה'תשי"טתמונה:Governadorat de Gizeh.png|100px]], |תמונה=|כתובית=|מדינה=[[1959מצרים]]|תאריךסוג</nowiki>
|-
| [[:מנאוס]] || <nowiki>‎|100px]]<br />סמל העיר|דגל=[[קובץ:Bandeira Manaus Amazonas Brasil.svg|150px]]<br</nowiki>
| [[:יולי אדלשטיין]] || <nowiki>‎61 שיגרום לפיזור הכנסת הזאת ולהפלת הממשלה, אני</nowiki>
|-
| [[:ישראלניקולאס טינברגן]] || <nowiki>‎il|מרכז|200px]]|כיתוב=משמאל קידומתניקולאס טלפון =טינברגן 972}}ומימין</nowiki>
|-
| [[:מאיר סבן]] || <nowiki>‎]] , [[משה בן נחמן]], [[אליהו בן-אמוזג]], [[מרטין בובר]]|תחומי</nowiki>
|-
| [[:נוקספרננדו יורנטה]] || <nowiki>‎|210px]]*|כיתוב=|שם [[פורטמלא=פרננדו נוקס]]יורנטה - מתקן פדרלי הנמצא ב[[ארצות הברית]]טורס|תאריך</nowiki>
|-
| [[:סוריקטהתנינאים]] || <nowiki>‎<small>(שטנו |none|250px|אזורבספינה התפוצהוראינו שלאבן הסוריקטה]]}}טובה שהיה שומר עליה</nowiki>
|}
== Middle priority ==
This article has a <nowiki><ref></nowiki> and not a <nowiki><references /></nowiki>. This is not correct syntax.
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_003.html List of all articles with error 003]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=003 new interface].
 
[[:בילי ג&#039;ו ארמסטרונג]]
[[:דן תורן]], [[:השריפה הגדולה של לונדון]]
 
=== Category double ===
In this article is a category double.
 
This error was found '''14''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=017 new interface].
! info
|-
|-
| [[:יהודי ההרים]] || <nowiki>יהדות התפוצות</nowiki>
|-
| [[:מפה]] || <nowiki>אינפוגרפיקה</nowiki>
|-
| [[:משה סאבא]] || <nowiki>יהודים מקסיקנים</nowiki>
|-
| [[:סוף לא טוב]] || <nowiki>אלבומי 2009</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''34''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_080.html List of all articles with error 080]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=080 new interface].
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[http://www.deremilitari.org/RESOURCES/ARTICLES/watson1.htm דיווחי אבן אל-אתיר </nowiki>
|-
| [[:חיפהבראגה]] || <nowiki>[http://www.cbstradisom.gov.ilcom/publicationsportugues/expenditure_survey05catalogo/pdfst02/t07_1rusgas12.pdf]ריקוד מאלייאו </nowiki>
|-
| [[:דרך העצמאות]] || <nowiki>[http://www.israelidesign.co.il/magazine_item_2134.html חיפה חוזרת אל </nowiki>
|-
| [[:טאיקוונדושבתאי ג&#039;אין]] || <nowiki>[http://wwwedocs.jugendub.couni-frankfurt.ilde/galleryvolltexte/showphoto2008/38044/original/Stimme_025.php?photo=114185&cat=500&ppuser=6190pdf צילוםכתבה </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''241293''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:אבןCreative אל-אתירCommons]] || <nowiki>[http://bookscreativecommons.google.comorg/books?id=QQafhEpress-PPYkC&pg=PR5&lpg=PP1&hl=it&output=htmlreleases/archive/2002/12/] </nowiki>
|-
| [[:אוסטרליהPidgin]] || <nowiki>[http://daatopenq.acsourceforge.ilnet/encyclopedia/value.asp?id1=2702] </nowiki>
|-
| [[:אושראברהם מרדכי אלתר]] || <nowiki>[http://psyphzwww.psychtsofar.wisc.edu/web/pubs/1999com/Func_na_emotion_and_styleprintVersion.PDFasp?article_id=958] </nowiki>
|-
| [[:אלביאדר (אנטומיה)]] || <nowiki>[http://www.musee-toulouse-lautrecatsdr.com/index-encdc.htmgov/asbestos/asbestos/health_effects/] </nowiki>
|-
| [[:אמנון דנקנראוטיזם]] || <nowiki>[http://www.the7eye.orgbehavenet.ilcom/lexiconcapsules/Pagesdisorders/I_have_no_sisterautistic.aspxhtm] </nowiki>
|-
| [[:אניאורי וסימון ומואיז הקטןשרקי]] || <nowiki>[http://www.aisraelravsharki.org/Index.asp?ArticleID=7564&CategoryID=723&Page=2content/view/16/166/] </nowiki>
|-
| [[:אפקס טוויןאט&quot;א]] || <nowiki>[http://www.guardiannfc.co.uk/friday_reviewil/storyarchive/0,3605,563163,001-D-96962-00.html?tag=17-20-51] </nowiki>
|-
| [[:ארמיאלברט אוף לאברזפיני]] || <nowiki>[http://userswww.skynetbbc.beco.uk/nottingham/features/bk2391622002/Army%20Of%20Lovers11/c02saturday_night.htmshtml] </nowiki>
|-
| [[:באנדונגאלן ברוק]] || <nowiki>[http://worldwww.london-gazetteergazette.com/wgco.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x&geo=299152760uk/issues/27528/pages/1216] </nowiki>
|-
| [[:בן ארציאננסון]] || <nowiki>[http://www213.benarzi8.106.62/diving/Forum_Marine_Guide_106.comxls] </nowiki>
|-
| [[:ברזלאפקט קומפטון]] || <nowiki>[http://wwwnobelprize.eatwell.gov.ukorg/nobel_prizes/physics/healthissuesarticles/irondeficiencyekspong/#elem220979] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039; ווקר בושאריתריאה]] || <nowiki>[http://www.washingtonposthaaretz.co.comil/wp-dynhasite/articlesspages/A7372-2004Feb2987911.html] </nowiki>
|-
| [[:גאוגרפיהבאבא סאלי]] || <nowiki>[http://micro5astrology.msccwalla.huji.acco.il/~geo?w=/personal3331/amiran/AmiranBB.htm1045730] </nowiki>
|-
| [[:גיאבית מרוזקברות צבאי]] || <nowiki>[http://www.nrgcwgc.co.ilorg/onlinesearch/5/ART/765/936cemetery_details.html]aspx?cemetery=4007559&mode=1מקור </nowiki>
|-
| [[:דאייהבראד ווקר]] || <nowiki>[http://www.megido-glidingiaaf.org/GP08/news/kind=100/newsid=45261.ilhtml] </nowiki>
|-
| [[:דן תורןג&#039;וליס]] || <nowiki>[http://www.bezaleliula.acorg.il/academics/bachelor_degree/viscom/faculty/] </nowiki>
|-
| [[:האריג&#039;ימי מרקוביץקרטר]] || <nowiki>[http://cowleswww.econwashingtonpost.yale.educom/Pwp-dyn/cpcontent/p00barticle/p00602006/12/07/AR2006120701835.pdf]html </nowiki>
|-
| [[:הורותגוגל הומו-לסבית(חברה)]] || <nowiki>[http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-33008813313013,00.html] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריהגרעין של האיטיתורני]] || <nowiki>[http://wwwwww1.africanaonlinemaariv.comco.il/online/1/ART1/491/slavery_colonial_era196.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:המאוזוליאוםדיאגרמת של לניןראמהצ&#039;אנדרן]] || <nowiki>[http://www.anagacryst.rubbk.ac.uk/PPS95/course/travel3_geometry/redsqrama.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:המרכזדניאל האוניברסיטאי אריאל בשומרוןאורן]] || <nowiki>[http://wwwlib.arielcet.ac.il/www1/messagespages/shidrygitem.pdfasp?item=2368] </nowiki>
|-
| [[:הפוליסההשתוללות במונטה קסינו]] || <nowiki>[http://wwwiltempo.haaretzilsole24ore.co.ilcom/hasitefrosinone/pages2009/ShArtPE09/30/1075495-patto_azione_latina.jhtml?itemNo=1011634]shtml </nowiki>
|-
| [[:הרכבתהיסטוריה הקלהשל בירושליםלוקסמבורג]] || <nowiki>[http://www.mevakernewadvent.gov.ilorg/servecathen/contentTree09465a.asp?bookid=404&id=57&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954htm] </nowiki>
|-
| [[:התחממותהמנדט עולמיתהבריטי]] || <nowiki>[httphttps://hurricanewww.atmossync2it.colostate.educom/forecastsmobile/2005/dec2005m_details.php?b=15181a1e1a1a1f20] </nowiki>
|-
| [[:וריפוןהנרי וינקלר]] || <nowiki>[http://www.verifonegreatschools.comnet/cgi-bin/showarticle/3103] </nowiki>
|-
| [[:חגיהפלישה אלעדלנורמנדי]] || <nowiki>[http://www.nrgdarklyrics.co.il/online/40com/ART1lyrics/467sabaton/745primovictoria.html#1] </nowiki>
|-
| [[:חטיבתהרכבת כפירהקלה בירושלים]] || <nowiki>[http://www.ynetmevaker.cogov.il/articlesserve/0,7340,L-3794186,00contentTree.html]asp?bookid=404&id=57&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954 </nowiki>
|-
| [[:חלבוןהתחממות עולמית]] || <nowiki>[http://wwwhurricane.starmedatmos.cocolostate.iledu/forecasts/Wingate2005/Proteindec2005] </nowiki>
|-
| [[:טורינווין דיזל]] || <nowiki>[http://demowww.istatcomingsoon.itnet/news/movienews.php?id=13540] </nowiki>
|-
| [[:יגאל אלוןחורוסטקוב]] || <nowiki>[http://www.palmachjewishgen.org.il/show_itemyizkor/khorostkov/kho005.asp?levelId=38495&itemId=6316&itemType=0&fighter=84187html] </nowiki>
|-
| [[:יוג&#039;יןטלפון פאמהשבור]] || <nowiki>[http://paperstgipaul.ssrnblogspot.com/sol32006/papers10/were-going-to-dance.cfm?abstract_id=321524#PaperDownloadhtml] </nowiki>
|-
| [[:יחידתיהדות עוקץתימן]] || <nowiki>[http://www.nrgdaat.coac.il/onlinedaat/1kitveyet/ART1mahanaim/826/548maamad.html?hp=0&loc=1&tmp=1530htm] </nowiki>
|-
| [[:ירדןיובל אלבשן]] || <nowiki>[http://www.filmnrg.co.il/online/1/ART1/556/209.johtml] </nowiki>
|-
| [[:כליחמור המקיים נפש אחתפרסי]] || <nowiki>[http://kodeshlib.snunitcet.k12ac.il/bPages/h/h44.htm#4item.5asp?item=701&kwd=339] </nowiki>
|-
| [[:לבוסלביעקב רוז&#039;יצ&#039;קהזיו (מדען)]] || <nowiki>[http://wwwwww1.springerlinktau.comac.il/contentpressoffice/nrmg1jpq1454663pindex.php/press/1600-120509.html] </nowiki>
|-
| [[:לינקיןישראל פארקהיום]] || <nowiki>[http://en62.wikipedia128.org57.2/wikiOlive/Dead_by_Sunrise]AM3/Israel/Default.htm?href=ITD%2F2008%2F05%2F09&pageno=1 </nowiki>
|-
| [[:מבצעכתובת גשמי קיץקעקע]] || <nowiki>[http://www.ynetradicaltattoo.co.il/articles/0,7340,L-3266884,00links.htmlasp] </nowiki>
|-
| [[:מוחמדלוצ&#039;אנו ברכהפבארוטי]] || <nowiki>[http://wwwnews.haaretzbbc.co.iluk/hasite2/pageshi/ShArtentertainment/5212832.jhtml?itemNo=697217stm] </nowiki>
|-
| [[:מישאל חשיןלשקאר-א-טייבה]] || <nowiki>[http://wwwin.ynetrediff.co.ilcom/articlesnews/0,7340,L-3362139,002005/oct/30delhi4.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתמוזיאון רשותהסובלנות]] || <nowiki>[http://he.wikisourcejta.org/wikinews/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%92_%D7%91]article/2010/01/18/1010213/gehry-pulls-out-of-jerusalem-museum-project </nowiki>
|-
| [[:מערכתמילה הראייה(ניתוח)]] || <nowiki>[http://vegaswww.astronomynvcdc.orggov/Tutorialsnchs/avertedvisiondata/series/sr_13/sr13_160.htmpdf] </nowiki>
|-
| [[:ממלכת לאון]] || <nowiki>[http://groups.msn.com/_Secure/0VwDcAngZclFOVuW0uQ2C!1yxXrgth5zHDrYnPERamkjSl3mJJ2DWh3cxYeZSix*9FiC8KZegWXnlPPCsX9S3WwQj4prjXXDWmOUAe7fKfE0myzsoz7sLAn7GQ9fFDbMT/Reino-de-Le%C3%B3n-en-1230.jpg </nowiki>
| [[:מרדכי הרשמן]] || <nowiki>[http://www.jewish-music.huji.ac.il/thesaurus.asp?cat=9&in=9&id=700&act=view] </nowiki>
|-
| [[:משה מושקוביץמקדחה]] || <nowiki>[http://wwwen.kdatiwikipedia.org.il/infowiki/archion/vagner/vagner_3.htmBow_drill] </nowiki>
|-
| [[:נשיאמשפחת בית המשפט העליוןמולר]] || <nowiki>[http://www.nevohazofe.co.il/Law_word/law14web/LAW-1110katava6.pdfasp?Modul=24&id=28226&Word=&gilayon=2191&mador] </nowiki>
|-
| [[:סוניניסוי אנדרסוןקוונדיש]] || <nowiki>[http://www.nrgpublic.coiastate.iledu/online~lhodges/3/ART/802/204Michell.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:סםסיכול פסיכדליממוקד]] || <nowiki>[http://www.walrusmagazinebtselem.comorg/uHebrew/registerStatistics/?ref=anthropology-plants-with-soulCasualties.asp] </nowiki>
|-
| [[:עורבעולי אפורהגרדום]] || <nowiki>[http://wwwselect.haaretznytimes.co.ilcom/hasitegst/spages/1085561abstract.html]?res=F30B12FC3D591B7B93C6AB1789D95F428485F9&scp=13&sq=Irgun+terrorist+president&st=p </nowiki>
|-
| [[:פאבוערביי נורמיישראל]] || <nowiki>[http://www.kansallisbiografiacbs.figov.il/englishstatistical/?id=1786arab_pop03e.pdf] </nowiki>
|-
| [[:פולרןפיוצ&#039;רמה]] || <nowiki>[http://linkinghubwww.elsevierinquisitr.com/retrieve18383/pii/S1074futurama-5521(05)00270might-Xreturn-to-fox/] </nowiki>
|-
| [[:פייסבוקפרויקט הלביא]] || <nowiki>[http://www.facebooknrg.comco.il/online/archive/pressART37/info265.php?statisticshtml] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''67''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
| [[:אפעה קריני]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:דותן מישרלוגריתם]] || <nowiki>&lt;trtable border=1 width=95% align=&quot;right&quot; cellpadding=8 cellspacing=1&gt; </nowiki>
|-
| [[:יחס הזהבמיוט]] || <nowiki>&lt;trtable border=&gtquot;1&ltquot;td colspancellpadding=&quot;32&quot; aligncellspacing=&quot;center0&quot; align=&gtquot;'''קבועי הכסף'''left&ltquot;/td width=&gtquot;285px&ltquot;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:ניוממשק המפשיירמשתמש]] || <nowiki>&lt;tableTABLE&gt;&lt;trTR&gt;&lt;td valign=topTD&gt; </nowiki>
|-
| [[:עיטיםפוארטו טרופייםריקו]] || <nowiki>&lt;trtable border=&gtquot;1&ltquot;td cellpadding=&gtquot;קבוצה:2&ltquot;/td cellspacing=&gtquot;0&ltquot;td align=&gtquot;'''עיטים טרופיים'''left&ltquot;/td width=&gtquot;285px&ltquot;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:רפובליקת המזרח הרחוקצ&#039;כיה]] || <nowiki>&lt;table border=1&quot;0&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=left&quot;center&quot; width=300px&quot;75%&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:קופים צרי אף]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[אנתרופואידים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''300328''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:Snow PatrolGish]] || <nowiki>===מיני אלבומיםכותרת===</nowiki>
|-
| [[:אווטאר (סדרה מצוירת)אוטיזם]] || <nowiki>===דמויותדיעות קדומות וסיבתן משנהההיסטורית===</nowiki>
|-
| [[:אילאורי בנבנישתימילשטיין]] || <nowiki>===תחומיעלילת מחקרודם בדיר-יאסין - הספר השחור===</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאיי 2008גלאפגוס]] || <nowiki>===חלוקה לסליםדמוגרפיה ===</nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר המילטוןאלבטרוסיים]] || <nowiki>====אחרית דבר=מיון ===</nowiki>
|-
| [[:אקורדאמנות מז&#039;ורייוון העתיקה]] || <nowiki>====מז'ורייםהפיסול מרובעיםהיווני שונים=בתקופה ההלניסטית===</nowiki>
|-
| [[:אריקסון (חברה)ארומתרפיה]] || <nowiki>=====טלפונים ניידים==דרכי שימוש מקובלות ===</nowiki>
|-
| [[:בולגריהארץ במלחמת העולם השנייההמחר]] || <nowiki>===חורבנה של סופיהמתקנים===</nowiki>
|-
| [[:בית ספרבולגריה]] || <nowiki>===היבטי היסטורית בתי ספר בישראל מיסוי=== </nowiki>
|-
| [[:בריטניהבני הפרהיסטוריתעקיבא]] || <nowiki>===המאות האחרונותמזכ"לי שלהתנועה תקופת הברזל לפני פלישת הרומאים===</nowiki>
|-
| [[:גוטפרידבריאן וילהלם לייבניץאפשטיין]] || <nowiki>===השימוש חשבון אינפיניטיסמלי בסמים===</nowiki>
|-
| [[:גלישתג&#039;וני מצוקיםווקר]] || <nowiki>===גלישה תיירותיתתחילת הדרך===</nowiki>
|-
| [[:דודגלריית אבידןדגלי גרמניה]] || <nowiki>===פטירתו=דגלי משפחת המלוכה====</nowiki>
|-
| [[:דעתדילוגי אמתאותיות בתורה]] || <nowiki>===המאבקהפולמוס עלסביב מרכזספרו ההרצאותשל הטלפונידרוזנין===</nowiki>
|-
| [[:האידרגון (סדרת טלוויזיה)בול]] || <nowiki>===רשימת=סרטי הספריםדרגון בול Z==== </nowiki>
|-
| [[:הארי פוטר והאסיר מאזקבאן (סרט)]] || <nowiki>===שינויים ותוספות===</nowiki>
|-
| [[:הולנד]] || <nowiki>=== תדמית הולנד כמדינה ליברלית ===</nowiki>
|-
| [[:החתוליםהייאו הסמוראיםמיאזאקי]] || <nowiki>====חתולי העזר=נעוריו ותחילת דרכו ===</nowiki>
|-
| [[:הכנסת]] || <nowiki>===רשימת הכנסות===</nowiki>
|-
| [[:הלכותהמנדט צבאהבריטי]] || <nowiki>===במדינת=המרד ישראלהערבי====</nowiki>
|-
| [[:הפארקהפועל הלאומיירושלים גרנד טיטון(כדורסל)]] || <nowiki>====חלוקתבניית ה[[פאונה]] לפי קבוצות=הארנה===</nowiki>
|-
| [[:הרטפורדואהבת לרעך כמוך]] || <nowiki>===סובלנות גידול באוכלוסיית העיר דתית===</nowiki>
|-
| [[:ויזהזלמן לארצות הבריתשזר]] || <nowiki>====מעמדם[[ספר שליובל]] בני זוג מאותו המין=לכבודו===</nowiki>
|-
| [[:חוף השנהב]] || <nowiki>=== אקלים ===</nowiki>
|-
| [[:חינוךחלום דמוקרטיהחדר האדום]] || <nowiki>===סאדברי=בדיה ואלימול מציאות====</nowiki>
|-
| [[:טייפון טיפטרור]] || <nowiki>===שיאים סייבר-טרור ===</nowiki>
|-
| [[:יהדות חרדיתסיציליה]] || <nowiki>====התמודדות עם מגמות אנטי-חרדיות בציבור החילוני=הגרוש===</nowiki>
|-
| [[:ירדןיהודה עמיחי]] || <nowiki>===שיריו הסכמי גבולותשזכו ללחן=== </nowiki>
|-
| [[:ישראליםיופ זוכי פרסים בינלאומייםוסטרויל]] || <nowiki>===מתוך ישראליםדברים זוכישנשא [[פרסבפני טיורינג]]הקבוצה הראשונה שהוברחה לספרד===</nowiki>
|-
| [[:לגיון הזרים הצרפתיישועים]] || <nowiki>===המפקדהחלקם ומיקוםבאינקוויזיציה הלגיוןהאתיופית===</nowiki>
|-
| [[:מגנוסלארי הירשפלדניבן]] || <nowiki>===המין השלישירעיונות עתידניים ===</nowiki>
|-
| [[:מחלףליגות כדורגל מוספות]] || <nowiki>===מחלפי רכבות=האלופות====</nowiki>
|-
| [[:מלכימהר&quot;ל סקוטלנדמפראג]] || <nowiki>===טועניםמוכיח נוספים לכתרבשער===</nowiki>
|-
| [[:מסעמישל הצלב השניפוקו]] || <nowiki>===כיבוש נסיכות אדסה=תוניס====</nowiki>
|-
| [[:מרקםמלך האריות]] || <nowiki>====המחזמר מרקם של קרקע בישראל====</nowiki>
|-
| [[:נוויסמפעלי ים המלח]] || <nowiki>====האי כמרכזהקמת סחרהמפעל בעבדים=לאחר הקמת מדינת ישראל===</nowiki>
|-
| [[:סודוקומקס נורדאו]] || <nowiki>===מפרי איך מכינים עגולוקו? עטו===</nowiki>
|-
| [[:סיגריהמשרד התיירות]] || <nowiki>===סיגריות וסרטןשרי התיירות לדורותיהם ===</nowiki>
|-
| [[:סמל הממלכה המאוחדתנורמנדי]] || <nowiki>=== המשפחהאיי המלכותיתהתעלה ===</nowiki>
|-
| [[:עולמות סטארגייטסודוקו]] || <nowiki>===רמות הדמויותאיך מכינים עגולוקו? ===</nowiki>
|-
| [[:פטישןסיעת כד חרטוםיחיד]] || <nowiki>===אטימולוגיה=אישור ההתפלגות בוועדת הכנסת====</nowiki>
|-
| [[:פיטרסעדיה האמילגאון]] || <nowiki>===מוטיב=מחלוקת שאלתרס"ג הקיוםובן האנושימאיר====</nowiki>
|-
| [[:פסערביי ישראל]] || <nowiki>===העת= החדשההבדואים ====</nowiki>
|-
| [[:פרספוליס (סרט)פורנוגרפיה]] || <nowiki>===פרסיםסיווג מידת הפורנוגרפיה===</nowiki>
|-
| [[:קארולוספיתון ליניאוס(טיל)]] || <nowiki>==== מיון בני אדם SPYDER====</nowiki>
|-
| [[:קטמנדופרשת רמדיה]] || <nowiki>===תביעות נגד חברת הארמוןרמדיה וכיכרומשרד דורברהבריאות===</nowiki>
|-
| [[:קרנף ג&#039;אווהצור]] || <nowiki>=== תזונהאתרים בעיר ורבייהובסביבתה ===</nowiki>
|-
| [[:רכבתקונצ&#039;רטי ישראללחליל של מוצרט]] || <nowiki>===רשתפרקי המסילותהקונצ'רטו===</nowiki>
|-
| [[:שומרוניםקרב קורסק]] || <nowiki>===דעת==קרב המקרא וחז"לפרוחורובקה=====</nowiki>
|-
| [[:שםקתרין מדעימקינון]] || <nowiki>===תיקים חוקים קשורים===</nowiki>
|-
| [[:תורה ומדע]] || <nowiki>=====[[בריאת העולם (יהדות)|הבריאה]] (בראשית א')=====</nowiki>
|-
| [[:תרנגול הבית]] || <nowiki>===הדגרת ביצים מלאכותית===</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
|-
|-
| [[:הורמוןחיל האוויר הישראלי]] || <nowiki>== ראו גם היסטוריה==</nowiki>
|-
| [[:משפט רייס]] || <nowiki>===לדוגמא===</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''3743''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:GIMPEthernet]] || <nowiki>==היסטוריההשכבה הפיזית==</nowiki><br /><nowiki>==== גרסאות Autonegotiation====</nowiki>
|-
| [[:GIMP]] || <nowiki>==פיתוח==</nowiki><br /><nowiki>====פגישות LGM====</nowiki>
|-
| [[:Yesאונס stars ישראלי(הלכה)]] || <nowiki>==תכניותדוגמאות הערוץהיסטוריות==</nowiki><br /><nowiki>====דרמות מוזיקליותגזירות יומיותאנטיוכוס====</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>===מיינסטרים אמריקאי===</nowiki><br /><nowiki>=====Watchmen=====</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>=== כתיבתו בשנים האחרונות ===</nowiki><br /><nowiki>=====Lost Girls=====</nowiki>
|-
| [[:ארקדי דוכין]] || <nowiki>==ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת הדרך====</nowiki>
|-
| [[:בלאק סבאת&#039;]] || <nowiki>== הלהקה בשיאה ==</nowiki><br /><nowiki>==== Paranoid ====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ון פרדריק צ&#039;ארלס פולר]] || <nowiki>== כתביו ==</nowiki><br /><nowiki>==== נושאי צבא והיסטוריה צבאית ====</nowiki>
|-
| [[:אליפותג&#039;יימס העולם בשחייה 2003ג&#039;ויס]] || <nowiki>== שחייה יצירתו==</nowiki><br /><nowiki>==== גבריםדבלינאים ====</nowiki>
|-
| [[:אליפותג&#039;יימס העולם בשחייה 2003ג&#039;ויס]] || <nowiki>== קפיצהמורשתו למיםוהנצחתו ==</nowiki><br /><nowiki>==== <big>גברים</big>בלומסדיי ====</nowiki>
|-
| [[:אליפותג&#039;ניס העולם בשחייה 2003ג&#039;ופלין]] || <nowiki>== שחייה במים פתוחים ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>==== <big>גברים</big> ההתחלה====</nowiki>
|-
| [[:בה&quot;דדן 10אלמגור]] || <nowiki>==מגמותפזמונאות==</nowiki><br /><nowiki>====מגמתפרשת הכשרותהשיר "כשאת אומרת לא" יסוד====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ו מונטנהדרימוורקס]] || <nowiki>==סטטיסטיקה בולטתהפקות בולטות לאורך השנים ==</nowiki><br /><nowiki>====עונה סדירהשנות ה-90 של המאה ה-20 ====</nowiki>
|-
| [[:גהגימנסיה העברית &#039quot;הרצליה&quot;וזף קונרד]] || <nowiki>==ספריו שתורגמו לעבריתהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====רומניםייסוד בית ונובלותהספר====</nowiki>
|-
| [[:ה.ל.א.הגימנסיה הארטהעברית &quot;הרצליה&quot;]] || <nowiki>==ספריוהגימנסיה כיום==</nowiki><br /><nowiki>====תרגומיםמבנה לעבריתארגוני====</nowiki>
|-
| [[:הומוגרף]] || <nowiki>==דוגמאות==</nowiki><br /><nowiki>====דוגמאות להומוגרפים בעברית====</nowiki>
|-
| [[:הטלוויזיההציונים החינוכית הישראליתהכלליים]] || <nowiki>==תוכניותהיסטוריה שהופקו על ידי הטלוויזיה החינוכיתואידאולוגיה==</nowiki><br /><nowiki>====תוכניות ילדים ונוערבתפוצות====</nowiki>
|-
| [[:הטריטוריותהרפובליקה החדשותהרומית]] || <nowiki>==היסטוריהמוסדות שלטונים בתקופת הרפובליקה==</nowiki><br /><nowiki>====החכרתן[[קונסול של(רומא הטריטוריות החדשותהעתיקה)|קונסולים]]====</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהויטמין של ירושליםB12]] || <nowiki>==התקופהספיגה הצלבניתב[[מערכת העיכול]] והובלה ל[[תא|תאים]]==</nowiki><br /><nowiki>====הקהילה היהודיתבקיבה====</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהויטמין של ירושליםB12]] || <nowiki>==התקופהחוסר הממלוכיתויטמין B<sub>12</sub>==</nowiki><br /><nowiki>====הקהילהסיבות היהודיתלחוסר של ויטמין B<sub>12</sub>====</nowiki>
|-
| [[:המערכהויטמין על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהB12]] || <nowiki>==המערכהשימוש בארץ[[תרופה|תרופתי]] ישראלבוויטמין B<sub>12</sub>==</nowiki><br /><nowiki>====קרבתופעות לואי וזהירות הנדרשת עזהבמקרים הראשוןמיוחדים====</nowiki>
|-
| [[:וולפגנגחטיבת אמדאוסגבעתי מוצרט(תש&quot;ח)]] || <nowiki>==יצירותפעילות חשובותהחטיבה במלחמת העצמאות==</nowiki><br /><nowiki>====אופרהגדודי גבעתי====</nowiki>
|-
| [[:חוסהחטיבת אורטגה אי גאסטהנגב]] || <nowiki>==פילוסופיהלאחר [[מלחמת העצמאות]]==</nowiki><br /><nowiki>====מערכת הנסיבות Circumstancia1954-1949====</nowiki>
|-
| [[:חיים נחמן ביאליק]] || <nowiki>==ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====בישיבת וולוז'ין====</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>==כוח אדם בחיל הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====המסלול העורפי====</nowiki>
|-
| [[:חינוךחלום מיוחדהחדר האדום]] || <nowiki>==קישורים חיצונייםנושאים==</nowiki><br /><nowiki>====חוקיםבדיה ופסיקותמול בישראלמציאות====</nowiki>
|-
| [[:יהדותטהרת פוליןהמשפחה]] || <nowiki>==דינים שואתהנהוגים יהדותבזמן פולין במלחמת העולם השנייהההרחקה==</nowiki><br /><nowiki>====הרדיפותמדין הגמרא====</nowiki>
|-
| [[:יהדותישראל פוליןיובל]] || <nowiki>==לאחר מלחמת העולם השנייהמחקריו==</nowiki><br /><nowiki>====פוליןתקנות נגד ריבוי גירושין בגרמניה במאה הקומוניסטיתה-ט"ו====</nowiki>
|-
| [[:ישיבתכנסיית ההסדרהקבר עכוהקדוש]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====הרקע להקמתהאזור לפני בניית הכנסייה הישיבה====</nowiki>
|-
| [[:ישיבתניקולו טלזמקיאוולי]] || <nowiki>== הישיבה בראשותו של ר' אליעזר גורדוןיצירתו ==</nowiki><br /><nowiki>==== סדרספרים היוםעיוניים ====</nowiki>
|-
| [[:ישיבת טלזעופות]] || <nowiki>== מאבקיםרבייה ==</nowiki><br /><nowiki>==== מרד המוסר הראשון (1885)הזדווגות ====</nowiki>
|-
| [[:מטבעתעיר ארצות הבריתדוד]] || <nowiki>==ראומיקומה גםשל עיר דוד==</nowiki><br /><nowiki>====קישורים חיצונייםהגנה====</nowiki>
|-
| [[:מנדולינהעמנואל שברייה]] || <nowiki>==המנדולינה בישראלבין יצירותיו ==</nowiki><br /><nowiki>====אסכולת באר-שבע[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:מסילתקרלו הרכבת לירושליםגינצבורג]] || <nowiki>==קישורים חיצונייםהגותו==</nowiki><br /><nowiki>====מידעהגבינה היסטוריוהתולעים====</nowiki>
|-
| [[:מסכתקרלו קיניםגינצבורג]] || <nowiki>==מפרשי המסכתהגותו==</nowiki><br /><nowiki>====המפרשים על הדף (בדפוסהגבינה וילנה)והתולעים====</nowiki>
|-
| [[:מסעקתרין הצלב השנימקינון]] || <nowiki>==סוף דבררעיונותיה==</nowiki><br /><nowiki>====לואיהטרדה השביעימינית====</nowiki>
|-
| [[:מערכתקתרין הראייהמקינון]] || <nowiki>==תאים תומכים לקולטניםרעיונותיה==</nowiki><br /><nowiki>====תאיםהטרדה דו-קוטבייםמינית====</nowiki>
|-
| [[:מתודיזםרוסית]] || <nowiki>==המתודיזם במדינות השונות=התנועות===</nowiki><br /><nowiki>====מתודיזם=תנועות בבריטניהרגילות=====</nowiki>
|-
| [[:ניו המפשייררוסית]] || <nowiki>== ערים בעלות חשיבות =העיצורים===</nowiki><br /><nowiki>====עשר=עיצורים הערים הגדולות בניו המפשייררגילים=====</nowiki>
|-
| [[:סטייתשוק תקן(כלכלה)]] || <nowiki>== סטייתהגדרת תקן של הקבוצה (אוכלוסייה)שוק ==</nowiki><br /><nowiki>==== דוגמההמוצר הנסחר מספריתבשוק ====</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>== בין יצירותיו ==</nowiki><br /><nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:ציורשוק (כלכלה)]] || <nowiki>== אסתטיקהמאפייני שוק ==</nowiki><br /><nowiki>==== הציור כחיקויהתערבות מציאותממשלתית ====</nowiki>
|-
| [[:שלמה אבינר]] || <nowiki>==מספריו==</nowiki><br /><nowiki>==== ספרי הרב אבינר ====</nowiki>
|-
| [[:שמואל צ&#039;יזיק]] || <nowiki>==ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====שנות השישים====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
| [[:GIMP]] || <nowiki>[[קובץ הרצה|קובץ הרצה]] </nowiki>
|-
| [[:אייליןאלישי אטקינסכדיר]] || <nowiki>[[שחקניתתיכון בליך|שחקניתתיכון בליך]] </nowiki>
|-
| [[:ארוחתאתיקה בוקר אנגליתרפואית]] || <nowiki>[[סופרמרקטהיפוקרטס|סופרמרקטהיפוקרטס]] </nowiki>
|-
| [[:בושבונה (להקהבעל חיים)]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:ביקיניבלינק 182]] || <nowiki>[[קאןארצות הברית|קאןארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:בלשנות חישובית]] || <nowiki>[[יכולת לשונית|יכולת לשונית]] </nowiki>
|-
| [[:ברייקינג בנג&#039;מין]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;נט מק&#039;תיר]] || <nowiki>[[אנגליה|אנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;קגרגוריוס פאלאנסהראשון]] || <nowiki>[[אוקראינהפלגיוס השני|אוקראינהפלגיוס השני]] </nowiki>
|-
| [[:גורםדור g3]] || <nowiki>[[מתאםקשר רדיו|מתאםקשר רדיו]] </nowiki>
|-
| [[:דייוויד קרוננברגדטרויט]] || <nowiki>[[טרילוגיהארצות הברית|טרילוגיהארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:דיר אל-קמרדיג]] || <nowiki>[[ביתמזג הכנסת דיר אל-קמראוויר|בית הכנסת דירמזג אל-קמראוויר]] </nowiki>
|-
| [[:האנקדלונטה גרינברגוסט]] || <nowiki>[[בית כנסתקלע|בית כנסתקלע]] </nowiki>
|-
| [[:הבוניםהאניאגרם החופשייםשל האישיות]] || <nowiki>[[בנייהגלגל חופשית מעורבתהמזלות|בנייה חופשיתגלגל מעורבתהמזלות]] </nowiki>
|-
| [[:הגאון מווילנה]] || <nowiki>[[חיים מוולוז'ין|חיים מוולוז'ין]] </nowiki>
|-
| [[:המהפכההיסטוריה החוקתיתשל הטנקים]] || <nowiki>[[אותנשק מתהקל|אותנשק מתהקל]] </nowiki>
|-
| [[:המלחמות הבין-קולוניאליות בין בריטניה לצרפת]] || <nowiki>[[מלחמת הירושה האוסטרית|מלחמת הירושה האוסטרית] </nowiki>
| [[:הפרדת הרשויות]] || <nowiki>[[בית המשפט העליון של ארצות הברית|בית המשפט העליון </nowiki>
|-
| [[:הפרדתהפארק הרשויותהלאומי פטריפייד פורסט]] || <nowiki>[[ביתכביש המשפט העליון של ארצות הבריתהבין-מדינתי|ביתכביש המשפט העליוןהבין-מדינתי]] </nowiki>
|-
| [[:הרקולס (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[סגול|סגול]] </nowiki>
|-
| [[:ויכוחהשם טורטוסההמפורש]] || <nowiki>[[ויכוח ברצלונהתפילין|ויכוח ברצלונהתפילין]] </nowiki>
|-
| [[:וירג&#039;יניההשתלת איברים]] || <nowiki>[[היסטוריהכרטיס של ארצות הבריתאדי|היסטוריהכרטיס של ארצות הבריתאדי]] </nowiki>
|-
| [[:חגי ישראל ומועדיוזאבניים]] || <nowiki>[[יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלארס|יום הזיכרוןארס]] </nowiki>
|-
| [[:חכמי יבנה ברומאזטא]] || <nowiki>[[מסכתפונקציית פאהזטא של רימן|מסכתפונקציית זטא של פאהרימן]] </nowiki>
|-
| [[:טייפוןחוה טיפלצרוס-יפה]] || <nowiki>[[ציקלון טרופימוסלמים|ציקלון טרופימוסלמים]] </nowiki>
|-
| [[:טרהחוה קלילצרוס-יפה]] || <nowiki>[[רכזמוסלמים|רכזמוסלמים]] </nowiki>
|-
| [[:יהליחיל סובולהאוויר המלכותי הנורבגי]] || <nowiki>[[ישראליארצות הברית|ישראליארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:ייצוריום חשמלהמרמיטה]] || <nowiki>[[אנרגיית מיםצל|אנרגיית מיםצל]] </nowiki>
|-
| [[:ישראליוסף (תקליטון)טובי]] || <nowiki>[[Definitionאוניברסיטת בן-גוריון|Definition]אוניברסיטת בן-גוריון] </nowiki>
|-
| [[:יחסי ישראל-ארצות יעקבסוןהברית]] || <nowiki>[[אמנציפציהסחר ליהודיםחוץ|אמנציפציהסחר ליהודיםחוץ]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמיייבום התמורותוחליצה]] || <nowiki>[[עבריתמצוות לא תעשה|עבריתמצוות לא תעשה]] </nowiki>
|-
| [[:מארוןישיבת 5הר עציון]] || <nowiki>[[ארצותראש הבריתישיבה|ארצותראש הבריתישיבה]] </nowiki>
|-
| [[:מבצעישראל אופרהיעקבסון]] || <nowiki>[[ארצותאמנציפציה הבריתליהודים|ארצותאמנציפציה הבריתליהודים]] </nowiki>
|-
| [[:מדינותלוחמי לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות ותמ&quot;גהתמורות]] || <nowiki>[[האיחוד האירופיעברית|האיחוד האירופיעברית]] </nowiki>
|-
| [[:מייקללול פאלין(תוכנית טלוויזיה)]] || <nowiki>[[שחקןתוכניות טלוויזיה|שחקןתוכניות טלוויזיה]] </nowiki>
|-
| [[:מיקרוליאונה לואיס]] || <nowiki>[[יחידת מידהאנגליה|יחידת מידהאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:מישאלמג&#039;יק חשיןג&#039;ונסון]] || <nowiki>[[הבחירות לכנסת השש עשרה1995|הבחירות לכנסת השש עשרה1995]] </nowiki>
|-
| [[:מפלגתמוזיאון האיחוד הסוציאליסטי של גרמניהפרגמון]] || <nowiki>[[אריך הונקרפסל|אריך הונקרפסל]] </nowiki>
|-
| [[:מרקונייץ&#039;מוזיאון גראדתל אביב לאמנות]] || <nowiki>[[רפובליקהאמנות סרפסקהעכשווית|רפובליקהאמנות סרפסקהעכשווית]] </nowiki>
|-
| [[:נוגדןמונרו (לואיזיאנה)]] || <nowiki>[[צליאקארצות הברית|צליאקארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:נוסחתמחשוב נסיגהער לסביבה]] || <nowiki>[[סדרת פיבונאצ'ימערכת|סדרת פיבונאצ'ימערכת]] </nowiki>
|-
| [[:נייג&#039;למידה מנסלכנגד מידה]] || <nowiki>[[1981נוצות|1981נוצות]] </nowiki>
|-
| [[:נקניקמעלה דםמכמש]] || <nowiki>[[נקניקבני עקיבא|נקניקבני עקיבא]] </nowiki>
|-
| [[:סטוקהולםמשפט רול]] || <nowiki>[[ריקסדגרציפות|ריקסדגרציפות]] </nowiki>
|-
| [[:סטטוסניו קוו (ישראל)איבריה]] || <nowiki>[[ריבונותארצות הברית|ריבונותארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:סילברצ&#039;יירניקולאי רוריך]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:נמל התעופה הבינלאומי עמאן-המלכה עאליה]] || <nowiki>[[נמל תעופה|נמל תעופה]] </nowiki>
| [[:עזרא החיצוני]] || <nowiki>[[האנציקלופדיה היהודית|האנציקלופדיה היהודית] </nowiki>
|-
| [[:עיצורים מכתשייםסאונדגארדן]] || <nowiki>[[עיצוריםארצות מכתשייםהברית|עיצוריםארצות מכתשייםהברית]] </nowiki>
|-
| [[:פירסינגסטטוס קוו (ישראל)]] || <nowiki>[[היגיינהריבונות|היגיינהריבונות]] </nowiki>
|-
| [[:פלואור]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פרימו לוי]] || <nowiki>[[שנית|שנית]] </nowiki>
|-
| [[:פרשתערוך רמדיההשולחן]] || <nowiki>[[וויטמיןאורח B1חיים|וויטמיןאורח B1חיים]] </nowiki>
|-
| [[:קולומביהפאון רקורדסמשוכלל]] || <nowiki>[[ארצותחבורת הבריתהתמורות הזוגיות|ארצותחבורת הברית]התמורות הזוגיות] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2627''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:אלכס אברבוךאופסין]] || <nowiki>[[:en:2004Photosensitive IAAFganglion Golden Leaguecell|תחרות ליגת הזהב שלPhotosensitive שנתganglion 2004cell]] </nowiki>
|-
| [[:אפנון]] || <nowiki>[[:en:Amplitude-shift keying|ASK]] </nowiki>
| [[:אנציקלופדיה לעולם הקלאסי]] || <nowiki>[[:de:s:Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft|Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft]] </nowiki>
|-
| [[:ביקועארנסט גרעיניכאהן]] || <nowiki>[[:ennl:Uranium Information CentreOranjehotel|Uranium Information CentreOranjehotel]] </nowiki>
|-
| [[:ברק אובמהב]] || <nowiki>[[:en:s:2004Beth Democratic National Convention keynote addressnumber|הטקסט שלBeth הנאוםnumber]] </nowiki>
|-
| [[:גבבאזיל לידל הארט]] || <nowiki>[[:en:Intertransversarii muscleTruism|IntertransversariiTruism]] </nowiki>
|-
| [[:גורםביקוע מגבילגרעיני]] || <nowiki>[[:en:CarlUranium SprengelInformation Centre|CarlUranium Information SprengelCentre]] </nowiki>
|-
| [[:דיבוקברייטס]] || <nowiki>[[:en:DybbukSteven Pinker|DybbukSteven Pinker]] </nowiki>
|-
| [[:גנאלוגיה]] || <nowiki>[[:en:Comparison_of_genealogy_software|השוואה בין תוכנות גנאלוגיה]] </nowiki>
|-
| [[:דיבור זול]] || <nowiki>[[:en:Signaling games]] </nowiki>
|-
| [[:הארי בלפונטהדיגלוסיה]] || <nowiki>[[:enlb:Banana Boat SongHaaptsäit|Banana Boat Songויקיפדיה]] </nowiki>
|-
| [[:ההשתוללות במונטה קסינו]] || <nowiki>[[:en:Marocchinate|Marocchinate]] </nowiki>
|-
| [[:הוריקן דיןוודקה]] || <nowiki>[[:en:EffectsList of Hurricanecountries Deanby inlife the Lesser Antillesexpectancy|EffectsList of Hurricane Dean incountries theby Lesserlife Antillesexpectancy]] </nowiki>
|-
| [[:הטקטיקהוחטנג של חיל הרגליםהשישי]] || <nowiki>[[:enka:Rifleდასტურლამალი|Rifleדסטורלמלי (დასტურლამალი)]] </nowiki>
|-
| [[:הכנסייה הרוסית הפרבוסלביתטקילה]] || <nowiki>[[:en:SectTequila of Skhariya the Jewagave|Zhidovstvuyuschiye -Tequila Жидовствующиеagave]] </nowiki>
|-
| [[:הפארקיוסף הלאומי גרנד טיטוןשכטר]] || <nowiki>[[:enuk:Forget-me-notКудринці (Борщівський район)|Forget-me-notקודרינצי (Кудринці)]] </nowiki>
|-
| [[:התחייהישעיה הגותיתשטיינר]] || <nowiki>[[:en:picturesqueBodrogkeresztúr|PicturesqueBodrogkeresztúr]] </nowiki>
|-
| [[:זהבית כהןלווייתנאים]] || <nowiki>[[:en:LaSalle University (Louisiana)Polygynandry|אוניברסיטת לאסאל בלואיזיאנהכאן]] </nowiki>
|-
| [[:מחסום חווארה]] || <nowiki>[[:en:Child_suicide_bombers_in_the_Israeli-Palestinian_conflict|ילדים מחבלים מתאבדים בסכסוך הישראלי-פלסטיני]] </nowiki>
| [[:טעם]] || <nowiki>[[:en:Taste aversion|Taste aversion]] </nowiki>
|-
| [[:מאגר תורנימיקרופלואידיקה]] || <nowiki>[[:en:Torah databaseFluid|בגרסה האנגלית למאמר זה ("Torah database")Fluid]] </nowiki>
|-
| [[:ממלכת לאון]] || <nowiki>[[:en:Adelantado|''האדלאנטמיינטו'']] </nowiki>
|-
| [[:מערכתמניהוט הראייהמצוי]] || <nowiki>[[:en:VisualList cortex#Primaryof visualcassava cortex (V1)diseases|V1A List of Cassava Diseases]] </nowiki>
|-
| [[:פולרןמערכת ניווט אינרציאלית]] || <nowiki>[[:en:DensityGimbal functional theorylock|DFTGimbal lock]] </nowiki>
|-
| [[:פיטר האמילפרומון]] || <nowiki>[[:iten:Alice (cantante)Bombykol|AliceBombykol]] </nowiki>
|-
| [[:קרוקט (אדריכלות גותית)פרומנטיוס]] || <nowiki>[[:en:crosierTyrannius Rufinus|crosierמהדורה האנגלית של ויקיפדיה]] </nowiki>
|-
| [[:קרןפרימוס גאוסיאנית(תואר)]] || <nowiki>[[:en:RayPrimus transferof matrixthe analysisScottish Episcopal Church|RayPrimus of the transferScottish matrixEpiscopal analysisChurch]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת הלמידהנוטרדאם (פריז)]] || <nowiki>[[:en:University of Pittsburgh Honors CollegeFlèche|University Honors Collegeflèche]] </nowiki>
|-
| [[:תגליתשלמה אלישיב]] || <nowiki>[[:en:Whiggish historiographyŽagarė|Whiggish historiographyŻagory]] </nowiki>
|-
| [[:תותח רכבת]] || <nowiki>[[:en:List of railway artillery|רשימת תותחי רכבת מהויקיפדיה באנגלית]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4562''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
|-
|-
| [[:Amazing Graceאבשלום]] || <nowiki>[[S:דבריביאור:שמואל הימיםב יזיג|י"ז,שמואל ב פרק טז-יזיג]] </nowiki>
|-
| [[:אורי שפראהבה]] || <nowiki>[[S:w:en:Specialויקרא יט Olympicsיח|Specialויקרא י"ט Olympics18]] </nowiki>
|-
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[[:w:en:Special Olympics|Special Olympics]] </nowiki>
|-
| [[:במדבראיסור עריות]] || <nowiki>[[S:ביאור:במדברויקרא איח ו|א'י"ח, ו]] </nowiki>
|-
| [[:בעלאפקעינהו (אל)רבנן לקידושין מיניה]] || <nowiki>[[S:מלכיםגיטין טזלג לאא|ט"זמסכת גיטין, לאפרק ד]] </nowiki>
|-
| [[:דודאשר וגלית(דמות מקראית)]] || <nowiki>[[S:שמואלבראשית אל יזיג|פרקל', י"זג]] </nowiki>
|-
| [[:הבלברוך שפינוזה]] || <nowiki>[[S:בראשיתדברים ד|פרקא דה|א,ה]] </nowiki>
|-
| [[:גרעין תורני]] || <nowiki>[[wikinews:he:גם השנה - סכסוך בעכו בנוגע להשמעת קול המואזין ברמדאן|דרישתם למנוע את קריאות המואזין]] </nowiki>
| [[:היסטוריה של ירושלים]] || <nowiki>[[S:ביאור:יהושע י|פרק י']] </nowiki>
|-
| [[:ויליאםדבר וורדסוורת&#039;שאינו מתכוון]] || <nowiki>[[S:הנרקיסיםמשנה ביצה ב י|הנרקיסיםביצה, פרק ב', י']] </nowiki>
|-
| [[:ויקראדרך העצמאות]] || <nowiki>[[Scommons:ביאור:ויקרא א|אתמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:חזוןהבא הצמחונותלהורגך והשלוםהשכם להורגו]] || <nowiki>[[S:ביאור:חזוןבמדבר הצמחונותרבה והשלוםכא|ביאור:חזון הצמחונותפרשה והשלוםכא]] </nowiki>
|-
| [[:טרילוגייתהלכות מריאצ&#039;יעירובין]] || <nowiki>[[ws:en:Listערוך ofהשולחן filmאורח sequelsחיים byשמו#סימן box-officeשמו improvementסעיף ז|רשימתערוך השולחן אורח סרטיחיים ההמשךשמו הרווחייםסעיף ביותרז]] </nowiki>
|-
| [[:יהושעהצל בן(דמות קרחהבדיונית)]] || <nowiki>[[wiktw:חמץen:The בן ייןAvenger|חומץ בן ייןהנוקם]] </nowiki>
|-
| [[:יובלהשם (דמות מקראית)המפורש]] || <nowiki>[[S:בראשית דב|פרק כא|דב', כ"א]] </nowiki>
|-
| [[:ועד בכלל]] || <nowiki>[[S:נזיר ו ב|ו', ב]] </nowiki>
|-
| [[:חומרא דרבי זירא]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות איסורי ביאה יא|רמב"ם, הלכות איסורי ביאה פרק י"א ד']] </nowiki>
|-
| [[:חזיר הבית]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקרא יא|ויקרא יא ז-ח]] </nowiki>
|-
| [[:חצר (הלכה)]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים שסג#סימן שסג סעיף לו|ערוך השולחן אורח חיים שסג סעיף לו]] </nowiki>
|-
| [[:יהושע בן קרחה]] || <nowiki>[[wikt:חמץ בן יין|חומץ בן יין]] </nowiki>
|-
| [[:יוסףיוחנן מוקירבן שבתנורי]] || <nowiki>[[Swikt:שבתבר קיט אפלוגתא|קיט,בר ע"אפלוגתא]] </nowiki>
|-
| [[:יחסי מיןיוסף]] || <nowiki>[[sS:נדריםביאור:חלום כיוסף ב|בבלי,הוגשם נדריםעל כידי יהושע|מאמר בבויקיטקסט]] </nowiki>
|-
| [[:כדורישמעאל פורחבן אלישע כהן גדול]] || <nowiki>[[wiktS:זבוריתאבות דרבי נתן לח#ג|זבוריתפרק ל"ח, משנה ג']] </nowiki>
|-
| [[:מאגר תורניכוי]] || <nowiki>[[S:s:חולין פ א|ויקיטקסטפ, א]] </nowiki>
|-
| [[:מבצרכרמלית האלה(שבת)]] || <nowiki>[[s:שמואלערוך אהשולחן יזאורח נבחיים שמה#סימן שמה סעיף לז|שמואלערוך השולחן אורח חיים שמה א,סעיף יז,נ"בלז]] </nowiki>
|-
| [[:מגילתכתב איכהסת&quot;ם]] || <nowiki>[[S:ביאור:איכהתענית אכ ב|בפרקדף כ א'ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:מגילתכתף אסתרהינום]] || <nowiki>[[S:מגילה זביאור:יהושע אטו#ח|מגילהיהושע זטו, אח]] </nowiki>
|-
| [[:מגילת קהלת]] || <nowiki>[[S:שיר השירים רבה#פרשה א|א', א]] </nowiki>
|-
| [[:מגילת רותמטא-ויקי]] || <nowiki>[[Sm:בבא|העמוד בתרא צא א|צ"אהראשי ע"אבאנגלית]] </nowiki>
|-
| [[:מדעימילון המחשבעברי]] || <nowiki>[[wwikt:Art of Computer Programming|ויקיפדיה באנגליתויקימילון]] </nowiki>
|-
| [[:מחייתמצווה זכרהבאה עמלקבעבירה]] || <nowiki>[[Ss:דבריםברכות כה|דבריםמז כ"ה,ב|מז יז-יטב]] </nowiki>
|-
| [[:ממלכתמצוות אשורעשה שהזמן גרמן]] || <nowiki>[[s:בראשיתמשנה יקידושין א ז|י',משנה קידושין א ח'-יב'ז]] </nowiki>
|-
| [[:משלימצוות שמירת המקדש]] || <nowiki>[[S:ביאור:משלימשנה מדות א| א|משנה -מידות טא,א.]] </nowiki>
|-
| [[:נחנהריה]] || <nowiki>[[sS:בראשיתדברים אלג כטכד|בראשיתלג, ה' כ"טכד]] </nowiki>
|-
| [[:סטארגייטנהריה]] || <nowiki>[[wS:en:Stargateדברים לג (device)כד|מכשירלג, הסטארגייטכד]] </nowiki>
|-
| [[:ספרסוטה איוב(הלכה)]] || <nowiki>[[s:בבא בתראבמדבר יד בה|מסכת בבאפס' בתראי"א-ל"א]] </nowiki>
|-
| [[:ספר יהושע]] || <nowiki>[[S:ביאור:יהושע א|פרק א']] </nowiki>
|-
| [[:ספר שמואל]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמואל א א|פרק א']] </nowiki>
| [[:סרוגים]] || <nowiki>[[S:מנוחה ושמחה|מנוחה ושמחה]] </nowiki>
|-
| [[:סרנדיפיותעביד איניש דינא לנפשיה]] || <nowiki>[[S:שמואלבבא אקמה טכז ב|פרקדף כ"ז, ט'ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:עופרתעבירה לשמה]] || <nowiki>[[S:wikt:פלומבהנזיר כג ב|פלומבותמסכת נזיר כ"ג ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:עופרת]] || <nowiki>[[:wikt:פלומבה|פלומבות]] </nowiki>
|-
| [[:עיר דוד]] || <nowiki>[[S:ביאור:נחמיה ב#יג|נחמיה ב, יג-טו]] </nowiki>
| [[:עירוב]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים שצב#סימן שצב סעיף א|ערוך השולחן אורח חיים שצב סעיף א]] </nowiki>
|-
| [[:עירוב תחומין]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים תח#סימן תח סעיף ב|ערוך השולחן אורח חיים תח סעיף ב]] </nowiki>
| [[:עשתרת]] || <nowiki>[[S:שמואל א לא|פרק ל"א]] </nowiki>
|-
| [[:פטישערוך קיטורהשולחן]] || <nowiki>[[:wiktcommons:סדןCategory:Yechiel Michel Epstein|סדןפרטי כל קובצי הצילומים הקיימים ברשת רשומים כאן]] </nowiki>
|-
| [[:קיןפדיון והבלהבן]] || <nowiki>[[S:בראשיתביאור:שמות דיג#יג|פרקבספר שמות יג, ד'יג]] </nowiki>
|-
| [[:רשימתפדיון מידות, שיעורים ומשקלות בהלכהשבויים]] || <nowiki>[[s:wikt:גמד#גֹּמֶדגיטין נח ב|גומדגיטין נ"ח בוויקימילוןע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכהפוליגמיה]] || <nowiki>[[s:wiktקטע:גמד#גֹּמֶדרש"י_על_בראשית_ד_יט|גומדרש"י בביאורו בוויקימילוןלמקרא]] </nowiki>
|-
| [[:שירפטיש השיריםקיטור]] || <nowiki>[[S:שיר השירים הwikt:סדן|ה'סדן]] </nowiki>
|-
| [[:תהיליםפיתוי (הלכה)]] || <nowiki>[[s:בבאשמות בתראכב יד בטו|בבא בתרא דףשמות י"דכב ע"בטו]] </nowiki>
|-
| [[:תעלת ההטיה]] || <nowiki>[[wikt:הסלמה|הסלים]] </nowiki>
|}
=== Link with two brackets to external source ===
<!-- error number 86 -->
The script found a link with two brackets to external source like <nowiki>[[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]</nowiki>. External links only need one bracket like <nowiki>[http://www.wikipedia.org Wikipedia]</nowiki>.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_086.html List of all articles with error 086]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=086 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:פלינדרס פיטרי]] || <nowiki>[[S:יהושע טו כז|טו, כז]] </nowiki>
|-
| [[:לינקיןצניעות פארק(יהדות)]] || <nowiki>[[https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_by_Sunriseבן איש חי שנה א בא#יב|בן איש חי שנה א בא יב]] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''36''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
|-
|-
| [[:אמוניוםבנאי חנקתי(מדעי המחשב)]] || <nowiki>…aq)</sub> this->data NH<sub>4</sub>NO<sub>3(aq)</sub></div>תגובה…= data; } private: int data;…</nowiki>
|-
| [[:בראשית]] || <nowiki>…|חוה]] ->## [[קין]] -> [[חנוך בן קין|חנוך]]…</nowiki>
|-
| [[:לינדהוולפרם לינגלאלפא]] || <nowiki>…הוואי…ה "(lim(x->המושלת0) לומדתx/sin(x" חסידות],…נותנת את התוצאה…</nowiki>
|-
| [[:נחום]] || <nowiki>…ִּים --> וְכֵן נָגוֹזּוּ וְעָבָר"…</nowiki>
|-
| [[:רשימה מקושרת]] || <nowiki>…Node.next <- node.next node.next <- newNode…</nowiki>
|-
| [[:שמגר בן ענת]] || <nowiki>…� (חטא -> עונש ->זעקה לה'-> ישועה…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2015''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:באודינגTeam Fortress 2]] || <nowiki>*פסטיבל "הלוטוס" �[http://www.teamfortress.com/�-23�בית ב[[ספטמברשל המשחק]].<br /></nowiki>
|-
| [[:בריאןאי מייצ&#039;ינג]] || <nowiki>*'''Star Fleetלדוגמה: Project'''-בשישיה 1983" … �ונה גם "כנוע".<br /></nowiki>
|-
| [[:גביעאמזונאס העולם(מדינה בכדורגל נשים 1991בברזיל)]] || <nowiki>*[[21רמה בנובמבר]], יינ(גאוגרפיה)|��יהפעם -אינו ברזילשוקע. (2 - 0)<brBR></nowiki>
|-
| [[:גביע העולם בכדורגל נשים 1991]] || <nowiki>*1970 - [[21תמונה:Flag בנובמבר]],of יינE�יה - ברזיל (2 - 0)�כדורגל|מרוקו]]<br></nowiki>
|-
| [[:האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו חיפההברה]] || <nowiki>*[http://www.saab-arc.com/ הברה אהמורכבת מ''אנו' סנטנדראו]בנוסף לגרעין:<br /></nowiki>
|-
| [[:המרכזהפרעות להורותהולכה אחרתוהפרעות קצב]] || <nowiki>*סיבי זכותםפורקנייה- של ההוריםילי הילד המשותףלחדרים.<br /><br /></nowiki>
|-
| [[:הרקולסחדרה]] || <nowiki>* גרסה[[אברהם שנייה:יערי]], בדר�[[��יםרשימת ויצא לדרכו.מאמרים:<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:ויומינגמיראלם פיאניץ&#039;]] || <nowiki>*{{כ}} מוצאנחום [[נורבגיה|נורבגי]]אריה, 4.3%"יסוד … צאת ses, שנת 1987.<br /></nowiki>
|-
| [[:חיפהמנוע חום]] || <nowiki>* [[קובץ:Nuvolaשורפים את appsהדלק kabooר�ל עירייתמנוע חיפהקיטור.<br /></nowiki>
|-
| [[:חצויהמשרד פרסום]] || <nowiki>*'''לחשים''' -התחלת קיימיהעבודה עלמפני�ותן הוא הערפדיםמבקש.<br /></nowiki>
|-
| [[:כארתליצבי הפנימיתרובינשטיין]] || <nowiki>* [http://www.shidakartli.ge/iהשגת נשקים ואשראתרינת הרשמי]<br />"האלטלנה".<br /></nowiki>
|-
| [[:לךקודורי אלי תשוקתי(עמק)]] || <nowiki>* [http://www.piyut.org.il/texלהשגיח על הכוחותי"]תוככי באתר פיוטגאורגיה.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:מחברתקנזס המוות(להקה)]] || <nowiki>*באלבמה נעצרוKansas שנ�Enhanced Live עו- מבית ספרם.2002 <br /BR></nowiki>
|-
| [[:ספריקרב אמ&quot;תנבי סמואל]] || <nowiki>* {{מיזמים|ויקיטק�הפזמונאי [[חיים �ות ספרי… '''שירת אמ"ת}}הראל''':<br /></nowiki>
|-
| [[:פוליטיקהקרב שלצליחת תאילנדמעברות הירקון]] || <nowiki>*''שם קונבנציונליב-[[24 קצר'':בנובמבר]] תאילנד[[1 … �ומית של הנהר.<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:פילוסופיה]] || <nowiki>*[[האסכולה האמפיריציסטית]]<br /></nowiki>
|-
| [[:רחל המשוררת]] || <nowiki>* [http://benyehuda.org/rachel … הַמְבַשֵּׂר]<br /></nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>* '''מרכז יזרעאלי'''<br /></nowiki>
|-
| [[:שיטהד]] || <nowiki>* כאשר הונח על יד� … של זה שהשלים.<br /></nowiki>
|-
| [[:שמעון ויזנטל]] || <nowiki>* פרשת [[קורט ולדה … �ו פושע מלחמה.<br /></nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''128''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:אימוןBeautiful אישיLife]] || <nowiki>[[קטגוריה:הדרכהאלבומי 2005]]</nowiki>
|-
| [[:ארבעת הגיסים]] || <nowiki>[[קטגוריה:פעילי ההסתדרות הכללית]]</nowiki>
|-
| [[:בולגריה במלחמת העולם השנייה]] || <nowiki>[[קטגוריה: בולגריה: היסטוריה]]</nowiki>
|-
| [[:ברוכים הבאים לזומבילנד]] || <nowiki>[[קטגוריה:סרטים אמריקאיים]]</nowiki>
|-
| [[:דימיטר פשב]] || <nowiki>[[קטגוריה: בולגריה: היסטוריה]]</nowiki>
|-
| [[:יורם בר]] || <nowiki>[[קטגוריה:מבקרי מוזיקה]]</nowiki>
|-
| [[:מאירישיבת רוטברגנתיבות יוסף]] || <nowiki>[[קטגוריה:פעיליישיבות ההסתדרותתיכוניות|נתיבות הכלליתיוסף]]</nowiki>
|-
| [[:מרכזלא הסחריפריד העולמידבר]] || <nowiki>[[קטגוריה:ארצותאלבומי הברית: מבנים2009]]</nowiki>
|-
| [[:עאישהלוויין תקשורת]] || <nowiki>[[קטגוריה:ערביםשיטות תקשורת]]</nowiki>
|-
| [[:פולןסוף לא טוב]] || <nowiki>[[קטגוריה:דבוראותאלבומי 2009]]</nowiki>
|-
| [[:פוסה]] || <nowiki>[[קטגוריה:מינים בסכנת הכחדה]]</nowiki>
|-
| [[:פרוניכיה]] || <nowiki>[[קטגוריה:זיהומים בעור וברקמה התת-עורית]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''134''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:אפסומיטאורנוס]] || <nowiki>&amp;middotminus;'''7H<sub>2</sub>O17h 14m|מערך קריסטלוגרפימהירות הסתובבות =[[אורתורומבי]] 2.59|צורת נטיית ציר הסיבוב=</nowiki>
|-
| [[:גדוליניוםגביע ה-MLS]] || <nowiki>&amp;rarrdagger; 2Gd + 3CaF<sub>2הארכה<br/sub>&amp;#135; שתי הארכות<br/div>זוהי לא==ה-MVP הטכניקהשל היחידה.הגמר==</nowiki>
|-
| [[:גופרית]] || <nowiki>&amp;minus;</sup>)''').** '''[[סולפונט]]''', מלח של [[חומצה סולפונית]];</nowiki>
|-
| [[:דיספרוסיום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Dy + 3CaF<sub>2</sub></div>==אמצעי זהירות==כמו [[לנתנידים]]</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;minus;0.15 ± 0.10 W/m&amp;sup2;. <ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:חוקמספר ליטלגל]] || <nowiki>&amp;larrminus;1</sup>). עיוןמספר &amp;larr;גל דלפקהוא &amp;larr;האנאלוג יציאהבעליהמרחבי החנותשל ירצו מן[[תדירות]];</nowiki>
|-
| [[:טרביום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Tb + 3CaF<sub>2</sub></div>==אמצעי זהירות==לטרביום</nowiki>
|-
| [[:טרביום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Tb + 3CaF<sub>2</sub></div>==אמצעי זהירות==לטרביום</nowiki>
|-
| [[:לאופולד מוצרט]] || <nowiki>&amp;ouml;te traversière zu spielen'' (על נגינה ב[[חליל]]) והחיבור</nowiki>
|-
| [[:נאודימיום]] || <nowiki>&amp;rarr; 2Nd + 3CaF<sub>2</sub></div>טכניקה נוספת לבידוד נאודימיום</nowiki>
|-
| [[:קילומטר לשעה]] || <nowiki>&amp;minus;</sup>''' או '''קילומטר/שעה''' אך לרוב נכתבת '''קמ"ש'''.על</nowiki>
|-
| [[:רומנים]] || <nowiki>&amp;bull;&amp;nbsp;ולאכים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מולדוביים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;ארומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מגלנו-רומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;איסטרו-רומנים,</nowiki>
|-
| [[:רומנים]] || <nowiki>&amp;bull;&amp;nbsp;ולאכים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מולדוביים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;ארומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;מגלנו-רומנים,<br/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;bull;&amp;nbsp;איסטרו-רומנים,</nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''1018''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
|-
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003B]] || <nowiki>:<big><big><tt>-···</tt></big>'''גברים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:המנהיג העליון באיראןE]] || <nowiki>'''המנהיג העליון''' (:<big>رهبر انقلاب<big><tt>·</tt></big>, תעתיק: רַהְבַרֶ…</big>… </nowiki>
|-
| [[:המרכזבשארה להורות אחרתאל-ח&#039;ורי]] || <nowiki>'''בשארה אל-ח'ורי''' ([[ערבית]]: <big>'''הנחותبشارة היסוד של ההורות האחרתالخوري'''</big><br />…big… </nowiki>
|-
| [[:התיקון ה-18 לחוקת ארצות הבריתגט]] || <nowiki><big>'''Articleבשני 1'''</big>…בשבת, בשני ימים לירח סיוון שנת חמשת אלפים… </nowiki>
|-
| [[:המובילים]] || <nowiki><big>'''דמויות ראשיות:'''</big>… </nowiki>
| [[:התקבצות (אסטרונומיה)]] || <nowiki>'''התקבצות''' הינו מצב בו שני גופים [[אסטרונומיה|אסטרונומיים]]… </nowiki>
|-
| [[:זכוכיתטיסה 19]] || <nowiki>השם<big>'''- "זכוכית"- מוזכר-'''</big> כבר(הקו במקרא:הכחול {{ציטוטון|לֹא-יַעַרְכֶנָּה…כהה המקוקו). אחת מגבולותיו… </nowiki>
|-
| [[:טיםטיסה פוקוס571 של חיל האוויר האורוגוואי]] || <nowiki><big>'''ספרים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:לשקאר-א-טייבה]] || <nowiki>'''לשקאר-א-טייבה''' או '''לשקאר-א-טויבה''' (ב[[אורדו]]:… </nowiki>
| [[:קלי&quot;ה]] || <nowiki>היישוב, כשאר חבל הארץ נקרא על שם חברת "קליה: שפת… </nowiki>
|-
| [[:מועדון הכדורגל נסיונל]] || <nowiki><big>'''השחקן עם'''</big>… </nowiki>
| [[:שיטת הסלאמי]] || <nowiki>* [http://209.85.229.132/search?q=cache:GVKiI5xA8PgJ:www.eonline.co.il/content.asp%3Fid%3D2186%26sid%3D6+%22%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%22&cd=11&hl=iw&ct=clnk&gl=il… </nowiki>
|-
| [[:מלחמת מאה השנים]] || <nowiki>|צד ראשון=[[תמונה:Blason France moderne.svg|15px]] [[בית ולואה|<big>'''בית… </nowiki>
|-
| [[:ממשלת ישראל השלושים ואחת]] || <nowiki><big>'''עיקרי פעילות הממשלה:'''</big> [http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/9EBBA758-053B-4C22-A920-AF2302F7C1B4/0/2007.doc… </nowiki>
|-
| [[:מעבר לקו]] || <nowiki><big>'''הדמויות הראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:מתומן]] || <nowiki>:<big> </big>… </nowiki>
|-
| [[:נעמי שמר]] || <nowiki><big>'''זמרים / זמרות / להקות שהוציאו אלבום שלם משירי… </nowiki>
|-
| [[:סורת א-נצר]] || <nowiki>'''סורת א-נַצְר''' ([[ערבית]]: <big>'''سورة النصر'''</big>),… </nowiki>
|-
| [[:פתווה]] || <nowiki>'''פתווה''' ([[ערבית]]: <big>'''فتوى'''</big>, תעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:שרבל הקדוש]] || <nowiki>'''שרבל מכלוף''' המוכר במסורת ה[[נצרות|נוצרית]] כ'''שרבל… </nowiki>
|-
| [[:תל אביב-יפו]] || <nowiki>'''<big>כרונולוגיה של תל אביב-יפו</big>'''… </nowiki>
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''23''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
! info
|-
|-
| [[:The CW]] || <nowiki>* '''מקרא:''' תוכניות דרמה ממשיכות '''<font color="a4f49e">בירוק</font>''';… </nowiki>
|-
| [[:איי טרקס וקייקוס]] || <nowiki>|align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"|<font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:פיטקרןמיוט]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <caption><font size="-+1">[[מוטו]]'''Mayotte'''</font></caption>… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''7278''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
|-
|-
| [[:!avast]] || <nowiki>הגרסה האחרונה של התוכנה היא גרסה 5.0‏‏<ref>‏[http://net.nana10.co.il/article/?articleid=659293… </nowiki>
| [[:A Girl Like Me]] || <nowiki>יצא לאור=[[19 באפריל]] [[2006]] <small>([[יפן]])</small> <BR>[[25… </nowiki>
|-
| [[:Anastacia15 הדקות של אסף אמדורסקי]] || <nowiki># "Seasonsהחדר Changeהאינטימי שלי" <small>(Anastacia,מתוך DioGuardi,[[תערובת Rzeznik)</small>אסקוט – 4:17 …(אלבום)|תערובת… </nowiki>
|-
| [[:GIMP]] || <nowiki><small>(לפני {{הפרש בימים|10|12|2009}} ימים)</small>|מערכת… </nowiki>
|-
| [[:IPhoneGNOME]] || <nowiki><small>|תאריך משמאלשחרור לימין:גרסה המקורי,אחרונה 3G= [[21 בדצמבר]] [[2009]] ו-3GS</small>(לפני… </nowiki>
|-
| [[:LooseGish]] || <nowiki>#"Afraid"<small>(שיר חבוי)</small>'''עם אטטיוד''"Daydream" / "I'm ([[נליGoing Crazy" פורטדו]], טים- קליטון,…&rlm;3.08… </nowiki>
|-
| [[:Oops!... I Did It AgainIPhone]] || <nowiki>מאת=[[בריטני<small> ספירס]]|יצאמשמאל לאור=[[15לימין: במאי]]המקורי, [[2000]]3G <small>(בעולם)ו-3GS</small>… </nowiki>
|-
| [[:אגודת ישראל]] || <nowiki>|ממשלות=[[הממשלה הזמנית]], [[ממשלת ישראל הראשונה|1]],… </nowiki>
| [[:STS-107]] || <nowiki><small>( ) - מציין את מספר טיסות החלל בהן השתתף כל… </nowiki>
|-
| [[:Theאהרן Beatles 1967-1970ברק]] || <nowiki>מפיק=*[[ג'ורג'1975]] מרטין- (מפיק)|ג'ורג' מרטין[[1978]] <BRsmall>(יועמ"ש)</small>[[פיל ספקטר]]… </nowiki>
|-
| [[:אינטגרל קווי]] || <nowiki>* [http://everything2.com/e2node/Line%2520integral מבוא מפושט לנושא]… </nowiki>
| [[:The Beatles 1967-1970]] || <nowiki>מפיק=[[ג'ורג' מרטין (מפיק)|ג'ורג' מרטין]]<BR>[[פיל ספקטר]]… </nowiki>
|-
| [[:Wiiאיראן]] || <nowiki>|המשחק* הנמכר[[דוד ביותרמנשרי]] =- ''[[Wii'איראן: Sports]]בין אסלאם ומערב'''. <small>(מצורף בקניית…הוצאת… </nowiki>
|-
| [[:אלבטרוסיים]] || <nowiki>|תיאור תמונה=<small>[[אלבטרוס שטלר]]</small>… </nowiki>
| [[:אברהם]] || <nowiki>ביסוד מלחמתו של אברהם בארבעת מלכי המזרח מסביר… </nowiki>
|-
| [[:אוסקר ויילדאלכימיה]] || <nowiki>{{ציטוט|כיתובתוכן=<small>תמונהככל שצילםשמחממים [[נפוליאוןיותר סרוני]]את ב-תרופת 1882</small…הזהב, היא… </nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>|כיתוב=<small>דיוקן מ-[[1723]]</small>… </nowiki>
| [[:אייבי נתן]] || <nowiki>* [http://www.offshore-radio.de/VOP.htm אתר על "קול השלום" ועל אייבי… </nowiki>
|-
| [[:אילן רמוןאננסון]] || <nowiki>|עיטוריםתיאור=<small>אננסון [[אותמול הערכהפליי מטעםפוינט הרמטכ"ל]]<br(Fly Point), />[[מדליית…ניו… </nowiki>
|-
| [[:אלביסבוריס פרסליהשלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|כיתוב=<small>השליט אלביסהאחרון פרסלי= בשנת[[סמיון 1970סקסקובורגוצקי|סמיון <small/>השני]],… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדרבעלי בטנברג, נסיך בולגריהחיים]] || <nowiki>| הקודם תמונה= [[האימפריהתמונה:Animal העות'מאניתdiversity October 2007.jpg|האימפריה250px|]]<br העות'מאנית…/><small>מינים… </nowiki>
|-
| [[:ברכת גבורות]] || <nowiki><small>(בקיץ, יש אומרים:)</small> מוֹרִיד הַטָּל; | <small>(בחורף:)</small>… </nowiki>
| [[:אלפרדו קראוס]] || <nowiki>* [http://www.grandi-tenori.com/feat/kraus.htm ביוגרפיה ותמונות] באתר… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימס ג&#039;ויס]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן="העניינים שבהם לא ויתרתי הם המגבשים… </nowiki>
| [[:אמהרים]] || <nowiki>ריכוזי אוכלוסייה =<small> {{דגל|אתיופיה}} [[אתיופיה]]… </nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדיגאורגים]] || <nowiki>|כיתובריכוזי אוכלוסייה =<small>דיוקן מ-[[1723גאורגיה]] 3,906,314 </small>([[2006]])… </nowiki>
|-
| [[:אנידגוגל בלייטון(חברה)]] || <nowiki>*<small>ובתרגום [[אוריחופשי: קציר]],המשימה [http://www.aplaton.co.il/story_129של גוגל היא שבעהלארגן בצריף…את… </nowiki>
|-
| [[:דגל התורה]] || <nowiki>|ממשלות=[[ממשלת ישראל העשרים ושלוש|23]]*, [[ממשלת… </nowiki>
| [[:אקורד מז&#039;ורי]] || <nowiki>האקורד המז'ורי המשולש אשר מסומן ב<small> … </nowiki>
|-
| [[:אריקסוןדגל (חברה)נוויס]] || <nowiki>|עובדיםמוטיבים עיצוביים1=78,750ב[[קנטון <small>(2008הרלדיקה)</small><ref|קנטון]] name="AR2008" />-… </nowiki>
|-
| [[:בוריסדונלד פאיצ&#039;דזהדאק]] || <nowiki>* [http://www.peoplesdrawingnow.rucom/sport/football/paichadze/historyhow-to-draw-donald-duck.html בוריסללמוד פאיצ'דזה]…איך לצייר… </nowiki>
|-
| [[:ביונסה נואלסדלגן]] || <nowiki>|מקוםתיאור לידהתמונה=[[טקסס]] <small>דלגן ([[יוסטון]],בוגר ב[[ארצות הבריתנמיביה]]</small>… </nowiki>
|-
| [[:ברזלדפש מוד]] || <nowiki>*|חברת [http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?itemתקליטים=7296&kwd=6143 ברזל[[Mute Records]] בספריה…<small>([[בריטניה]])</small><br… </nowiki>
|-
| [[:דרימוורקס]] || <nowiki>* [http://www.dreamworks.com/ דרימוורקס], האתר הרישמי <small>(אנגלית)</small… </nowiki>
| [[:ברמינגהאם (אלבמה)]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Birmingham panorama.jpg|מרכז|280px|תמונה פנורמית… </nowiki>
|-
| [[:האומות המאוחדות]] || <nowiki>* [http://eyeontheun.org Eye on the UN] <small>(באנגלית)</small> - ניתוח… </nowiki>
| [[:גורד שחקים]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-רֵעֵהוּ, הָבָה… </nowiki>
|-
| [[:דגל אנדלוסיההטרובדור]] || <nowiki>הדגל אומץ בשנת* [[1918]]http://www.operacast.com/trovatore.htm במהלךסקירה אסיפהודירוג אשרשל כינס [[בלאס…הקלטות… </nowiki>
|-
| [[:דגלהמפלגה נוויסהקומוניסטית הישראלית]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|מוטיבים1}} פרש מהסיעה עיצוביים1=ב-[[קנטון8 (הרלדיקה)|קנטוןביולי]] -[[1949]]… </nowiki>
|-
| [[:דגלהמצור קוויבקעל בלגרד]] || <nowiki>|כינוי1=:<small>ערך '''זרוּעזה השושנים'''עוסק <brבמצור על מבצר [[בלגרד]] />(<small>ב-[[צרפתית1456]]:</small>,… </nowiki>
|-
| [[:המשחקים האולימפיים]] || <nowiki><small>(*) ענפי הבייסבול והסופטבול לא יהיו בתוכנית… </nowiki>
| [[:דגל קנדה]] || <nowiki>|כינויים נוספים1= <small>[[צרפתית]]:</small> l'Unifolié <br />(בעל… </nowiki>
|-
| [[:דןהנוער יקירהלאומי]] || <nowiki>*[[אוניברסיטתהתנועה תלשמה אביב]]לעצמה <small>(תוארכחזון ראשון)</small>…את הגשמת משנתו של [[זאב… </nowiki>
|-
| [[:המורההפרלמנט לפסנתרהאירופי]] || <nowiki>* [http://www<small>1.cadrage.net/films/pianiste/lapianiste.html ניתוחכולל הסרט[[גיברלטר] ב-]</small>… </nowiki>
|-
| [[:הציונים הכלליים]] || <nowiki>|שיא כוחה=23 מנדטים* (הכנסת ה-2) <BR><small>*נוספו שלושה… </nowiki>
| [[:המנהיג העליון באיראן]] || <nowiki>*[http://www.leader.ir/ האתר הרשמי של המנהיג העליון] <small>(פרסית)</small… </nowiki>
|-
| [[:הרסטורציה]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:France 1815.jpg|250px|מרכז]]<center><small>צרפת בשנת… </nowiki>
| [[:המפלגה הליברלית הישראלית]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} המפלגה הוקמה ב-[[8 במאי]] [[1961]]… </nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-קלוד ואן דאם]] || <nowiki>* [http://www.jeanclaudevandamme.us/ האתר הרשמי] <small>(באנגלית)</small… </nowiki>
| [[:הנשרים]] || <nowiki>כיתוב=להקת הנשרים.<br><small>מימין לשמאל: גלן פריי,… </nowiki>
|-
| [[:חוסר היתכנותו הגשמית של המוות במוחו של אדם חי]] || <nowiki>|כותרת=חוסר היתכנותו הגשמית של המוות במוחו של… </nowiki>
| [[:וולפגנג אמדאוס מוצרט]] || <nowiki>|כיתוב=<small>דיוקן שלאחר המוות מאת ברברה קראפט,… </nowiki>
|-
| [[:חוקי המשחק (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>העונה הראשונה של הסדרה שודרה בשנת [[2007]], ובעקבות… </nowiki>
| [[:ז&#039;אן-קלוד ואן דאם]] || <nowiki>* [http://www.jeanclaudevandamme.us/ האתר הרשמי] <small>(באנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:טלאל,חטיבה מלך ירדן8]] || <nowiki>| תמונה =<small>טקסט מוקטן</small>[[תמונה:Talal of JordanHativa8.jpg|מרכזשמאל|200px]]<small>טלאל מלך…ממוזער|250px|סמל… </nowiki>
|-
| [[:טרגונהחמצן]] || <nowiki>|צפיפות= 1.429 <small>נתונים: 1717(-19810.15 לפי מפקד האוכלוסין ההיסטורי°C)<ref/small>[http://www.ced.uab.es/… </nowiki>
|-
| [[:ילנהיהדות דמנטייבהאוסטריה]] || <nowiki>*בתחילת [http://www.dementieva.ru/[המאה האתרה-13]] הרשמיפרחה שלהקהילה ילנההיהודית. דמנטייבה]אחת {{אנגלית}}…הסיבות… </nowiki>
|-
| [[:כרוםיהדות אזרבייג&#039;ן]] || <nowiki>* [http://www.tevalifekavkaz.com/articleorg.asp?id=2437il יהודי כרוםההרים כתוסףבאזרבייג'ן תזונהבאתר לחולי…יהודי… </nowiki>
|-
| [[:יהודה הרצל הנקין]] || <nowiki>הרב הנקין מרבה להביא בספריו פסקים שקיבל מסבו… </nowiki>
| [[:כריסטיאנה ניסליין-פולהרד]] || <nowiki>* [http://nobelprize.org/medicine/laureates/1995/nusslein-volhard-autobio.html אוטוביוגרפיה… </nowiki>
|-
| [[:כרישיהודי גובליןההרים]] || <nowiki>|תפוצה=* [[קובץhttp:Mitsukurina//www.kavkaz.org.il/ owstoniאתר distmap.png|280px]]יהודי <br/>ההרים - <small>תפוצת…חדשות הקהילה],… </nowiki>
|-
| [[:כברה נגסת]] || <nowiki>* [[ארנסט וואליס באדג']], תרגום אנגלי של [http://www.sacred-texts.com/chr/kn/… </nowiki>
| [[:כריש לווייתני]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Whale shark Georgia aquarium.jpg|280px]] {{ש}} <small>כריש… </nowiki>
|-
| [[:לאוכוכב רומנילכת ארצי]] || <nowiki><small>*[http://www.genealogy.ro/banat/monetaryhistory.html פרקיםביחס בהיסטוריה…לכדור הארץ.</small>… </nowiki>
|-
| [[:כח לגמלאים]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} ראו רשימת מועמדים מלאה [http://www.knesset.gov.il/elections/asp/party.asp?id=11… </nowiki>
| [[:לאומיות]] || <nowiki>בסוף המאה ה-20, נדמה היה שתם תור הזהב של הלאומיות.… </nowiki>
|-
| [[:לווייתןכיסא מצוינמלה]] || <nowiki>|תמונהשם=[[תמונה:Finכיסא Whaleנמלה{{ש}}<small>The feeding.jpg|250px]]Ant<br /small>[[תמונה:Fin whale… </nowiki>
|-
| [[:כנסיית הקבר הקדוש]] || <nowiki>ב-[[15 במאי]] [[2009]] התארח ה[[אפיפיור]] [[בנדיקטוס ה-16]]… </nowiki>
| [[:למהלך האידיאות בישראל]] || <nowiki>[[תמונה:Idiot ad.jpg|שמאל|ממוזער|250px|<small>עטיפת הספר</small>… </nowiki>
|-
| [[:לאונרדו דה וינצ&#039;י]] || <nowiki>|כיתוב=<small>כנראה דיוקן עצמי של לאונרדו דה וינצ'י.… </nowiki>
| [[:מאמודזו]] || <nowiki>* [http://villedemamoudzou.fr/index.php האתר הרשמי] <small>(בצרפתית)</small… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''94''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[http://www.icce.ws/ <u>The International Council for Coach Education - I.C.C.E</u>… </nowiki>
|-
| [[:אוריספר שפרההלכות]] || <nowiki>[http://www.icce.ws/לספר <u>Theכמה Internationalשמות Councilמסיבות forשונות Coachאחד Educationמהם -'''הלכות I.C.C.E</u>…רב… </nowiki>
|-
| [[:יהדות בלגיה]] || <nowiki>פרידלנדר, שאול (2009), <u>שנות ההשמדה, 1939-1945: גרמניה… </nowiki>
|-
| [[:מלחמת אפגניסטן (ברית המועצות)]] || <nowiki>|מפקד ראשון={{דגל|ברית המועצות}} '''<u>ראשי הצבא</u>''':… </nowiki>
|-
| [[:סגסוגת אלומיניום]] || <nowiki><u>'''הספרה השנייה'''</u> (מסמלת את מידת הקושיות בעקבות… </nowiki>
|-
| [[:פרהיסטוריה של ירושלים וסביבותיה]] || <nowiki><u>'''מלחה'''</u> בחפירות שנערכו באתר הנמצא בשכונת… </nowiki>
|-
| [[:רמי כץ]] || <nowiki>* <u>רמת הטיפול</u> – אם התגלה אצל אדם ליקוי בתפקוד… </nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;לפוטנציאל זטה]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>פוטנציאל זטה''' ===…הוא ה[[פוטנציאל כימי|פוטנציאל… </nowiki>
|-
| [[:שריוניתקורבן מרמון הרינגטוןמנחה]] || <nowiki><u>כמויות ייצור'''חובה'''</u>… </nowiki>
|}
=== Headlines end with colon ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2114''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:Allאופרטור the Right Reasonsסיבוב]] || <nowiki>==דוגמאות רשימתשל השירים באלבוםסיבובים: ==</nowiki>
|-
| [[:Modernארתור Talkingרובינשטיין]] || <nowiki>===פרס להיטי[[גראמי]] הלהקה:==על הביצוע הטוב ביותר של מוזיקה</nowiki>
|-
| [[:אהוד אשריברייטס]] || <nowiki>===אתרים ספריולאומיים: ===</nowiki>
|-
| [[:אינטגרציהגמילות באמצעות החלפת משתניםחסדים]] || <nowiki>==מספר הנוסחא:אימרות על גמ"ח (מטעם ספר מעשה אבות):==</nowiki>
|-
| [[:אינטגרציהליאור באמצעות החלפת משתניםבירקאן]] || <nowiki>===בירקאן במקרההחזיקה החדבשיאי מימדי:ישראל במשחים הבאים:=== </nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003מוסררה]] || <nowiki>==לקריאה טבלת המדליותנוספת: ==</nowiki>
|-
| [[:בסיסמנחם נתוניםחרובי]] || <nowiki>==לקריאה בסיסי נתונים נפוציםנוספת:==</nowiki>
|-
| [[:בסיסמעשה נתוניםגנז&#039;י]] || <nowiki>===מודל הטבלאיהדמויות:=== </nowiki>
|-
| [[:חוהספריית רוזנברגחב&quot;ד]] || <nowiki>==ספריהספרנים:==</nowiki>
|-
| [[:להב&quot;ה - לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית]] || <nowiki>== אוכלוסיית יעד: ==</nowiki>
|-
| [[:ליד]] || <nowiki>=== התקופה הפוסט-רומנטית/פוסט-וגנריאנית: ===</nowiki>
|-
| [[:לינקין פארק]] || <nowiki>== חברים בלהקה: ==</nowiki>
|-
| [[:לקסינגטון]] || <nowiki>==אנשים נודעים מלקסינגטון: ==</nowiki>
|-
| [[:מחוננות]] || <nowiki>==מדיניות מדינת ישראל ומשרד החינוך לגבי ילדים</nowiki>
|-
| [[:מנחם חרובי]] || <nowiki>==לקריאה נוספת:==</nowiki>
|-
| [[:מעוולים במשותף]] || <nowiki>==ייחוד המעוולים במשותף מתבטא בקיום יחסי-קרבה</nowiki>
|-
| [[:סרוגים]] || <nowiki>===העונה הראשונה:===</nowiki>
|-
| [[:עין גדי (שמורה)]] || <nowiki>===אתרי השמורה:===</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====יצירות לפסנתר:====</nowiki>
|-
| [[:רדוקציה חישובית]] || <nowiki>== הוכחת המשפט : ==</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''92''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:מעווליםחקר במשותףתאונות דרכים]] || <nowiki>==='''היחסיםמסלול הפנימייםההכשרה ביןשל מעווליםבוחני במשותף-התנועה'''== זכות</nowiki>
|-
| [[:ננוטכנולוגיה בישראלמציאות]] || <nowiki>==מה היא '''INNIלא''' - היוזמה הלאומית הישראלית לננו-טכנולוגיהמציאות==</nowiki>
|}
=== Image description with partial <nowiki><small></nowiki> ===
<!-- error number 77 -->
The script found in the description of an image the <nowiki><small></nowiki>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_077.html List of all articles with error 077]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=077 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב בסיסי''' === </nowiki>
|-
| [[:!avast]] || <nowiki>[[קובץ:Avast! provider.png|שמאל|ממוזער|250px|avast! provider - תפריט המודולים (shields) <small>(לחץ להגדלה)</small>]] </nowiki>
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב מתקדם''' === </nowiki>
|-
| [[:נשיא ארצות הברית]] || <nowiki>[[קובץ:George W. Bush departs US Capitol 1-20-09 hires 090120-N-0696M-103a.jpg|שמאל|ממוזער|250px|המסוק הנשיאותי מטיס בפעם האחרונה את [[ג'ורג' ווקר בוש]] ורעייתו בעוזבם את וושינגטון, לאחר השבעתו של [[ברק אובאמה]] לנשיאות. במרכז מדרגות [[הקפיטול]], מנופפים לשלום הנשיא הנכנס אובאמה, סגנו ביידן ונשותיהם. 20.1.2009 <small>(להגדלה, יש להקיש על התמונה ובמסך הבא, להקיש שוב)</small>]] </nowiki>
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב אקדמיה''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב ייעודי בה"ד''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב ייעודי שהיה''' === </nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>''' ===</nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פעילויות שוטפות</u>''' ===</nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2216''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אדאינטגרל בקולוםקווי]] || <nowiki>:*#ערכו "אםשל לאאינטגרל תאמיןקווי ב[[אלוהים]]מסוג תלךשני</nowiki>
|-
| [[:בליץ&#039;איסור והיתר]] || <nowiki>:#* לשלוחבתערובת נשמות[[בשר אבודותבחלב]] לסול(שמות, סוסייטיכג,</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןגאולוגיה מילטוןשל ישראל]] || <nowiki>:* [http://benyehuda.org/_nonpd/regelson/himnon.html[טרה רוסה]] – קרקע אדומה ו[[חרסית|חרסיתית]]</nowiki>
|-
| [[:גלובליזציהגיוס לצה&quot;ל]] || <nowiki>:* ראשית,42-41 צמצום- במספרמתחת המשרותלסף בתעשייההגיוס.</nowiki>
|-
| [[:הדף היומיהברה]] || <nowiki>:*אמירת ה"עליה"'''הברה היומיתכבדה:''' בפרשתהברה השבוע,עם "זנב"</nowiki>
|-
| [[:הוכחההעתקה בדרך השלילהלינארית]] || <nowiki>:#אני* מכחיש דעתך וטוען שהיא שגויה משמרת חיבור (אדיטיביות):</nowiki>
|-
| [[:הטלוויזיההרבנות החינוכיתהראשית הישראליתלישראל]] || <nowiki>:*# [[יהורםפסק גאון]],דין [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3731857,00.htmlהאח והאחות|פסק הדין</nowiki>
|-
| [[:המהפכהויטמין החוקתיתB12]] || <nowiki>:#[[יון]] החקיקהשל בישראל[[ציאניד]] בנויה(CN) עלעבור פי מדרג'''[[ציאנוקובלמין]]'''</nowiki>
|-
| [[:ויומינגחסידות תולדות אברהם יצחק]] || <nowiki>:*[http://wyoming.gov/state/wyoming_news/general/general.asp חברי הקהילה – חסידי תולדות</nowiki>
|-
| [[:ויליאם וורדסוורת&#039;]] || <nowiki>:* [http://benyehuda.org/_nonpd/regelson/shalosh.html</nowiki>
|-
| [[:יהדות נורבגיה]] || <nowiki>:* בשנת [[1892]] - 214 נפש.</nowiki>
|-
| [[:מבנהלשון צה&quot;לנקייה]] || <nowiki>:* מטהה[[שטן]] -אומר ראשלאלוהים: מטה (רמ"ט), קצין בדרגת{{ציטוטון|ואולם</nowiki>
|-
| [[:מדרשי הלכה]] || <nowiki>:*[[מכילתא דרבי ישמעאל]] (מכילתא</nowiki>
|-
| [[:מערכת הראייהמצווה]] || <nowiki>:* תא[[כיבוד מידגטאב (Midget),ואם|כבד נקראאת גםאביך פארבו-תאיואת</nowiki>
|-
| [[:משולשמשפט רייס]] || <nowiki>:#הפעל את על הקלט </nowiki>
|-
| [[:סימוןרובוטריקים דיראק2: הנקמה]] || <nowiki>:# * '''דימולישר''' (Demolishor, מדובב על</nowiki>
|-
| [[:תנועות נוער וארגוני נוער בישראל]] || <nowiki>:#תנועת [[הצופים העבריים]] ובתוכה</nowiki>
| [[:סימון דיראק]] || <nowiki>:# </nowiki>
|-
| [[:פגמי תכנוןתרכובת]] || <nowiki>:*#מידע על'''תרכובת סיכוניםקוולנטית''' הנובעים- מתכונותתרכובת</nowiki>
|-
| [[:קלוז&#039;-נאפוקה]] || <nowiki>:* {{דגל|דרום קרוליינה}} [[קולומביה</nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה]] || <nowiki>:* למצוות נטילת ארבעת המינים</nowiki>
|-
| [[:רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה]] || <nowiki>:* למצוות נטילת ארבעת המינים</nowiki>
|-
| [[:תפילין]] || <nowiki>:*'''"קציצה"''' - החלק המרובע העליון</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''712''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
|-
|-
| [[:The Fame Monsterא-דוארה]] || <nowiki>[[en:The Fame MonsterAl-Dawwara]]</nowiki>
|-
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[[en:Ali ibn al-Athir]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)אברהא]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian WarAbraha]]</nowiki>
|-
| [[:מערךדון מוליכי גלהרן]] || <nowiki>[[en:Arrayed waveguideDon gratingHarrán]]</nowiki>
|-
| [[:קטארולטר במשחקים האולימפייםונק]] || <nowiki>[[en:Qatar at theWalther OlympicsWenck]]</nowiki>
|-
| [[:טבלת טנזורי התמד]] || <nowiki>[[en:List of moment of inertia tensors]]</nowiki>
|-
| [[:יעקב כ&quot;ץ (היסטוריון)]] || <nowiki>[[en:Jacob Katz]]</nowiki>
|-
| [[:מיכאל ברונו]] || <nowiki>[[en:Michael Bruno]]</nowiki>
|-
| [[:מכשור רפואי]] || <nowiki>[[en:Medical device]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian War]]</nowiki>
|-
| [[:קיטוםנרסיס מקורלוון]] || <nowiki>[[en:DebeakingNarcisse Leven]]</nowiki>
|-
| [[:שריוניתפירוט מרמון הרינגטוןאקדמי]] || <nowiki>[[en:Marmon-Herrington ArmouredAcademic Cardetailing]]</nowiki>
|}
=== Reference with punctuation ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''496584''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:אבקאבו כוכבים (סרט)סנאן]] || <nowiki></ref>. גיימןעם נתןזאת, ברכתוב-17 לקיצורבפברואר העלילה2009, ביטל</nowiki>
|-
| [[:אורנהאהרן בנאישבתאי]] || <nowiki></ref>. ==קישורים חיצונייםהשירה של שבתאי =={{מיזמים|ויקיציטוט=אורנהעיקר</nowiki>
|-
| [[:אילאופיר קיציסטושה גפלה]] || <nowiki></ref>.==קישוריםגם ספרו השני ([[הקטרקט חיצוניים==*{{imdbבעיני</nowiki>
|-
| [[:אמילאינטרנט שופאניאקספלורר]] || <nowiki></ref>.IE באוגוסטמשולב 2008באופן היהקבוע בין מקבליבמערכת</nowiki>
|-
| [[:אפוקליפסה עכשיואלכימיה]] || <nowiki></ref>. עותק באיכותהאלכימאים נמוכהההלניסטים באורךניסו</nowiki>
|-
| [[:אריאל פורתאנרכיזם]] || <nowiki></ref>.===המהפכה בשנת 2006 אומצה התוכנית עלהרוסית===אנרכיסטים</nowiki>
|-
| [[:אתלסטאן, מלך סאסקסאריה]] || <nowiki></ref>. על* צו[[בית זהדוד]] מכונהאימץ אתלסטאןאת בכינויהאריה</nowiki>
|-
| [[:ביתבאבה שאןיאגה]] || <nowiki></ref>.==גלריה=={{תמונה רחבה|BeitShean.jpg|800px|מבטהיא מתגוררת בבקתה עשויה</nowiki>
|-
| [[:ברמינגהאםבזיליקת (אלבמה)פאולוס הקדוש מחוץ לחומות]] || <nowiki></ref>.כיום נחשבתהקלויסטר נבנה על ברמינגהאםידי לאחדואסאלטו</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יגורובית קאנוהספר החקלאי כדורי]] || <nowiki></ref>. באחד"כדורי" הימים,הינו חבראחד משפחה,משני נאקאיבתי</nowiki>
|-
| [[:דאלאס (סדרת טלוויזיה)בצלם]] || <nowiki></ref>.==פעילות שיא זה נשבר ב-[[1983]] עלהארגון=="בצלם" ידיפרסם</nowiki>
|-
| [[:דוקטורג&#039;וליאן לשם כבודבינג]] || <nowiki></ref>. מאזהייתה נעשוזו הנהליםהפעם פחותהיחידה נוקשים.בהיסטוריה</nowiki>
|-
| [[:דניגבע אדינו אבבהבנימין]] || <nowiki></ref>.==שער ב-[[2003]] זכה יחד עםבנימין==בצפון [[אורוןגבע</nowiki>
|-
| [[:האיגרתדוקטור אל האפסיםסוס]] || <nowiki></ref>. עלגם פיסרטים המסורתלא-צבאיים הנוצריתשלו נכתבהמאותה</nowiki>
|-
| [[:הוגידן קרמייקלאלמגור]] || <nowiki></ref>.==תולדותבאותה חייו=====ילדות,תקופה נעוריםכתב את שירו</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההאימפריה של ירושליםהביזנטית]] || <nowiki></ref>. ההתיישבות האנושית על השלוחה[[קובץ:1025AD.PNG|ימין|ממוזער|250px|האימפריה</nowiki>
|-
| [[:המכון הישראלי לדמוקרטיההומוסקסואליות]] || <nowiki></ref>.==המילה פעילויות"'''גאה'''" המכוןעל הישראליהטיותיה</nowiki>
|-
| [[:הסימפוניה השמיניתהיסטוריה של בטהובןלוקסמבורג]] || <nowiki></ref>.== אינסטרומנטציהלמרות זאת, לוקסמבורג ==היצירהעדיין</nowiki>
|-
| [[:הקרעהמטרופוליט ביהדות הונגריהסטפן]] || <nowiki></ref>.בשנות ה-30בעיר סופיה, והב-409 שלבמארס המאה ה-191943,</nowiki>
|-
| [[:השמנההסכם לונדון (פרס-חוסיין)]] || <nowiki></ref>. התגלהבעוד פרס כיקידם הןאת באוכלוסייהההסכם היהודיתופנה</nowiki>
|-
| [[:ורודהשתלת כליה]] || <nowiki></ref>. ייתכןאדם כישנתרמה השימושממנו הנרחבכליה בכחוללהשתלה</nowiki>
|-
| [[:חדשותוליקו (עיתון)טרנובו]] || <nowiki></ref>. צלם העיתוןעוד [[אלכסנמצאו ליבק]]במקום שרידי הואמצבות</nowiki>
|-
| [[:חוקחומרא חמשדרבי השניותזירא]] || <nowiki></ref>.חוק חמשכל השניותדם נבחןשהיה גםמופרש באחדבמהלך שבע</nowiki>
|-
| [[:חכמיחסידות יבנה ברומאאלכסנדר]] || <nowiki></ref>.===שירותים שמע לה ומץ את טבעתו ומת.שמעוטלפוניים===*'''שידורים</nowiki>
|-
| [[:טעםטענת קים לי]] || <nowiki></ref>. גבולותבעת "אזוריהדיון הטעם"הציגו השוניםהילדים [[צוואה]]</nowiki>
|-
| [[:יהדות בלגיהספרד]] || <nowiki></ref>. הבלגיםהידיעה גםההיסטורית סייעו ליהודיםהברורה</nowiki>
|-
| [[:יוסייום-טוב שרידליפמן הלר]] || <nowiki></ref>.==חיבוריו==*'''תוספות בעת המשבר בקואליציה, כאשריום</nowiki>
|-
| [[:יעקבים יצחק נימירוברכנרת]] || <nowiki></ref>.== חייומצב זה השתנה ופועלורק =====בעקבות תקופתכיבוש</nowiki>
|-
| [[:ישראל]] || <nowiki></ref>. שמות שנדחו היו "ציון", "[[ארץ</nowiki>
|-
| [[:כרישכיכר לווייתניציון]] || <nowiki></ref>. הואבהתייחסו לרובלאירוע בגפו, ולמעט מקריםמאוחר</nowiki>
|-
| [[:לוחםלאונרדו בלתידה חוקיוינצ&#039;י]] || <nowiki></ref>.==בארצותהתקרית הברית==המונחהשנייה "לוחםהתרחשה בעת</nowiki>
|-
| [[:מאירלשון אברהם הלוינקייה]] || <nowiki></ref>. הישיבההביטוי נסגרהמוזכר בשנתאף 1916,בספרים שנתבני</nowiki>
|-
| [[:מהפכתמהומות הארזיםהר הבית (1990)]] || <nowiki></ref>. קבוצותהמשטרה ומפלגותגם אלוהודיעה יצרולוואקף</nowiki>
|-
| [[:מיחזורמחוז פאזארדז&#039;יק]] || <nowiki></ref>. ==מכאן חומריםנולדו שניתןשם למחזרהעיר ==חומריםושם המחוז.</nowiki>
|-
| [[:מכניקהמילון קלאסיתעברי]] || <nowiki></ref>.===מרחב, זמןכן ותנועהמתפתח ===בפתיחבאינטרנט המילון</nowiki>
|-
| [[:מנחםממגורות מנדל שניאורסוןדגון]] || <nowiki></ref>.בשנתעל פי [[1933]]תוכנית עברמתאר הרבי ל[[פריזארצית]],</nowiki>
|-
| [[:מריאמפולמעצר מנהלי]] || <nowiki></ref>.ב-1919 הוקמהיחד עם זאת, עמדתם בעירשל הגמנסיהאותם</nowiki>
|-
| [[:מתקפתמרד הטרורהטבק במומבאי (2008)באיראן]] || <nowiki></ref>.הערכתה של הודוכאמור, שהמחבליםלבריטים ולרוסים</nowiki>
|-
| [[:נחום חופרינאורו]] || <nowiki></ref>.===שירות צבאיהיסטוריה ===בשנת [[1978]]קובץ:Nauru Annexation</nowiki>
|-
| [[:סבאניר ברקת]] || <nowiki></ref>.===סבאקריירה במקראעסקית===סבא נזכר לראשונהב-[[1988]]</nowiki>
|-
| [[:סיןסטיבן הוקינג]] || <nowiki></ref>. גולגולת זוביקורו בתבהודו כ-67,000גרר שנה,הפגנות</nowiki>
|-
| [[:ספרסרבנות איובגט]] || <nowiki></ref>.כמו כן, ישנההסיבות מחלוקתהעיקריות תנאיםלאי סיום</nowiki>
|-
| [[:עיטוריעיר צה&quot;לדוד]] || <nowiki></ref>.מדי פעםמאז מוענקיםנרכשו עיטוריםבתים נוספים ויושבו</nowiki>
|-
| [[:פאולוניהפורנוגרפיה]] || <nowiki></ref>.הסבר נוזליםאחר ומינרליםנובע אלומעולם מספקיםה[[סלנג]]</nowiki>
|-
| [[:פיליבסטר]] || <nowiki></ref>. ==="האופציה הגרעינית"===בתקופת</nowiki>
|-
| [[:פנחס ולרשטיין]] || <nowiki></ref>.בינואר [[2010]] פרש מתפקידו</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;ארלספרימוס בוקובסקי(תואר)]] || <nowiki></ref>. אחדבפראג מהציטוטיםנקרא המפורסמיםראש הקהל בתואר</nowiki>
|-
| [[:קולצער ישראלבעלי בפרסיתחיים (יהדות)]] || <nowiki></ref>.כיום,בעקבות לדברי מנהלתה[[תלמוד]] השידוריםפרשנים</nowiki>
|-
| [[:קטלן]] || <nowiki></ref>.== מאפיינים פיזיים ==[[קובץ:Orca</nowiki>
|-
| [[:קתדרלת נוטרדאם (פריז)]] || <nowiki></ref>.== המבנה =====החזית===[[תמונה:NotreDameDeParis.jpg|ממוזער|שמאל|250px|פרטי</nowiki>
|-
| [[:רמאללה]] || <nowiki></ref>. האוכלוסייה ברמאללה הייתה</nowiki>
|}
=== Symbol for dead ===
<!-- error number 20 -->
The article had a &dag<code></code>ger; and not †.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_020.html List of all articles with error 020]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=020 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:קנדה במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki></ref>.===הקרב על הסום===[[קובץ:British_Mark_I_male_tank_Somme_25_September_1916.jpg|שמאל|ממוזער|200px|טנק</nowiki>
|-
| [[:רוברטגביע הארליקה-MLS]] || <nowiki>…&dagger; הארכה<br/ref>.&#135; וביוזמתושתי אף הרצו שם גם חוקריםהארכות<br/>==ה-MVP…</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2126''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
|-
|-
| [[:Avenged Sevenfold!avast]] || <nowiki>סוגהמערכת הפעלה=…קודמים…]]<br>[[Linux]]<br /></nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטתNintendo דיוקDS]] || <nowiki>תאריךיצא ההקמהלראשונה=…[[1841]]<br /></nowiki>
|-
| [[:אמהריםבוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>שםתארים=…אמהרים<br /></nowiki>
|-
| [[:האלמנטהלוחשת החמישילרוחות]] || <nowiki>מפיקשחקנים=…לדוקס…טיילר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:הינדיהליכה לקיסריה]] || <nowiki>משפחהתוכן=…�יראנית]]…האדם.<br /></nowiki>
|-
| [[:ולוניתהמלחמה הפולנית-סובייטית]] || <nowiki>משפחהשם המלחמה=…ולונית'''…�בייטית]]<br></nowiki>
|-
| [[:חזיר הבית]] || <nowiki>מיניםמין=…בר]]<br></nowiki>
|-
| [[:טורקיתחנה סנש]] || <nowiki>משפחהתוכן=…/></nowiki>
|-
| [[:טטרית של קרים]] || <nowiki>משפחה=…קרים'''<br /></nowiki>
|-
| [[:כתובת אדומית מחרבת עוזה]] || <nowiki>תוכן=…<br /></nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:מספרממלכת משוכללבולגריה]] || <nowiki>0ישות קודמת=…/></nowiki>
|-
| [[:סבסטיאןמרד דייסלרבר כוכבא]] || <nowiki>שניםמפקד ראשון=…br>2002–2007…מתניה]]</br /></nowiki>
|-
| [[:סילברצ&#039;יירמרדכי הגר]] || <nowiki>חברי ההרכבהבא=…גיליס…הגר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:מריה לשצ&#039;ינסקה, נסיכת פולין]] || <nowiki>צאצאים=…מארי]]<br></nowiki>
|-
| [[:נרבה]] || <nowiki>מחוז=…maakond)<br/></nowiki>
|-
| [[:סיציליאנית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:פוג&#039;יזסמיון סקסקובורגוצקי]] || <nowiki>חברי ההרכבתארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:קרבספריית האלןחב&quot;ד]] || <nowiki>צד ראשוןתמונה=…/></nowiki>
|-
| [[:רומניםסרדו]] || <nowiki>ריכוזי אוכלוסייהמשפחה=…�ית]]).</ref>…;'''סרדו'''<br></nowiki>
|-
| [[:רומניםפונץ&#039; (להקה)]] || <nowiki>ריכוזיחברי אוכלוסייהההרכב=…�ית]]).…בן-לולו<br /ref><br></nowiki>
|-
| [[:רחלפרדיננד המשוררתהראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki>תוכןתארים=…דָּם?<br /></nowiki>
|-
| [[:שי נובלמןצרפתית]] || <nowiki>חברת תקליטיםמשפחה=…Tunes]]…צרפתית'''<br /></nowiki>
|-
| [[:קרב האלן]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:שריוניתקרב מרמון הרינגטוןמילוז]] || <nowiki>חימושמפקד עיקריראשון=…בונו]]<br /></nowiki>
|-
| [[:תיקיםרובוטריקים באפלה2: הסרטהנקמה]] || <nowiki>שחקנים ראשייםתסריטאי=…לנדאו…קורצמן<br /></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''9897''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
|-
|-
| [[:אוראברון]] || <nowiki>[[אוראברון|אברונים]] שעוברוהמבנים דרך חלונות [[ויטראז']]השונים:<br</nowiki>
|-
| [[:אלבטרוס אמסטרדםאורגון]] || <nowiki>[[אלבטרוס אמסטרדםאורגון]]|שם מדעי=Diomedeaלא ברור, וישנה השערה</nowiki>
|-
| [[:אלבטרוסאורן אנטיפודיירושלים]] || <nowiki>[[אלבטרוסאורן אנטיפודיירושלים]]|שם מדעי=DiomedeaPinus halepensis|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:אלבטרוסאיבן נצחיקרילוב]] || <nowiki>[[אלבטרוסאיבן נצחיקרילוב]]|שם, מדעי=Phoebastria[[1839]]]][[תמונה:Krylov</nowiki>
|-
| [[:אלבטרוס צהוב חרטום הודיאריה]] || <nowiki>[[אלבטרוסאריה]] צהובבספארי חרטום הודיברמת-גן]]|שםאריות</nowiki>
|-
| [[:אפולו 17ב]] || <nowiki>[[אפולוב]][[ג]]"[[ד]] 17[[כ]][[פ]]"[[ת]], האחרונה במשימות אפולוהמקבלות</nowiki>
|-
| [[:ארוןבאבה הבריתיאגה]] || <nowiki>[[ארוןבאבה הבריתיאגה]], היה בנוי בצורת[[1917]]]]'''בַּאבָּה</nowiki>
|-
| [[:אריהביגפוט]] || <nowiki>[[אריהביגפוט]] בספארי ברמת-גן רגל גדולה.בשנת [[1967]]אריות</nowiki>
|-
| [[:אריה אבנריביות]] || <nowiki>[[אריה אבנריביות|בויתו]]* "[http://www.anochi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=2ללא שינוי בהתנהגותן</nowiki>
|-
| [[:אשדודבית אומיה]] || <nowiki>[[אשדודבית אומיה]], במהלכו מערכים מופעים|תמונה=|כתובית=|דגל=[[תמונה:</nowiki>
|-
| [[:במדברבן דונקלמן]] || <nowiki>[[במדברבן דונקלמן]] עם ([[תרגום אונקלוס1913]] - [[11 ביוני]]פרקים</nowiki>
|-
| [[:בעלבעלי (אל)גולגולת]] || <nowiki>[[בעלבעלי (אל)|בעלגולגולת]]|שם מחזיק [[אלה (נשק)|אלה]]מדעי=Craniata}}'''בעלי</nowiki>
|-
| [[:גולותגיד]] || <nowiki>[[גולותגיד]] (נקראותב[[גוף לעתיםהאדם]]: גם[[גיד '''ג'ולות'''אכילס]],</nowiki>
|-
| [[:גמלא העתיקהגנאלוגיה]] || <nowiki>[[גמלא העתיקהגנאלוגיה|גמלאגנאלוגי]], [[הגולן]]|התוצאה=המהווה גם</nowiki>
|-
| [[:גשרגרעין הוהנצולרןתורני]] || <nowiki>[[גשרגרעין הוהנצולרןתורני|גרעין התורני]]''' (ב[[גרמנית]]:בית</nowiki>
|-
| [[:דבוריםדגל התורה]] || <nowiki>[[דבוריםדגל התורה]]|שם מדעי=Apoideaשהרכיבו }}ה'''דבורים'''את [[יהדות</nowiki>
|-
| [[:דורהדו]] || <nowiki>[[דורהדו]]|שם מדעי=Sorghum}}'''דורה'''שכותבים עם קו עזר אחד, על</nowiki>
|-
| [[:דורון רוביןדיג]] || <nowiki>[[דורון רוביןדיג]] משמעות (נולדגדולה ב-[[1944]]),יותר מכפי</nowiki>
|-
| [[:דיר אל-קמרדימטרודון]] || <nowiki>[[דיר אל-קמרדימטרודון]]|שם (ב[[ערבית]]: '''ديرמדעי=Dimetrodon|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:דפניהדפוס שקע]] || <nowiki>[[דפניה]]|מינים=דפוס שקע|שםדפוס השקע]].בשיטה מדעי=Daphnia}}'''דפניה'''זו</nowiki>
|-
| [[:הומוהארי גאורגיקוספוטר ומסדר עוף החול (סרט)]] || <nowiki>[[הומוהארי גאורגיקוס]]|שםפוטר מדעי=Homoומסדר עוף החול (סרט)|הארי</nowiki>
|-
| [[:הוד השרון]] || <nowiki>[[הוד השרון]], הפועל מ-[[1994]].*'''הספורטק</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליות]] || <nowiki>[[הומוסקסואליות]] מוחלטת לבין</nowiki>
|-
| [[:היאם עבאסהירולה]] || <nowiki>[[היאם עבאסהירולה]] ("|מין=[[עץ לימוןהירולה]]")|שם הבאמדעי=Beatragus</nowiki>
|-
| [[:היציאה מן החומותהכנענים]] || <nowiki>[[היציאה מן החומותהכנענים]]". בעקבות הואהתצוגה, כינויסיפר</nowiki>
|-
| [[:המלחמה הפולנית-סובייטית]] || <nowiki>[[המלחמה הפולנית-סובייטית]]. ליד</nowiki>
| [[:הירולה]] || <nowiki>[[הירולה]]|מין='''הירולה'''|שם מדעי=Beatragus</nowiki>
|-
| [[:הלכותהפנתר צבאהוורוד]] || <nowiki>[[הלכותהפנתר צבאהוורוד]] מאת ([[רבי1963]]) ישראל* מאיר[[הפנתר</nowiki>
|-
| [[:הלםהפנתר הוורוד]] || <nowiki>[[הלםהפנתר הוורוד]] הקלאסי,([[1963]]) נובע* מירידה במאזן[[הפנתר</nowiki>
|-
| [[:המבשרהרסטורציה]] || <nowiki>[[המבשרהרסטורציה]],.|תאריך 14 בינואר 2009}}הקמה==מאפיינים [[1814]]|אירועי</nowiki>
|-
| [[:המגידוודקה]] || <nowiki>[[המגידוודקה]]"]]"'''המגיד'''" הואהראשונה מראשונישבתהליך ה[[זיקוק]]</nowiki>
|-
| [[:המהפכהזאב התעשייתיתרכטר]] || <nowiki>[[המהפכהזאב התעשייתיתרכטר]]]][[תמונה:IMG היה התפתחות0092.JPG|שמאל|ממוזער|250px|בית</nowiki>
|-
| [[:המינסטר של אולםזיקוק]] || <nowiki>[[המינסטרזיקוק]] הבררני של אולםה[[נפט]] ובראשו צריחעל</nowiki>
|-
| [[:זאב חבשי]] || <nowiki>[[זאב חבשי]]|שם מדעי=Canis simensis|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:זנגביל]] || <nowiki>[[זנגביל]]|שם מדעי=zingiber officinale</nowiki>
|-
| [[:זקן]] || <nowiki>[[זקן]] בתער או להתגלח בצורה הדומה</nowiki>
|-
| [[:חופש הביטויחדרה]] || <nowiki>[[חופש הביטויחדרה]] שלהם.בשנת בבסיסם[[1890]], שלמה[[אפנדי]]</nowiki>
|-
| [[:חטיבתחוויית כפירסף מוות]] || <nowiki>[[חטיבתחוויית כפירסף מוות|סף מוות]], מדוגמים ומצוידיםהיא</nowiki>
|-
| [[:חיים נחמן ביאליק]] || <nowiki>[[חיים נחמן ביאליק]], [[מנדלי מוכר</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>[[חיל הרפואה]] ב[[צה"ל]]. הקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:חרדוןחנה מצויסנש]] || <nowiki>[[חרדוןחנה מצויסנש]]]]{{ציטוט|שם מדעיתוכן=Laudakia stellio|}}'''חרדוןאַשְׁרֵי</nowiki>
|-
| [[:חרדוןחסידות צבתולדות אהרן]] || <nowiki>[[חרדוןחסידות צבתולדות אהרן]]|מינים=, ב[[חרדון צב מצויעגה]]</nowiki>
|-
| [[:חרדון צב הדורחרוב]] || <nowiki>[[חרדון צב הדורחרוב]]|שימורמין='''חרוב מצוי'''|שם מדעי=Uromastyx</nowiki>
|-
| [[:חרוב]] || <nowiki>[[חרוב]]|מין='''חרוב מצוי'''|שם</nowiki>
|-
| [[:טבקטורקיה]] || <nowiki>[[טבקטורקיה]]|מין='''טבק הטבק'''|שםמהווה חלק מהן. כבר מדעי=Nicotianaבימי</nowiki>
|-
| [[:טורוזאורטפיר]] || <nowiki>[[טורוזאורטפיר]]|שם מדעימינים=Torosaurusראו בגוף הערך.|שימור=שימורשם</nowiki>
|-
| [[:טריסטרמיתיאן טירסן]] || <nowiki>[[טריסטרמיתיאן טירסן]]|מיןתמונה=[[טריסטרמית]]|שםתמונה:Yann</nowiki>
|-
| [[:ידע]] || <nowiki>[[ידע]] הוא [[מידע]] המצוי ברשותה</nowiki>
|-
| [[:יוסףיהדות מוקיר שבתסרדיניה]] || <nowiki>[[יוסףיהדות מוקירסרדיניה|יהודי שבתסרדיניה]].בשכנותו גר</nowiki>
|-
| [[:יורםיובל חטבשטייניץ]] || <nowiki>[[יורםיובל חטבשטייניץ]] (ל"[[קרקסמערכות פלשתינה]]")|(כתב</nowiki>
|-
| [[:ייוואיוניים]] || <nowiki>[[ייוואיוניים]],|שם השוכן בבניין [[המרכזמדעי=Columbidae}}'''יוניים'''</nowiki>
|-
| [[:יעקב חסדאיהשליח]] || <nowiki>[[יעקב חסדאיהשליח]]* היה [[יהודי]] מ[[http://www.zanhanim.org.ilארץ</nowiki>
|-
| [[:ירבועייםיפן]] || <nowiki>[[ירבועייםיפן]]|שם מדעי=Dipodidae}}'''ירבועיים'''על ידי [[קיסר יפן|הקיסר]]</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''32''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_027.html List of all articles with error 027]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=027 new interface].
! info
|-
|-
| [[:דלאוור]] || <nowiki>&#8211; 79%**[[פרוטסטנט]] &#8211; 68%***[[מתודיסטים]] &#8211;</nowiki>
|-
| [[:וושינגטון (מדינה)]] || <nowiki>&#8211; 7%***[[לותרנים]] &#8211; 7%***[[מתודיסטים]] &#8211; 4%***[[פרסבטריאנים]]</nowiki>
|-
| [[:פנסילבניהיוטה]] || <nowiki>&#8211; 833%***[[פרוטסטנטיםלותרנים]] &#8211; 552%***[[מתודיסטים]] &#8211;כתות פרוטסטנטיות אחרות</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6858''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:ABackstreet Girl Like MeBoys]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום|חברת 4:00#:תקליטים=Sony "'''SOS'''"BMG, (ידוע גם כ"'''S.O.S.…Jive|אתר…</nowiki>
|-
| [[:Avenged SevenfoldL7]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה= [[הארד רוקגראנג']]|חברת (City…תקליטים=[[אפיטף…</nowiki>
|-
| [[:Haggardאושיק לוי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[מטאלזמר סימפוניעברי]]<br />[[דום…רוק…</nowiki>
|-
| [[:Looseאטליז (להקה)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 3:35#"היום|סוגה=[[Loose#Maneater|Maneaterרוק אלטרנטיבי]]" <small>(פורטדו,…</nowiki>
|-
| [[:Oops!...איפה I Did It Againהילד?]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 3:05#"[[Stronger1996]]|סוגה=[[רוק (שיר של בריטני…מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:Snow Patrol]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[אינדי|אינדי רוק]]…</nowiki>
|-
| [[:אבריל לאבין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|כלים=[[גיטרה]], [[פסנתר]],…</nowiki>
|-
| [[:אול סיינטס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[מוזיקת פופ|פופ]]…</nowiki>
|-
| [[:אושיק לוי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[זמר עברי]]<br />[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:איגיאלן וקסמןמור]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היום|מספר אלבומים =4|חברת…''[http://web.archive.org/web/20070305213808/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html…</nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>…&amp;ndash; "[[ארבע העונות]]" (איטלקית:…</nowiki>
| [[:אסף אמדורסקי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =11|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:אריקארכיטקטורת שחרמחשב]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=95}}</ref> . גודל [[רוקזיכרון (מוזיקה)|רוקמטמון]],…</nowiki>
|-
| [[:אריקסוןארקדי (חברה)דוכין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק creating a foundation for the information age''.…(מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;הארקטיק רולמאנקיז]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[ראפ]],אינדי [[היפ הופרוק]]|חברת…<br…</nowiki>
|-
| [[:גבלאק סבאת&#039;ול (זמרת)]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום היום|מספרתמונה=[[תמונה:Black אלבומים=6|חברת…Sabbath…</nowiki>
|-
| [[:גבעבלינק אלון182]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום[[2005]]|סוגה=[[רוקפאנק (מוזיקה)|רוק]]|חברת… <br />…</nowiki>
|-
| [[:גופריתברייטס]] || <nowiki>…&amp;ndash; גופרית]אתר ברייטס {{אנגלית}}אקטיביסטי* [http://www.snunitcivilbrights.k12.ilnet/heb_journals/chimia/54004.html…</nowiki>
|-
| [[:דורג&#039;וני דניאלשועלי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים סוגה=1[[רוק (מוזיקה)||חברת…רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:דיווידדני גואטהסנדרסון]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברת תקליטיםסוגה=Gum[[רוק Records…(מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דייווידדני בואירובס]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|אתרמספר אלבומים אינטרנט=[http://www.davidbowie.com//…7|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דיימוןדפנה אלברןארמוני]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגהחברת תקליטים=[[בריטפופ]], [[היפ…NMC}}'''דפנה…</nowiki>
|-
| [[:דן תורן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דרווין (הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash; 32°C.*טמפרטורה מינימלית ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:האידרייק גוףבל]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;103. </ref>.היום|| אולם,אתר מעמדאינטרנט זה מצוי…=[http://www.drakebell.com/…</nowiki>
|-
| [[:הדלתותהאימפריה החתית]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1972בבל]]; [[2002]]&mdash;היוםעורערו (הופעות)|סוגה=[[רוק…בימיו, כנראה…</nowiki>
|-
| [[:הידקיהאנטומיה טוג&#039;ושל גריי (ספר)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;1944}}{{מיון רגיל:טוגהגרסה הבריטית.* Gray'ו,s הידקי}}[[קטגוריהAnatomy:הוצאות…</nowiki>
|-
| [[:היולטהילה פקארדשל חומר אפל]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; קו מוצרים ושוק391.==קישורים שהחברהחיצוניים==* למעשה…[http://www.sciencedaily.com/releases/2006/07/060703163148.htm…</nowiki>
|-
| [[:הפוליסהפארק הלאומי אוורגליידס]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;[[1984]],65<br /ref>. [[2007]]&mdash;לאחר היום|סוגה=[[ניו…שהפארק הוקם תושבי…</nowiki>
|-
| [[:הראלהתקווה סקעת6]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =2|| להיטים…חברת…</nowiki>
|-
| [[:וולפגנגהתרבות אמדאוס מוצרטהנאטופית]] || <nowiki>…&amp;ndash;10,200 [[רונדו]]לפני בסגנוןזמננו. [[טורקיה|טורקי]])…את הכרונולוגיה…</nowiki>
|-
| [[:וושינגטון (מדינה)]] || <nowiki>…&amp;ndash; 66%**[[נצרות פרוטסטנטית|פרוטסטנטים]]…</nowiki>
| [[:ויזר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]<br…</nowiki>
|-
| [[:טייסטוטרייסי צ&#039;פמן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| עיסוקמספר =אלבומים [[DJ=9|תקליטן]],…| תעסוקה…</nowiki>
|-
| [[:יוטה]] || <nowiki>…&amp;ndash; 81%**[[מורמונים]] &ndash; 60%**[[נצרות…</nowiki>
|-
| [[:ישראל בר-און]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|אלבומים = 1 שם האלבומים…</nowiki>
|-
| [[:לואיס קומפורט טיפאני]] || <nowiki>…&amp;ndash; חזונו של [[ג'ון הקדוש]]. כיום…</nowiki>
|-
| [[:מאק 10]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[היפ הופ]]|עיסוק=|כלי…</nowiki>
|-
| [[:מאק 10]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[היפ הופ]]|עיסוק=|כלי…</nowiki>
|-
| [[:יונימדד רכטרהמחירים לצרכן]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…המצרכים העיקריים שמחיריהם…</nowiki>
|-
| [[:יוני רכטרמורמונים]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…היסטוריה של ההתגלויות האלוהיות…</nowiki>
|-
| [[:ינגוויי מלמסטיןמיוז]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[מטאלרוק נאו-קלאסיאלטרנטיבי]],…<br>[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:יסמסמרים (להקה)ונוצות]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; מילים, לחן*[[1983ברי סחרוף]]<br />[[1981]]&mdashndash;היום|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:לוריןמשה הילפרץ]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה| מספר אלבומים =[[ראפ והיפ-הופ]]<br>[[אר…3|| חברת…</nowiki>
|-
| [[:לילמשה וייןפרץ]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[ראפ]],| [[היפמספר הופ]]אלבומים = 3|}}'''ליל…| חברת…</nowiki>
|-
| [[:לינקין פארקמשינה]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[נו-מטאל1995]]<br />[[2003]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:מאיהמתי אברהםכספי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||סוגה=[[רוק מספר אלבומים =1(מוזיקה)||חברת…רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:מוניקהנטלי סקסקול]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||חברת תקליטים=|אתר אינטרנט= [[Vevre]]|חברי…}}'''סטפני…</nowiki>
|-
| [[:מירהנירוונה עווד(להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום[[1994]]|| מספר אלבומים סוגה=1|}}[[גראנג'''מירה…]]<br />[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:מלחמתניתוח הירושהתדירויות הספרדית(קריפטוגרפיה)]] || <nowiki>…&amp;ndash;126.* [[1714]]|המקום=[[ספרדAbraham Sinkov]], "Elementary ומערב-מרכז…Cryptanalysis…</nowiki>
|-
| [[:מתיחת הירח הגדולהסאונדגארדן]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[18711997]]);|סוגה=[[גראנג']]|חברת מגזין אדינבורו למדע…תקליטים=A&M<br…</nowiki>
|-
| [[:ניו המפשיירסווייד]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 80%**[[פרוטסטנטיות2003]]|פרוטסטנטיםסוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]…</nowiki>
|-
| [[:נעםסיארה רותם(זמרת)]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוקרית'ם (מוזיקה)אנד בלוז|רוקR&B]]|חברת…,…</nowiki>
|-
| [[:סאבלימינלעידן יניב]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =43||חברת…</nowiki>
|-
| [[:סילברצ&#039;יירעידן רייכל]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגהמספר אלבומים=[[רוק אלטרנטיבי]]…3|חברת…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות