תבנית:יהדות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ערכים ביהדות
יהדות
Israeli blue Star of David.png
פורטל יהדות
מושגים ביהדות
עיקרי האמונה
נצחיות התורהאלוהיםשלושה עשר עיקרים
עשרת הדיברותתורהמצוותשכר ועונשמשיח
ארון הספרים היהודי
תנ"ךתורהמשנהתלמודמשנה תורהשולחן ערוך
זרמים ביהדות
אורתודוקסיםקונסרבטיביםמשיחייםרפורמיםרקונסטרוקטיביםיהדות נאולוגיתיהדות חילונית-הומניסטיתקראים
אישים מרכזיים
שלושת האבותמשהדוד
נביאיםעזראהללתנאיםריב"ז
ר' עקיבארבי יהודה הנשיאאמוראיםרב אשיסבוראיםגאונים
ראשונים: רמב"םרמב"ןיוסף קארומשה איסרליש
אחרונים: נפתלי צבי יהודה ברליןהבעל שם טובהחת"ם סופריחזקאל לנדאיואל טייטלבויםמשה פיינשטייןעובדיה יוסףיוסף דוב הלוי סולובייצ'יקאברהם יצחק הכהן קוקמנחם מנדל שניאורסוןאלעזר מנחם מן שךיצחק גינזבורגאהרן ליכטנשטייןצבי ישראל טאו
הוגים מודרניים: אברהם יהושע השלמרטין בוברעמנואל לוינסישעיהו ליבוביץאברהם גייגרהרמן כהןאביעזר רביצקיא. ד. גורדוןזכריה פרנקלאשר צבי גינצברגמאיר בוזגלו
תפילות, חגים ומועדים
תפילת עמידהשחריתמנחהערבית
שמע ישראלקריאת התורהמוסף
קידושברכהרשימת תפילות וברכות
ראש השנה/יום תרועהיום הכיפוריםסוכות
פסח/חג המצותשבועותתשעה באב
חיי הקהילה היהודית
תפקידים: רבדייןחזןגבאימוהלשוחטקברןבלניתמשגיחמשגיח כשרותסופר סת"ם

מוסדות: בית כנסתמקווהחדרישיבהכולל אברכיםבית מדרש

אתרים ומבנים
המשכןבית המקדשהר הבית
הכותל המערביארץ ישראלמערת המכפלה
קבר רחלקבר יוסףקברי צדיקים
ירושליםחברוןטבריהצפת
ראו גם
גיורשומרוניםמינים
העם היהודימיהו יהודיאנטישמיות

תבנית זו מיועדת לשימוש בערך יהדות בלבד (ראו שיחת תבנית:יהדות#דרוש צמצום משמעותי של התבנית). בערכי יהדות אחרים יש להשתמש בתבניות הניווט בקטגוריה:תבניות ניווט - יהדות