תבנית:יהדות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ערכים ביהדות
יהדות
Israeli blue Star of David.png
פורטל יהדות
מושגים ביהדות
עיקרי האמונה
נצחיות התורהאלוהיםשלושה עשר עיקרים
עשרת הדיברותתורהמצוותשכר ועונשמשיח
ארון הספרים היהודי
תנ"ךתורהמשנהתלמודמשנה תורהשולחן ערוך
זרמים ביהדות
אורתודוקסיםקונסרבטיביםרפורמיםרקונסטרוקטיביםיהדות חילונית-הומניסטיתקראים
אישים מרכזיים
שלושת האבותמשהדוד
נביאיםעזראהללתנאיםריב"ז
ר' עקיבארבי יהודה הנשיאאמוראיםרב אשיסבוראיםגאונים
ראשונים: רמב"םרמב"ןיוסף קארומשה איסרליש
אחרונים:האר"יהמהר"ל מפראגהבעל שם טובהגר"אהחת"ם סופרהנודע ביהודההנצי"ב מוולוז'יןאברהם יצחק הכהן קוקמשה פיינשטייןיוסף דוב הלוי סולובייצ'יקעובדיה יוסף
הוגים מודרניים: אברהם יהושע השלמרטין בובראברהם גייגרהרמן כהןא. ד. גורדוןזכריה פרנקלאשר צבי גינצברג
תפילות, חגים ומועדים
תפילת עמידהשחריתמנחהערבית
שמע ישראלקריאת התורהמוסף
קידושברכהרשימת תפילות וברכות
ראש השנה/יום תרועהיום הכיפוריםסוכות
פסח/חג המצותשבועותתשעה באב
חיי הקהילה היהודית
תפקידים: רבדייןחזןגבאימוהלשוחטקברןבלניתמשגיחמשגיח כשרותסופר סת"ם

מוסדות: בית כנסתמקווהחדרישיבהכולל אברכיםבית מדרש

אתרים ומבנים
המשכןבית המקדשהר הבית
הכותל המערביארץ ישראלמערת המכפלה
קבר רחלקבר יוסףקברי צדיקים
ירושליםחברוןטבריהצפת
ראו גם
גיורשומרוניםמינים
העם היהודימיהו יהודיאנטישמיות

תבנית זו מיועדת לשימוש בערך יהדות בלבד (ראו שיחת תבנית:יהדות#דרוש צמצום משמעותי של התבנית). בערכי יהדות אחרים יש להשתמש בתבניות הניווט בקטגוריה:תבניות ניווט - יהדות