משתמש:עוזי ו./ערכים

    מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

    ערכים מתמטיים שכתבתי, או שתרמתי להם תוכן משמעותי. (ערכים שאחרים תרמו להם תרומה משמעותית מסומנים ב-o.)

    0.999..., אוטומורפיזם, אופרטור אוניטרי o, אופרטור בילינארי, אופרטור צמוד, אוקטוניונים o, אי-שוויון ברנולי o, אי-שוויון דבורצקי-קיפר-וולפוביץ, אי-שוויון הממוצעים, אי-שוויון המשולש o, אי-שוויון הסכומים של צ'בישב, אי-שוויון פלי-זיגמונד o, אי-שוויון קושי-שוורץ o, איבר אלגברי, איבר נילפוטנטי o, איבר פרובניוס, איבר פרימיטיבי, אידאל (אלגברה) o, אידאל מקסימלי, אידאל פרימרי, אידאל ראשוני, אידיאל נילי, אידמפוטנט, איזומורפיזם o, איזוקליניות, אינדוקציה מתמטית, אינדקס מילר, אינוולוציה (מתמטיקה), אינוורסיה (גאומטריה), אינטגרל o, אינפיניטסימל o, איקוסיטטרהדרון, אלגברה (מבנה אלגברי), אלגברה אלטרנטיבית, אלגברה אפינית, אלגברה בוליאנית (מבנה אלגברי) o, אלגברה לא אסוציאטיבית, אלגברה מדורגת, אלגברה מממד סופי, אלגברה ספרבילית, אלגברה עם חזקה אסוציאטיבית, אלגברה ריבועית, אלגברות קיילי-דיקסון, אלגברת אזומיה, אלגברת הקווטרניונים של המילטון o, אלגברת הרכבה, אלגברת ז'ורדן, אלגברת לי, אלגברת לייבניץ, אלגברת מלצב, אלגברת קווטרניונים, אלגברת קיילי, אלגוריתם גאוס-לז'נדר, אלגוריתם מילר-רבין o, אליפסה o, אם-אז o, אמידה, אנדומורפיזם, אנטי-סימטריות, אנטרופיה (סטטיסטיקה), אנליזה דיופנטית, אנליזה וקטורית o, אנליזה לא סטנדרטית, אסוציאטור, אקסיומות ההפרדה, אקסיומות המנייה, אקסיומת הבחירה, אקסיומת המקבילים o, ארבעון, אריתמטיקה o, באופן ריק, בדיקת השערות, בחירה חברתית, בנייה בסרגל ובמחוגה, בניין (מתמטיקה), בניית קיילי-דיקסון, בסיס (אלגברה), בסיס (טופולוגיה), בעיות המילניום של מכון קליי, בעיית ברנסייד, בעיית הבקר של ארכימדס, בעיית המילה, בעיית וארינג, בעיית וייטהד, בעיית מונטי הול, בעיית נתר, בעיית צביעת המסלולים, בעיית קורוש, בעיית שטיינר o, בקבוק קליין, גאומטריה היפרבולית, גאומטריה לא-אוקלידית o, גאומטריה סיסטולית, גאומטריה פרויקטיבית o, גבול (טופולוגיה), גבול (מתמטיקה), גבול של סדרה, גבנוניות (סטטיסטיקה), גידול של חבורה, גנוס (גאומטריה אלגברית), גנוס (טופולוגיה), גרופואיד, גרעין (אלגברה), גרף n-צביע, גרף מישורי o, גרף מקרי, גרף מרחיב o, גרף קיילי, דגל (מתמטיקה), דודקהדרון o, דטרמיננטה o, דטרמיננטת דודונה, דיאגרמה (תורת הקטגוריות) o, דיסקרימיננטה, דמיון מטריצות, דרגה של אלגברה, דרגות חופש o, האינוולוציה הסימפלקטית, הבעיה העשירית של הילברט, הבעיה השבע-עשרה של הילברט, הבעיה השלוש-עשרה של הילברט, הבעיה השלישית של הילברט, הבעיות הגאומטריות של ימי קדם, הגבול של sin(x)/x, הגדרה רקורסיבית, הגרסה החלשה של השערת גולדבך, הדדיות ריבועית, הוכחה (לוגיקה מתמטית), הומולוגיה (מתמטיקה) o, הומומורפיזם, הוצאת שורש ריבועי o, הזהות הגמישה, החבורה המודולרית, החלפה (תורת החוגים), היסטוריה של פתרון משוואות פולינומיאליות o, הלמה של אוריסון o, הלמה של גאוס (פולינומים), הלמה של גאוס (תורת המספרים), הלמה של ניימן-פירסון, הלמה של צורן, הלמה של קנסטר-קורטובסקי-מזורקביץ', המישור המרוכב o, המלון של הילברט o, המרחב הדואלי o, המשוואה הפונקציונלית של קושי, המשפט האחרון של פרמה o, המשפט היסודי של האלגברה o, המשפט היסודי של האריתמטיקה, המשפט הקטן של פרמה, הסתברות מותנית o, הערכה (אלגברה), הערכת גודל קהל, העתקה נורמלית, הפרדוקס של בורלי-פורטי o, הפרדוקס של בנך-טרסקי, הצגה (מתמטיקה), הצגה לינארית, הצפנה מבוססת עקומים אליפטיים o, הקצאה (תורת המשחקים), הקבוצה הנגזרת, הרחבה ספרבילית, הרחבה רדיקלית, הרחבת גלואה, הרחבת שדות, השיטה העשרונית o, השערת אוילר, השערת ארדש-גראהם, השערת ביל, השערת בירץ' וסווינרטון-דייר, השערת גולדבך, השערת המספרים הראשוניים התאומים, השערת הרצף, השערת פואנקרה, השערת צ'רני, השערת קולץ, השערת קתה, השערת רימן, התפלגות לוג-נורמלית o, התפלגות לוגיסטית o, התפלגות פואסון o, וקטור קואורדינטות, זוג ז'ורדן, זהויות מופן, חבורה (מבנה אלגברי), חבורה אבלית חופשית, חבורה אבלית נוצרת סופית, חבורה אבלית, חבורה היפרבולית, חבורה חופשית, חבורה טופולוגית, חבורה למחצה, חבורה מוצגת סופית, חבורה מושלמת, חבורה נילפוטנטית, חבורה סדורה, חבורה פשוטה, חבורה פתירה, חבורה ציקלית, חבורה שלמה, חבורות מתיו, חבורת p, חבורת אוטומורפיזמים, חבורת אוילר, חבורת גלואה האבסולוטית, חבורת הארבעה של קליין, חבורת התמורות הזוגיות, חבורת מנה o, חבורת סימטריות מרחבית, חבורת סימטריות נקודתית, חבורת סימטריות, חבורת פרובניוס, חבורת קווטרניונים מוכללת, חבורת קוקסטר, חבורת תומפסון, חוג (מבנה אלגברי), חוג אוקלידי, חוג אידיאלים חופשיים, חוג ארטיני, חוג בזו, חוג דדקינד, חוג האנדומורפיזמים, חוג המספרים השלמים, חוג השברים המקסימלי, ‏חוג השברים הקלאסי, חוג השלמים של גאוס, חוג כהן-מקולי, חוג מטריצות, חוג מקומי למחצה, חוג מקומי, חוג נותרי, חוג עם חילוק, חוג פרימיטיבי, חוג פשוט, חוג ראשוני למחצה, חוג ראשוני, חוג רגולרי פון-נוימן, חוג תורשתי, חוק בייס o, חוק בנפורד, חוק המספרים הגדולים, חוק ליטל o, חלוקה (תורת הקבוצות), חלוקה (קומבינטוריקה), חשבון מודולרי o, חתכי דדקינד, טאוטולוגיה (לוגיקה), טבעות בורומאיות, טבעת מביוס, טווח יציב (תורת החוגים), טופולוגיה דיסקרטית, טופולוגיה חלשה o, טופולוגיה טריוויאלית, טופולוגית זריצקי, טורוס o, טיפוס (לוגיקה מתמטית), טריאנגולציה (גאומטריה), טריוויאלי (מתמטיקה), טרנספורמציית מביוס, יחס אנטי-סימטרי, יחס טרנזיטיבי, יחס סימטרי, יחס שקילות, יחסי גרין, יסודות (ספר), יציבותה של מערכת השמש, יריעה o, יריעת גרסמן, יריעת קאלאבי-יאו, יתדון, כופלי לגראנז' o, כמעט כל (מתמטיקה), כמת, כפייה (לוגיקה מתמטית), לוגריתם חוזר, לולאת מופן, למת הנזל, מאפיין של שדה, מבחן t, מבחן כי בריבוע, מבחן לוקאס-להמר למספרי מרסן, מבחן לוקאס-להמר, מבנה גבישי, מגוון (תורת החבורות), מד כושר, מובהקות סטטיסטית, מוגדר היטב, מודול (מבנה אלגברי) o, מודול אי-פריד, מודול אינג'קטיבי o, מודול ארטיני, מודול חופשי, מודול נאמן, מודול נותרי, מודול פרויקטיבי o, מודול פשוט למחצה, מודול פשוט, מודול שטוח o, מודל (לוגיקה מתמטית), מונואיד (מבנה אלגברי), מחלק משותף מקסימלי, מחלק, מטריצה אורתוגונלית, מטריצה אקראית, מטריצה חיובית, מטריצה לכסינה, מטריצה נורמלית, מטריצה סימטרית, מטריצת מעבר, מטריקה o, מידה משותפת, מידת האר, מישור מור, מישור פרוייקטיבי, מכפלה טנזורית o, מכפלה ישרה, מכפלה קרטזית, מכפלת אוילר, ממד (אלגברה לינארית), ממד (אלגברה), ממד (מתמטיקה), ממד (פיזיקה), ממד פרויקטיבי, ממד קרול, ממוצע אריתמטי-גאומטרי, מנרמל, מסילה (מתמטיקה), מסנן (תורת הקבוצות), מספר p-אדי, מספר אלגברי, מספר טרנסצנדנטי o, מספר משוכלל o, מספר נורמלי, מספר סוריאליסטי, מספר סטירלינג מספר עגול, מספר פיתגורס, מספר ראשוני רגולרי, מספר ראשוני o, מספר ריבועי, מספרי ברנולי, מספרים זרים, מעוינון, מערכות מספרים, מערכת גבישית, מערכת האקסיומות של הילברט, מערכת לא-טרנזיטיבית של משתנים מקריים, מערכת פאנו, מערכת שטיינר, מקבילון, מקום גאומטרי, מרובע ציקלי, מרחב Atsuji, מרחב (CAT(0, מרחב (CAT(k, מרחב (מתמטיקה) o, מרחב אולטרה-מטרי, מרחב אוקלידי, מרחב אוריסון אוניברסלי, מרחב בנך o, מרחב ברוה-טיץ, מרחב גאודזי, מרחב האוסדורף o, מרחב הדמר, מרחב היפרבולי, מרחב חסום לחלוטין o, מרחב נורמלי באופן מושלם, מרחב נורמלי לחלוטין, מרחב נורמלי, מרחב פרויקטיבי o, מרחב פשוט קשר, מרחב רגולרי לחלוטין, מרחב רגולרי, מרטינגל (תורת ההסתברות), מרכז משולש, מרכז (אלגברה), מרכז (תורת החבורות), מרכז (תורת החוגים), משוואה דיופנטית o, משוואה ממעלה חמישית, משוואה ממעלה רביעית, משוואה ממעלה שלישית, משוואת פל, משוואת קושי, משולש o, משטח ורונזה, משטח רימן o, משפט אוילר, משפט אוסטרובסקי, משפט אוריסון o, משפט ארבעת הצבעים o, משפט ארבעת הריבועים של לגראנז', משפט ארו o, משפט גאוס-בונה, משפט גלפנד-מזור, משפט גרונוולד-ואנג, משפט דה ברנז', משפט דיריכלה, משפט האידיאל הראשי, משפט הבסיס של הילברט, משפט הגבול המרכזי, משפט ההדדיות הריבועית, משפט ההתמדה של סילבסטר, משפט החיתוך של קנטור o, משפט היחידות של דיריכלה, משפט היינה-בורל o, משפט המיון לחבורות פשוטות סופיות, משפט המספרים המצולעים o, משפט המספרים הראשוניים, משפט הנורמליזציה של נתר, משפט הצפיפות של צ'בוטרב, משפט הקומפקטיות o, משפט השאריות הסיני, משפט השלמות של גדל, משפט ודרברן-ארטין, משפט ויטלי o, משפט וילסון, משפט טיכונוף, משפט טניאמה-שימורה, משפט טרסקי, משפט לגראנז' (תורת החבורות) o, משפט לסקר-נתר o, משפט מיטאג-לפלר, משפט מינקובסקי, משפט משקה, משפט נגטה-היגמן, משפט פרובניוס, משפט צרמלו o, משפט קושי (תורת החבורות), משפט קיילי-המילטון, משפט קיילי o, משפט קרונקר-ובר, משפט ראו-בלקוול, משפט רול, משפט רושה o, משפטי ויירשטראס, משפטי סילו o, משתנה, מתמטיקה של קיפולי נייר, נגזרת (אלגברה), ‏נוסחת ההסתברות השלמה, נוצר סופית, נורמה (אלגברה), נפת שדה מספרים o, נקודת דמיון, סגור אלגברי, סדר טוב o, סדרה נורמלית וסדרת הרכב, סדרת סילבסטר o, סדרת פיבונאצ'י o, סיגמא-אדיטיביות, סידור ישרים, סימן השוויון o, סימפלקס, סכום ישר o, סכום של שני ריבועים, ספירלת אולם, סריג (גאומטריה), סריג (מבנה סדור), סריג חופשי, סריגי בראבה, עד כדי (מתמטיקה), עקבה (אלגברה), עקום פאנו, עקום פרמה o, עקרון ההכלה וההפרדה o, ערך מוחלט o, ערך עצמי o, פאון ארכימדי, פאון משוכלל למחצה, פאון, פולינום אופייני, פולינום אי פריק, פולינום מינימלי, פולינום סימטרי, פולינום ציקלוטומי, פולינומי צ'בישב o, פונקציה אריתמטית, פונקציה בת-חישוב, פונקציה יוצרת מומנטים, פונקציה יוצרת, פונקציה מחזורית o, פונקציה סימטרית, פונקציה עולה o, פונקציה קמורה, פונקציה שלמה, פונקציית אוילר, פונקציית דן, פונקציית החלוקה (תורת המספרים), פונקציית זטא של רימן, פונקציית זטא, פונקציית מביוס, פונקציית פטרסון, פירוק לגורמים, פיתול (אלגברה), פעולה אסוציאטיבית, פעולה טרנזיטיבית, פעולה פרימיטיבית, פעולת חבורה, פפיאן, פרדוקס המעטפות, פרדוקס יום ההולדת, פרמננטה, צורה רציונלית, צורת ז'ורדן, צידוד (סטטיסטיקה), ציר רדיקלי, צמצום (תורת החוגים), צפיפות (תורת המספרים), צפיפות דיריכלה, צפיפות שנירלמן, קבוע ברון, קבוע הרמיט, קבוצה חסומה, קבוצה טרנזיטיבית, קבוצה ניתנת להגדרה, קבוצה סדורה צפופה, קבוצה סופית, קבוצה קומפקטית, קבוצת קנטור o, קואורדינטות טרילינאריות, קובוקטהדרון, קובייה הונגרית, קוואזי-איזומטריה, קוטר עלסופי, קומבינטוריקה אדיטיבית, קומבינטוריקה קיצונית, קומוטטור, קומפקטיפיקציה, קומפקטיפיקציית סטון-צ'ך, קיומם של אינסוף מספרים ראשוניים, קירוב דיופנטי, קריטריון איזנשטיין, קשירות (טופולוגיה), קשירות מסילתית, ראשוני ז'רמן, ראשוניים תאומים, רגרסיה לינארית, רדיקל (תורת החוגים), רדיקל בראון-מקוי, רדיקל ג'ייקובסון o, רדיקל של אידאל, רווח בר-סמך, רזולוציה חופשית, ריבוע הקסם של פרוידנטל, ריבוע לטיני, ריצוף (גאומטריה), רציפות (טופולוגיה), רשת (טופולוגיה), שארית ריבועית, שבר מחזורי, שבר משולב, שדה (מבנה אלגברי), שדה אוקלידי, שדה ארכימדי, שדה גלובלי, שדה הילברטי, שדה המספרים ה-p-אדיים, שדה המספרים האלגבריים, שדה המספרים הממשיים, שדה המספרים המרוכבים, שדה המספרים הניתנים לבנייה, שדה המספרים הרציונליים, שדה מספרים, שדה מקומי, שדה סגור אלגברית, שדה סגור ממשית, שדה סגור ריבועית, שדה סדור שלם, שדה סדור, שדה סופי, שדה פיצול, שדה פיתגורי, שדה ציקלוטומי, שונות משותפת, שונות, שורש יחידה, שזר (תורת הקשרים), שיטת שולצה, שילוש זווית, שלשה פיתגורית, שמורה פולינומית, שמורות של קשרים, שמות מספרים, שפה מסדר ראשון, תבנית אסוציאטיבית, תבנית בילינארית, תבנית מודולרית, תוכנית לנגלנדס, תורה (לוגיקה מתמטית), תורת איווסווה, תורת גלואה, תורת ההוכחות o, תורת החבורות, תורת המספרים האלגברית, תורת הקירובים, תורת הקשרים, תחום אטומי, תחום בזו, תחום הערכה, תחום הערכה דיסקרטית, תחום פרופר, תחום פריקות יחידה, תחום ראשי, תחום שלמות, תחשיב פסוקים, תיבה (גאומטריה), תכונת ארכימדס, תכונת ליוביל, תכונת T של קשדן, תלות (הסתברות), תנאי הצמצום הזעיר, תנועה בראונית o, תת-חבורה נורמלית, תת-חבורה פרו-נורמלית, תת-חבורת הקומוטטורים, תת-חבורת פרטיני, תת-מודול קטן.